Gerb-1

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

 

.    .2011                                              №

м.Вугледар

Про виконання вимог Закону

України "Про безоплатну

правову допомогу"

 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.11.2011 № 673 «Про виконання Закону України "Про безоплатну правову допомогу", з метою забезпечення  реалізації  прав  і  свобод  людини  і  громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення, на підставі Закону України «Про безоплатну правову допомогу», керуючись п. 2,7,19,20, ч.4 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

 

1. Затвердити графік особистого прийому осіб, що потребують безоплатної правової допомоги з питань, що належать до компетенції міської ради та її виконавчого комітету на 2011-2012 роки (далі-Графік) (додається).

2. Загальному відділу (Мартинова):

2.1. Організувати роботу та створити умови, необхідні для організації особистого прийому осіб, що потребують безоплатної правової допомоги з питань, що належать до компетенції міської ради та її виконавчого комітету, згідно із затвердженим Графіком та розгляду їх письмових звернень.

2.2. Забезпечити ведення реєстрації та окремого обліку звернень громадян, які потребують безоплатної правової допомоги з питань, що належать до компетенції міської ради та її виконавчого комітету.

2.3. Надавати консультації та допомогу при складанні особою заяв, скарг.

2.4. Здійснювати контроль за своєчасним та повним розглядом звернень осіб, які потребують безоплатної правової допомоги з питань, що належать до компетенції міської ради та її виконавчого комітету.

2.5. У разі необхідності, залучати посадових осіб виконавчого комітету міської ради, працівників структурних підрозділів, до компетенції яких належать питання, порушені особою, що звернулась.

3. Юридичному відділу (Прокопова) забезпечити прийом осіб, які потребують безоплатної правової допомоги з питань, що належать до компетенції міської ради та її виконавчого комітету, згідно із затвердженим Графіком та розгляду їх письмових звернень шляхом:

3.1. Надання правової інформації.

3.2. Надання консультацій і роз’яснень з правових питань.

3.3. Складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру).

3.4. Надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

4. Відділу економіки (Івченко) спільно з відділом внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю (Шиян) протягом тижня від дати прийняття розпорядження міського голови вжити заходи щодо створення на офіційному веб-сайті виконкому Вугледарської міської ради розділу «Правова допомога».

5. Загальному відділу (Мартинова), юридичному відділу (Прокопова), відділу внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю (Шиян) забезпечити підготовку та надання інформації відділу економіки (Івченко) для розміщення її на офіційному веб-сайті виконкому Вугледарської міської ради у розділі «Правова допомога».

6. Відділу економіки (Івченко) забезпечити оприлюднення цього розпорядження та Графіка особистого прийому осіб, що потребують безоплатної правової допомоги з питань, що належать до компетенції міської ради та її виконавчого комітету на 2011-2012 на офіційному веб-сайті виконкому Вугледарської міської ради та у друкованих засобах масової інформації.

7. Загальному відділу (Мартинова), юридичному відділу (Прокопова) протягом місяця від дати прийняття розпорядження розробити порядок розгляду звернень осіб, які звернулись до виконавчого комітету міської ради за безоплатною правовою допомогою.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючому справами виконкому Порфіленко О.В.

 

Міський голова                                                                             А.М.Ширінський