Адміністративно-територіальний устрій

 

Органи місцевого самоврядування

Назва ради

Назва населеного пункту

Населення

Площа

 

 

 

 

Вугледарська міська рада

Місто Вугледар

 

 

 

Демографічні показники

 

2010

Загальна кількість населення, тис. чол.

15,5 тис. осіб,

(0,3 % населення обл.)

Щільність населення, осіб / кв.км

2913

Природний рух:

 

Народжуваність, осіб

170

Смертність, осіб

191

Природний приріст (скорочення), осіб

-21

Міграційне сальдо, осіб

-123

Міське населення, %

100

Сільське населення, %

-

Домогосподарства, одиниць

6800

Діти, осіб (на 01.01.2010)

2680

Чисельність пенсіонерів, що перебувають на обліку в органах соціального забезпечення – всього, тис. осіб

5,9

Рівень зайнятості населення, %

96,9

Рівень безробіття, %

3,1

Національності, в % (за даними перепису населення 2001 р.):

 

Українців

63,1

Росіян

33,1

Кількість промислових підприємств за основними видами діяльності

Промисловість

4

у тому числі:

 

Добувна промисловість

2

у тому числі:

 

видобування енергетичних матеріалів (вугільна промисловість)

2

видобування неенергетичних матеріалів

 

Обробна промисловість

 

з неї:

 

харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

 

легка промисловість

 

целюлозно-паперова та поліграфічна промисловість

 

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

 

хімічна і нафтохімічна промисловість

 

виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

 

металургія та оброблення металу

 

машинобудування

 

інше виробництво

 

Виробництво та розподіл електроенергії, газу, тепла, води

2

у тому числі виробництво та розподіл електроенергії

 

Випуск основних видів промислової продукції

(у відповідних одиницях)

 

Промисловий потенціал міста, району

 

2010

Обсяг реалізованої промислової продукції на 1 особу населення, тис. грн.

26,9

Чисельність працюючих, тис. чол.

7172

Структура промислового виробництва міста, району, %:

 

Добувна промисловість

95,9

Розподіл води та тепла

4,1

Основні підприємства

(промислові, вугільні, транспорту та зв’язку, сільськогосподарські)

Назва

Адреса

Керівник

(П.І.Б.)

Кількість працюючих

1

Державне підприємство «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1»

85670, м. Вугледар Донецької області

Коломієць Володимир Олексійович

3561

2

Відокремлений підрозділ «Шахта «Південнодонбаська №3» Державного підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія»

85670, м. Вугледар Донецької області

Кудінов Владислав Миколайович

3420

3

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНТРАНСБУД»

85670, м. Вугледар Донецької області ст. Вуглезборочна

Ґудзь Олена Борисівна

176


Фінанси

 

2010

тис.грн.

Збір податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівні

67657,7

Доходи місцевих бюджетів, усього (без трансфертів)

35956,3

Трансферти

17935,2

Видатки місцевих бюджетів, усього (з трансфертами та коштами, що передаються до Держбюджету)

54283,6

Виконання місцевих бюджетів:

доходної частини (без трансфертів), %

111,5

видаткової частини (з трансфертами), %

96,3

Заборгованість зі сплати податків до бюджетів усіх рівнів (з урахуванням боргу підприємств - банкрутів, пені, штрафів)

48192,2

в т.ч. до Державного бюджету

47281,7

до місцевого бюджету

910,5

Житловий фонд

( тис.кв.м)

Загальна площа


373,3

Міська місцевість


373,3

Сільська місцевість


-

Житловий фонд - всього


221,5

в тому числі:


 

міський


221,5

сільський


-

Приватний житловий фонд


202,3

із нього:


 

приватизоване житло


200,7

приватний сектор


1,6

Рівень сплати населення житлово-комунальних послуг


101,1

Державний житловий фонд


-

Житловий фонд місцевих рад


221,5

ОСББ, одиниць


17

Ветхий та аварійний житловий фонд


-

Середня забезпеченість одного мешканця загальною площею, кв.м


23,2

Благоустрій житлового фонду(%)

Питома вага обладнаних квартир (одноквартирних будинків)

 

водопроводом

100

каналізацією

100

центральним опаленням

100

газом (включаючи балонний)

100

гарячим водопостачанням

100

 

Малий бізнес

Кількість підприємств, одиниць

33

Чисельність працівників зайнятих у малому бізнесі, тис. осіб - всього

1,2

з них: фізичні особи, тис. осіб

0,9

зайняті на малих підприємствах, тис. осіб

0,3

Торгівля і сфера послуг

Роздрібний товарооборот організованої торгівлі всього, млн.грн.

71,9

На душу населення, тис.грн.

4,6

Обсяг реалізованих послуг всього, млн.грн.

25,9

Обсяг реалізованих послуг населенню, млн.грн.

7,2

Мережа підприємств:

 

Магазинів, одиниць

58

Торговельних площ, тис. кв.м

4,3

Забезпеченість торговою площею в розрахунку на 10 тис. осіб, кв.м

2781

Ресторани, кафе, їдальні, одиниць

19

Посадкових місць, тис.

0,9

Забезпеченість посадковими місцями в розрахунку на 10 тис. осіб

580