Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

5. МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БАЗОВИХ СЕКТОРІВ

 

5.1. Вугільна промисловість

 

Місто Вугледар характерне моноотраслевою структурою: розвита єдина галузь промисловості - вугільна.

На території міста працюють два вугільні підприємства: ВП «Шахта “Південнодонбаська № 3” ДП ДВЕК та ДП «Шахтоуправління “Південнодонбаське № 1”.

Річною Програмою передбачалось збільшення обсягів промислового виробництва на 10,9 %.

Обсяг реалізованої промислової продукції за 5 місяців п.р. склав 235,1 млн. грн, у тому числі добувна – 223,5 млн. грн., виробництво та розподіл електроенергії, газу та води (тепло енергії) – 11,6 млн. грн. Програма виконана на 52,2 %.

Видобуток вугілля шахтами міста за 1 півріччя склав 643,0 тис. тонн, що складає 50,2 % від заданого Програмою на рік та 106,6 % до минулого року. Видобуток по підприємствам склав:

ш/у “Південнодонбаське” №1 – 370,0 тис. тонн

шахта ”Південнодонбаська” № 3 – 273,0 тис. тонн.

Програмою розвитку гірничих робіт  на 2011 рік передбачалось введення 4 лав:

14 західної лави пл. С18 ;

61 схід. лави пл. С10/2;

1 схід. лави пл. С10/2 ;

10 східна лави пл. С11.

В лютому на шахті “Південнодонбаська №1” введена у роботу 61 схід. лава пл.С102 ; в квітні 14 західна лава пл.С18 підготовлена гірничими роботами; в травні місяці п.р. введена в дію 10 східна лава пл.С11 на “Південнодонбаській №3”.

Але в зв'язку з відсутністю бюджетного фінансування на будівництво ІІ черги шахти за рахунок коштів підприємства освоєно 16956,0 тис.грн.; на придбання обладнання-22880,0 тис.грн.; на введення в дію 1 східної лави пл. С10/2 за рахунок коштів підприємств та інших джерел фінансування освоєно 9942,0 тис.грн.; на введення в дію 10 східної лави пл. С11 за рахунок інвестицій освоєно 29222,0 тис.грн.

Обсяг готового вугілля за 1 півріччя п.р. склав 465 тис. тонн, що складає 54,9 % до Програми, до відповідного періоду минулого року  складає 123,0 %.

 

Програмою на рік передбачено виконання 12 заходів, що матимуть найбільш суттєвий вплив на економіку міста. Фактично виконано 8 заходів на 211443,0 тис. грн.

 

Загальноекономічні  показники  по  м. Вугледар

 

Галузі промисловості

Завдання Програми

2011 рік

2011 р.

обсяг

виробн.

Темпи

росту до

2010 р.

факт

виконання

5 міс.

%

виконання

темп росту

до 2010 р.

Обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств   – всього

450,1

х

235,1

52,2

х

- вугільна галузь

435,0

х

223,5

51,4

х

-виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

15,1

х

11,6

76,8

х

Вугілля рядове, тис. т.

1280,0

111,3

643

50,2

106,6

Вугілля готове , тис. т.

847,0

118,6

465

54,9

123