Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

4. ПОЛІПШЕННЯ БІЗНЕС-КЛІМАТУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

 

4.1.      Підтримка малого та середнього бізнесу

 

Стан малого підприємництва у місті (* - статистичні дані) :

 

Показники

стану малого підприємництва у місті

2008

факт

2009

факт

2010

очікуване

I півріччя 2011

Кількість фізичних осіб (одиниць)

813*

836*

979

973

Кількість  діючих малих підприємств (одиниць)

42*

32*

33

33

Кількість малих підприємств/фізичних осіб (на 10 тис. осіб наявного населення)

27* / 517*

20* / 534*

21/ 624

21/629

Середньооблікова чисельність працюючих на малих підприємствах (тис. осіб)

0,3*

0,3*

0,3

0,3

Середньомісячна заробітна плата працівників малих підприємств (грн.)

726,30*

875,57*

950

960

Забезпеченість населення (на кінець року) на 1000 осіб:

- торгівельними площами, магазинів (м 2),

- посадовими місцями об’єктів ресторанного господарства (одиниць)

 

263,4

57

 

275,0

57

 

275,0

57

 

279,2

58

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств (млн. грн.)

22,0*

30,0*

30,0

15

 

Станом на 01.07.2011 для потреб підприємницької діяльності передано 30 вільних приміщень загальною площею 2,7 тис.м2.

Мережа  об’єктів малого підприємництва:

 

Показники

Одиниця

виміру

2009

факт

2010

факт

I півріччя 2011

Мережа магазинів роздрібної торгівлі:

- торговельна площа - робочих місць

одиниць

м2

одиниць

58

4315

295

58

4315

295

58

4315

272

Мережа ресторанного господарства

- кількість посадових місць

- в них робочих місць

одиниць

одиниць

одиниць

19

900

132

19

900

132

19

900

132

Кількість ринків

- в них торгівельних місць

- в них робочих місць

одиниць

одиниць

одиниць

1

428

28

1

428

28

1

428

28

Кількість майстерень побутових послуг

- в них робочих місць

одиниць

одиниць

38

98

38

98

38

98


За I півріччя 2011 підприємствами малого бізнесу було реалізовано продукції на суму 15,0 тис.грн, що складає 133,9%  до відповідного періоду 2010 року (11,2 тис.грн).

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств на 1.07.2011 склала 960 грн., та у порівнянні з I півріччям 2010 року цей показник зріс на   7,9 % (890 грн).

Споживчий ринок стабільний  та високо конкурентний і не потребує регулювання.

У сфері малого бізнесу міста найнято  0,9 тис. осіб. Крім того, за наймом у фізичних осіб-підприємців працює  0,5 тис. осіб. Загальна кількість працюючих в малому бізнесі складає 7,0 % працездатного населення.

За I півріччя у 2011 році місцевим центром зайнятості  укладено  5 договорів з роботодавцями щодо надання дотацій на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, на що спрямовано 151,3 тис.грн., та створено 5 нових робочих місця за рахунок надання одноразової виплати допомоги по безробіттю, для організації безробітними підприємницької діяльності на суму 37,6 тис.грн з фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Комерційними банками міста за звітний період надані кредити суб'єктам малого підприємництва на суму 500 тис.грн.

Надходження від суб'єктів малого підприємництва складає 4,2% до доходної частини місцевого бюджету (*статистичні дані).

 

2009

факт

2010

факт

 

I півріччя

2011

 

Надходження до місцевого бюджету від суб’єктів малого підприємництва (тис.грн.)

6322,1*/1603,4

1515,3

826,2

% надходжень до місцевого бюджету від суб’єктів малого підприємництва

12,4*/4,3

4,4

4,2

В цілях підвищення рівня участі громадськості в процесі прийняття органами місцевого самоврядування рішень щодо розвитку підприємництва, проведені засідання координаційної ради та семінар – наради:

2009

факт

2010

факт

I півріччя

2011

Кількість засідань координаційної ради

5

4

2

Кількість семінар-нарад

4

3

2

 

Розроблено, оприлюднено, обговорено, та прийнято 4 регуляторних актів: рішення виконкому № 146 від 30.03.2011р. “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.05.2009 №198 “Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення для всіх споживачів”; рішення виконкому від 30.03.2011р. №145 “Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, які надаються всім споживачам міста”;рішення виконкому від 18.05.2011 №197 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.07.2010. №193 “Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для населення, бюджетних установ, організацій та інших споживачів”; рішення виконкому від 18.05.2011 №202 “Про внесення змін до рішення виконкому від 20.02.2008 №101 “Про затвердження Порядку надання у користування місць для розташування спеціальних конструкцій, порядку визначення розміру плати за користування цими місцями та порядку демонтажу, обліку та зберігання спеціальних конструкцій, встановлених на місцях, які перебувають у комунальній власності у місті Вугледарі”.

Загальна площа приміщення Дозвільного центру складає 23 кв.м. з відповідно об лаштованим 1 робочим місцем: персональним комп`ютером, принтером, БФП (принтер, сканер, ксерокс), телефонним апаратом. Забезпечено доступ до мережі Internet.

Стан інфраструктури у місті:

 

 

Одиниця виміру

2009 рік

факт

2010 рік

факт

I півріччя 2011

Кредитні спілки

одиниць

1

1

1

Філії банків

одиниць

4

4

4

Філія страхової компанії

одиниць

1

1

1

Фонд сприяння та правової підтримки піждприємни­цтва

одиниць

-

-

1

 

Суми коштів фактично витрачених на реалізацію заходів у I півріччі  2011 року із:

-фонду  загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття складає 188,9 т.грн.,

-кредити банків складають 500,0 т.грн.,

-інші – 47,3 т.грн.,

-всього 736,2 т.грн.

 

4.2. Залучення  інвестицій в економіку міста

У сфері капітального будівництва Програмою економічного та соціального розвитку м. Вугледар на 2011 рік передбачено 258650 тис. грн. капітальних інвестицій.

В І півріччі 2011 року у розвиток економіки міста за рахунок усіх джерел фінансування спрямовано 90619 тис. грн. капітальних інвестицій,  обсяги яких у порівнянні з відповідним періодом 2010р. зросли в 11 разів. Це 35  % до програми на 2011 рік.

В основний капітал  інвестовано 80875 тис. грн, що у 15,4 рази більше, ніж у І півріччі  2010 р.

Обсяг інвестицій в основний капітал у порівнянних цінах до попереднього року — у 13,1 разів більше.

 

4.3. Впровадження науково-технічних досягнень та інновацій

Основною метою науково - технічного розвитку є розроблення та реалізація системи проектів і заходів, які забезпечать формування інноваційної моделі економіки, прискорене зростання науково-технічного і виробничого потенціалу, сталий розвиток міста та високий рівень життя населення.

Рішенням Вугледарської міської ради від 24.10.2007/5-25-19 був затверджений План інноваційного розвитку міста Вугледара на 2008-2012 роки.

На 2011 рік до Плану інноваційного розвитку міста Вугледара на 2008-2012 роки включені наступні підприємства і заклади:

ВП «ШУ «Південнодонбаське №3» ДП ДВЕК;

КП “Комбінат комунальних підприємств”

Міський відділ освіти.

Перспективним напрямком для ВП «ШУ «Південнодонбаське №3» є формування на основі вугледобувного підприємства енергетичного комплексу, де можливо було б створити замкнуту систему з кінцевим продуктом у виді електроенергії та теплоенергії. Використання газу метану від дегазації, яке впроваджується на шахті, є визначеним рухом у цьому напрямку.

В заходи інноваційного розвитку шахти на 2011 рік  включено:

використання робіт згідно робочого проекту «Реконструкція системи дегазації шахти «Південнодонбаська №3» з використанням метану» яким передбачено: заміна магістральних дегазаційних трубопроводів, монтування додаткових, розширення поверхнева вакуум-насосної станції, монтаж контейнерної газоутилізаційної установки КГУУ-5/8;

впровадження в експлуатацію апаратнопрограмного комплексу аерогазового контролю інформаційного (КАГІ).

Виконання робіт згі­дно з “Проектом підвищення техніки безпеки, протипожежний захист.

Згідно Додатка 20 до наказу Мінвуглепрому від 05.03.2009 №88 «Перелік інвестиційних проектів Кіотського протоколу підприємств вугільної промисловості» на ВП "Шахта "Південнодонбаська №3" ДП «ДВЄК» передбачається впровадження інвестиційного проекту-утилізація шахтного метану. Мета проекту - підвищення безпеки праці, модернізація котельної, заміна використання вугілля на шахтний метан, реконструкція дегазаційних систем, отримання теплової та електричної енергії, зменшення викидів парникових газів . Загальна вартість проекту згідно наказу МВП України 17 млн грн..

Розпорядженням ДП «ДВЄК» (лист №2-85 від 25.03.09) та завданням на проектування виданим ВП "Шахта "Південнодонбаська №3" ВП «ПКБ» ДП «ДВЄК» розробило робочий проект «Реконструкція системи дегазації шахти «Південнодонбаська №3» з використанням метану» яким передбачено: заміна магістральних дегазаційних трубопроводів, монтування додаткових, розширення поверхової вакуум -насосної станції, монтаж контейнерної газоутілізаційної установці КГУУ -5/8.

Метою цього проекту є перехід усіх підземних ділянок на дегазацію поверховою вакуум-насосною станцією, підвищення ефективності дегазації, утилізація шахтного метану за допомогою контейнерної газоутілізаційної установці КГУУ -5/8 отримання фінансових джерел, наданих Кіотским протоколом з метою подальшого розвитку утилізація каптованого метану на шахті отримання у режимі когенерації теплової та електричної енергії згідно наказу МВП України.

Згідно того ж наказу МВП п 6.4 де говориться: «...сприяти впровадженню: систем протиаварійного захисту, а саме СКБ, систем гучномовного оповіщення про аварії, комплексів аерогазової інформації типу КАГІ, систем автоматизованого управління конвеєрними лініями САУКЛ, а також вимогам ТУ Держгірпромнадзору по Донецький області, враховуючи незадовільний стан стояків прийому інформації СПІ-1 (5 шт.) ремонт яких неможливий в зв'язку з тим, що вони зняті з виробництва як морально застарілі, прийняте рішення впровадити на шахті КАГІ.

В заходи інноваційного розвитку комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» на 2011 рік включено реконструкцію водопровідних мереж та  очисних споруд.

Головною задачею науково-технічного розвитку освіти є використання сучасного комп'ютерного обладнання і технологій для навчання учнів, у першу чергу учнів профільних класів. Для цього необхідно створення в кожній освітній установі 2-3х кабінетів комп'ютерних технологій, які повинні бути забезпечені сучасними комп'ютерами, мультимедійним проектором, проекційним екраном, інтерактивними дошками, підключення до мережі ІNТЕRNЕТ, що забезпечить повноцінне навчання із застосуванням сучасних телекомунікаційних технологій.

Створення центру дистанційного навчання в місті необхідно для створення умов на реалізацію права кожного учня незалежно від міста проживання, стану здоров’я та інших причин на однакові можливості для здобуття освіти, забезпечення доступності різних джерел інформації через телекомунікаційні мережі і систему Інтернет; навчання учнів самостійно здобувати потрібну інформацію, знаходити шляхи її раціонального використання.

В 1 півріччі 2011 року  заходи не виконувались із-за відсутності фінансування.