Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

3. ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ

 

3.1. Ринок праці, зайнятість населення

 

За 1 півріччя 2011 року за сприянням в працевлаштуванні до служби зайнятості звернулось 328 осіб.

Станом на 01.07.2011 р. на обліку в службі зайнятості перебуває 381 чол., з них мають статус безробітного 381.

Протягом  1 півріччя 2011 року перебувало на обліку в службі зайнятості  670 осіб.

За звітний період працевлаштовано незайнятого населення – 132 чол., зареєстрованого в центрі зайнятості, залучено до участі в громадських роботах 122 особи.

Забезпечено професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 55 безробітним за професіями, які користуються попитом на ринку праці, з них по видам навчання: 2 чол. за навчальною програмою  «Підприємництво», навчання за замовленням роботодавців 11 чол., стажування - 24 чол., курси цільового призначення – 15 чол., за курсовою формою навчання  в м. Донецьк – 12 чол.

Професійне навчання проводилося в навчальних  закладах м. Донецька (7 закладів) по 7 професіям (перукар, бармен, офіціант, гірник підземний, адміністратор в торгівлі та сфері послуг, адміністратор, оператор комп’ютерного набору,аудитори та кваліфіковані бухгалтера) та на ПОУ міста.

Згідно рішення виконкому Вугледарської міської ради № 369 від 15.12.2010 року “Про бронювання робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці” на 2011 рік було заброньовано 30 робочих місця.

За 1 півріччя 2011 року  працевлаштовано 10 осіб даної категорії ( звільнені з установ, що виконують покарання - 4, жінки, які мають дітей віком до 6 років – 3 особи,  особи, які закінчили або припинили навчання у вищіх та професійно-технічних закладах освіти – 1, особи, які звільнилися із строкової військової служби і яким надається перше робоче місце - 2).

Надано профінформаційних послуг – 2803, профконсультаційних – 2852 .

Проведено 27 інформаційних семінари, в яких прийняли участь 289 чол.

Для безробітних у яких виникають труднощі з пошуком роботи спеціалісти центру зайнятості проводять  семінари з техніки пошуку роботи. Проведено 60 семінарів, в яких прийняли участь 553 чол.

Проводиться моніторинг стану “родинного” безробіття. Протягом 1 півріччя 2011 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 44 осіби з числа «родинного» безробіття, з них працевлаштовано всього - 8

направлено на профнавчання – 4;

брало участь в громадських роботах – 5

Проводиться робота  по збільшенню обсягів надання соціальних послуг та зменшення терміну перебування на обліку в службі зайнятості безробітних, які відносяться до “родинного” та довготривалого безробіття. Проведено 7 засідань комісії з довготривалого безробіття (взяли участь  48 чол.).

Забезпечується прозорість діяльності центру зайнятості шляхом інформування громадськості через засоби масової інформації. Опубліковано статті: «Надання статистичної звітності 5ПН «Звіт про прийняття працівників та адміністративну відповідальність роботодавців», “Моя професія-моє майбутнє”. По місцевому телебаченню проводилась трансляція оголошення про оперативні вакансії м.Вугледар та про послуги, які надаються службою зайнятості.

З метою формування професійних намірів учнів 7-11 класів загальноосвітніх шкіл та побудови професійної кар’єри організовано роботу щодо професійної орієнтації молоді. Проведено  2 Дні відкритих дверей центру зайнятості для випускників шкіл (прийняли участь 60 осіб), День відкритих дверей для осіб з обмеженими фізичними можливостями (прийняли участь 19 осіб),  Урок вибору професій, профорієнтаційний «урок» семінар для учнівської молоді «Моя майбутня професія», проведено профорієнтаційний захід «Профорієнтаційний семінар. Сьогодні гра, завтра – вибір професії». В квітні п.р. проведено конкурс “Моя професія- моє майбутнє” серед учнів 5-6 класів в номінаціях “Дитячий малюнок”, “Художні твори та вироби” з метою підвищення рівня інформування про світ професій, мотивації до вибору мійбутньої професії.

 

29.03.2011 року проведено ярмарок вакансій (прийняли участь 77 чол., з них 6 роботодавців, 56 безробітних, 15 мешканців міста).

В лютому  поточного року проведено засідання круглого столу "Проблеми молодіжного безробіття: стан, шляхи вирішення»; в червні “Надання роботодацями звітності 5ПН. Адміністративна відповідальність”

 

 

Створено нових робочих місць за звітний період – 316, у т. ч. :

 

реєстрація фізичних осіб

реєстрація договорів найму

на нових підприємствах

на діючих підприємствах

Створено всього нових робочих місць

47

125

0

144

316

 

 

 

в т.ч. за галузями:

 

 

 

 

добувна

83

 

 

 

обробна

0

 

 

 

оптово-роздрібна торгівля

6

 

 

 

виробництво та розподілення

електроенергії, газу та води

0

 

 

 

будівництво

18

 

 

 

операції з нерухомістю

34

 

 

 

транспорт

2

 

 

 

державне управління

0

 

 

 

охорона здоров’я та соціальна допомога

0

 

 

 

колективні, громадські та особисті послуги

1

 

3.2. Доходи населення та заробітна плата

 

Заробітна плата – це основна частина грошових доходів населення міста.

У 1 півріччі п.р.  робітникам основного кола підприємств, установ та організацій всіх форм власності (без малих підприємств, бірж та приватних підприємців) з фонду оплати праці було нараховане 196766,4 тис. грн, що на 18,0 % більше, ніж за відповідний період минулого року. Виконання Програми складає 49,2%.

Середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного робітника міста за січень-червень порівняно з відповідним періодом 2010 року зросла на 20,2 % і становить 3991 грн., або 136,4 % до середнього рівня по регіону. Виконання Програми складає 100%.

Середньооблікова чисельність штатних працівників  у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилась на 1,8 % (за рахунок зменшення працюючих у вугільній промисловості).

На початок року заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах була 179,0 тис. грн.. На кінець звітного періоду на підприємствах міста заборгованість відсутня.

 

Виконання заходів

у сфері оплати праці  за 1 півріччя 2011 року

№ п/п

Зміст заходу

Виконання заходу

1

Забезпечення контролю за своєчасною виплатою з/плати та недопущення виникнення заборгованості з неї

Здійснюється забезпечення контролю за своєчасною виплатою заробітної плати та недопущення виникнення заборгованості з неї, шляхом надання щомісячних оперативних даних з підприємств міста .

2

Забезпечення проведення роботи міської комісії з пи­тань погашення заборгованості із з/плати, забезпечення податкових та інших бюджетних над­ходжень, страхових внесків до пенсійного фонду та запобігання неплатоспромож­ності

Проведено 6 засідань міської комісії з питань своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості по заробітній платі, пенсіях, стипендіях та інших соціальних виплатах.

3

Проведення перевірок щодо використання праці найманих працівників

Робочою групою протягом січня-червня 2011 року проведено 12 перевірок. В ході перевірок було перевірено 34 суб'єкти підприємницької діяльності та виявлено 42 порушення. Всього легалізовано 14  робочих місць.

4

Проведення попереджувальних заходів щодо виникнення колективних трудових спорів та акцій протесту

Колективних звернень працівників в центральні та місцеві органи виконавчої влади не зареєстровано.

5

Сприяння роботі тристоронній соціально-економічній раді та укладенню територіальної угоди між органами місцевого самоврядування, профспілками та об’єднаннями роботодавців

Рішенням виконавчого комітету Вугледарської  міської ради від 20.09.2006 №398 “Про створення міської тристоронньої соціально-економічної ради”  була створена міська тристороння соціально-економічна рада. .

6

Проведення семінарів, нарад, форумів, зустрічей, круглих столів, інших заходів з питань соціально-трудових відносин з метою своєчасного їх розв’язання та попередження їх негативних наслідків

 

Всього: 6 заходів

Виконано:  5 заходів

 

3.3. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

 

В управлінні Пенсійного фонду України в м.Вугледарі Донецької області станом на 01.07.2011 року зареєстровано  5606 осіб, які отримують пенсії.

Питома вага одержувачів пенсій згідно із Законом України “Про загальнообов”язкове державне пенсійне страхування” становить  98,81 % , тобто  5540 осіб.

Згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ” 0,42 %, тобто 23 осіб від загальної кількості пенсіонерів міста.

Відповідно до Закону України “Про державну службу” пенсію отримують 8 осіб, або 0,13 % від загальної кількості пенсіонерів.

Згідно із Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”  пенсію отримують 5 особи, або 0,09 %  від загальної кількості пенсіонерів.

Згідно із Законом України “ Про науково-технічну діяльність”  1 особа, що складає 0,02 %  від загальної кількості пенсіонерів.

Чисельність пенсіонерів, на яких поширюється Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” становить 29 пенсіонера, що становить  0,54 % від загальної кількості пенсіонерів.

При плані надходжень власних коштів за 6 місяців 2011 року 82173.76 тис.грн,  надійшло 89.18%, що складає 73284.55 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились  28310.05 тис.грн. або на  61,4%.

Станом на 01.07.2011 року :

Загальна сума заборгованості до бюджету ПФУ суб’єктів господарювання – 31752.58тис.грн.:

в тому числі:

Недоїмка  всього – 14699.00тис.грн.

в тому числі:

борг по страхових внесках    -  13716,9 тис.грн.

борг по єдиному соціально-

му внесків                                -  784,5тис.грн.

борг по пені                             -  101,5тис.грн.

борг по фінансових санкціях  - 96,1тис.грн.

Заборгованість по відшкодуваню фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій – 17039,1 тис.грн.

в тому числі :

по списку № 1 – 16157,8 тис.грн.

по списку № 2 – 881,3 тис.грн.

Заборгованість по регресним вимогам – 7,26 тис.грн.

Борг платників, щодо яких обмежені заходи стягнення згідно з діючим законодавством  - особливий статус боргу – 14397,00 тис.грн.

Борг економічно активних підприємств – дієвий статус боргу – 273,3тис.грн.

Борг платників, щодо яких порушено справу про банкрутство, визнано банкрутом – 26.4тис.грн.

Сума боргу по страховим внескам, фінсанкціям та пені станом на 01.07.2010 року – 191410,6 тис.грн., станом на 01.07.2011 р. становить – 31752.58тис.грн., що складає 602,8% від суми за відповідний період минулого року.

Список підприємств, які тривалий час не звітують до управління ПФУ та мають заборгованість до бюджету ПФУ станом на 01.07.2011 року:

1.ПП “Гарант”,  в сумі – 25,4тис.грн.

2. ДПСП підприємство “Конкорд”, в сумі – 1,1тис.грн.

3. ПП ЦМІ “УКРАЇНА” в сумі - 0,9 тис.грн

4.ПОП ІТР ШАХТИ Південнодонбаська №3 в сумі - 1,3 тис.грн.

Основною причиною зростання недоїмки є несплата нарахованих фінсанкцій та пені підприємствами вугільної галузі (ШУ “Південнодонбаське №1”, шахта “Південнодонбаська №3” ДП ДВЕК перераховують страхові внески в останні дні місяця за рахунок коштів державної підтримки з Держбюджету), у результаті чого борг шахт зі сплати страхових внесків, фінсанкцій та пені станом на 01.07.2011 року склав 14397,00 тис.грн., у тому числі:

ДП Шахтоуправління Південнодонбаське №1 – 4194,4 тис.грн.

ВП Шахта Південнодонбаська №3 – 10212,4 тис.грн.

Станом на 01.07.2011 року отримано по додаткових ставках 68,4 тис.грн, у тому числі від :

від купівлі – продажу нерухомого майна –  66,3 тис.грн.;

від торгівлі ювелірними виробами – 2,1 тис.грн.;

з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти – 0 тис.грн.,

при відчуженні легкових автомобілів – 0 грн.

За січень – червень  2011 року всього було  проведено 12 перевірок, з них за планом – 9 та позапланом – 3. Проведено перевірок на скасування підприємницької діяльності станом на 01.07.2011 року  - 15. За результатами перевірок донараховано внесків – 1,01тис.грн., застосовано фінансових  санкцій на загальну суму  3,2 тис.грн.;  застосовано 2 адмінштрафи на загальну суму 0,6 тис.грн.

Відділом обліку надходження платежів проведено аналіз роботи щодо співпраці з місцевими органами виконавчої влади,  контролюючими органами та соціальними партнерами щодо дотримання страхувальниками пенсійного законодавства та законодавства про оплату праці.

Протягом  січня – червня 2011 року спільно з контролюючими органами проведено 17 рейдів робочої групи, в ході яких було  перевірено 54 суб’єктів підприємницької діяльності; виявлено 40 порушень трудових прав найманих працівників.

Потреба коштів для виплати пенсій за 6 місяців 2011 року складає  71246,9тис. грн., що складає 114,5% у порівнянні з аналогічним періодом у 2010 року.(62201,0тис.грн.)

Значна робота проводилась по переводу пенсіонерів для отримання пенсій та допомоги з вузлів зв’язку  в установи банків, що значно знизило видатки на поштовий збір та збільшило коштів для виплати пенсій.

Так на 01.07.2011 рік було зареєстровано отримувачів в установах банків:

ВАТ “Державний ощадний банк України”      2307         чол.

АППБ “АВАЛЬ”                                                   970         чол.

АКБ”Приватбанк”                                             1911         чол.

Промінвестбанк                                                      55         чол.

ПАТ “УкрСиббанк”                                               16          чол.

Управлінням на протязі 6 місяців проводилась робота  по контролю за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України, нецільового використання коштів не виявлено.

Також на протязі  6 місяців 2011 року було проведено 11 перевірок з питань своєчасності та повноти зарахування та перерахування коштів Пенсійного фонду установами банків. Виявлено одне порушення (нецільове використання коштів –АКБ “Приватбанк”.

За 6 місяців 2011 року відділом персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж управління ПФУ в м. Вугледарі  в повному обсязі проведена робота з прийому від роботодавців і внесенню в персональні облікові картки застрахованих осіб даних про нараховану заробітну плату та страхові внески на пенсійне страхування кожного працюючого.

За 2010 звітний рік кількість суб’єктів підприємницької діяльності, які надали звіт складає 627.

Згідно інформації, яка надана страхувальниками до системи персоніфікованого обліку за 2011 звітний рік, проводиться аналіз розмірів заробітної плати найманих працівників по підприємствах, установах, організаціях та у приватних підприємців.   Робота триває.

З 1січня 2011 року відділом персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж управління ПФУ в м. Вугледарі проводиться   прийом, обробка та аналіз звітів страхувальників щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  відповідно постанови правління Пенсійного фонду України 08.10.2010 № 22-2. На 01.07.2011 року введено та завантажено щомісячних звітів за січень -168, за  лютий –172 , за березень-170, за квітень –174, за травень- 173.

Відділом персоніфікованого обліку проводиться постійна робота по обробці запитів відділів пенсійного забезпечення для перерахунку або призначення пенсій. Із бази системи персоніфікованого обліку протягом 6 місяці 2011 року було оброблено 701 запит  на застрахованих осіб для нарахування (перерахунку) пенсій та 4 запита по заявам громадян.

Відділом проводиться робота з роз‘яснення статті Закону України “Про  загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” о добровільній участі у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування”. З початку 2011 року  подано 1 об’яву на ТРК “Віва”, проведено 3 семінари, розміщено інформацію на інтернет-сайті управління по добровільному страхуванню.

Станом на 01.07.11  в управлінні укладено та діють 4 договори  добровільної участі в системі загальнообов‘язкового державного пенсійного страхування на загальну суму 14151,12 грн. та 17 договорів  добровільної участі в системі загальнообов‘язкового державного соціального страхування на загальну суму 72389,28 грн.

За 6 місяців поточного року відділом персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж надійшло 40 страхових  свідоцтв, підготовлено та відправлено до Пенсійного фонду України на виготовлення свідоцтв загальнообов’язкового державного соціального страхування 178 анкет. Загальна   кількість  оброблених  та  виданих  свідоцтв  по  управлінню  складає 99,9 %.

Управлінням Пенсійного фонду України в м.Вугледарі проводиться робота по залученню платників страхових внесків до подання звітності в електронній формі.

Станом на 01.07.2011 року:

кількість платників, які надали місячні  звіти в електронній формі із використанням електронного цифрового підпису – 55, з них кількість платників, які мають чисельність найманих працівників від 50  осіб – 8, бюджетні установи –12.

 

3.4. Соціальний захист

 

За I півріччя 2011 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, кількість одержувачів допомоги зменшились на 0,5 %, видатки на дітей згідно Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” збільшились на 20,6 %, у зв’язку із змінами у законодавстві, стосовно розміру допомог.

Кількість одержувачів житлових субсидій збільшились по відношенню до показників  2010 року і  складають 116,6 %, при цьому видатки у зв’язку із збільшенням цін на енергоносії збільшились на 49,5 %.

Кількість пільгової категорії громадян зменшилась на 1,4 % у зв’язку із зміною місця проживання та смертю пільговиків, але при цьому збільшене фінансування на пільгову категорію на 19,5% у зв’язку із збільшенням цін на енергоносії.

Кількість одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям зменшилась на 27,6%, але при цьому зросли видатки в 1,8 рази у зв’язку із зміною прожиткового мінімуму.

Кількість одержувачів державної соціальної допомоги інвалідів з дитинства та дітей інвалідів зросла на 5,0%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, а видатки за відповідний період зросли на 13,0% у зв’язку із змінами у законодавстві, та збільшенням кількості одержувачів допомоги.

Кількість одержувачів компенсаційних виплат – фізичних осіб, які надають соціальні послуги інвалідам та громадянам похилого віку лишилися незмінними в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, а видатки за відповідні періоди зросли на 6,8% у зв’язку із змінами у законодавстві.

Планові показники Програми 2011 року, які заплановані із розрахунку бюджетного запиту на 2011 рік, були змінені у зв’язку із затвердженням обласного бюджету та розподілом  між місцевими бюджетами області об’ємів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, згідно додатку № 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», річного розпису асигнувань з місцевого бюджету на 2011 рік по Вугледарському міському управлінню праці та соціального захисту населення.

Фінансування державних програм за I півріччя 2011 року проведено в повному обсязі.

Виконання заходів щодо розвитку галузей і сфер діяльності сприяє зменшенню масштабів і глибини бідності, посилює адресність та збільшує розміри державної соціальної допомоги, підвищує ефективність використання коштів. Забезпечує широкий доступ громадян до інформації з питань соціального захисту населення, створює сучасну матеріальну базу та відповідне інформаційне і кадрове забезпечення для отримання усіх видів державної соціальної допомоги за єдиною заявою.

На 2011 рік заплановано 24 заходи.  В I півріччі п.р. виконуються 18 заходів.

 

3.5. Розвиток гуманітарної сфери

3.5.1. Охорона здоров’я населення

 

У центральній міській лікарні м. Вугледара надається медична допомога жителям міста.

У складі центральної міської лікарні функціонує:

1. Стаціонар на 90 ліжко-місць, у тому числі:

терапевтичне відділення – 50 л-місць, з них неврологічного профілю – 20;

хірургічне відділення – 30 л-місць, з них травматологічного профілю – 20;

гінекологічного профілю – 10;

дитяче відділення – 10 л-місць.

Показник забезпеченості 56,0 л-місць на 10000 населення;

2. Поліклінічне відділення на 600 відвідувань у зміну, фактичне навантаження складає 600 відвідувань у зміну. У складі поліклінічного відділення функціонує денний стаціонар на 70 л-місць, центр хірургії 1 дня.

3. Лікувально-діагностичне відділення (рентгенівський кабінет, лабораторія, у тому числі бактеріологічна лабораторія, фізіотерапевтичне відділення, кабінет функціональної діагностики), кабінет УЗО.

4. Відділення швидкої медичної допомоги у складі лікарської та фельдшерської бригад.

5. Допоміжні відділення.

На реалізацію програми з профілактики ВІЛ/СНІД інфекції за 1 півріччя 2011 р. витрачено 3,1 тис. грн. На ВІЛ обстежено 316 осіб, виявлено 7 позитивних випадків. На “Д” обліку знаходиться 72 особи. Медичні робітники, які мають контакт з кров’ю, застраховані та забезпечені засобами індивідуального захисту.

За звітний період на туберкульоз захворіло 6 дорослих. Всього на обліку знаходиться 166 осіб. На “Д” обліку знаходиться 20 осіб з активною формою туберкульозу.

Здійснено ряд заходів щодо профілактики захворюваності. Охоплення профілактичними оглядами обов’язкового контингенту населення складає 30,6 % від річного плану, в тому числі робітників промислових підприємств на 21,9 %. Заборгованість підприємств за проведені профогляди складає 471,9 тис. грн.

У звітному періоді малюків народжених живими 81. Померла 1 дитина в пологовому відділенні ДОКТМО.

Організовано обстеження вагітних на ТОРЧ-інфекцію. Обстежено 92 жінки.

Діти до 1-го року життя частково забезпечуються сухими молочними сумішами. На придбання сухих молочних сумішей використано 20,4 тис. грн.

На придбання медикаментів витрачено 20,6 тис. грн. за рахунок позабюджетних коштів, на придбання медичної апаратури - 40,2 тис. грн.

Фактичне фінансування усіх заходів склало — 4,0 % (230,9 тис грн.) від запланованого (5769,1 тис. грн.). Із 24 запланованих заходів на протязі звітного періоду виконуються 14 заходів.

 

3.5.2. Освіта

 

Освітні послуги у місті забезпечують 2 загальноосвітні школи І – ІІІ ступенів (в т.ч. враховуються вечірні класи з заочною формою навчання – 3 класи), навчально-виховний комплекс. Всього нараховується – 63 класи, в яких в середньому навчається по 23 чоловіка. В цілому навчається 1440 учнів. Дитячо-юнацька спортивна школа (26 груп, 406 дітей), два дитячих дошкільних заклади (577 дітей).

В цілому забезпечується комплекс заходів щодо соціальному захисту учасників учбово-виховного процесу, розвивається соціально-психологічна служба в школах та дитячих закладах, вирішуються проблеми кадрового та методичного забезпечення.

Залишається невирішеною проблема своєчасного та повного фінансування галузі, що впливає на створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей, укріплення учбово-матеріальної бази.

 

Зміни в мережі учбово-виховних закладів

За 6 місяців 2011 р. збережено мережу загальноосвітніх шкіл, позашкільних та дошкільних установ.

Відповідно до ст.10 Конституції України, Закону про мови створюються умови для навчання та виховання дітей рідною мовою. Функціонують загальноосвітні навчальні заклади з українською мовою навчання (ЗОШ І-ІІІ ст.№3, Вугледарський НВК або 66,9%), створено 45 класів з українською мовою навчання, 23 україномовних груп в дошкільних закладах.

 

Загальна середня освіта

1. Нестандартні форми організації навчання учнів: охоплення учнів поглибленим, профільним навчанням, курсами за вибором, факультативами українського спрямування:

профільне навчання – 130 чол.;

поглиблене вивчення – 60 чол.;

курси за вибором – 1216 чол.;

факультативи – 1104 чол..

2. Організація навчання згідно з національним складом населення 2010 року:

навчаються на українській мові – 964 учня, що складає  66,9 % від загальної кількості;

кількість україномовних класів – 45, що складає 71,4 % від загальної кількості класів.

Школи міста обладнані комп’ютерною технікою – 5 комп’ютерних класів.

 

Дошкільна освіта

В останній час мережа дошкільних дитячих закладів в місті суттєво скоротилася (з 7 підпорядкованих дитячих садків в 1991 році залишилося тільки 2). В дитячих садках № 1 та № 2 в 23 групі (в жовтні 2010 року відкриті 2 групи в ДНЗ №1) налічується 577 дітей. Це не задовольняє потреби міста. На сьогодні існують черги на влаштування дітей в дошкільні навчальні заклади в зв’язку зі збільшенням народжуваності. На черзі знаходиться 225 дітей.

Заклад

Наявність груп спеціального призначення і профільних груп

Кількість україномовних груп

в дитячих закладах

 

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

ДДЗ 1

9

10

10

10

12

5

8

10

10

12

ДДЗ 2

11

11

11

11

11

4

9

11

11

11

Кількість дітей, які перебувають в україномовних групах – 577 чол.

Сеpедня ваpтiсть хаpчування у ДНЗ мiста становить з 20.10.2010 7,0 – 8,0 грн., з 19.01.2011 р.  вартість харчування становить 8,0 – 9,0 грн.

Із запланованих на рік 9 заходів 8 заходів виконуються. За 1 півріччя профінансовано на суму 671,4 тис. грн.,  що складає 25,6 %  від запланованого (2621,9  тис. грн.).

 

3.5.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

 

В місті проводиться робота по здійсненню низки заходів щодо надання допомоги різним категоріям сімей, дітей та молоді.

Реалізуючи державну політику з питань сім'ї, дітей,  молоді, охорони материнства   і   дитинства  та  затвердження  гендерної  рівності  в  суспільстві відділ у справах сім’ї та молоді виконує заходи комплексної програми  “Молодь. Сім’я. Діти.” на  2009-2012 роки, затвердженої рішенням міської ради від 11.09.2009/5-49-4.

Рішенням Вугледарської міської ради  від 31.12.2010/6-4-22 було затверджено Цільову програму «Молодь. Сім’я. Діти» на 2011 рік.

В звітному періоді проведено 4 засідання міської молодіжної ради, 2 засідання Координаційної ради з питань патріотичного виховання молоді та 3 засідання  ради щодо здійснення соціального супроводу сімей у кризових ситуаціях  (Під соціальним супроводом знаходиться 12 сімей, 4 особи).

Протягом звітного періоду до відділу звернулось 184чол., яким надано консультаційно-методичну та практичну допомогу з питань: вирішення конфліктних ситуацій в сім’ї,  вирішення особистих проблем, профорієнтації,  працевлаштування,  оздоровлення та надання інформаційної допомоги.

На обліку у відділі у справах сім’ї та молоді знаходиться 4 неблагонадійні сім’ї, 8 дітей. Здійснено 36 патронажів даних сімей, яким було надано психолого-педагогічні консультації, щодо  створення здорового морально-психологічного клімату в сім’ї.

Проводились індивідуальні і групові профілактичні бесіди з підлітками та молоддю девіантної поведінки щодо наслідків вживання наркотиків,  алкоголю, тютюнопаління  та розбещеного способу життя (7 групових). Велась робота по залученню молоді до спортивних секцій, гуртків різних напрямків.

Протягом звітного періоду в закладах освіти проводилась профілактична робота серед молоді щодо попередження негативних явищ та правопорушень. Так сумісно з міським відділом юстиції та з ЦМЛ  організовувались та проводились: лекція-диспут “Захист суспільної моралі” (запобігання  розповсюдження продукції, яка пропагує культ насильства,  жорстокість і порнографію) - 54 чол.; семінар-лекція «Правопорушення серед підлітків. Адміністративна відповідальність (вживання алкоголю, наркотиків) - 35 чол.; семінар на тему:  «Попередження насильства в сім’ї” - 18 чол.; семінар на тему: «Суспільна мораль: людяність чи жорстокість» - 29 чол.; семінар «Підліток і закон» - 36 чол.; лекція на тему: «Захворювання на туберкульоз та його наслідки» серед учнів 9-10 класів.- 62 чол.; семінар – лекція «Профілактика венеричних захворювань» серед учнів 10 класу – 32 чол.; круглий стіл для молоді міста та їх батьків “Загальна справа” щодо попередження алкоголізації молоді.

Відділом сім’ї та молоді сумісно з відділом культури та туризму міста, Вугледарським коледжем Донецького державного університету управління, центром соціальної реабілітації і адаптації інвалідів дитинства і сиріт «Ассоль»організовано і проведено тематичні та культурно - масові заходи, а саме: від початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу - школи мистецтв м. Вугледар 5 чол. прийняли участь у 2-ому турі VIII Всеукраїнського конкурсу – фестивалю  «Таланти багатодітної родини». (зайнято  2, 3 місце); проведено святковий захід для дітей пільгової категорії та їх матерів «Все для тебе, рідна матуся», присвячений Міжнародному жіночому Дню 8 березня; в березні місяці молодь  міста приймає участь у програмі «Волонтерський рух Донеччини 2011»; організовано і проведено інформаційно-консультативний семінар на тему: «Мета. Вибір. Кар’єра.»; організовано і проведено святковий захід, присвячений Міжнародному Дню сім’ї, Дню Матері «Хай завжди буде мама» для дітей пільгової категорії та їх матерів; проведена робота щодо участі шахтарської династії м.Вугледар в обласному урочистому заході, присвяченому Міжнародному Дню сім’ ї;  команда старшокласників загальноосвітніх шкіл міста прийняла участь в обласній військово-патріотичній грі Майбутній воїн»; прийнято участь лідерів шкільних організацій  в обласному інтерактивному круглому столі, присвяченому Міжнародному Дню захисту дітей на тему: «Роль дітей в реалізації їх прав»; проведено святковий захід, присвячений Міжнародному Дню захисту дітей «Наше дитинство золоте»; в пришкільному таборі «Сонечко» організовано і проведено конкурсно – розважальний захід «Свято ввічливості»; організована участь лідерів молодіжних та дитячих громадських організацій, членів студентських рад, молодих депутатів  в відео-конференції , присвяченій Дню молоді, Дню молодіжних громадських організацій та 15-річчю Конституції України; проведено святковий захід «Быть всегда молодым», присвячений Дню молоді. Лежачим 10 інвалідам були вручені подарунки.

Рішенням виконавчого комітету Вугледарської міської ради від 16.02.2011 року № 86 затверджено план заходів щодо організації відпочинку, оздоровлення дітей, учнівської та студентської молоді влітку 2011 року.

Рішенням Вугледарської міської ради  від 31.12.2010/6-4-21 було затверджено Цільову програму «Відпочинок і оздоровлення дітей м.Вугледара» на 2011 рік.

В 1 півріччі 2011 року оздоровлено:

за рахунок коштів державного бюджету:

- МДЦ “Артек” - 3 дітей пільгової категорії (1-ПБП, 1-сирота, 1-з багатодітної сім’ї);

-  УДЦ “Молода гвардія” - 3 дітей пільгової категорії (1- з багатодітної сім’ї, 1-ПБП, 1- обдарована дитина);

за рахунок коштів обласного бюджету — 0;

за рахунок коштів міського бюджету (делеговані кошти) — 9 дітей пільгової категорії (8 — дітей з багатодітних сімей, 1 — дитина Д/о)

Згідно рішення виконавчого комітету міської ради «Про план заходів щодо  організації відпочинку, оздоровлення дітей,  учнівської та студентської молоді  влітку 2011 року», п.4   відділом у справах сім’ї та молоді з метою соціальної та матеріальної підтримки малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей влітку щорічно організовуються громадські роботи для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час та під час літніх канікул.

Сформовано 2 молодіжних трудових загона з числа учнівської та студентської молоді у кількості 32 чол., які приймуть участь в регіональному турі Всеукраїнської акції «Молодіжні трудові загони – 2011» у Донецькій області (з 01.07.2011 по 14.07.2010  - в с.м.т. Сєдове Новоазовського району Донецької області; з 15.07.2011 по 28.07.2011 -   в  с.Мелекіне Першотравневого району Донецької області).

Протягом звітного періоду прийнята участь  в  комплексних профілактичних рейдах «Діти вулиці», «Підліток» (7 рейдів), в ході яких обстежені умови проживання дітей, які виховуються в сім’ях, де склалися несприятливі умови для виховання та проживання; перевірена робота комп’ютерних клубів.

На виконання цільової програми «Подолання дитячої бездоглядності в м. Вугледарі на 2011 рік»,  згідно Законів України «Про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», на виконання наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 28.04.2007 р. № 1386 «Про ведення Єдиного електронного банку даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і громадян, які бажають взяти їх на виховання та Єдиним електронним банком даних дітей, які опинились у складних життєвих обставинах»  службою у справах дітей ведеться електронний облік дітей вказаної категорії.

Станом на 01.07.2011 в банку даних перебуває 52 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 4 сім’ї, в яких проживають 8 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах,  з них 1 дитина, яка систематично самовільно залишає місця постійного проживання.  Всі  сім'ї,  в яких виховуються діти, охоплені відповідною профілактичною роботою. Дана категорія сімей постійно відвідується працівниками служби у справах дітей, центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,  працівниками МВ ГУМВС України в Донецькій області, перевіряються умови утримання та виховання дітей, надається всебічна допомога сім'ям з дітьми в кризових станах.

На засіданні робочої групи з питань профілактичної роботи з дітьми  постійно розглядаються питання організації профілактичної роботи з попередження негативних проявів серед неповнолітніх, роботи з сім’ями, де склалися несприятливі умови для виховання дітей, та які не забезпечують належного стану утримання та виховання, попередження жорстокого поводження з дітьми, які виховуються в зазначених сім’ях, їх соціальний захист.

На засідання комісії з питань захисту прав дітей під головуванням міського голови  запрошуються батьки, які не займаються вихованням дітей, зловживають спиртними речовинами, наркотичними засобами. З ними проводиться профілактична бесіда, направлена на  попередження  грубого порушення прав дитини в родині, на створення сприятливих умов для виховання і розвитку дітей. За звітний період було проведено 8 засідань комісії, на яких було розглянуто 44 питання щодо захисту прав дітей.

Службою у справах дітей сумісно з представниками служб дільничних інспекторів міліції і кримінальної міліції у справах дітей, відділом у справах сім’ї та молоді, соціальними робітниками середніх загальноосвітніх шкіл міста, ЦСССМ протягом звітного періоду  було проведено 7 міських рейдів “Діти вулиці” та 2 рейди-перевірки закладів, які надають комп’ютерні послуги, з метою виявлення та запобігання бездоглядності, профілактики правопорушень, соціального захисту дітей. Під час рейдів були обстежені умови проживання та виховання дітей в  неблагонадійних сім’ях. За результатами обстеження у I півріччі  направлені листи про притягнення до адміністративної відповідальності двох батьків, та про необхідність надання матеріалів для вирішення питання позбавлення  8 батьків батьківських прав. Працівниками Вугледарського МВ ГУМВС України в Донецькій області виявлено  4 факти продажу спиртних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім. Виявлено двоє дітей, яка самовільно залишила сім’ю.  Один неповнолітній, який самовільно залишив місце постійного проживання був влаштований до притулку служби у справах дітей Великоновоселківського району. В теперішній час він повернений в біологічну сім'ю. Одну неповнолітню було повернено до рідної сім'ї. Дітей,  які вживали спиртні напої, наркотичні речовини не  виявлено.

Службою у справах дітей забезпечується пріоритетність сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом 1 півріччя 2011 року  громадянами під опіку було взято сім дітей, створена одна прийомна сім'я, до якої було влаштовано одну дитину, позбавлену батьківського піклування.

Станом на 01.07.2011 в м. Вугледарі функціонує 4 прийомні сім'ї, в яких виховується семеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Служба у справах дітей постійно проводить заходи щодо популяризації національного усиновлення. В І півріччі  2011 року усиновлення дітей громадянами України та іноземними громадянами не було. На обліку кандидатів в усиновителі на 01.07.2011 перебуває 1 подружжя.

Рішенням Вугледарської міської ради від 31.12.2010/6-4-19 затверджена цільова програма «Подолання дитячої бездоглядності в місті Вугледарі на 2011 рік», із міського бюджету на реалізацію заходів, передбачених програмою, виділено 8000 грн., з них в протягом 1 півріччя 2011 року використано 1841,89грн. на проведення технічної інвентаризації, оформлення спадщини на  квартири, які належать дітям-сиротам та 612,00 грн. на проведення заходів до Дня захисту дітей. За рахунок субвенцій з державного бюджету на утримання трьох прийомних сімей  виплачено 86294,13 грн.

Соціальна робота міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснювалась у межах спеціалізованих формувань: служби підтримки сімей, служби профілактики, КП у жіночій консультації центральної міської лікарні.

У здійсненні практичної соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями Центр застосовував індивідуальні, групові та масові форми роботи.

Індивідуальними послугами в звітному періоді охоплено 88 осіб.Соціальні послуги надаються відповідно до державних соціальних стандартів і нормативів здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей.

У міському банку даних кількість сімей, які опинились у складних життєвих обставинах станом на 01.07.2011 складає 12 сімей.

Соціальне інспектування здійснено в 12 сім'ях.

Пріоритетним напрямом діяльності Центру є проведення семінарів, лекцій, бесід, тренінгів, з метою посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед учнівської та студентської молоді, членів професійних колективів та інших, спрямованої на: запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та венеричних захворювань; дотримання правил безпечної поведінки для різновікових груп молоді; формування мотивації до здорового способу життя та безпечної поведінки. Привернення громадської уваги до проблем дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

За I півріччя 2011 року Вугледарським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в рамках служби соціальної підтримки сімей було проведено 8 групових заходів; в рамках служби соціальної профілактики проведено 11 групових заходів, та в рамках КП у жіночій консультації центральної міської лікарні проведено 2 групових заходи, взагалі груповими заходами охоплено 678 осіб.

Загальна кількість волонтерів, які залучались до роботи протягом звітного періоду 3 осіб: з 3 волонтерами складено угоду про здійснення соціальної роботи в межах діяльності спеціалізованої служби соціальної підтримки сімей. Їм постійно надається необхідна інформація щодо можливої співпраці у сфері надання соціальних послуг, всебічна допомога і підтримка у провадженні їх діяльності.

Розміщені плакати у Вугледарський міській раді, лікарні,  школах, дитячих закладах, міському Центрі зайнятості інформація щодо надання послуг центру, створення і функціонування ПС, профілактики соціально небезпечних хвороб.

За звітний період із запланованих на 2011 рік 16 заходів  виконуються 13. Фінансування в звітному періоді склало  132,57 тис. грн.

 

3.5.4. Культура

 

Для забезпечення культурних, духовних та естетичних потреб населення  в м.Вугледарі функціонують: школа мистецтв, культурно-дозвіллєвий центр, бібліотека для дорослих, бібліотека для дітей.

Відділ культури тісно взаємодіє з закладами культури інших відомств та установами, що проводять освітню, інформаційну, виховну та розважальну роботу.

Школа мистецтв продовжує роботу по розвитку естетичних здібностей дітей. Контингент школи складає 210 учнів. Керуючись ст. 26 ЗУ "Про позашкільну освіту" на пільговій основі навчається 11 учнів.

Протягом І півріччя міські бібліотеки працювали над вдосконаленням обслуговування читачів, розширенням обсягу платних послуг, виконували заходи щодо збереження бібліотечного фонду, списання зношених книг і т.д.  На 15 липня 2011р. книжковий фонд міських бібліотек складає  - 54133 екз.

Культурно-дозвіллєвий центр здійснює свою діяльність на 15 дозвіллєвих об’єктах. В центрі працює 16 клубних формувань, в яких займаються 212 учасників, в т.ч. 180 дітей та підлітків.

За звітний період працівниками центру були проведені заходи до міських та загальнодержавних свят для всіх верств населення.

У І півріччі  2011р. закладами культури було надано платних послуг всього на загальну суму - 58,3 тис. грн. в т.ч. міськими бібліотеками отримано – 1,4 тис.грн., культурно-дозвіллєвим центром – 19,2 тис.грн., кошти батьківської  плати школи мистецтв – 37,7 тис. грн. Кошти, які надійшли від платних послуг направлялись на оплату комунальних послуг.

Протягом звітного періоду творчі колективи міста приймали участь у Всеукраїнских, обласних та міських фестивалях, конкурсах, оглядах:

VІІІ Всеукраїнському конкурсі - фестивалі «Таланти багатодітної родини», ІІ етап, 05 березня, м.Донецьк;

Обласному конкурсі читців «В сім’ї вольній, новій», присвячений пам’яті Т.Г.Шевченко, 13 березня, м.Донецьк;

Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Податки очима дітей», 01-10 березня,  м.Донецьк

І Відкритому конкурсі  академічного співу для учнів шкіл естетичного виховання,  20 березня, м.Донецьк;

Обласному  конкурсі  «Найкращий читач року», 26 березня, м. Донецьк; ІV обласному   відкритому  конкурсі  гитаристів ім. О.Акулова,  26 березня, м. Ясинувата

VІІІ  обласному конкурсі юних дарувань «Бахмутська зірочка», 26 березня, м.Артемівськ

Обласний конкурс учнів та викладачів шкіл мистецтв «Мій Прокоф’єв», 01 квітня, м. Донецьк

Обласний фестиваль - конкурс молодих виконавців української пісні «Зоряні весни»,  02 квітня, м. Донецьк

Традиційний щорічний обласний конкурс-виставка дитячих творчих робіт «Мистецтво Донбасу. Великодній вернісаж-2011», 20 квітня,  м. Донецьк

Відкритий конкурс юних художників «Православна моя Україно», 01 травня, м.Донецьк

Проведені в  м.Вугледарі:

Міський конкурс «Найкращий читач», 03 березня, м.Вугледар

Обласний  огляд - конкурс  виконавської майстерності учнів та викладачів  шкіл    мистецтв, відбірковий тур, 16 лютого,  м.Вугледар;

VІІ міський конкурс читців «Кобзар у нашому домі» присвячений пам’яті Т.Г.Шевченко, 01 березня,  м.Вугледар

Всього намічено 6 заходів:

виконано – 1, не виконано - 4, частково виконано – 1.

 

3.5.5. Фізичне виховання та спорт

 

За основними напрямками в сфері фізичної культури і спорту за звітній період виконано:

В місті проведено 11 змагань, в яких прийняли участь 748 осіб.

За звітний період спортсмени міста прийняли участь в регіональних турнірах, Чемпіонатах Донецької області, Чемпіонатах України, галузевих спартакіадах (прийняли участь 195 учасників).

Критерії ефективності та результативності реалізації завдань Програми:

станом на 01.07.2011р. чисельність осіб, що систематично займається фізичною культурою і спортом збільшилась на 0,3 %  і склала 3976 осіб;

в 1 півріччі 2011 року підвищили свою спортивну майстерність 6 спортсменів: їм присвоєно 1 - І дорослий розряд; 2 -ІІ дорослий розряд та 3 - ІІІ дорослий розряд.

Результати виконання завдань передбачених Програмою:

Програмою  передбачено 5 заходів, з них в звітному періоді виконується 4 заходи.

Фактично фінансування заходів  Програми склало 572,45 тис.грн. з різних джерел, що складає 41,0 % від запланованої загальної суми на виконання заходів.

 

3.6. Житлово-комунальне господарство

 

До складу житлово-комунального господарства міста входить: житловий фонд, об’єкти теплового господарства, водопровідно-каналізаційного господарства та благоустрою.

Загальна площа житлового фонду міста складає 360,4 тис. кв. м, з якого належить міській раді 349,7 тис.грн., в тому числі у приватизованих квартирах – 329,8 тис. кв. м, у державній власності – 19,9 тис. кв. м. Житловий фонд, який належить міській раді складається з 87 багатоповерхових будинків, із них:  5-ти поверхових - 44 будинки; 9-ти поверхових-33 будинки; 10-ти поверхових  -10 будинків. Усі житлові будинки обладнані водопроводом, каналізацією, центральним опаленням, природним газом, а 9-10–и поверхові ще й сміттєпроводом та ліфтами. Всі ліфти знаходяться в робочому стані.

До складу житлово-комунального господарства міста входить три комунальних підприємства, а саме:

1 - „Комбінат комунальних підприємств” – надає послуги з водопостачання, водовідведення, благоустрою міста (зовнішнє освітлення, зелене господарство, утримання міських доріг та тротуарів), ритуальні послуги та утримання міського кладовища.

До складу водопровідно-каналізаційного господарства входить водопровідний вузол, продуктивністю 22 тис. куб. м/добу, водопровідні мережі протяжністю 35 км, очисні споруди, потужністю 10 тис. куб. м/добу, каналізаційні мережі протяжністю 31,6 км.

Довжина міських доріг – 24 км, із них з твердим покриттям –14,7 км, мереж зовнішнього освітлення –36 км, площа зелених насаджень – 32,23 га.

Міський транспорт у місті відсутній.

2 - «Вугледартепломережа» - надає послуги з централізованого теплопостачання. На балансі підприємства знаходяться міська котельня потужністю 80 Гкал/год, три теплопункти та мережі центрального опалення протяжністю ( у двотрубному обчисленні) – 27,1 км..

3 - «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг» - надає послуги з утримання будинків та прибудинкових територій (прибирання прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт житлового фонду, вивезення великогабаритного та будівельного сміття). На балансі підприємства знаходяться всі 87 житлових будинків, із них 19 житлових будинків передані на обслуговування мешканців, які створили об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, 68 житлових будинків обслуговує саме підприємство.

1. Стан реформування житлово-комунального господарства:

Всі житлові будинки, об’єкти та зовнішні мережі тепло,- водопостачання та водовідведення міста знаходяться в комунальній власності.

Функції щодо обслуговування житлового фонду з 2006 року надані створеному рішенням міської ради від 28.10.2005/ІУ-33-14 комунальному підприємству „Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради”, на баланс якого передано 87 житлових будинків.

З метою удосконалення системи управління у житловому фонді та залучення населення до управління комунальною власністю 23 житлових будинки передані створеним об’єднанням багатоквартирних будинків. В вересні 2008 року із 6-ти ОСББ створено одну асоціацію.

У звітному періоді за рахунок бюджетних коштів виконувались заходи у сфері благоустрою міста в 1 півріччі 2011 року з міського бюджету було перераховано:

на зовнішнє освітлення – 230,4 тис. грн., в тому числі:

на ремонт та утримання зовнішнього освітлення - 33 тис. грн.;

на оплату електроенергії – 197,4 тис. грн.

на утримання міського кладовища – 21,5 тис. грн.

на утримання доріг і тротуарів – 45 тис. грн.

на технічне обслуговування водостоків – 36,0 тис. грн.

на збирання та транспортування міського сміття – 32,0 тис. грн.

на ремонт міських доріг – 44,0 тис. грн.

В звітному періоді КП «Комбінат комунальних підприємств» з місцевого бюджету було надано фінансову підтримку на суму 60 тис. грн. та надано відшкодування різниці в тарифах в сумі 128 тис. грн.

Передача об’єктів комунального господарства в оренду, концесію, тощо не відбувалась.

2. Тарифна політика, ліквідація збитковості підприємств житлово-комунального господарства

Комунальні підприємства міста знаходяться у складному фінансово-економічному стані. Збитки по підприємствах на 1 липня 2011 року складають 1180 тис. грн., в тому числі:

водопровідно-каналізаційне господарство – 827 тис. грн.;

житлове господарство – 353 тис. грн.;

Комунальне підприємство «Вугледартепломережа» Вугледарської міської ради» за результатами роботи за 1 півріччя має прибуток 204 тис. грн.

З метою забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства були переглянуті діючі тарифи та затверджені нові економічно обґрунтовані тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення (рішення виконкому від 30.03.2011 № 145) для всіх споживачів міста, в тому числі і для населення. Ці тарифи почали діяти з 01.05.2011.

В зв’язку з подорожчанням природного газу економічно-обґрунтовані тарифи з теплопостачання затверджені рішенням виконкому № 257 від 15.09.2010 та введені в дію з 01.01.2011 року.

Рівень оплати населення за надані житлово-комунальні послуги в звітному періоді 2011 року склав - 100 %, в тому числі по підприємствах:

КП „Комбінат Комунальних підприємств”   – 97 %

КП „Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг ”:

квартплата         – 100,2 %

вивезення ТПВ  – 102,8 %

Підприємствами житлово-комунального господарства постійно проводиться робота по зменшенню заборгованості. Станом на 01.07.2011 укладено 2121 договір на реструктуризацію заборгованості на суму 1806,9 тис.грн. Оформлено за звітний період та подано до суду 195 позов на суму 188,5 тис. грн., із них розглянуто судом – 86 позовів на суму 78,2 тис.грн.; стягнуто виконавчою службою в 1 півріччі 2011 року – 99 позовів на суму – 230,4 тис. грн.

 

3.7. Розвиток споживчого ринку. Захист прав споживачів

 

Очікуваний об’єм роздрібного товарообігу підприємств торгівлі з урахуванням ресторанного господарства за перше півріччя 2011 року – 39000,0 т.грн., що становить 118% до відповідного періоду минулого року  (33044,4 т.грн.)  та до Програми на 2011 рік (78000,0)  складає 50%.

Очікуваний товарообіг на душу населення у діючих цінах за перше піврічя 2011 року складає  2523 грн., що становить 119,9% до відповідного періоду минулого року (2104,7грн.) та 50% до Програми на 2011 рік.

На 01.07.2011 середньомісячна заробітна плата одного штатного робітника торгового підприємства основного кола (без МП) становить 1230,0грн., середньомісячна заробітна плата працівників ресторанного господарства становить 960,0 грн.

Кількість магазинів у м.Вугледарі становить: 23 продовольчих, 33 непродовольчих та 2 змішаних, дрібно-роздрібна мережа складається з 9 одиниць на території міста. Загальна торгова площа 58 магазинів становить 4315м2.  Забезпеченість торговою площею на 1000 мешканців міста –279,2м2.

Мережа об’єктів громадського харчування становить: ресторан – 1, їдалень – 5, закусочних – 8, буфетів – 4, чебуречна - 1. Кількість посадових місць на 19 об’єктах громадського харчування – 900. Забезпеченість посадовими місцями на 1000 мешканців міста –58 п.м..

Торговля:

№п/п

 

Об`єкти

(од)

Торгова площа (м2)

Робочі місця

(чоловік)

1.

Мережа станом на 1.01.2011 р

58

4315

295

 

відкрито за перше півріччя  2011 р

3

90

4

 

закрито за перше півріччя 2011 р

3

90

27

 

приріст за перше півріччя 2011 р

-

-

-

2.

Мережа станом на 1.07.2011 р

58

4315

272

 

Громадське харчування:

№п/п

 

Об`єкти

(од)

Посадові місця

Робочі місця

1.

Мережа станом на 1.01.2011 р

19

900

132

 

відкрито за перше півріччя 2011 р

-

-

-

 

закрито за перше півріччя 2011 р

-

-

-

 

приріст за перше півріччя 2011 р

-

-

-

2.

Мережа на 1.07.2011 р

19

900

132

 

За перше півріччя  2011 року відкрито 2 магазини з продажу продовольчих товарів площею 30 кв.м та непродовольчих товарів площею 60 кв.м., що дало змогу створити 4 робочих місця. Нові кіоски не установлювались.

Проводилася реконструкція приміщення  кафе “Вугледар” фізичної особи – підприємця Тимошенко О.Г. через здачу в оренду приміщень.

З метою збільшення обсягів продажу товарів вітчизняних виробників з початку року організовано 17 ярмарок за участю сільгоспвиробників Волноваського, Мар'їнського та Великоновоселківського районів, суб'єктів господарювання. Додатковий товарообіг від проведення виставкових заходів становить 8,0 т.грн. Відрахування до бюджету складають 1,6 т.грн.

На території міста діє один ринок площею 8 000 м2, на 428 торгових місць. У цілях створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками у першому півріччі 2011 року на території ринку виділено 122 торгових місця. Звільнено від сплати за послуги ринків 104 торгових  місця на суму  794,40грн. Укладено 121 договорів між торгуючими і адміністрацією ринку.

Програмою економічного і соціального розвитку на 2011р на організацію харчування 27 учнів пільгової категорії передбачено 15,0т.грн., витрачено 8,3 т.грн., з них 8,3 т.грн. з місцевого бюджету, що становить 55,3% до Програми і вартість харчування складає 5,0 грн. На організацію харчування 575 учнів 1-4 класів Програмою передбачено 220,0т.грн., витрачено 216,3 т.грн., з них 121,6 т.грн. з місцевого бюджету, що становить 98,3% до Програми, вартість харчування складає  5,40 грн.

Проводилася організаційна робота з соціального захисту пільгової категорії населення. Так, з початку року 167 особам надано продовольчих наборів на суму 1,9т.грн, та проведено благодійні обіди для 31 особи на суму 0,7 т.грн.

Очікуваний фінансовий результат роботи галузі за перше півріччя  2011 року складає 16,0 т.грн, що становить 50% до Програми. Усі підприємства спрацювали прибутково. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

У першому півріччі 2011 року підвищення кваліфікації пройшли 2 робітника торгівлі та 1 робітник ресторанного господарства.

З метою підтримки та розвитку малого підприємництва проведено два семінари по вивченню діючого законодавства. На якому розглядалися питання щодо ознайомлення суб'єктів господарювання з новими законодавчими актами.

З метою  вдосконалення роботи щодо захисту прав споживачів у лютому 2008 року створена координаційна рада з питань захисту прав споживачів і за перше півріччя 2011 року проведено два засідання. Від населення  за перше півріччя  2011 року надійшло 3 скарги  про неякісні товари, які розглянуто і вирішено на користь споживачів. З метою інформування споживачів  з питань захисту їхніх прав було опубліковано одна інформація у місцевій газеті “Угледарские новости” та на офіційному web сайті виконавчого комітету міської ради.

Відповідно до потреб населення удосконалюється режим роботи мережі підприємств, що здійснюють торгівельне обслуговування населення, так з початку року надійшло 13 заяв від підприємців міста про узгодження режиму роботи об'єктів.

Згідно рішення виконавчого комітету від 20.02.08 №100 “Про затвердження порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Вугледарі” затверджено  склад робочої групи по розміщенню зовнішньої реклами яка здійснює постійний моніторінг за дотриманням рекламодавцями, виробниками та розповсюджувачами реклами вимог законодавства про рекламу. На розміщення зовнішньої реклами видано 7 дозволів. Згідно акту інвентаризації від 01.03.2011р встановлених спеціальних рекламних конструкції без дозволу виконкому Вугледарської міської ради на території м.Вугледар не виявлено.

Заходи заплановані Програмою на 2011рік, за перше півріччя 2011 року виконані на 100%. Фінансове забезпечення заходів на 2011 рік складає: план - 814,0 т.грн, факт за перше півріччя  2011 –  667,5 т.грн, що становить  82% виконання плану.

 

3.8. Забезпечення законності та правопорядку

 

За 6 місяців 2011 року порушено 81 кримінальна справа, що на 2 справи менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Розкрито 61 злочин, розкриття злочинів складає 83,6 %. Збільшилась на 45 % кількість крадіжок особистого майна громадян. На рівні залишилось злочинів, пов`язаних з погрозою вбивства, у 3 рази зменшилась кількість грабежів, на рівені залишилась кількість шахрайств, на 50,0 % зменшилась кількість хуліганств. У 2011 році вже виявлено та задокументовано 15 фактів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів. Виявлено 5 фактів незаконного зберігання зброї, вибухівки.

Співробітниками Вугледарського міського відділу систематично проводяться рейди, профілактична робота в навчальних закладах міста, не допущено крадіжок кабельно - провідникової продукції і кольорового металу. У 2011 році дільничними інспекторами міліції, співробітниками сектору громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, групою патрульної служби при міському відділі складено 558 протоколів, накладено штрафів на 376 осіб на суму 24280 гривень, стягнено штрафів на суму 8890 гривень. Найбільша кількість адміністративних протоколів складена співробітниками ГПС – 128, сектору ДІМ – 221.

З метою профілактики злочинності у 2011 році, у ході виконання програми соціального та економічного розвитку міста Вугледар, планується продовжити проведення заходів по дотриманню законності у місті Вугледар. Також планується приймати активну участь у програмних заходах, які будуть організовуватись та проводитись службами міста.

Дільничними інспекторами міліції буде продовжувати проводитись робота по запобіганню вчиненню злочинів на побутовому ґрунті та забезпеченню працевлаштування раніше судимих. Також буде проводитись робота по виявленню осіб, які вживають наркотичні засоби.

Залишається складним питання організації дозвілля неповнолітніх міста у вільний від навчання час та питання насильства у сім`ї. З метою вирішення цього питання групою кримінальної міліції у справах неповнолітніх міськвідділу, як і раніше, будуть проведені ряд заходів (згідно затверджених планів) у взаємодії з керівництвом учбових закладів міста та службою у справах неповнолітніх Вугледарського виконкому. За минулий період поточного року працівники сектору КМСН міського відділу склали 55 протоколів на батьків за невиконання ними батьківських обов`язків, а взагалі ними складено 24 адміністративних протоколи.

Всі невирішені питанні та питання, які залишаються актуальними для міста Вугледар, знаходяться на постійному контролі у керівництва Вугледарського міського відділу ГУМВС України в Донецькій області.

Програмою на рік передбачено виконання 4 заходів, протягом звітного періоду виконуються всі, які не потребують фінансового забезпечення. Через відсутність фінансування не придбано спеціальні засоби та засоби зв'язку, формений одяг для співробітників, які безпосередньо працюють з населенням міста.

 

3.9. Охорона навколишнього природного середовища

 

Місто Вугледар розташоване на південному сході Донецького регіону і займає площу 532 га. Місто утворилося в 1964 році в зв’язку з будівництвом вугільних підприємств – шахт “Південнодонбаська № 1” та “Південнодонбаська №3”. Крім вугільних підприємств в місті працюють ТОВ “Південтрансбуд”, 3-и житлово-комунальних підприємства, автотранспортне підприємство “Автотранспортник” та ряд інших підприємств.

Все це створює велике навантаження на навколишнє природне середовище. Найгострішими проблемами міста, як і в цілому по області, є забруднення повітряного, водного басейнів та накопичення шкідливих відходів.

Основна частина шкідливих речовин, викинутих в атмосферу, потрапляє від підприємств вугільної промисловості.

Для контролю викидів, теплового стану та виявлення осередків горіння  на породних відвалах щорічно виконується температурна зйомка.

На території міста водоймища та джерела питної води відсутні. Питна вода до міста подається від Красноармійського РПУ КП «Компанія «Вода Донбасу», проходячи через Великоанадольську фільтрувальну станцію.

Господарські та побутові стоки самостійною мережею відводяться на очисні споруди, які разом з підприємствами вугільної промисловості являються основними забруднювачами водних об’єктів.

Відходи в місті утворюються в результаті господарської діяльності підприємств міста та побутових відходів від населення.

Промислові відходи складуються підприємствами вугільної промисловості на породних відвалах, площею 586,3 тис.м2, розміщених за територією міста біля шахт.

Централізоване складування твердих побутових відходів здійснюється на полігоні № 4 комунального автотранспортного підприємства «Санітарна очистка Петровського району м. Донецька».

Полігон ТПВ м. Вугледар, розміщений за 8 км від міста, площею 5 га, місткістю 468,2 тис.м3, на сучасний стан не експлуатується, в зв’язку з незакінченим будівництвом.

Основними завданнями на 2011 рік передбачається:

* зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу;

* зменшення скидів забруднюючих стічних вод;

* зменшення утворення, знешкодження, утилізація та екологічно безпечне складування небезпечних відходів

* охорона і раціональне використання земель та природних рослинних ресурсів.

По напрямку “Охорона атмосферного повітря” планувалося виконання 1 заходу “Заміна пилоосаджувальних камер в існуючих пиловловлюючих установках котлоагрегатів КЕ 10/14, на батарейні циклони, з ефективністю очищення не нижче проектної та гарантованою концентрацією речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 50 мг/м3” за рахунок коштів підприємства — 190,0 тис.грн. У звітному періоді захід не виконувався — договір на виконання робіт укладено, але не оплачений.

По напрямку “Охорона і раціональне використання водних ресурсів” планувалося виконання 2 заходів “Придбання технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на очисних спорудах міста (заміна мулоскреба)” за рахунок коштів ФОНПС міського бюджету — 25,0 тис.грн. Та “Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю стічних вод і скидів у водні об'єкти” за рахунок коштів ФОНПС міського бюджету — 200,0 тис.грн  У звітний період заходи не виконувалися.

По напрямку “Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природного заповідного фонду” заплановано 3 заходи. “Проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних ресурсів, затрати на їх охорону і відтворення”- за рахунок коштів ФОНПС міста -70,0 тис.грн, “Заходи з озеленення міста Вугледар ”- за рахунок коштів ФОНПС міста — 15,0 тис.грн.. У звітний період заходи не виконувалися

“Заходи з озеленення породного відвалу” - за рахунок коштів підприємства — 0,9 тис.грн. Фінансування здійснено в повній мірі.

По напрямку “Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів” передбачається виконання 1 заходу за рахунок коштів ФОНПС міського бюджету “Придбання контейнерів”-25,0 тис.грн. У звітний період захід не виконувався.

По напрямку “Наука, інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища” за рахунок коштів підприємств заплановано 2 заходи, частково виконано 2 заходи. Фінансування склало 26,8 тис.грн.

Фактичні сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та екологічного податку підприємствами міста за I півріччя 2011 склали 728,6 тис.грн., із них перераховано:

до держбюджету              - 218,6 тис. грн.

до обласного бюджету    - 326,0 тис. грн.

до міського бюджету       - 184,0 тис. грн

 

3.10. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

 

Головною умовою сталого розвитку суспільства в нашій країні є безпека людини, її навколишнього середовища, їх захищеність від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів.

На 2011 рік було заплановано 3 заходи щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій:

Виконання роботи щодо впровадження системи централізованого оповіщення міста для своєчасного інформування керівного складу і населення.

Створення міського резерву матеріально-технічних заходів для попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Забезпечення населення засобами радіаційного та хімічного захисту.

В 1 півріччі 2011 року заходи не виконувались через відсутність коштів у міському бюджеті.

 

 

 

3.11. Розвиток інформаційного простору

 

З метою забезпечення відкритості у діяльності органів місцевого самоврядування, налагодження діалогу з територіальною громадою використовується:

традиційні форми роботи: інформаційні дні, інформаційні зустрічі з населенням, об’єднаннями громадян, ОСББ. Діяльність органів місцевого самоврядування висвітлювалась на сторінках відомчих газет та транслювалась по міському каналу  телебачення;

більш широко і систематично застосовувалися такі форми роботи як виготовлення презентаційної, іміджевої та довідкової  друкованої продукції про місто;

робота офіційного сайту Вугледарської міської ради.

Протягом 1 півріччя 2011 року за напрямками “Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування” та “Розвиток інформаційної інфраструктури” виконувалися усі заходи. Заходи за напрямком “Створення сучасного іміджу міста”, питома вага фінансування яких складає 46,4% (42,0 тис.грн) від загального обсягу, не виконувалися за відсутністю відповідних коштів.

Таким чином, протягом звітного терміну виконувалося 5 із 7 запланованих заходів (71%). Профінансовано 3 із 5 (60%). За обсягами фінансування заходи розділу “Розвиток інформаційного простору” виконано на 26,9 %.

У сфері розвитку інформаційного простору було заплановано 7 заходів на 90,6 тис. грн. В звітному періоді виконуються 5 заходів на 24,4 тис. грн

 

3.12. Поводження з відходами як вторинною сировиною

 

Відходи в місті утворюються в результаті господарської діяльності підприємств міста та населення.

Підприємствами, які утворюють і розміщують відходи є: державне підприємство «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (на породному відвалі), відокремлений підрозділ «Шахта «Південнодонбаська № 3” Державного підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія» (на породному відвалі), товариство з обмеженою відповідальністю «Південтрансбуд» (на об’єктах для тимчасового зберігання), Комбінат комунальних підприємств (на мулових майданчиках).

Видалення твердих побутових відходів з території міста здійснюється комунальним підприємством «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради». Збирання твердих побутових відходів здійснюється у контейнери обсягом 0,75 м3 встановлених на спеціальних майданчиках. В 2011 році на придбання контейнерів з міського бюджету виділено 25,0 тис.грн.. За 6 місяці 2011 року на полігон ТПВ видалено 13,7 тис. куб.м твердих побутових відходів.

З метою зменшення складування породи на породних відвалах відособленим підприємством „Шахта Південнодонбаська № 3” продовжується виконуватися захід, розпочатий з 2000 року: „Закладка породи у вироблений простір шахт”. За І півріччя 2011 року у вироблений простір шахти закладено 15,53 тис.тон породи (план - 50,0 тис.тонн). Фінансування цього заходу здійснюється за рахунок собівартості.

Промислові відходи, в тому числі порода, складуються на породних відвалах вугільних підприємств.

У місті постійно проводиться робота з виявлення та ліквідації стихійних звалищ. За 6 місяців 2011 року виявлено 10 стихійних звалищ, з яких видалено на полігон ТПВ 50 м3.

Attachments:
Download this file (Виконання зазодів у сфері освіти за 1 півріччя 2011 року в м. Вугледарі.doc)Виконання зазодів у сфері освіти за 1 півріччя 2011 року в м. Вугледарі.doc
Download this file (Виконання заходів охорони навколишнього природного середовища за 1 півріччя 2010 рік.doc)Виконання заходів охорони навколишнього природного середовища за 1 півріччя 2010 рік.doc
Download this file (Виконання заходів у сфері зайнятості населення за 1 квартал 2011 року.doc)Виконання заходів у сфері зайнятості населення за 1 квартал 2011 року.doc
Download this file (Виконання заходів у сфері охорони здоров’я за 1 півріччя 2011 р. в м. Вугледар.doc)Виконання заходів у сфері охорони здоров’я за 1 півріччя 2011 р. в м. Вугледар.doc
Download this file (Виконання заходів у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною за 1 квартал 2011 рік.doc)Виконання заходів у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною за 1 квартал 2011 рік.doc
Download this file (Виконання заходів у сфері сім’ї, дітей та молоді в 1 півріччі 2011 р..doc)Виконання заходів у сфері сім’ї, дітей та молоді в 1 півріччі 2011 р..doc
Download this file (Виконання заходів у сфері соціального захисту за 1 півріччя 2011 р..doc)Виконання заходів у сфері соціального захисту за 1 півріччя 2011 р..doc
Download this file (Виконання заходів у сфері фізичного виховання та спорту в м. Вугледарі за 1 півріччя 2011 р..doc)Виконання заходів у сфері фізичного виховання та спорту в м. Вугледарі за 1 півріччя 2011 р..doc
Download this file (Виконання заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за 1 півріччя 2011р..doc)Виконання заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за 1 півріччя 2011р..doc
Download this file (Виконання заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за 1 півріччя 2011р.doc)Виконання заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за 1 півріччя 2011р.doc
Download this file (Виконання заходів щодо профілактики правопорушень і злочинності міста за 1 півріччя 2011 р..doc)Виконання заходів щодо профілактики правопорушень і злочинності міста за 1 півріччя 2011 р..doc
Download this file (Виконання заходів щодо реформування і розвитку житлово-комунального господарства за 1 півріччя 2011 рік.doc)Виконання заходів щодо реформування і розвитку житлово-комунального господарства за 1 півріччя 2011 рік.doc
Download this file (Виконання заходів щодо розвитку інформаційного простору за 1 півріччя 2011 р..doc)Виконання заходів щодо розвитку інформаційного простору за 1 півріччя 2011 р..doc
Download this file (Виконання заходів щодо розвитку культури в м. Вугледарі за 1 півріччя 2011 року.doc)Виконання заходів щодо розвитку культури в м. Вугледарі за 1 півріччя 2011 року.doc
Download this file (Виконання заходів щодо розвитку споживчого ринку у місті Вугледарі за 1 квартал 2011 року.doc)Виконання заходів щодо розвитку споживчого ринку у місті Вугледарі за 1 квартал 2011 року.doc