Вимоги до оформлення документів, які подаються  державному реєстратору

1. Документи,  які подаються  державному  реєстратору, повинні бути викладені державною мовою.

2. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими   літерами.  Якщо  документи  надсилаються  державному реєстратору рекомендованим листом, справжність підпису заявника на реєстраційній    картці   (заяві,   повідомленні)   повинна   бути нотаріально засвідчена.

3. Установчі    документи   (установчий   акт,   статут   або засновницький договір,  положення) юридичної особи повинні містити відомості,  передбачені законом. Відповідальність за відповідність установчих  документів  законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи.

4.  Статути банків, установчі документи інших юридичних осіб, які відповідно до закону підлягають погодженню Національним банком України,  іншими  органами  державної влади, подаються з відміткою про  їх  погодження відповідно Національним банком України, іншими органами державної влади.

5. Установчі документи юридичної особи, а також зміни до них, викладаються   письмово,   прошиваються, пронумеровуються  та підписуються засновниками (учасниками) або повноваженими особами, якщо   законом  не  встановлено  інший  порядок  їх  затвердження. У випадках, які передбачені  законом, установчі документи повинні бути погоджені з відповідними  органами  державної  влади.

Внесення змін  до  установчих  документів   юридичної   особи оформляється   окремим   додатком   або   викладенням   установчих документів у новій редакції.  На  титульній  сторінці  додатка  до установчих документів юридичної особи робиться відмітка про те, що зазначені документи є невід'ємною частиною відповідних  установчих документів.

6. Документ  про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження повинен  бути  легалізований  у встановленому порядку.

7. Вимоги  щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу встановлюються спеціально  уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації

1. За   проведення  державної   реєстрації справляється реєстраційний збір у такому розмірі:

десять неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян  -  за проведення державної реєстрації юридичної особи (170 грн.);

два неоподатковуваних  мінімумів  доходів   громадян   -   за проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця (34 грн.).

2.  За  проведення  державної  реєстрації  змін до установчих документів  юридичної  особи (51 грн.), державної реєстрації зміни імені або місця   проживання   фізичної   особи  -  підприємця (10,20 грн.) справляється реєстраційний  збір  у  розмірі  тридцяти відсотків реєстраційного збору, встановленого частиною першою цієї статті.3. Кошти, одержані відповідно до цього Закону як реєстраційний збір, зараховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи - підприємця.

4. Документом, що підтверджує внесення реєстраційного збору, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.

Місцевий бюджет м. Вугледар

р/р 31419512700087

код ОКПО 34686762

УДК в Донецькій області

МФО 834016 (22010300)

Державна реєстрація

За   публікацію   повідомлень про  зменшення  статутного (складеного) капіталу юридичної особи, про  прийняття  засновниками, уповноваженим ними органом або судом  рішення  про  виділ, про прийняття засновниками  або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи, про втрату оригіналів установчих документів справляється  плата  в  розмірі  трьох неоподатковуваних мінімумів доходів  громадян (51,00 грн. ),  а  про прийняття фізичною особою - підприємцем рішення щодо припинення підприємницької - у розмірі  одного  неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17,00 грн.)

Одержувач ДП «Інформаційно-ресурсний центр»
р/р 26003301812 в ГОУ ВАТ «Ощадбанк»
код ЄДРПОУ 33499803
Код установи банку 300465