Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

29.06.2016                                                №

м. Вугледар

Про створення міської комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України, наданого 16.06.2016 під час проведення селекторної наради щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 №365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», листа Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації від 16.06.2016 №03/14я-1125, керуючись ст.17,18,52,54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

          1. Створити міську комісію з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та затвердити її персональний склад  (додається).

         2. Затвердити Положення про міську комісію з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам  (додається).

          3. Координацію роботи за виконанням цього рішення покласти на Вугледарське міське управління соціального захисту населення  (Філіппова).

Міський голова                                                                                    А.Ю.Сілич

 

                                                                                                                                                

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       рішення виконавчого

                                                                                       комітету міської ради

                                                                                       від 29.06.2016  №

СКЛАД

міської комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

Бочков Андрій Валентинович                           

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, голова комісії

Філіппова Наталія Вікторівна

начальник міського управління соціального захисту населення, заступник голови комісії    

                                                         

Жадан Оксана Олександрівна

завідуючий сектору з призначення компенсацій та допомог міського управління соціального захисту населення, секретар комісії, (за узгодженням)                                         

ЧЛЕНИ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ:

Кашуба Оксана Валеріївна

заступник директора – начальник відділу надання соціальних послуг міського центру зайнятості (за узгодженням)        

   
Кучеренко Людмила Володимирівна начальник відділу страхових виплат та роботи з роботодавцями відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в м.Вугледарі, (за узгодженням)
   
Пантелейчук Тетяна Анатоліївна фахівець із соціальної роботи міського Центру соціальних служб сім’ї, дітей, молоді,  (за узгодженням)
   
Стрілець Тетяна Сергіївна начальник відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій управління пенсійного фонду України в м.Вугледарі Донецької області (за узгодженням)

                                                                                      

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       рішення виконавчого

                                                                                       комітету міської ради

від 29.06.2016  №

Положення

про міську комісію з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам   

   1. Міська комісія з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (далі–комісія) утворюється для вирішення з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам   

   2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями керівника Донецької обласної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації, розпорядженнями міського голови та цим положенням.

    3. Порядок призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 р. №365.

     Комісія розглядає подання про призначення (відновлення) або про відмову у призначенні (відновленні) відповідної соціальної виплати внутрішньо переміщеним особам протягом п’яти робочих днів з дня отримання такого подання.

    4. За результатами розгляду подання з урахуванням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї комісія приймає рішення про призначення (відновлення) або відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати з моменту припинення її виплати, в тому числі з урахуванням інформації про стан фінансування та виплати, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики або інших органів, що здійснюють соціальні виплати.

    5. Комісія, крім підстав відмови у призначенні (відновленні) соціальної виплати, передбачених законодавством, може відмовити заявникові у призначенні (відновленні) такої виплати в разі його відсутності за фактичним місцем проживання/перебування, зазначеним у заяві про призначення (відновлення) соціальної виплати.

    6. У разі прийняття рішення по призначення (відновлення) бо відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати комісія не пізніше наступного робочого дня надсилає копію такого рішення органові, що здійснює соціальні виплати, та структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

   7. Орган, що здійснює соціальні виплати та структурний  підрозділ з питань соціального захисту населення, на підставі рішення комісії призначає (відновлює) таку соціальну виплату з місяця, в якому надійшла заява внутрішньо переміщеної особи, та здійснює повернення сум недоотриманих соціальних виплати за минулий період відповідно до законодавства.

   8. Рішення комісії про відмову у призначенні (відновленні) соціальної виплати може бути оскаржене до суду.

             9. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії. Комісію очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Формою роботи комісії є засідання, яке проводить голова, а у разі його відсутності – заступник голови. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

  10. Скликання засідання комісії, ведення документації, оформлення рішень здійснює секретар комісії.

  11. Засідання комісії оформляється протоколом, який підписується головою комісії, секретарем та членами комісії і скріплюється печаткою.

  12. Секретар комісії видає витяг з протоколу рішення комісії, який засвідчуються підписами голови та секретаря комісії, управлінню соціального захисту населення.

  13.  За вимогою заявника, секретар комісії видає витяг з протоколу рішення комісії, який засвідчується підписами голови та секретаря комісії.

  14. Комісія користується штампом та печаткою Вугледарської міської  ради.

  15. Пропозиції та рекомендації приймаються простою більшістю голосів членів комісії, що присутні на засіданні. У випадку рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні комісії.

Керуючий справами виконкому                                                  І.В.Пономаренко

Положення про міську комісію з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам розроблено відділом по контролю міського управління соціального захисту населення

Начальник відділу по контролю                                                О.В.Лисенко

міського УСЗН