Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

.2016/7

м. Вугледар

Про затвердження Програми

«Стипендія міського голови

провідним спортсменам

м.Вугледара та їх тренерам»

З метою створення умов для розвитку в місті пріоритетних видів спорту, підтримки і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень, морального і матеріального заохочення спортсменів для досягнення високих спортивних результатів, відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №828-р «Про схвалення концепції Загальнодержавної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки», враховуючи рішення міської ради від 21.12.2012 №6-32-40 «Про затвердження міської Цільової програми «Розвиток фізичної культури і спорту в м.Вугледар на 2012-2016 роки», керуючись ч. 1 п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Програму «Стипендія міського голови провідним спортсменам м.Вугледара та їх тренерам» (додається).

2. Визначити джерелом фінансування Програми міський бюджет – 30,0 тис. грн.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник); постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховский).

Міський голова А.Ю.Сілич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

____________ №

Програма

«Стипендія міського голови

провідним спортсменам м.Вугледара та їх тренерам»

1.​ Визначення проблеми на розв’язання якої визначена Програма

1) Стимулювання та заохочення провідних спортсменів м.Вугледара та їх тренерів.

2) Підтримка і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень, моральне та матеріальне заохочення спортсменів та їх тренерів для досягнення високих спортивних результатів.

3) Потреба молоді в реалізації своїх спортивних здібностей, підвищення спортивної майстерності та досягнень.

2. Мета Програми та основні шляхи її досягнення.

Створення сприятливих умов для ефективного розвитку фізичної культури і спорту, як важливої складової здорового способу життя, визнання вагомого внеску в розвиток спорту вищих досягнень, стимулювання успішних виступів спортсменів на чемпіонатах та першостях області, України, Європи, світу, Олімпійських іграх.

Заохочення спортсменів міста Вугледар до підвищення спортивної майстерності та до успішних виступів на змаганнях національного й міжнародного рівня. Збереження і подальше зміцнення позицій провідних спортсменів у змаганнях різного рівня, утвердження спортивного авторитету міста Вугледара.

3. Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

- виплата стипендій міського голови;

- розподіл фінансування заходів Програми, визначений Додатком 1 до цієї Програми.

4.​ Строки реалізації Програми

Строки виконання Програми – 2016 рік.

4.​ Очікувані результати

Виплата стипендій провідним спортсменам м. Вугледара та їх тренерам. Підвищення спортивної майстерності провідних спортсменів міста. Збільшення кількості успішних виступів на змаганнях обласного, національного й міжнародного рівня. Зростання спортивного рейтингу міста Вугледара.

6. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Загальний обсяг фінансування – 30,0 тис.грн.

Головним розпорядником бюджетних коштів Програми є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

Секретар міської ради В.В.Іваницький

Програму «Стипендія міського голови провідним спортсменам м.Вугледара та їх тренерам» розроблено відділом у справах фізичної культури і спорту.

Начальник відділу

у справах фізичної культури і спорту Т.Б.Моргун

Додаток 1

Про затвердження Програми

«Стипендія міського голови

провідним спортсменам

м.Вугледара та їх тренерам»

Розподіл фінансування заходів

Програми «Стипендія міського голови

провідним спортсменам м.Вугледара та їх тренерам»

№ з/п Назва заходу Сума(тис.грн.)
1.​  Стипендія міського голови провідним спортсменам м.Вугледара та їх тренерам 30,0
Всього: 30,0