Gerb

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

.2016/7

м. Вугледар

Про затвердження Положення про стипендію міського голови провідним спортсменам м.Вугледара та їх тренерам і порядок її призначення

З метою створення умов для розвитку в місті пріоритетних видів спорту, підтримки і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень, морального і матеріального заохочення спортсменів для досягнення високих спортивних результатів, відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №828-р «Про схвалення концепції Загальнодержавної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки», враховуючи рішення міської ради від 21.12.2012 №6-32-40 «Про затвердження міської Цільової програми «Розвиток фізичної культури і спорту в м.Вугледар на 2012-2016 роки», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Положення про стипендії міського голови провідним спортсменам м.Вугледара та їх тренерам і порядок її призначення (додається).

2. Організаційне виконання рішення покласти на відділ у справах фізичної культури і спорту Вугледарської міської ради (Моргун), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочкова А.В.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник); постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховский).

Міський голова А.Ю.Сілич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

____________ №

ПОЛОЖЕННЯ

про стипендію міського голови провідним спортсменам м.Вугледара

та їх тренерам і порядок її призначення

 

1.Загальні положення.

1.1.Стипендія міського голови провідним спортсменам м.Вугледара та їх тренерам (далі - Стипендія) призначається за результатами минулого року провідним спортсменам, що проживають на території Вугледарської міської ради, або закріпленні, виступають за місто Вугледар, приносячи йому бали в залік спортивних досягнень та рейтингу, значні досягнення яких, перші місця на змаганнях обласного рівня, призові місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, сприяють зростанню іміджу та інвестиційній привабливості міста Вугледара - як міста, на території якого створені сучасні умови для самореалізації особистості в спорті, оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту.

1.2. Підставою для виплати стипендій є розпорядження міського голови щодо затвердження списку стипендіатів на отримання стипендії міського голови провідним спортсменам м.Вугледара та їх тренерам, яке готується відділом у справах фізичної культури і спорту Вугледарської міської ради (далі – Відділ) на підставі Протоколу засідання комісії з призначення стипендії міського голови провідним спортсменам м.Вугледара та їх тренерам (далі – Комісія).

1.3. Висування кандидатів на стипендію можуть проводити: Відділ, дитячо-юнацька спортивна школа, спортивні клуби, міські федерації з видів спорту, громадські спортивні об’єднання, які зареєстровані та діють на території Вугледарської міської ради. До уваги також беруться листи-клопотання: управління з питань фізичної культури та спорту Донецької обласної державної адміністрації, обласних федерацій з видів спорту, рейтинг спортсменів, списки кандидатів, членів збірних команд України, затверджених Міністерством сім’ї, молоді та спорту України.

1.4. Кошти на спортивні стипендії, виділяються Відділу рішенням Вугледарської міської ради, щорічно, при затверджені міського бюджету міста Вугледара на відповідний рік.

1.5. Питання надання стипендій попередньо розглядається на засіданні комісії з призначення стипендії міського голови провідним спортсменам м.Вугледара та їх тренерам при Відділі, яка створюється рішенням виконавчого комітету Вугледарської міської ради. Рішення про надання стипендій приймається Комісією шляхом голосування, після розгляду списку кандидатів на отримання стипендій, на підставі наданих документів, згідно вимог цього Положення. Порядок голосування прописаний в Положенні про Комісію при Відділі. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується членами комісії, що приймали участь у засіданні та вводиться в дію розпорядженням міського голови.

Стипендії стипендіатам виплачуються відділом обліку та звітності Вугледарської міської ради на їх особові рахунки, згідно затверджених бюджетних призначень на відповідний рік.

1.6. Граничний розмір стипендій та їх кількість визначаються комісією при Відділі та не повинні перевищувати суму 700,00 грн. в місяць. За результатами розгляду списку кандидатів на отримання стипендій та наданих документів комісія при Відділі та голова Комісії мають право вносити пропозиції міському голові щодо зміни кількості стипендій, але в межах виділеного фінансового ресурсу на їх виплату.

2.Порядок призначення стипендій.

2.1. Відділ:

- збирає та систематизує дані про кандидатів на стипендію;

- готує, подає лист із списком кандидатів на отримання стипендій та кошторисом про призначення стипендій на ім’я міського голови;

- після затвердження міського бюджету м. Вугледара на відповідний рік, проводить засідання Комісії, яка голосуванням визначає стипендіатів.

2.2. Комісія, при визначені кандидатів на стипендії, приймає до уваги офіціальні документи по кожному претенденту: протоколи змагань (копії, офіціальні виписки завірені печаткою), річний рейтинг спортивних досягнень спортсмена, значимість його спортивних досягнень, клопотання, перспективи спортивних досягнень на найближчий час.

2.3.При розгляді кандидатів на отримання стипендії перевага перш за все, надається спортсменам, які досягли значних спортивних досягнень в Олімпійських та Параолімпійських видах спорту, членам збірних команд області і України, кандидатам на участь в Олімпійських та Параолімпійських іграх, чемпіонатах Європи та світу.

2.4. Кандидати на отримання стипендій повинні бути високо моральними людьми, прикладом для інших спортсменів - дітей, юнаків, молоді, дорослого населення.

2.5. Начальник відділу у справах фізичної культури і спорту Вугледарської міської ради інформує членів Комісії по кожному кандидату на стипендії, аргументує їх право на стипендії відповідними документами, та клопотаннями. Кандидати на отримання стипендій обговорюються комісією при Відділі щодо кожного індивідуально шляхом щільного аналізу спортивних досягнень кожного визначається розмір стипендії, який пропонується до виплати.

2.6. Спортсмени, яким призначена стипендія, можуть бути її позбавлені у разі зниження ними спортивних результатів, порушення навчально-тренувального процесу, аморальних вчинків, які суперечать кодексу українського спортсмена, засудження за умисний злочин, з інших поважних причини, в тому числі тяжка травма, хвороба, смерть, виїзд за кордон, дискваліфікації спортсмена. Рішення про позбавлення стипендії приймається в порядку, визначеному для її призначення, згідно цього Положення та Положення про комісію при Відділі.

Порушенням питання про позбавлення стипендії того чи іншого стипендіата може бути клопотання організацій, які висували кандидата на стипендію, федерацій з видів спорту.

2.7. У разі позбавлення стипендіата стипендії, залишок коштів на її виплату, може бути розподілений на надання стипендії іншому кандидату на отримання стипендії у порядку, визначеному цим Положенням.

 

Секретар міської ради В.В.Іваницький

Положення про стипендію міського голови провідним спортсменам м.Вугледара та їх тренерам і порядок її призначення розроблено відділом у справах фізичної культури і спорту.

Начальник відділу

у справах фізичної культури і спорту Т.Б.Моргун