Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

GerbУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

. .2016 №

м. Вугледар

Про затвердження Порядку та утворення Робочої групи для вибору місць розташування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території міста Вугледара

З метою сприяння територіальній громаді міста у вирішенні місцевих проблем соціального характеру та забезпечення справедливих умов у виборі місць розташування придбаних за рахунок місцевого бюджету дитячих майданчиків, керуючись пунктами 1, 3, 12 частини 2 статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», пункту 7 частини (а) статті 30, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Вугледарської міської ради від 20.04.2016 № 7/4-8 «Про затвердження Програми «Житлово-комунальне господарство міста Вугледара» на 2016 рік в новій редакції» та з урахуванням Правил благоустрою території міста Вугледара, затверджених рішенням міської ради від 18.08.2010 №5-63-15, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок вибору місць розташування дитячих ігрових, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території міста Вугледара (додається).

2. Визначити пріоритетним напрямком реалізації цього Порядку в 2016 році прибудинкові території житлових будинків, в яких вже створені та функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та місця масового відпочинку громадян.

3. Створити Робочу групу для вибору місць для встановлення дитячих ігрових, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків в 2016 році та затвердити її персональний склад (додається).

4. Робочій групі (Матвієнко):

4.1. Розмістити інформаційне оголошення на головній сторінці офіційного сайту Вугледарської міської ради про початок роботи робочої групи, змісту заявок та критеріїв вибору місць розташування дитячих ігрових, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на прибудинкових територіях житлових будинків міста Вугледара.

4.2. Здійснити вибір місць розташування дитячих ігрових, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на прибудинкових територіях житлових будинків міста Вугледара згідно із затвердженим цим рішенням Порядком в термін до 15 липня 2016 року;

4.3. Підготувати та винести на затвердження поадресний перелік вибраних місць розташування дитячих ігрових, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на прибудинкових територіях житлових будинків міста Вугледара на чергове засідання виконавчого комітету Вугледарської міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови (Матвієнко).

Міський голова А. Ю. Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Вугледарської міської ради

від .06.2016 №

Порядок вибору місць розташування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території міста Вугледара

1. Цим документом визначено порядок відбору місць розташування дитячих ігрових, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території міста Вугледара (далі - Порядок).

2. Мета цього Порядку - сприяння територіальній громаді міста у вирішенні місцевих проблем соціального характеру.

3. Основне завдання Порядку - облаштування дитячих ігрових, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків, або встановлення їх окремих елементів на прибудинкових територіях багатоповерхових житлових будинків, території установ та організацій дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, фізкультури та спорту, місць загального відпочинку, що є комунальною власністю територіальної громади міста Вугледара.

4. Для здійснення вибору місць розташування дитячих ігрових, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території міста Вугледара щороку рішенням виконавчого комітету Вугледарської міської ради створюється відповідна Робоча група.

5. Робочу групу очолює перший заступник міського голови.

6. До складу Робочої групи можуть входити спеціалісти Вугледарської міської ради, підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою, органів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, фізкультури та спорту, справ дітей та молоді, тощо.

7. До складу Робочої групи можуть включатись представники громадськості (за бажанням цих представників).

8. Повідомлення про початок Роботи робочої групи, дату проведення розгляду поданих заявок, вимоги і критерії оцінки заявок, а також інформація про перелік вибраних місць розміщується на головній сторінці офіційного сайту Вугледарської міської ради.

9. Вибір місць розташування дитячих ігрових, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території міста Вугледара здійснюється на підставі поданих заявок з обґрунтуванням пріоритетності встановлення дитячого ігрового, дитячо-спортивного чи спортивного майданчику або їх окремих елементів на конкретній території.

10. Основними критеріями для вибору місць розташування дитячих ігрових, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території міста Вугледара є:

- кількісні показники (житлових будинків, їх мешканців в тому числі дітей, тощо) щодо використання дитячих ігрових, дитячо-спортивних чи спортивних майданчиків, чи їх окремих елементів;

- наявність та кількість вже існуючих аналогічних об’єктів благоустрою на територіях заявників;

- рішенням робочої групи можуть визначатися й інші критерії вибору (за необхідністю).

11. За результатами розгляду заявок Робочою групою складається поадресний перелік для розміщення майданчиків в поточному році та подається на затвердження виконавчого комітету Вугледарської міської ради.

12. Засідання Робочої групи є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів від затвердженого складу.

13. За результатами розгляду питань Робочою групою приймаються протокольні рішення, які підписуються всіма членами робочої групи, присутніми на засіданні.

14. Рішення Робочої групи приймаються більшістю голосів від кількості членів групи, які брали участь в засіданні. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Робочої групи.

15. Заявки на участь у виборі місць розташування майданчиків подаються до міської ради за адресою: 85670, м. Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги, 16 протягом 15 робочих днів з дня оголошення початку роботи робочої групи.

16. Протягом 7 днів з дня закінчення прийому заявок Робоча група приймає рішення щодо визначення поадресного переліку для розміщення майданчиків в поточному році.

17. Встановлені дитячі ігрові, дитячо-спортивні та спортивні майданчики, придбані за рахунок коштів міського бюджету в рамках реалізації цього Порядку, безоплатно передаються юридичної особи на території якої встановлюються зазначені об’єкти благоустрою.

Керуючий справами виконавчого комітету І. В. Пономаренко

Положення підготовлено відділом житлово-комунального господарства та екології

Головний спеціаліст відділу ЖКГ та екології В. О. Коваль

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Вугледарської міської ради

_______________________

Персональний склад

Робочої групи з вибору місць розташування дитячих ігрових, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на прибудинкових територіях житлових будинків міста Вугледара в 2016 році

Матвієнко - перший заступник міського голови,

Євген Петрович голова робочої групи

 

Іваницький - секретар міської ради,

Володимир Вікторович заступник голови робочої групи

 

Коваль - головний спеціаліст відділу житлово-комунального

Вікторія Олександрівна господарства та екології Вугледарської міської ради,

секретар робочої групи

 

 

Члени робочої групи:

Мілокостова - начальник відділу житлово-комунального

Юлія Анатоліївна господарства та екології Вугледарської міської ради

 

Радуль

Вікторія Василівна - головний спеціаліст відділу містобудування та

архітектури Вугледарської міської ради

Сорокін - головний інженер комунального підприємства

Федір Леонідович «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг

Вугледарської міської ради» (за узгодженням)

 

Фоменко - головний спеціаліст відділу житлово-комунального

Наталія Валеріївна господарства та екології Вугледарської міської ради

Керуючий справами виконавчого комітету І. В. Пономаренко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення виконавчого комітету:

Назва проекту рішення: «Про затвердження Порядку вибору місць розташування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території міста Вугледара»

І. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Рішенням Вугледарської міської ради «Про затвердження міського бюджету на 2016 рік» (зі змінами) з міського бюджету виділено кошти на придбання та встановлення одного дитячого ігрового комплексу та шести дитячих спортивних майданчиків, а кількість звернень голів правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Вугледара, щодо необхідності в облаштуванні їх прибудинкових територій дитячими майданчиками значно перевищила їх заплановану кількість.

На підставі вищенаведеного з метою сприяння територіальній громаді міста у вирішенні місцевих проблем соціального характеру та забезпечення справедливих умов у виборі місць розташування придбаних за рахунок місцевого бюджету дитячих майданчиків

ПРОПОНУЄТЬСЯ

1. Затвердити Порядок вибору місць розташування дитячих ігрових, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території міста Вугледара (Додається).

2. Визначити пріоритетним напрямком реалізації цього Порядку в 2016 році прибудинкові території житлових будинків, в яких вже створені та функціонують ОСББ та місця масового відпочинку громадян.

3. З метою вибору місць для встановлення дитячих ігрових, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків в 2016 році, створити робочу групу та затвердити її персональний склад.

4. Робочій групі:

4.1. Розмістити інформаційне оголошення на головній сторінці офіційного сайту про початок роботи робочої групи, змісту заявок та критеріїв вибору місць розташування дитячих ігрових, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на прибудинкових територіях житлових будинків міста Вугледара.

4.2. Здійснити вибір місць розташування дитячих ігрових, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на прибудинкових територіях житлових будинків міста Вугледара згідно із затвердженим цим рішенням Порядком в термін до 15 липня 2016;

4.3. Підготувати та винести на затвердження поадресний перелік вибраних місць розташування дитячих ігрових, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на прибудинкових територіях житлових будинків міста Вугледара на чергове засідання виконавчого комітету Вугледарської міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови.

ІІ. Правові аспекти

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

«Стаття 10. Повноваження сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів

2. До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить:

1) забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

3) організація місць відпочинку для населення;

12) інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів; …»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

«Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

7) організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;…»

рішення Вугледарської міської ради від 20.04.2016 № 7/4-8 «Про затвердження Програми «Житлово-комунальне господарство міста Вугледара» на 2016 рік в новій редакції»

Правила благоустрою території міста Вугледара, затверджені рішенням міської ради від 18.08.2010 №5-63-15

Пояснювальна записка підготовлена відділом житлово-комунального господарства та екології

головний спеціаліст відділу ЖКГ та екології В. О. Коваль