Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення міської ради

«Про затвердження Регламенту Центра надання адміністративних послуг

м.Вугладара у новій редакції»

І. Визначення проблеми

На виконання ч.10 ст.12 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №588 «Про затвердження Примірного Регламенту центру надання адміністративних послуг» та у зв’язку з прийняттям ряду нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання адміністративних послуг, зокрема Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» виникла необхідність внесення змін та доповнень до вже затвердженого Регламенту Центра надання адміністративних послуг м.Вугледара та перезатвердження його у новій редакції.

У зв’язку з цим підготовлений проект регуляторного акту-рішення Вугледарської міської ради «Про затвердження Регламенту Центра надання адміністративних послуг м.Вугледара у новій редакції» (далі проект рішення).

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни так  
Держава так  
Суб’єкти господарювання так  

Необхідність прийняття проекту рішення надасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, які створюють труднощі для одержувачів адміністративних послуг у м.Вугледарі, а саме:

-​ представники органів, які надають адміністративні послуги, розміщені в різних приміщеннях;

-​ необхідність звернення до кількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа, як результату надання адміністративної послуги;

-​ наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

-​ відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

-​ відсутність достатньої, відкритої та зрозумілої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг.

Центр надання адміністративних послуг (далі Центр) забезпечує дотримання та реалізацію принципів «організаційної єдності» та «єдиного вікна» при організації надання встановленого переліку адміністративних послуг через адміністраторів Центру шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг та заявниками.

Проблема, яку планується вирішити шляхом прийняття регуляторного акту є дуже важливою, оскільки має на меті вирішення цілого ряду організаційних питань.

ІІ. Цілі державного регулювання

Прийняття проекту регуляторного акту – рішення Вугледарської міської ради «Про затвердження Регламенту Центра надання адміністративних послуг м.Вугледара у новій редакції»:

- визначає порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру – адміністраторів, територіальних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у Центрі;

- регулює питання послідовного реформування системи надання адміністративних послуг, вдосконалення порядку їх надання;

- забезпечує можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням міста адміністративних послуг в одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко визначені строки, в комфортних умовах, у тому числі для інвалідів та осіб з обмеженими можливостями, з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністраторами, запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;

- надає можливість отримувати фахові консультації від експертів консультантів адміністративних органів суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні Центру у визначений графіком їх роботи час;

- мінімізує корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.​ Визначення альтернативних способів:

Види альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Залишити дану ситуацію без змін
Альтернатива 2 Прийняття даного проекту рішення

2.​ Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей:

-​ Альтернатива 1 є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто. Існуюча ситуація призведе до порушення вимог чинного законодавства.

-​ Альтернатива 2 дає можливість забезпечити виконання конкретних вимог щодо організації надання адміністративних послуг передбачених Законом України «Про адміністративні послуги» (зі змінами). Виходом із даної ситуації є прийняття запропонованого проекту рішення. Цей вихід є актуальним та адекватним ситуації, що склалася та досягає завдань регулювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Немає Немає
Альтернатива 2

-Відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

-дотримання принципу організаційної єдності;

-мінімізація корупційної складової;

-формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

На утримання Центру

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Немає Немає
Альтернатива 2

-Доступність та зручність (місце розташування, режим роботи Центру);

-чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна»;

-належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв, тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами;

-контроль адміністраторів за термінами надання адміністративних послуг;

- зрозумілість процедур надання адміністративних послуг завдяки встановленню чіткого порядку взаємодії між адміністраторами та суб’єктами надання адміністративних послуг.

Плата за надання адміністративних послуг (адміністративний збір) згідно чинного законодавства. Інші додаткові витрати не плануються.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Немає Немає
Альтернатива 2

-Доступність та зручність;

-мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

-отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна»;

-отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-контроль адміністраторів за термінами надання адміністративних послуг;

- зрозумілість процедур надання адміністративних послуг завдяки встановленню чіткого порядку взаємодії між адміністраторами та суб’єктами надання адміністративних послуг;

-наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг, у тому числі розміщеної на веб-сайті міської ради.

Плата за надання адміністративних послуг (адміністративний збір) згідно чинного законодавства. Інші додаткові витрати не плануються.

Для суб’єктів звернення за одержанням адміністративних послуг вигодою також буде уникнення випадків щодо:

-​ Вимагання суб’єктами надання адміністративних послуг отримання адміністративних послуг, не передбачених законом;

-​ понесення додаткових витрат під час одержання адміністративних послуг.

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Існуюча ситуація є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто, що призведе до порушення вимог чинного законодавства.
Альтернатива 2 3 Запровадження державного регулювання та реалізація даного проекту сприятиме створенню сталих та безпечних умов для подальшого розвитку надання адміністративних послуг, встановленню чіткого порядку діяльності та взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг, уповноважених надавати адміністративні послуги.
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Залишення даної ситуації без змін призведе до порушення вимог чинного законодавства. Х
Альтернатива 2 Прийняття запропонованого регуляторного акта не буде порушувати законні права та інтереси фізичних та юридичних осіб, оскільки відповідно до чинного законодавства надання адміністративних послуг-результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямовані на набуття, зміну чи припинення прав та обов’язків такої особи відповідно до закону.

Проект рішення негативних чинників немає.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Наслідком прийняття регуляторного акту будуть наступні механізми і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми:

-​ впорядкування організації роботи адміністраторів Центру, їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг та суб’єктами звернень відповідно до вимог чинного законодавства;

-​ організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг;

-​ здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

-​ надання адміністративних послуг у випадках, передбачених лише законами.

Тобто механізмом розв’язання проблеми є затвердження проекту рішення

Вугледарської міської ради «Про затвердження Регламенту Центра надання адміністративних послуг м.Вугледара у новій редакції», що дозволить врегулювати суспільні відносини, пов’язані з наданням адміністративних послуг місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування мешканцям м.Вугледара через Центр надання адміністративних послуг.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими

розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи,

які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть розміщуватися на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради www.vugledar-rada.gov.ua у розділі «Регуляторна політика».

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Даний проект регуляторного акту – рішення Вугледарської міської ради «Про затвердження Регламенту Центра надання адміністративних послуг м.Вугледара у новій редакції» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальним.

Тому дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту, зміни чинного законодавства, або на його цілі.

VIIІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити кількісні показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Результативність регуляторного акта визначатиметься за такими показниками:

-​ кількість звернень до Центру;

-​ кількість наданих адміністративних послуг (зокрема відмов у їх наданні);

-​ кількість наданих консультацій суб’єктам звернень;

-​ кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі;

-​ кількість скарг суб’єктів звернень із приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

Даний регуляторний акт не впливає на розмір надходжень до міського бюджету.

Дія регуляторного акта поширюється на юридичних та фізичних осіб, які є суб’єктами звернень щодо отримання адміністративних послуг. Також його дія поширюється на органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, які є суб’єктами надання адміністративних послуг.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі Аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

Рівень поінформованості громадськості з основними положеннями проекту регуляторного акту і налізу регуляторного впливу – достатній, оскільки зазначений проект розміщений на офіційному веб-сайті Вугледарської міської ради www.vugledar-rada.gov.ua у розділі «Регуляторна політика».

Заходи із відстеження будуть здійснюватись відділом з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг міської ради у відповідності до Методики відстеження результативності регуляторного акта затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 (зі змінами).

Аналіз регуляторного впливу розробив:

Начальник відділу-адміністратор з питань

видачі документів дозвільного характеру

та надання адміністративних послуг В.М.Пугач