Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

07.2016 № 7/

м.Вугледар

Про встановлення розмірів ставок місцевих податків у м.Вугледарі

Керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.3ст.8, п.12.3,12.4,12.5 ст.12 Податкового Кодексу України та п.24 ч.1 ст.26, ч.5, 11 ст. 59, ст..69, ч.1 ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити у м.Вугледарі розміри ставок місцевих податків по:

1.1. Податку на майно, який складається з:

1.1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - за 1 кв. метр бази оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності:

- фізичних осіб, у розмірі 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

- комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань у розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

- для юридичних осіб (за винятком комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань) за кожен об’єкт:

а) площею до 300,0 кв. м. у розмірі 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

б) площею більше 300,0 кв. м. у розмірі 2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Базовий податковий (звітний період) дорівнює календарному року.

1.1.2. Транспортного податку – з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 грн. за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

1.1.3. Плати за землю – земельного податку:

1.1.3.1. За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження):

а) за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, у розмірі 2 відсотка від їх нормативної грошової оцінки (крім пункту «б», «в» цього підпункту);

б) за земельні ділянки фізичних осіб, які використовують земельні ділянки під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення садівництва, у розмірі 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

в) за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалень та розробки родовищ корисних копалень, у розмірі 0,5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

г) за земельні ділянки сільськогосподарських угідь та земель загального користування у розмірі 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

ґ) за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності), у розмірі 3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

1.1.3.2. За земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

1.1.3.3. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу обраховується з урахуванням підвищувальних коефіцієнтів, що використовуються при розрахунку орендної плати (додаються).

1.2. Єдиному податку:

1.2.1. Для юридичних та фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих у м.Вугледарі, в розмірах згідно Податкового кодексу України (крім пункту 1.2.2).

1.2.2. Для фізичних осіб – підприємців з розрахунку на календарний місяць:

- для першої групи платників - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- для другої групи платників – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

2. Відносини, що виникають у сфері справляння податків, здійснюються відповідно до Податкового кодексу України.

3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.

4. Вважати такими, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачають чинність наступні пункти Положень затверджені рішеннями Вугледарської міської ради:

- пункт 6 Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затверджене рішенням Вугледарської міської ради від 30.01.2015 № 6/66-5;

- підпункт 3.3 Положення про транспортний податок, затверджене рішенням Вугледарської міської ради від 30.01.2015 № 6/66-5;

- пункт 6 Положення про плату за землю, затверджене рішенням Вугледарської міської ради від 30.01.2015 № 6/66-5;

- підпункт 4.2 Положення про єдиний податок, затверджене рішенням Вугледарської міської ради від 20.03.2015 № 6/68-8.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин (Стешенко) та з питань регламенту, депутатської етики, правової та регуляторної політики, впровадження реформ, правопорядку, захисту прав громадян, роботі з громадськими об’єднаннями (Шанін).

Міський голова А.Ю. Сілич

 

Attachments:
Download this file (Додаток.doc)Додаток.doc