ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

Розділ І. Загальні відомості
1. Рубцова Ганна Олександрівна  
(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України декларанта)
3. Посада: головний спеціаліст з призначення компенсацій і допомог  
4. Члени сім'ї
Ступінь зв’язку Прізвище, ініціали, дата народження Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України
чоловік Рубцов М.І  
донька Рубцова Д.М  
Розділ ІІ. Відомості про доходи
  А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні  
       
  Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу  
  декларанта членів сім’ї  
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 665 18 042  
6. заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8) 665 18 042  
 
Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно
  А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним  
  Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м) Сума витрат (грн) на  
придбання у власність оренду чи на інше право користування
25. Квартири          
м.Вугледар 45 кв.м      
         
  Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта  
  Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м)  
31. Квартири      
м.Вугледар 45 кв.м  
  47,4 кв.м  
       
Attachments:
Download this file (11_1.jpg)11_1.jpg