Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 11 квітня 2016 року по 15 квітня 2016 року.

Таблиця 1.
№ п/п Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 Телефонні консультації

7:

2 посадовця

5 СПД

Отримано інформацію від державного адміністратора про часові витрати на подання документів до ЦНАП, часу очікування послуги. Від посадовця отримано інформацію про кількість суб’єктів господарювання. Від СПД отримано інформацію про вартість виготовлення фотографії та вартість виготовлення рекламної конструкції
2 Особисті зустрічі

5:

1 посадовець

4 СПД

Від посадовця отримано інформацію про кількість рекламних конструкцій.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 10 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 2 (одиниці) та мікропідприємництва 8(одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків).

Примітка: Регулювання стосується суб’єктів МСБ, які матимуть намір розмістити зовнішню рекламу. Кількість суб’єктів МСБ, які скористаються своїм правом на розміщення зовнішньої реклами невідома. Тому до розрахунку взято кількість усіх розміщених рекламних конструкцій.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ п/п Таблиця 3.1. Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за
п’ять років
3.1.1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) 8396,32 0 0
3.1.2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0
3.3.3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) 0 0 0
3.1.4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0 0
3.1.5

Інші процедури (уточнити)

- Плата за договором на тимчасове користування місцем, яке перебуває у комунальній власності, для розташування рекламного засобу, грн.

5606,48 5606,48 28032,4
3.1.6 Разом, гривень 14002,80 5606,48 28032,40
3.1.7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 10
3.1.8 Сумарно, гривень 140020,00 56064,80 280324,00
 
№ п/п Таблиця 3.2. Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування (згідно з даними таблиці 9) У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за
п’ять років
3.2.1 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 50,50 0 0
3.2.2 Процедури організації виконання вимог регулювання 128,03 0 0
3.2.3 Процедури офіційного звітування 32,82 0 0
3.2.4 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0
3.2.5

Інші процедури (уточнити)

- укладання договору на тимчасове користування місцем, яке перебуває у комунальній власності, для розташування рекламного засобу

26,73 0 0
3.2.6 Разом, гривень 238,08 Х 0
3.2.7 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 10
3.2.8 Сумарно, гривень 2380,80 Х 0

Примітка: дозвіл на розміщення зовнішньої реклами надається на років. Тому витрати суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання будуть тільки один раз.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Таблиця 4

№ п/п Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 140 020,00 280 324,00
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 2380,80 0
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 142 400,80 280 324,00

Таблиця 5.Отримання первинної інформації про вимоги регулювання

№ п/п Процедура Участь Час на процедуру, хв. Вартість, грн. Сума, грн.
1 Знайти і прочитати рішення СПД 40 0 0
2 Прийти до ЦНАП СПД 30 0 0
3 Витрати на проїзд до ЦНАП СПД - 0 0
4 Отримати консультацію в ЦНАП СПД 15 0 0
Всього 85 0 0

Таблиця 6. Збір необхідних документів

№ п/п Процедура Участь Час на процедуру, хв. Вартість, грн. Сума, грн.
1 Фотокартка або комп’ютерний макет СПД 30 15,00 15,00
2 Ескіз рекламного засобу СПД 60 15,00 15,00
Всього 30 30,00 30,00
1 Подача документів до ЦНАП СПД 30 0 0
2 Витрати на проїзд СПД - 0 0
3 Отримання дозволу в ЦНАП СПД 15 0 0
Всього 165 30,00 30,00

Таблиця 7. Укладання договору на тимчасове користування місцем, яке перебуває у комунальній власності, для розташування рекламного засобу

№ п/п Процедура Участь Час на процедуру, хв. Вартість, грн. Сума, грн.
1 З’ясувати умови укладання договору СПД 15 0 0
2 Прийти до робочого органу СПД 30 0 0
Всього 45 0 0

Таблиця 8. Процедура офіційного звітування

№ п/п Процедура Участь Час на процедуру, хв. Вартість, грн. Сума, грн.
1 Підтвердження розташування рекламного засобу шляхом подачі робочому органу фотокартки місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6х9 см) СПД 30 15 15
2 Витрати на проїзд СПД - 0 0
Всього 30 15 15

Таблиця 9. Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

№ п/п   Затрати, грн.
Прямі Часові Всього
1 Отримання первинної інформації про вимоги регулювання (таблиця 5) 0 50,5 50,50
2 Збір необхідних документів (таблиця 6) 30,00 98,03 128,03
3 Укладання договору на тимчасове користування місцем, яке перебуває у комунальній власності, для розташування рекламного засобу (таблиця 7) 0 26,73 26,73
4 Процедура офіційного звітування (таблиця 8) 15,00 17,82 32,82
5 Разом, грн. (п.1+п.4) 45,00 193,08 238,08
6 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць 10 10 10
7 Сумарно, грн. (п.8*п.6) 450,00 1930,80 2380,80

Примітка:

вартість часу СПД (заробітна плата) - 5668 грн. (середня по м.Вугледар за 2015 рік);

кількість робочих хвилин в місяці — 9540;

вартість 1 хв.часу — 0,5941 (зарплата/кількість робочих хвилин).

Таблиця 10. Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого

підприємництва на виконання регулювання

№ п/п Процедура Витрати у перший рік Періодичні (за наступний рік) Витрати за 5 років
1 Вартість виготовлення рекламної конструкції, грн. 8396,32 0 0
2 Плата за договором на тимчасове користування місцем, яке перебуває у комунальній власності, для розташування рекламного засобу, грн.

5606,48*

*(за умови якщо дозвіл видано в январі)

5606,48 28032,40
3 Разом на одного суб’єкта господарювання, грн. 14002,80 5606,48 28032,40
4 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць 10
5 Сумарно для всіх суб’єктів господарювання, грн. 140020,00 56064,80 280324,00

Примітка: для розрахунків взято максимальну площу встановлених рекламних конструкцій — — 6,6 кв.м.