Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Аналіз впливу регуляторного акту -

рішення виконавчого комітету Вугледарської міської ради

“Про внесення змін до рішення виконкому від 18.01.2012 №17 “Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Вугледарі”

I. Визначення проблеми

В місті Вугледар розміщення зовнішньої реклами здійснюється на підставі рішення виконкому від 18.01.2012 №17 “Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Вугледарі”.

Але виникла потреба в приведенні «Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Вугледарі» у відповідність до чинного законодавства у зв'язку з введенням в дію наступних нормативно-правових актів:

​ постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 495 “Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами”;

​  постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1173 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відповідності основним вимогам до дозвільної системи у сфері господарської діяльності”.

Невідповідність та неврегульованість на місцевому рівні може призвести до виникнення ситуацій неоднозначного застосування норм чинного законодавства. Суб'єктами, на яких проблема справляє негативний вплив, є розповсюджувачі реклами та виконавчі органи міської ради, які застосовують норми чинного законодавства з питань зовнішньої реклами.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни Так  
Держава Так  
Суб’єкти господарювання, Так  
у тому числі суб’єкти малого підприємництва* Так  

Неможливість розв'язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів обумовлена тим, що для їх існування має бути створена відповідна правова основа, яка з часом перестала відповідати реаліям життя та не враховує вимог часу. Чинні регуляторні акти також перестали відповідати чинному законодавству та не можуть діяти в рамках нового правового поля.

II. Цілі державного регулювання

Введення в дію зазначеного рішення спрямовано на приведення регуляторного акту до вимог діючого законодавства.

​ 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

У відповідності з частиною 1 статті 16 Закону України «Про рекламу» розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил. Таким чином, спеціальним нормативно-правовим актом у галузі зовнішньої реклами встановлено єдиний законний вид вирішення проблеми - прийняття рішення виконавчого комітету Вугледарської міської ради, що можливо зробити двома способами.

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Існуюча ситуація, тобто залишення все без змін та відмова від впровадження запропонованого регулювання
Альтернатива 2 Затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у м.Вугледарі

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Здійснити опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів органів місцевого самоврядування, громадян та суб’єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Недотримання вимог чинного законодавства Витрати відсутні
Альтернатива 2 Впорядкування розміщення зовнішньої реклами; забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України Можливе збільшення витрат на проведення примусового демонтажу рекламних засобів, встановлених з порушенням Порядку

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Відсутність реклами Відсутні
Альтернатива 2 Додаткові надходження до бюджету, які спрямовуються на розвиток міста; розширення доступу до рекламної інформації Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць - - 2 8 10
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків - - 20 80 100

Регулювання стосується суб’єктів МСБ, які матимуть намір розмістити зовнішню рекламу. Кількість суб’єктів МСБ, які скористаються своїм правом на розміщення зовнішньої реклами невідома. Тому до розрахунку взято кількість усіх розміщених рекламних конструкцій.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Неможливість отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами Відсутні
Альтернатива 2 Забезпечення можливості отримати дозволу для розміщення об’єктів зовнішньої реклами; сприяння розвитку рекламного бізнесу Плата за користування місцем розташування спеціальної конструкції (у випадку її розташування на об'єктах комунальної власності)

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Не вирішується питання справляння плати за розміщення зовнішньої реклами
Альтернатива 2 3

Вирішується питання справляння плати за розміщення зовнішньої реклами

Проблема не вирішується повністю через можливі зміни в чинному законодавстві

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Прийняття альтернативи не забезпечує досягнення встановлених цілей Альтернатива несе негативні наслідки для інтересів держави та суб’єктів господарювання Проблема продовжує існувати
Альтернатива 2 Прийняття альтернативи забезпечує досягнення встановлених цілей Забезпечення можливості отримати дозволу для розміщення об’єктів зовнішньої реклами; справляння плати за розміщення зовнішньої реклами Найважливіші аспекти проблеми буде вирішено
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Не прийнятна, адже не вирішує проблемних питань Х
Альтернатива 2

Єдина можлива альтернатива:

забезпечення можливості отримати дозволу для розміщення об’єктів зовнішньої реклами; справляння плати за розміщення зовнішньої реклами

Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом досягнення поставлених цілей є забезпечення виконання повноважень у сфері надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами шляхом затвердження відповідного Порядку, а також врегулювання відносин, що виникають між виконавчим комітетом та розповсюджувачами зовнішньої реклами.

Цим Порядком встановлюється процедура організації видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами у м.Вугледарі, а також визначаються:

повноваження робочого органу;

умови, спосіб та перелік документів, необхідних для отримання дозволу;

умови укладення договору про право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу;

вимоги до розміщення рекламних засобів;

визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності;

порядок проведення демонтажу рекламних засобів.

Приведення у відповідність рішення виконавчого комітету Вугледарської міської ради здійснюється у результаті прийняття відповідних рішень. Таким чином, вирішення проблеми повинно здійснюватися шляхом прийняття виконавчим комітетом Вугледарської міської ради рішення “Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Вугледарі”.

Для впровадження даного регуляторного акту необхідно забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100% .

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування не здійснюється, буде здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта невизначений або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до нього вноситимуться зміни.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозні показники результативності дії регуляторного акта:

1. Кількість наданих заяв на розміщення зовнішньої реклами.

2. Кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

3. Розмір надходжень плати за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності під розміщення зовнішньої реклами.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження проведене на стадії розробки проекту регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде проведено через рік після набуття чинності регуляторним актом.

Періодичні відстеження - кожні три роки після прийняття регуляторного акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний

Вид даних – статистичні дані, опитування.

Цільові групи осіб, що обиратимуться для участі у відповідному опитуванні – суб’єкти господарювання – заявники на отримання дозволу.

Міський голова А.Ю.Сілич