Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

30.03.2016 № 7/3-40

м.Вугледар

Про затвердження Програми «Організація широкого висвітлення засобами масової інформації діяльності органів місцевого самоврядування, спрямованої на поліпшення соціально-економічної ситуації у місті» на 2016 рік

З метою організації широкого висвітлення засобами масової інформації діяльності органів місцевого самоврядування, спрямованої на поліпшення соціально - економічної ситуації у місті, діяльності місцевих органів державної влади з питань загальноміського значення, забезпечення систематичного інформування населення та наповнення інформаційного простору міста об’єктивною та неупередженою інформацією, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму «Організація широкого висвітлення засобами масової інформації діяльності органів місцевого самоврядування, спрямованої на поліпшення соціально-економічної ситуації у місті» на 2016 рік (додається).

2.Визначити, що джерелом фінансування даної програми являється міський бюджет в сумі 60,0 тис. грн.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова А.Ю.Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

30.03.2016 № 7/3-40

ПРОГРАМА

«Організація широкого висвітлення засобами масової інформації діяльності органів місцевого самоврядування,

спрямованої на поліпшення соціально-економічної ситуації у місті»

на 2016 рік

1.Загальні положення

На сучасному етапі для мешканцям м Вугледара джерелом інформації про діяльність місцевих органів влади є офіційний сайт http://www.vugledar-rada.gov.ua. Для широкого висвітлення засобами масової інформації діяльності органів місцевого самоврядування, спрямованих на поліпшення соціально-економічної ситуації у місті отримання достовірної інформації необхідно розміщення інформації в місцевих друкованих засобах масової інформації.

2.Мета Програми

Мета програми – висвітлення у засобах масової інформації діяльності органів місцевого самоврядування, отримання достовірної інформації мешканцями громади.

3.Фінансове забезпечення виконання програми

Фінансування виконання програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених міським бюджетом, а також із інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

4.Завдання програми

Основні завдання програми - забезпечення мешканців громади достовірної інформації діяльності органів місцевого самоврядування, отримання додаткової інформації через друковане видання щодо роботи служб та організацій міста.

5.Строки та етапи виконання програми

Строки виконання програми - 2016 рік.

6.Очікувані кінцеві результати виконання програми

Реалізація Програми «Організація широкого висвітлення засобами масової інформації діяльності органів місцевого самоврядування, спрямованих на поліпшення соціально-економічної ситуації у місті» на 2016 рік дозволить:

-висвітлення засобами масової інформації діяльності органів місцевого самоврядування.

-зниження рівня соціальної напруженості в громаді через відсутність достовірної інформації.

-отримання додаткової інформації роботи служб та організацій міста.

Розподіл фінансування заходів Програми визначений додатком №1 до цієї Програми.

Секретар міської ради В.В.Іваницький

Підготував:

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів А.В.Бочков

Додаток 1

до Програми «Організація

широкого висвітлення засобами

масової інформації діяльності

органів місцевого самоврядування,

спрямованої на поліпшення

соціально-економічної

ситуації у місті» на 2016 рік

Розподіл фінансування заходів Програми

«Організація широкого висвітлення засобами масової інформації діяльності органів місцевого самоврядування, спрямованої на поліпшення соціально-економічної ситуації у місті»

на 2016 рік

№ з/п Заходи Орієнтовна вартість, тис.грн.
1 Організація широкого висвітлення засобами масової інформації діяльності органів місцевого самоврядування, спрямованої на поліпшення соціально-економічної ситуації у місті 60,0
  Разом: 60,0