Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

30.03.2016 №7/3-39

м.Вугледар

Про затверждення програми «Створення студії сучасних соціальних комунікацій «Позитив» на базі міської публічної бібліотеки»

Розглянувши програму «Створення студії сучасних соціальних комунікацій «Позитив» на базі міської публічної бібліотеки» та керуючись п.22 ч.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити программу «Створення студії сучасних соціальний комунікацій «Позитив» на базі міської публічної бібліотеки» (додається).

2.Джерелом фінансування визнати:

113.2 тис. грн. – кошти місцевого бюджету;

1.9 тис. грн. – власні кошти бібліотеки;

7.0 тис. грн. – кошти організацій-партнерів.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник).

Міський голова А.Ю.Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

30.03.2016 № 7/3-39

Програма

«Створення студії сучасних соціальних комунікацій «Позитив» на базі міської публічної бібліотеки»

Анотація програми

Назва програми: «Створення студії сучасних соціальних комунікацій «Позитив» на базі міської публічної бібліотеки».

Актуальність програми полягає в запровадженні ефективного механізму взаємодії громади з органами місцевого самоврядування, співпраці між членами територіальної громади під час реалізації її основних завдань щодо розвитку інформаційної інфраструктури міста, комплексного використання сучасних комунікацій.

Основна проблема в інформаційній сфері міста – це неможливість забезпечення ефективної взаємодії громади з владою, здійснювати стійкий зворотний зв’язок між постачальниками інформації та її споживачами.

Наявність в місті великої кількості людей, що потребують соціальної допомоги: безробітні; вимушено переміщені особи із зони АТО; інваліди; пенсіонери; малозабезпечені.

Відсутність сучасно обладнаного приміщення для пункту доступу громадян до публічної інформації, неналагоджена система обміну інформацією стали підставами для створення цієї програми.

У 2015 році 50% користувачів Вугледарської міської публічної бібліотеки- це соціально незахищені верстви населення, які потребують поряд з традиційними носіями інформації (книги, газети, журнали) інформаційної електронної консультації. Наприклад, за четвертий квартал 2015 року 143 користувача бібліотеки змогли отримати допомогу по реєстрації дозволів для переміщення осіб в районі проведення АТО.

Не дивлячись на постійно зростаючу кількість споживачів Інтернету, він не є загально доступним в місті. Не мають можливості придбати ПК, підключити його до всесвітньої мережі, оплатити навчання з отримання елементарних комп’ютерних навичок соціально незахищені та малозабезпечені громадяни: безробітні, пенсіонери, інваліди, літні самотні люди. За цих умов вони не можуть скористатися послугами, які б допомогли їм в повсякденному житті: скористатися електронною поштою для привітання чи швидкого листа; поспілкуватися з родичами, з якими нема можливості зустрітися, завдяки скайпу; проконсультуватися зі спеціалістом щодо нарахування пенсії та інших соціальних виплат онлайн; отримати допомогу при сплаті електронних рахунків (комунальні платежі, придбання квитків на залізничний і автотранспорт); оформити дозвіл для переміщення осіб в районі проведення АТО та інше.

Єдине загальнодоступне місце, де надаються такі безкоштовні комп’ютерні послуги з одночасним консультуванням - це Вугледарська міська публічна бібліотека, але виконуючи важливі соціальні та комунікативні функції в громаді, бібліотека лише частково відповідає її сучасним інформаційним потребам. Це низькі технічні можливості, слабка матеріально-технічна база, відсутність спеціального інформаційно-технічного персоналу щодо обслуговування комп’ютерної техніки.

Мета та завдання Програми. Мета програми – розвиток інформаційно-комунікаційної сфери в м.Вугледарі задля вирішення назрілих проблем місцевої громади, покращення сучасного іміджу міста шляхом розширення інноваційних форм інформаційного обслуговування та створення на базі міської публічної бібліотеки студії сучасних соціальних комунікацій.

Надання унікальної можливості для соціально незахищених мешканців міста і вимушених переселенців отримати безкоштовний доступ до розмаїття електронних послуг і через включення у інформаційне середовище відчути себе повноправними членами громади.

Термін виконання програми2016 рік.

Інноваційність програми полягає саме в тому, щоб актуалізувати ці проблеми в місцевій громаді, задіяти до їх вирішення активних представників громадськості, органів влади. Започатковуючи діяльність студії сучасних соціальних комунікацій та організовуючи взаємодію вугледарців в інформаційному інтернет-просторі, програма сприятиме підвищенню активної громадянської позиції членів громади, заохочуватиме їх до участі у житті міста. Буде створено інтерактивну інформаційну систему взаємодії між громадянами та органами місцевого самоврядування.

Програма спрямована на вирішення таких актуальних завдань:

-визначення, розробка та застосування комунікативних інновацій;

-забезпечення рівного доступу громадян до публічної інформації;

-забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування;

-соціальна адаптація незахищених верств населення;

-приведення діяльності бібліотек у відповідність з сучасним розвитком суспільства.

Програма розроблена відповідно до нормативної бази: Конституція України ст.34 «Про свободу і використання інформації»; Закону України «Про культуру»; Закону України «Про бібліотеки i бібліотечну справу»; Закону України «Про доступ до публічної інформації»; Закону України «Про інформацію»; Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 № 956 «Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека – XXI» та «Концепції якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року)»; інших нормативно-правових актів.

При розробці програми враховані також завдання і заходи, які зазначені в Програмі економічного і соціального розвитку м.Вугледара на 2016р. (ПСЕР-2016).

Виконання програми дозволить:

-створити оптимальні умови для рівного і безперешкодного доступу мешканців міста до інформаційних ресурсів та одержання ними повної інформації, необхідної для забезпечення їх особистих прав та життєво необхідних потреб ;

-модернізувати міську публічну бібліотеку;

-розширити спектр інноваційних інформаційних послуг шляхом започаткування діяльності бібліотечної студії сучасних соціальних комунікацій;

-розробити та впровадити ефективну систему обміну інформацією на міських сайтах;

-адаптувати до інформаційного середовища соціально незахищених мешканців міста та вимушених переселенців з зони АТО;

-сприяти організації ефективної системи надання адміністративних послуг;

-покращити взаємодію громади з владою.

Організаціями-партнерами, співвиконавцями програми виступатимуть: ФОП Лєбєдєв Ю.А., FlashNET .

Заходи щодо реалізації програми «Студія сучасних соціальних комунікацій «Позитив»:

-створення технологічної бази

-створення матеріально-технічної бази

-інформаційно-просвітницька кампанія

Обсяг коштів та джерела фінансування програми:

113.2 тис. грн. – кошти місцевого бюджету;

1.9 тис. грн. – власні кошти бібліотеки;

7.0 тис. грн. – кошти організацій-партнерів.

Секретар міської ради В.В.Іваницький

Підготував:

Начальник міського відділу

культури і туризму В.В.Чумакова