Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Шановні друзі!

Перш ніж подавати заяву для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства по формуванню Громадської ради при Вугледарській міській ради просимо уважно прочитати наступні рекомендації:

1.До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства (далі –ІГС), легалізованих відповідно до законодавства України. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

2.Пепрелік документів, що додаються до заяви, визначено Типовим положенням про Громадську раду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 і змінами, а отже, він є обов’язковим.

3.До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території міста. ІГС незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків для участі в установчих зборах делегує одного представника.

Не можуть бути делегованіпредставники інститутів громадянського суспільства, які є депутатами міської ради, посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

-невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам Типового положення, затвердженого Постановою КМУ від 03.11.2010 №996 із змінами;

-неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим Типовим положенням, у строк, до 25.03.2016;

-невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого нимпредставника вимогам, встановленим пунктом 6 Типового положення;

-недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

-відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

-перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.