Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Звертаємо вашу увагу на вимоги до пакету документів, які необхідно надати до ініціативної групи від громадської інституції для участі в установчих зборах Громадської ради.

Підстава: Постанова від 03.11.2010 №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі (додаток 1), підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

-рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради(додаток 2);

-біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації (додаток 3);

-копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

-інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

-інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви, а у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності (додаток 4);

-відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону(додаток 5).

Примітки:

Виписка з Єдиного державного реєстру надається за відповідним запитом у порядку, затвердженому наказом Міністерства юстиціїУкраїни від 31.03.2015 № 466/5.

До заяви обов’язково надається інформація про отримання ІГС як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних (відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»)/

ДОДАТОК 1

Орієнтовний зразок заяви

інституту громадянського суспільства (ІГС)

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

___ від ___________ 20__ р.

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства по формуванню Громадської ради при Вугледарській міській раді

ЗАЯВА.

Повідомляємо, що від __ повна назва організації ___ в установчих зборах по формуванню Громадської ради при Вугледарській міській раді, які відбудуться 02 квітня 2016 року, візьме участь делегований представник (прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації), який є кандидатом на обрання до складу Громадській раді при Вугледарській міській раді.

До заяви додаються:

  1. Рішення (прийняте в порядку, встановленому статутними документами) про делегування представника для участі в установчих зборах.

  2. Біографічна довідка делегованого представника.

  3. Засвідчена копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій

  4. Витяг із Статуту (положення) інституту громадянського суспільства (щодо цілей і завдань його діяльності), засвідчений в установленому порядку.

  5. Інформація про отримання організацією (як володільцем бази персональних даних його членів) згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних

  6. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства.

  7. Відомості про організацію (місцезнаходження, адреса електронної пошти, номер контактного телефону).

(Повна назва ІГС) не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню Громадської ради.

Голова

(уповноважена особа керівного органу) Підпис П.І.Б.

М.П. (за наявності)

Додаток №2

Примітка:

Рішення про делегування представника для участі в установчих зборах Громадської ради приймається у порядку, встановленому статутними документами організації. Доцільно надати оформлений протокол відповідного органу із відповідним рішенням.

Орієнтовний зразок Протоколу

Протокол

засідання__________________________________________

(назва керівного органу відповідно до статутних документів)

(повне найменування організації згідно статуних документів)

____ ____________ 2016 року ________

м.Вугледар

Присутні:_____________ осіб.

Персонально: П.І.Б.. – назва посади керівника

П.І.Б. членів керівного органу

Порядок денний:

1.Про делегуванняпредставника організації для участі в установчих зборах Громадської ради при Вугледарській міській раді

Доповідач: П.І.Б.- назва посади керівника

СЛУХАЛИ: 1.Про делегуванняпредставника організації для участі в установчих зборах Громадської ради при Вугледарській міській раді

Доповідав: П.І.Б.-назва посади керівника

ВИСТУПИЛИ: П.І.Б. виступаючих та коротко суть виступу

ВИРІШИЛИ:

1.Делегувати для участі в установчих зборах по формуванню Громадської ради при Вугледарській міській раді: П.І.Б. - назва посади в організації

2.Підготувати документи для участі в установчих зборах по формуванню Громадської ради при при Вугледарській міській раді у термін до “___” ___2016 року. Відповідальні: П.І.Б.

3.Уповноважити ____П.І.Б.____на надання заяви та необхідного пакету документівдо ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю інститутівгромадянського суспільства по формуваннюГромадської ради при Вугледарській міськоій раді.

Головуючий _______________ П.І.Б

Секретар ______________ П.І.Б.

 

Додаток 3

ОРієнтовний зРАЗОК БІОГРАФІЧНОї ДОВІДКи

БІОГРАФІЧНАДОВІДКА

делегованого представника

від ________________________________________________________

(повне найменування організації згідно статутних документів)

для участі в установчих зборах з по формуванню Громадської ради при Вугледарській міській раді

ПРИЗВІЩЕ ІМ’Я ПО-БАТЬКОВІ

1.Число, місяць, рік народження

2.Громадянство

3.Місце роботи, посада

4.Посада в організації

9.Досвід роботи у виборних органах

10..Контактна інформація (контактний телефон, електронна адреса)

Додаткова інформація (за необхідності)

Дата Підпис П.І.Б

Додаток 4

Примітка:

Інформація надається за період протягом року до дня подання заяви.

У разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року - за період діяльності

Орієнтовний ЗРАЗОК

ІНФОРМАЦІЇ ПРО результати діяльності інституту громадЯнського суспільСтва

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності інституту громадянського суспільства за період

_______________________________________

1.Повне найменування ІГС(відповідно до статутни х документів)

2.Дані про легалізацію ІГС

3.Мета та напрями діяльності (відповідно до статутних документів)

4.Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виковчої влади та місцевого самоврядування

5.Відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми

6.Інформація про подання письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, політики органі місцевого самоврядування; інформування про них громадськість

7.Інша додаткова інформація, що характеризує роботу ІГС

Посада керівної особи Підпис Ініціали Призвіще

М.П. (за наявності)

____”____________ 2016

Додаток 5

Відомості

про _______________________________________________________

(повне найменування організації)

1.Місцезнаходження організації:

85670, Донецька область, м. Вугледар

Вулиця, будинок, назва приміщення або № квартири

2.Адреса електронної пошти

3.Номер контактного телефону

Посада

керівної особи Підпис Ініціали Призвіще

____”____________ 2016

Примітка:

Інформація надається за підписом голови організації (уповноваженої особи керівного органу)