Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

28.12.2015 № 41

м.Вугледар

Про взаємодію з комунальною установою «Донецький обласний контактний центр»

З метою забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади та місцевого самоврядування звернень громадян, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців, що надходять на розгляд від комунальної установи «Донецький обласний контактний центр», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 898 «Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи «Урядовий контактний центр», розпорядження голови облдержадміністрації від 21.07.2012 № 524 «Про сприяння в роботі комунальної установи «Донецький обласний контактний центр», на підставі п.«б» ч.1 ст. 38, ст. 50, ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Секретарю міської ради Іваницькому В.В., першому заступнику міського голови Матвієнку Є.П., заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів Бочкову А.В., керуючому справами виконкому Пономаренко І.В., начальникам відділів та структурних підрозділів Вугледарської міської ради:

1.1. Забезпечити оперативний та своєчасний розгляд звернень, що надходять від комунальної установи «Донецький обласний контактний центр».

1.2. Не допускати зволікань щодо розгляду звернень.

1.3. Вжити заходів щодо надання відповідей заявникам, в межах повноважень.

2. Визначити відповідальних посадових осіб міської ради, які організовують у встановленому порядку розгляд звернень, що надходять від комунальної установи «Донецький обласний контактний центр» в межах компетенції та повноважень кожного відповідно:

2.1. Керуючого справами виконкому Пономаренко І.В. - за організацію розгляду звернень.

2.2. Секретаря міської ради Іваницького В.В., першого заступника міського голови Матвієнка Є.П., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Бочкова А.В., керуючого справами виконкому Пономаренко І.В. - за оперативне визначення відповідального за розгляд за напрямками та надання своєчасної відповіді на адресу заявника та обласного контактного центру.

2.3. Головного спеціаліста загального відділу Гармаш Ю.М. - за отримання, реєстрацію, облік, надання копій відповідей в електронному вигляді до Контактного центру; систематизацію звернень, аналізування та звітування про стан роботи із зверненнями,що надходять на розгляд від комунальної установи «Донецький обласний контактний центр».

3. Структурним підрозділам Вугледарської міської ради визначити відповідальну особу, яка має відповідати за забезпечення оперативного розгляду питань, зазначених у зверненнях.

4. Затвердити Положення про порядок взаємодії виконавчих органів Вугледарської міської ради щодо розгляду звернень, які надходять від комунальної установи «Донецький обласний контактний центр».

5. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради від 23.12.2009 № 452 «Про порядок організації розгляду звернень, що надходять на урядову телефонну «гарячу лінію».

Міський голова А.Ю. Сілич

Затверджено

рішення виконкому міської ради

від 28.12.2015 № 41

Положення про порядок взаємодії виконавчих органів

Вугледарської міської ради щодо розгляду звернень, які надходять від комунальної установи «Донецький обласний контактний центр»

1. Положення про порядок взаємодії виконавчих органів Вугледарської міської ради щодо розгляду звернень, які надходять від комунальної установи «Донецький обласний контактний центр» (далі - Положення) визначає механізм розгляду звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами – підприємствами, органами місцевого самоврядування (далі - заявники) на урядову телефонну «гарячу лінію» за телефоном: 0-800-507-309, до «Донецького обласного контактного центру» за телефоном: 0-800-507-506 або через Інтернет.

2. Відповідальним у Вугледарській міській раді за прийняття від КУ «Донецький обласний контактний центр» реєстраційних карток звернень (далі - картка) та їх надсилання на розгляд виконавцям є загальний відділ.

3. Для забезпечення оперативного розгляду звернень, які надійшли до установ «Донецький обласний контактний центр» та на урядову телефонну «гарячу лінію», у загальному відділі створено базу даних таких звернень.

4. Загальний відділ:

4.1. Заповнює справу на звернення з вказівкою всіх реквізитів, вказаних у картці урядової «гарячої лінії» та «Донецького обласного контактного центру».

4.2. Під час опрацювання карток відокремлює картки з анонімними зверненнями, які не підлягають розгляду відповідно до ч.1 ст.8 Закону України «Про звернення громадян».

4.3. Подає картки на розгляд міському голові, секретарю міської ради, першому заступнику міського голови, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючому справами виконкому відповідно до розподілу функціональних обов’язків. У разі відсутності керівника вони розглядаються посадовою особою відповідно до взаємозаміни керівництва міської ради, затвердженої рішенням виконкому міської ради.

4.4. Картки повертаються у відділ не пізніше наступного дня після їх розгляду керівництвом міської ради.

4.5. В день повернення направляє картку відділам та структурним підрозділам міської ради (далі – виконавці) для розгляду по суті порушених у зверненнях питань згідно з дорученнями керівництва міської ради.

4.6. Передає картки виконавцям за реєстром.

4.7. Опрацьовує лист, яким поінформовано заявника, та вносить до бази даних інформацію про результати розгляду звернень.

4.8. Одночасно з наданням відповідей заявникам, направляє їх скановані копії на електронну адресу Контактного центру в форматі *.tiff або *.jpeg.

4.9. Щоквартально здійснює моніторинг звернень, які надходять від комунальної установи «Донецький обласний контактний центр».

5. Виконавці в межах повноважень та відповідно до чинного законодавства:

5.1. Забезпечують об'єктивний та своєчасний розгляд питань, порушених у зверненнях, перевіряють викладені у них факти, приймають, в разі потреби, відповідні рішення, вживають заходи для отримання додаткової інформації, якщо відсутні достатні дані.

5.2. Готують інформації та повідомляють заявників про результати розгляду питань, зазначених у зверненнях у порядку опрацювання письмових звернень, за підписом міського голови або його заступника згідно з розподілом обов'язків з посиланням на реєстраційний індекс Контактного центру, зазначений у картці.

5.3. Направляють повідомлення заявникам, загальному відділу та Контактному центру (на три адреси) про подовження терміну розгляду звернень при прийнятті рішень про їх подовження, але загальний строк виконання не може перевищувати 30 днів.

5.4. Інформують заявників у відповідях про порядок оскарження прийнятих рішень у випадку відмови у вирішенні питання або рекомендації щодо їх вирішення по суті – з посиланням на акти діючого законодавства.

5.5. Одночасно з наданням відповідей заявникам, направляє їх примірник до загального відділу на паперовому носії для подальшого направлення до Контактного центру.

6. Звернення, які не потребують додаткового вивчення або підлягають оперативному розгляду та реагуванню, розглядаються протягом п'яти днів, інші – протягом 15 днів після їх надходження.

Керуючий справами виконкому І.В.Пономаренко

Порядок про порядок взаємодії виконавчих органів Вугледарської міської ради щодо розгляду звернень, які надходять від комунальної установи «Донецький обласний контактний центр» розроблено загальним відділом Вугледарської міської ради

Начальник загального відділу Н.О.Харкавлюк