Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

18.12.2015 № 7/2-5

м.Вугледар

Про затвердження Положення

про службове посвідчення

працівників Вугледарської міської

ради та опис службового посвідчення

З метою якісного виконання службових повноважень працівниками Вугледарської міської ради, керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про службове посвідчення працівників Вугледарської міскої ради (додається).

2.Затвердити опис службового посвідчення працівників Вугледарської міскої ради (додається).

3.Рішення Вугледарської міської ради 15.04.2011/6-8-20 «Об утверждении Положения об изготовлении, выдаче, учете и уничтожении служебных удостоверений должностных лиц Угледарского гордского совета», 05.12.2014 №6/63-4 «О внесении изменений в решение городского совета от 15.04.2011/6-8-20 «Об утверждении Положения об изготовлении, выдаче, учете и уничтожении служебных удостоверений должностных лиц Угледарского городского совета», вважати такими, що втратили чинність.

Міський голова А.Ю.Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

18.12.2015 № 7/2-5

Положення

про службове посвідчення працівників Вугледарської міської ради

1.Загальні положення

1.1.Службове посвідчення працівників Вугледарської міської ради (далі-посвідчення) є документом, який засвідчує належність посадової особи до системи органів місцевого самоврядування та підтверджує її повноваження, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законодавчими актами.

1.2.Посвідчення видаються працівникам відділів Вугледарської міської ради та керівникам структурних підрозділів після їх призначення на посаду.

1.3.Посвідчення видається на строк перебування осіб на відповідних посадах, після звільнення (припинення повноважень) підлягають поверненню до організаційного відділу для подальшого знищення із складанням відповідного акту

1.4.Використання посвідчення допускається протягом перебування працівника на відповідній посаді та лише під час виконання службових обов’язків.

2.Порядок виготовлення та видачі посвідчень

2.1.Службові посвідчення видаються в організаційному відділі Вугледарської міської ради головним спеціалістом, відповідальним за ведення кадрової роботи, на підставі розпорядження міського голови про призначення на посаду, або прийняття на роботу.

2.2.Посвідчення обмінюються у разі переведення працівника міської ради на іншу посаду, яка передбачає наявність посвідчення, зміни прізвища (імені чи по батькові) або в інших випадках, які визначаються міським головою.

2.3.Для отримання службового посвідчення особи, передають до організаційного відділу фотографію 3х4 в електронному вигляді.

2.4.Службове посвідчення виготовляється за замовленням організаційного відділу за рахунок коштів, передбачених місцевим бюджетом, протягом місяця з моменту звернення.

На час виготовлення службового посвідчення працівнику на його вимогу, за погодженням з керуючим справами, організаційним відділом може надаватися тимчасова перепустка.

2.5.Видача службового посвідчення реєструється у спеціальному журналі, прошитому та скріпленому печаткою.

2.6.Працівники, які отримали службове посвідчення несуть персональну відповідальність за використання та зберігання.

3.Оформлення втрати, пошкодження, заміни та знищення посвідчень

3.1.Працівник повинен мати службове посвідчення під час виконання службових обов’язків.

3.2.У разі втрати або пошкодження службового посвідчення працівник подає до організаційного відділу заяву про видачу нового посвідчення, яке видається з дозволу керуючого справами виконкому, після з’ясування обставин втрати або пошкодження.

3.3.Нове службове посвідчення видається з відшкодуванням його повної вартості.

3.4.Замість втраченого та пошкодженого посвідчення видається нове службове посвідчення з новим номером у порядку, передбаченому розділом 2 цього Положення.

3.5.Знищення зіпсованих та непридатних для використання службових посвідчень проводиться комісією, утвореною розпорядженням міського голови у складі не менше трьох працівників міської ради.

3.6.Про знищення складається відповідний акт, який затверджується керуючим справами виконкому. Акт підшивається в окрему папку та зберігається в організаційному відділі.

У журналі видачі службових посвідчень вносять відмітки про знищення службового посвідчення.

Секретар міської ради В.В.Іваницький

Підготував:

Начальник організаційного відділу Л.Г.Барановська

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

18.12.2015 № 7/2-5

ОПИС

службового посвідчення працівників Вугледарської міської ради

Службове посвідчення виготовляється у вигляді картки розміром 9х6см, кольорового двохстороннього друку.

На лицьовій частині зверху, на фоні зображення Державного прапора України, робиться напис:

Вугледарська міська рада

Донецької області

Далі по центру розміщується зображення Державного Герба України.

На зворотній частині, на фоні зображення Державного прапора України,

По лівому краю:

Зверху розміщується відео-цифрове зображення працівника

Внизу напис Міський голова

По правому краю розміщується :

Зверху: напис Посвідчення №

Нижче:Прізвище, ім’я, та по батькові, (наприклад: Іванов Іван Петрович)

Нижче:назва посади, (наприклад: начальник загального відділу)

Нижче: напис П.І.Б. міського голови

Після виготовлення службового посвідчення воно підписується міським голово, скріплюється гербовою печаткою.

Секретар міської ради В.В.Іваницький

Підготуввав:

Начальник організаційного відділу Л.Г.Барановська