Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

18.12.2015 № 7/2-1

м.Вугледар

Про міський бюджет на 2016 рік

Відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», керуючись Бюджетним кодексом України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2016 рік:

-доходи міського бюджету у сумі 110415,2 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 108648,5 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 1766,7 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 45,6 тис.грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-видатки міського бюджету у сумі 110415,2 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 101597,0 тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету – 8818,2 тис.грн.;

-профіцит міського бюджету у сумі 7051,5 тис. грн.., в тому числі загального фонду міського бюджету 7051,5 тис.грн., та згідно з додатком №2 до цього рішення.

-дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 7051,5 тис.грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2016 рік, у розрізі відповідальних виконавців, у тому числі по загальному фонду 101597,0 тис.грн. та спеціальному фонду 8818,2 тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 50,0 тис.гривень.

4.Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.

5.Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

6.Затвердити на 2016 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 10,0 тис.грн.

Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до ст.24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №415 (зі змінами та доповненнями) і Положення про використання коштів резервного фонду міського бюджету, затвердженого рішенням Вугледарської міської ради від 20.06.2014/6-55-10.

7.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою відповідно до пункту 2 статті 55 Бюджетного кодексу України.

8.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 7469,2 тис.грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

9.Надати право міському голові, приймати на підставі звернень головних розпорядників коштів, за погодженням з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації у міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях міської ради:

9.1.Про перерозподіл видатків між:

-напрямками витрат та головними розпорядниками бюджетних коштів за тимчасовою класифікацією видатків та кредитуванням місцевих бюджетів й економічними ознаками у разі визначення додаткових напрямів здійснення видатків міського бюджету та/або голових розпорядників коштів міського бюджету в межах затверджених обсягів видатків;

-заходами та розділами Програми економічного і соціального розвитку міста Вугледара на 2016 рік та основні напрямки розвитку на 2017-2018 роки інших міських програм, затверджених міською радою, у межах фінансового ресурсу, передбаченого в міському бюджеті на їх виконання за загальним та спеціальним фондами.

9.2.Про урахування у складі міського бюджету, а також визначення напрямку подальшого використання коштів трансфертів:

-з державного та обласного бюджетів, що виділяються додатково місту на підставі законодавчих та інших нормативних актів;

-міських бюджетів міст обласного значення та районних бюджетів, обласного бюджету на виконання регіональних програм і спільних заходів.

9.3.Про виключення зі складу міського бюджету коштів трансфертів з державного бюджету, міських бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та обласного бюджету на підставі законодавчих та інших нормативних актів.

9.4.Про перерозподіл:

-асигнувань між загальним та спеціальними фондами, за видатками у межах загального обсягу бюджетних призначень з відповідним відображенням за кодами класифікації, у тому числі в частині спрямування коштів на погашення зобов’язань за 2015 рік, узятих на облік органами державної казначейської служби України станом на 01 січня 2016 року;

-видатків між кодами класифікації видатків та кредитуванням місцевих бюджетів й головними розпорядниками коштів окремо за загальним та спеціальним фондами.

10.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському фінансовому управлінню (Чупейда) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

-позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11.Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України із врахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу УІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.

джерелами формування у частині фінансування є надходження визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України щодо міського бюджету.

13.Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1, 71 Бюджетного кодексу України із врахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу УІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.

14.Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.

15.Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

16.Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконком міської ради (Сілич) і постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів (Войцеховський).

Міський голова А.Ю.Сілич