Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

16.12.2015 № 6

м. Вугледар

Про створення міської

надзвичайної протиепізоотичної

комісії

У зв’язку з набуттям повноважень Вугледарської міської ради 26.11.2015 року, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1350 «Про затвердження Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України та типових положень про місцеві державні надзвичайні протиепізоотичні комісії» та з метою забезпечення оперативного вирішення питань, пов`язаних з епізоотичним станом і ліквідацією вогнищ небезпечних захворювань, керуючись п.2 ч.б ст.38, ст.52, ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити міську надзвичайну протиепізоотичну  комісію та затвердити її персональний склад (додається).

2. Затвердити Положення про міську надзвичайну протиепізоотичну комісію (додається).

Міський голова А.Ю. Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 16.12.2015 № 6

СКЛАД

міської надзвичайної протиепізоотичної комісії

Матвієнко

Євген Петрович

перший заступник міського голови,

голова комісії

Жураковський

Володимир Миколайович

головний державний інспектор ветеринарної медицини Мар`їнського району,

заступник голови комісії (за узгодженням)

Тищенко

Ольга Сергіївна

начальник відділу з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, секретар комісії
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

Грачов

Ігор Валерійович

начальник Вугледарського відділення Волноваського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Донецькій області (за узгодженням)

Корнієнко

Петро Андрійович

головний лікар Лікувально-профілактичної установи Центральна міська лікарня,

(за узгодженням)

Кравець

Вікторія Віталіївна

начальник відділу торгівлі, розвитку підприємництва

Сорокін

Федір Леонідович

головний інженер комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради», (за узгодженням)

Федорчук

Наталія Геннадіївна

завідувач лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи ринку ТОВ «Південний Донбас» м.Вугледар, (за узгодженням)

Харькіна

Наталя Володимирівна

завідувач Павлівської ветеринарної дільниці Мар’їнської районної державної ветиринарної медицини, (за узгодженням)

Керуючий справами виконкому І.В. Пономаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 16.12.2015 № 6

Положення

про міську надзвичайну протиепізоотичну комісію

1. Міська надзвичайна протиепізоотична комісія (далі - Комісія) є постійно діючим органом при Вугледарській міській раді, який здійснює на території міста оперативний контроль, керівництво і координацію діяльності підприємств, установ і організацій, фізичних осіб щодо запобігання спалахам особливо небезпечних хвороб і масовим отруєнням тварин та їх ліквідація на території міста Вугледар.

2. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

3.Основними завданнями Комісії є здійснення контролю через керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій за:

- проведенням заходів щодо профілактики заразних хвороб тварин (ящур, чума, хвороба Ньюкасла, сибірка, сказ, туберкульоз, лейкоз тощо), хвороб, спільних для людей і тварин, та масових отруєнь тварин;

- проведенням протиепізоотичних заходів з метою недопущення занесення на територію міста збудників заразних хвороб тварин з інших держав та регіонів України;

- додержанням юридичними та фізичними особами ветеринарно-санітарних вимог, спрямованих на захист людей і довкілля;

- надання практичної допомоги підприємствам, установам і організаціям міста у проведенні протиепізоотичних заходів.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) вживає оперативних заходів для локалізації та ліквідації спалахів заразних хвороб тварин;

2) координує діяльність підприємств, установ і організацій міста з питань проведення протиепізоотичних заходів;

3) через систему державної ветеринарної медицини та систему державної санітарно-епідеміологічної служби організовує захист населення від хвороб, спільних для людей і тварин;

4) інформує Головне управління ветеринарної медицини в Донецької області та державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при облдержадміністрації про спалахи заразних хвороб і масові отруєння сільськогосподарських та диких тварин, а також про вжиті заходи щодо їх ліквідації;

5) запроваджує карантинно-обмежувальні заходи або карантин у місці виникнення і розповсюдження заразних хвороб тварин;

6) заслуховує керівників підприємств, установ і організацій про вжиті заходи щодо профілактики та ліквідації заразних хвороб тварин;

7) оперативно залучає працівників державної служби ветеринарної медицини, ветеринарних служб підприємств, установ і організацій до проведення протиепізоотичних заходів, а також визначає відповідальних осіб;

8) розглядає матеріали щодо причин і наслідків виникнення та ліквідації спалахів заразних хвороб і масових отруєнь тварин, визначення винних у цьому осіб;

9) вивчає питання про вилучення з обігу та подальше використання небезпечної продукції тваринного походження, яка може викликати інфекційні захворювання і масові отруєння людей та/або тварин в процесі її переробки, реалізації або споживання;

10) визначає кордони інфікованої та буферної зон, зони спостереження. У разі спалаху заразних хвороб тварин розміщує у засобах масової інформації повідомлення про кордони інфікованої та буферної зон, зони спостереження і за необхідності про застосовані в кожній з цих зон ветеринарно-санітарні заходи.

5. Комісія має право:

- одержувати від підприємств, установ і організацій, фізичних осіб інформацію та матеріали, що необхідні для з'ясування епізоотичної ситуації, ветеринарно-санітарного стану підприємств, установ і організацій та вжиття невідкладних заходів щодо запобігання розповсюдженню та ліквідації заразних хвороб тварин;

- проводити на підприємствах, в установах і організаціях перевірку стану роботи з профілактики або ліквідації заразних хвороб і масових отруєнь тварин та приймати обов'язкові для виконання рішення про усунення виявлених порушень;

- вирішувати питання про забій і знищення тварин, птиці у разі виявлення заразних хвороб, а також про вилучення з обігу, знезараження, переробку або інше використання продуктів і сировини тваринного та рослинного походження, визнаних не придатними для використання;

- забороняти у разі виявлення заразних хвороб тварин вивезення (у тому числі за кордон) з окремих підприємств тварин, птиці, кормів, продукції і сировини тваринного походження всіма видами транспорту та пересилання в посилках, а також їх ввезення (у тому числі з-за кордону);

- забороняти експлуатацію підприємств з переробки та зберігання продукції і сировини тваринного походження у разі виявлення на таких підприємствах заразних хвороб тварин або незадовільного ветеринарно-санітарного стану;

- приймати рішення щодо запровадження особливого режиму роботи, карантинно-обмежувальних заходів або карантину на підприємствах з метою запобігання розповсюдженню заразних хвороб тварин; визначати на договірних умовах на період карантину режим роботи працівників підприємств з виробництва та переробки продукції і сировини тваринного походження залежно від конкретного захворювання тварин і наявних умов підприємства;

- ставити перед відповідними органами питання про звільнення з роботи, притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, з вини яких допущено занесення збудників інфекції на територію міста, виникнення спалахів заразних хвороб і масових отруєнь тварин.

6. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, її членів та секретаря. Комісію очолює перший заступник міського голови. Заступником голови Комісії є головний державний інспектор ветеринарної медицини Мар`їнського району.

7. Голова Комісії:

- керує роботою Комісії;

- визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії;

- веде засідання Комісії;

- затверджує щорічний план її роботи;

- скликає в разі потреби позачергові засідання Комісії;

- може вносити у разі потреби зміни до її складу;

- здійснює контроль за виконанням прийнятих Комісією рішень.

У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник.

8. Роботу з підготовки засідань Комісії виконує її секретар.

9. Пропозиції до розгляду питань на засіданні Комісії вносять голова та члени Комісії.

10. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутня більш як половина її членів.

На засідання Комісії запрошуються залежно від характеру питань, що розглядаються, керівники або представники органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій та громадяни.

11. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Член Комісії, який не підтримує прийняте рішення, може у письмовій формі викласти окрему думку, що додається до рішення Комісії.

Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язкові для виконання структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, громадянами.

12. Засідання Комісії оформляється протоколом, зміст якого або його частина доводиться до відома структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, а у разі потреби – до засобів масової інформації.

Протокол підписується головою та секретарем Комісії і скріплюється печаткою.

Керуючий справами виконкому І.В. Пономаренко

Положення розробив

начальник відділу з надзвичайних

ситуацій та цивільного захисту населення О.С. Тищенко