Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

16.12.2015 № 15

м. Вугледар

Про створення комісії по розв’язанню спірних питань з призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

У зв’язку з набуттям повноважень Вугледарської міської ради з 26.11.2015, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям” та керуючись ст. 17,18,52,54 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконавчий комітет Вугледарської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити комісію по розв’язанню спірних питань з призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та затвердити її персональний склад (додається).

2. Затвердити Положення про комісію по розв’язанню спірних питань з призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (додається).

Міський голова А.Ю. Сілич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 16.12.2015 № 15

СКЛАД

комісії по розв’язанню спірних питань з призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Бочков

Андрій Валентинович

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів,

голова комісії

Солоха

Тетяна Василівна

заступник начальника міського управління соціального захисту населення,

заступник голови комісії

Жадан

Оксана Олександрівна

завідуючий сектору з призначення компенсацій та допомог відділу прийому та призначення компенсацій та допомог міського управління соціального захисту населення, секретар комісії
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

Єрьоменко

Людмила Василівна

начальник служби у справах дітей Вугледарської міської ради

Діденко

Марина Олександрівна

начальник відділу у справах сім’ї та молоді Вугледарської міської ради

Пісклова

Наталія Володимирівна

начальник юридичного відділу Вугледарської міської ради

Кашуба

Оксана Валеріївна

заступник директора міського центру зайнятості, (за узгодженням)

Ковальчук

Ірина Вікторівна

начальник відділу прийому та призначень компенсацій та допомог міського управління соціального захисту населення, (за узгодженням)

Пархоменко

Оксана Василівна

головний спеціаліст Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

(за узгодженням)

Керуючий справами виконкому І.В. Пономаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 16.12.2015 № 15

Положення

про комісію по розв’язанню спірних питань з призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

1. Комісія по розв’язанню спірних питань з призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (далі Комісія) утворюється для прийняття рішень про призначення або відмову державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям за наявності обставин, передбачених в абзацах другому – шостому п. 10, а також призначення вищевказаної допомоги без зменшення її розміру за наявності обставин, зазначених в абзацах першому – другому п. 17 “Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям” від 24.02.2003 р. № 250

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією, Законом України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, “Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”, рішеннями виконавчого комітету Вугледарської міської ради та цим Положенням.

3. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби. Засідання Комісії вважаються повноважними, якщо на ньому присутня більш як половина її членів.

4. До складу Комісії входять посадові особи виконавчого комітету Вугледарської міської ради, представники установ і організацій міста. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються виконавчим комітетом Вугледарської міської ради.

5. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, її членів та секретаря. Комісію очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Заступником голови Комісії є заступник начальника Вугледарського міського управління соціального захисту населення. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник.

6. Відповідальність за підготовку справ громадян, які звернулись з заявою до комісії, покладається на начальника відділу прийому та призначень компенсацій та допомог.

7.Скликання засідання Комісії, ведення документації, оформлення рішень здійснює секретар Комісії.

8. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Член Комісії, який не підтримує прийняте рішення, може у письмовій формі викласти окрему думку, що додається до рішення Комісії.

Рішення комісії є обов’язковим для його виконання відділом прийому та призначень компенсацій та допомог міського управління соціального захисту

населення.

9. Засідання Комісії оформляється протоколом, який підписується головою Комісії, секретарем та членами Комісії і скріплюється печаткою.

10. Секретар Комісії видає витяг з протоколу рішення комісії, який засвідчуються підписами голови та секретаря комісії, управлінню соціального захисту населення

11. За вимогою заявника, секретар Комісії видає витяг з протоколу рішення комісії, який засвідчуються підписами голови та секретаря комісії

12. Комісія користується штампом та печаткою виконавчого комітету Вугледарської міської ради.

Керуючий справами виконкому І.В. Пономаренко

Підготовлено:

начальник відділу прийому та

призначень компенсацій та допомог

Вугледарського міського УСЗН

Ковальчук І.В.