Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

16.12.2015 № 16

м. Вугледар

Про створення міської робочої

групи з питань легалізації

виплати заробітної плати

та зайнятості населення

У зв´язку з набуттям повноважень Вугледарської міської ради з 26.11.2015, з метою виконання Доручення Президента України від 29.03.2005 № 1-1/180 та Указу Президента України від 11.02.2005 № 1073 “Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення на ринку праці в Україні” щодо створення нових робочих місць та забезпечення конституційних прав громадян на працю та соціальний захист найманих працівників, розпорядження голови облдержадміністрації від 28.07.2011 № 408 «Про Регіональну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення» керуючись ст.17,18,52,54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити міську робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення та затвердити її персональний склад (додається).

2. Затвердити Положення про міську робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення (додається).

3. Координацію роботи за виконанням цього рішення покласти на Вугледарське міське управління соціального захисту населення (Філіппова).

Міський голова А.Ю. Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 16.12.2015 № 16

СКЛАД

міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Бочков

Андрій Валентинович

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, голова робочої групи

Чабанова

Лариса Борисівна

заступник начальника інспекції, начальник Вугледарського відділення Мар¢їнської об¢єднанної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області, заступник голови робочої групи,

(за узгодженням)

Лисенко

Олена Вікторівна

начальник відділу по контролю Вугледарського міського управління соціального захисту населення, секретар робочої групи, (за узгодженням)
ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ:

Басиста

Людмила Олександрівна

начальник управління Пенсійного фонду України в м.Вугледарі,

(за узгодженням)

Васильєва

Валентина Вікторівна

головний державний податковий ревізор- інспектор Вугледарського відділення Мар’їнської об’єднанної державної

податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області, (за узгодженням)

Єрьоменко

Людмила Василівна

начальник служби у справах дітей

Кравець

Вікторія Віталіївна

начальник відділу торгівлі, розвитку підприємництва

Краснопольська

Раїса Василівна

директор міського центру зайнятості,

(за узгодженням)

Лавріненко

Наталія Павлівна

головний спеціаліст відділу страхових виплат та роботи з роботодавцями відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в м.Вугледарі, (за узгодженням)

Лисенко

Володимир Іванович

інспектор поліції Вугледарського відділення Волноваського відділу Головного управління Національної поліції України в Донецькій області, майор поліції

(за узгодженням)

Снідевич

Денис Олександрович

начальник відділу економіки

Керуючий справами виконкому І.В.Пономаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого

комітету міської ради

від 16.12.2015 № 16

Положення

про міську робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

1. Міська робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення (далі – робоча група) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що утворюється при Вугледарській міській раді (далі – міська рада).

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями керівника Донецької обласної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації, розпорядженнями міського голови та цим положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

- проведення роз'яснювальної роботи щодо підвищення престижності легальних доходів та формування у громадськості негативного ставлення до роботодавців, які виплачують заробітну плату “у конвертах”;

- забезпечення взаємодії міської ради з Вугледарським відділенням Мар’їнської об’єднанної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області (далі – ДПІ в м.Вугледарі), управлінням Пенсійного фонду, міським центром зайнятості для оперативного вирішення питань обміну інформацією стосовно діяльності суб'єктів господарювання з використання найманої робочої сили та виплати легалізованої заробітної плати;

- проведення роз'яснювальної роботи серед роботодавців щодо дотримання вимог чинного трудового законодавства в частині використання найманої робочої сили та запобігання фактів неофіційних трудових відносин; організація проведення нарад, круглих столів та інших організаційних заходів з цих питань.

4. Робоча група для виконання покладених на неї завдань має право:

4.1. Проводити щокварталу звірку стосовно кількості найманих працівників, за яких сплачуються страхові внески.

4.2. Формувати базу даних фізичних осіб-підприємців, які, можливо, використовують найману працю без оформлення трудових відносин.

4.6. Залучати до розгляду питань, які належать до компетенції робочої групи, представників прокуратури, спеціалістів відповідних відомств, працівників міської ради (за погодженням з їх керівниками) для здійснення спільних обстежень з питань використання роботодавцями праці найманих працівників без оформлення трудових відносин у встановленому законодавством порядку.

4.7. Заслуховувати представників підприємств, організацій, установ всіх форм власності, фізичних осіб-підприємців, які використовують найману робочу силу, про стан укладання трудових відносин з найманими працівниками згідно з чинним законодавством.

4.8. Забезпечити проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з господарюючими суб'єктами, спрямованої на легалізацію виплати заробітної плати, зайнятості населення.

4.9. Інформувати органи прокуратури, Вугледарське відділення Волноваського відділу Головного управління Національної поліції України в Донецькій області про виявлені порушення щодо використання найманої робочої сили без оформлення в установленому порядку та ухилення від сплати грошового забезпечення згідно з чинним законодавством.

5. Робоча група у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з управлінням Пенсійного фонду, ДПІ в м.Вугледарі, Вугледарським відділенням Волноваського відділу Головного управління Національної поліції України в Донецькій області, міською радою, міським центром зайнятості, відділенням ВД Фонду ССНВВП в м.Вугледарі, Вугледарським міським УСЗН, територіальною інспекцією з праці в Донецькій обл., Мар'їнською міжрайонною прокуратурою.

6. Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів робочої групи. Робочу групу очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

7. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням голови робочої групи, але не рідше одного разу на два місяці.

Засідання робочої групи проводить голова, а у разі його відсутності – заступник голови.

Члени робочої групи мають право ініціювати проведення позачергових засідань.

8. Порядок денний засідань робочої групи формується її секретарем на підставі пропозицій членів робочої групи та схвалюється її головою.

9. Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

10. Пропозиції та рекомендації приймаються простою більшістю голосів членів робочої групи, що присутні на засіданні. У випадку рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні робочої групи.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання робочої групи, який оформлюється протягом 3-х робочих днів з дати проведення засідання та підписується головуючим і секретарем робочої групи.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Копії підписаного протоколу надсилаються членам робочої групи, а також керівникам підприємств, установ та організацій, яким надані пропозиції або рекомендації, що зафіксовані у протоколі засідання робочої групи.

11. Рішення робочої групи, прийняті в межах компетенції, є обов'язковими для розгляду міською радою, управлінням Пенсійного фонду в м.Вугледарі, ДПІ в Вугледарі, відділенням ВД Фонду ССНВВП в м.Вугледарі, Вугледарським відділенням Волноваського відділу Головного управління Національної поліції України в Донецькій області, Вугледарським міським УСЗН, міським центром зайнятості.

Керуючий справами виконкому І.В. Пономаренко

Положення про міську робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення розроблено відділом по контролю міського управління соціального захисту населення

Начальник відділу по контролю О.В. Лисенко

міського УСЗН