Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

26.11.2015 Верховна Рада України ухвалила

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Законодавчий акт визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку у сфері наукової і науково-технічної діяльності, створює умови для провадження наукової і науково-технічної діяльності, задоволення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку шляхом взаємодії освіти, науки, бізнесу та влади.

Рівень розвитку науки і техніки є визначальним чинником прогресу суспільства, підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і невід’ємної складової національної культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням"

Законодавчим актом внесено зміни до Кримінального кодексу, Кримінально-виконавчого кодексу, Кримінального процесуального кодексу України та Закону "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі", якими передбачається гуманізація порядку призначення та виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Законом передбачена імперативна заборона призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі за такі діяння, як готування до злочину та замах на злочин, а також призначення даного виду покарання особам, які виконували ролі підбурювача та пособника при вчиненні злочину.

Документом надано можливість застосувати умовно-дострокове звільнення від відбування покарання до осіб, які засудженні до довічного позбавлення волі, після фактичного його відбування не менше двадцяти років, а також здійснити заміну довічного позбавлення волі на позбавлення волі на певний строк актом Президента.

Згідно із Законом, "помилування засудженого здійснюється на підставі акта про помилування у виді повного або часткового звільнення від основного і додаткового покарань, а також заміни засудженому призначеного судом покарання у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк двадцять п'ять років.

У разі заміни засудженому призначеного судом покарання у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк двадцять п‘ять років у строк відбування покарання повністю зараховується час перебування під вартою та період фактичного перебування у місцях позбавлення волі.

Покарання у виді позбавлення волі на строк двадцять п‘ять років не підлягає подальшій заміні на більш м‘яке покарання.

Клопотання про помилування має право подати засуджений, його захисник, законний представник, близькі родичі, правозахисні організації, у тому числі міжнародні, у порядку, встановленому законодавством".

Законом також передбачена можливість заміни невідбутої частини покарання більш м'яким особам, які відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі (більш м'яким може бути покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше двадцяти п'яти років), після фактичного відбуття засудженим не менше десяти років покарання.

Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування та виконання бюджетів об'єднаних територіальних громад»

Закон створює умови для належного формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад, а також забезпечує ефективне функціонування бюджетних установ та належну якість надання відповідних послуг у всіх населених пунктах району, включаючи територіальні громади, що не об’єдналися.

Для реалізації такої мети Законом внесено зміни до статей 75, 93, 99, 122, розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (Кодекс), шляхом:

– врегулювання окремих питань щодо процедури складання проектів бюджетів об’єднаних територіальних громад та контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині міжбюджетних відносин /зміни до частини дев’ятої статті 75 та частини другої статті 122 Кодексу/;

– продовження на 2016 рік дії пункту 20 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення», згідно з яким надається можливість здійснювати з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення видатки на утримання навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», за умови, що загальноосвітній навчальний заклад – I ступеня, та сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек, з уточненням щодо прийняття районною радою рішення про передачу таких видатків за зверненням сільської, селищної, міської міста районного значення рад /зміни до пункту 20 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу/;

– визначення на період створення об’єднаних територіальних громад особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад у разі неприйняття закону про Державний бюджет України до 1 грудня року, що передує плановому, а також у разі неприйняття до початку нового бюджетного періоду рішення про відповідний місцевий бюджет та унормувати питання виконання бюджетів територіальних громад і районних бюджетів районів, на території яких частково створені об’єднані територіальні громади згідно із законом та перспективним планом формування територій громад /новий пункт 38 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу/;

– уточнення положень щодо передачі коштів між місцевими бюджетами, виключивши зайву деталізацію, а також переліку місцевих бюджетів при горизонтальному вирівнюванні податкоспроможності бюджетів /зміни до статей 93 та 99 Кодексу/;

- встановлення зобов’язань районних рад щодо передачі із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення у власність об’єднаних територіальних громад бюджетних установ, що знаходяться на їх території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Кодексом /новий пункт 39 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу/.

Закон України «Про внесення змін до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Законом вносяться зміни до частини третьої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до яких рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, для яких чинним законом передбачається таємне голосування (як, наприклад, питання обрання на посади в раді, висловлення недовіри сільському, селищному, міському голові, голові районної, обласної ради); передбачається, що результати поіменного голосування підлягатимуть обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»; пропонується, щоб на офіційному веб-сайті ради розміщувались в день голосування і зберігались протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань; наголошується, що результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України"

Закон передбачає зменшення строків утримання в слідчих ізоляторах громадян, які знаходяться під слідством і судом, а також приведення у відповідність до міжнародних стандартів умов утримання під вартою.

Документом викладено частину п'яту статті 72 Кримінального кодексу України у новій редакції, згідно з якою ""Зарахування судом строку попереднього ув'язнення у разі засудження до позбавлення волі в межах того ж кримінального провадження, в межах якого до особи було застосовано попереднє ув'язнення, провадиться з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі".

Цей Закон підлягає застосуванню до всіх осіб, щодо яких на момент набрання цим Законом чинності набрав чинності обвинувальний вирок, покарання за яким не відбуто повністю.

Застосування цього Закону здійснюється за клопотанням засудженої особи, членів її сім'ї або захисника, судами, які виносили зазначені обвинувальні вироки, протягом двох тижнів з моменту отримання відповідного клопотання судом, або за власною ініціативою суду.

Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів»

Законом здійснюється перерозподіл надходжень державного та місцевих бюджетів у зв’язку з передачею органам місцевого самоврядування та місцевим держадміністраціям повноваження з надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та системи надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

Документом передбачено зміни до законодавчих актів, які регулюють питання проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, спрямовані на спрощення відповідної процедури, та врегулювання процедурних питань, пов’язаних з передачею відповідних повноважень органам місцевого самоврядування.

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Законом врегульовуються відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань без статусу юридичної особи, фізичних осіб – підприємців, статутів територіальних громад та символіки. Прийняття Закону забезпечить, зокрема, реформування системи надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з метою її приведення у відповідність до таких принципів надання адміністративних послуг, як відкритість та прозорість, оперативність та своєчасність, раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг, доступність та зручність для суб’єктів звернень; передачу органам місцевого самоврядування, місцевим держадміністраціям, нотаріусам, банкам повноважень з надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Закон України "Про внесення змін до Митного тарифу України, встановленого Законом України "Про Митний тариф України", щодо скасування ввізного мита на електромобілі"

Законодавчим актом встановлено нульові ставки ввізного мита на транспортні засоби, оснащені електричними двигунами та оснащені виключно електричними двигунами (один чи декілька).

24.11.2015 Верховна Рада України ухвалила

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку мережі індустріальних парків в Україні»

Законом внесено зміни до Закону України «Про індустріальні парки" та до Земельного кодексу України.

Метою прийняття Закону є «спрощення процедури створення та функціонування індустріальних парків та безпосереднього управління ними».

Закон України "Про внесення змін до статті 60 Закону України "Про господарські товариства"

Законом, зокрема, встановлюється, що загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів.

Документ містить також норму, відповідно до якої установчими документами товариств, у статутному капіталі яких відсутня державна частка, може бути встановлений інший відсоток голосів учасників (представників учасників), за умови присутності яких загальні збори учасників вважаються повноважними.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні»

Законом внесено ряд змін до Закону України «Про державно-приватне партнерство», а також до законів «Про концесії», «Про управління об‘єктами державної власності», «Про міжнародне приватне право» та деяких інших з метою усунення системних недоліків чинної редакції Закону «Про державно-приватне партнерство», зокрема, відсутністю чіткого розмежування між проектами, які реалізуються у рамках державно-приватного партнерства, ефективних механізмів державної підтримки тощо.

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» щодо унеможливлення внесення змін до Єдиного державного реєстру за підробними документами»

Законом внесено до Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» такі зміни:

1) у статті 19:

у частині другій:

в абзаці першому слово "ксерокопію" виключити;

в абзаці четвертому слова "місцезнаходження та/або" виключити;

у частині третій слово "ксерокопію" виключити;

частину четверту доповнити реченням такого змісту: «Усі подані документи зберігаються у реєстраційній справі»";

2) у статті 29:

в абзаці третьому частини першої слово "ксерокопію" виключити;

в абзаці першому частини третьої слово "ксерокопія" виключити;

3) частину першу статті 45 викласти в такій редакції:

"1. Зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені фізичної особи, місця її проживання, виду діяльності фізичної особи-підприємця, реєстраційного номера облікової картки платника податків або номера та серії паспорта громадянина України (або паспортного документа іноземця), який через свої релігійні або інші переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомив про це відповідні державні органи і має запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України, набирають чинності з дня їх державної реєстрації".

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу"

Законодавчим актом уточнено порядок оподаткування податком на додану вартість та поширити касовий метод визначення дати виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість на операції з надання послуг по розподілу природного газу фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку (доповнення пункту 187.10 статті 187 Податкового кодексу України) та змінено умови розрахунку фактичної ціни реалізації природного газу при сплаті рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та привести у відповідність елементи збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності у відповідність із нормами Закону України "Про ринок природного газу".

Закон доповнено положенням щодо запровадження на тимчасовій основі (до 1 липня 2017 року) касового методу визначення податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість для операцій з постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення та особливостей податкового обліку таких операцій.

Також підпункт 3 пункту 1 доповнено новими абзацами такого змісту:

"45. Тимчасово, до 1 липня 2017 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701; 2702; 2703; 2704 згідно з УКТ ЗЕД.

У разі застосування зазначеної пільги, норми пункту 198.5. статті 198 цього Кодексу не застосовуються в частині товарів/послуг, необоротних активів суми податку на додану вартість з вартості яких, були включені до податкового кредиту у звітних (податкових) періодах, що передували періоду початку застосування пільги.

Платник податків може відмовитися від використання зазначеної пільги чи зупинити її використання на один або декілька звітних (податкових) періодів, на підставі заяви. Заява, у якій зазначається перелік товарних позицій товарів згідно з УКТ ЗЕД та період на який платник відмовляється чи зупиняє використання пільги, подається до контролюючого органу за місцем реєстрації платника. Норми цього абзацу застосовуються з першого числа звітного (податкового) періоду у якому подано заяву".

Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»

Законом встановлюється, що реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій здійснюється у два етапи: перший — протягом одного року з дня набрання чинності законопроектом у разі його прийняття, та другий — протягом наступних двох років.

На першому етапі здійснюватиметься реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, організовується підвищення кваліфікації працівників таких редакцій, а також складається Зведений список об’єктів реформування.

До переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, які підлягають реформуванню на першому етапі, порядок формування якого визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, включаються друковані засоби масової інформації та редакції, що звернулися з відповідними клопотаннями до зазначеного органу.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, узагальнює результати першого етапу реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій і у разі потреби готує пропозиції щодо внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.

На другому етапі здійснюється реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій, які не реформовані на першому етапі.

Планується також встановити, що реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій здійснюватиметься такими способами:

1) вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації та редакції — у разі відсутності державного (комунального) майна у майні редакції;

2) вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації та редакції з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення та тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації;

3) вихід органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації та редакції з наступною приватизацією майна редакції, що перебуває у державній чи комунальній власності, відповідно до законодавства з питань приватизації, — у разі, коли трудовий колектив редакції не подає протягом установленого цим Законом строку пропозиції щодо своєї участі у реформуванні друкованого засобу масової інформації;

4) перетворення друкованих засобів масової інформації, заснованих центральними органами виконавчої влади, в офіційні друковані видання.

Документ містить також норму, відповідно до якої реформованим друкованим засобам масової інформації місцевої сфери розповсюдження з метою забезпечення їх функціонування може бути надана державна підтримка за рахунок коштів Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Надання державної підтримки здійснюється виключно за умови забезпечення функціонування друкованого засобу масової інформації, збереження його назви, цільового призначення та тематичної спрямованості. Формами державної підтримки можуть бути:

- встановлення для редакцій пільгових умов надання в оренду приміщень, що перебувають у державній або комунальній власності, відповідно до частини другої статті 9 цього Закону;

- адресна підтримка реформованих друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження;

- надання редакціям реформованих друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження пріоритетного права на укладення договорів на висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Закон України "Про внесення зміни до статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

Законодавчим актом запроваджено призначення пенсії непрацездатним членам сімей у зв'язку з втратою годувальника, який помер (загинув) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), незалежно від тривалості наявного у них страхового стажу.

12.11.2015 Верховна Ради України ухвалила

Закон України "Про внесення змін до статті 119 Кодексу законів про працю України щодо працівників, призваних на військову службу під час мобілізації на особливий період"

Законом закріплено за працівниками, які до призова на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняті на військову службу за контрактом працювали у фізичних осіб - підприємців, такі ж гарантії (збереження місця роботи, посади і виплати компенсації середнього заробітку), які передбачені для працівників підприємств, установ, організацій.

Законом у частинах третій та четвертій статті 119 Кодексу законів про працю України слова "в яких вони працювали на час призову незалежно від підпорядкування та форми власності" замінити словами "у фермерських господарствах, сільськогосподарських виробничих кооперативах незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, в яких вони працювали на час призову".

Закон України "Про Державне бюро розслідувань"

Законодавчий акт визначає правові основи організації та діяльності Державного бюро розслідувань.

Згідно із Законом, "Державне бюро розслідувань є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, віднесених до його компетенції".

Законом встановлено гарантії незалежності Державного бюро розслідувань, згідно з якими:

- незалежність Державного бюро розслідувань від незаконного втручання у його діяльність гарантується, зокрема, визначеними цим та іншими законами:

- спеціальним статусом Державного бюро розслідувань, особливим порядком визначення його загальної структури, фінансування й організаційного забезпечення діяльності;

- особливим порядком добору, призначення та звільнення Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань, а також вичерпним, визначеним законом, переліком підстав для припинення їхніх повноважень;

- визначеним законом порядком здійснення повноважень Державного бюро розслідувань та його працівниками;

- колегіальним прийняттям найбільш важливих рішень керівництвом Державного бюро розслідувань;

- забороною незаконного втручання у здійснення повноважень працівників Державного бюро розслідувань;

- належною оплатою праці працівників Державного бюро розслідувань і соціальними гарантіями;

- правовим захистом і забезпеченням особистої безпеки працівників Державного бюро розслідувань, їх близьких родичів.

Законом заборонено незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Державного бюро розслідувань.

Будь-які вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямовані до Державного бюро розслідувань та його службовців, які стосуються питань досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях, є неправомірними і не підлягають виконанню. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо працівник Державного бюро розслідувань невідкладно інформує про це в письмовій формі Директора Державного бюро розслідувань.

Законом визначено основні завдання Державне бюро розслідувань, до яких віднесено:

- виявлення, розкриття, припинення і розслідування злочинів, пов'язаних з діяльністю організованих груп та злочинних організацій;

- виявлення, розкриття і розслідування випадків катування та інших злочинів, пов'язаних з жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням або покаранням, вчинених працівниками правоохоронних органів;

- виявлення, розкриття і розслідування особливо тяжких насильницьких злочинів, за які Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі;

- розкриття і розслідування злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорій посад державної служби, суддями та прокурорами (крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України);

- розкриття і розслідування злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України).

Законом визначено повноваження Державного бюро розслідувань, встановлено особливості одержання заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідні Державному бюро розслідувань.

Документом визначено структуру і чисельність ДБР, порядок призначення Директора Державного бюро розслідувань та його заступників, повноваження Директора Державного бюро розслідувань, обмеження щодо працівників ДБР, фінансове та матеріально-технічне забезпечення, соціальний, правовий захист та відповідальність працівників, взаємодія ДБР з іншими державними органами, особливості демократичного цивільного контролю за діяльність ДБР, забезпечення прозорості діяльності ДБР.

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"

Законодавчим актом приведено положення Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" у відповідність із чинними нормами Податкового кодексу України.

Законом звільнено від відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій сільськогосподарських товаровиробників, які віднесені до четвертої групи платників єдиного податку, повернувши цим товаровиробникам ті пільги, якими вони користувались до 01.01.2015 року, як платники фіксованого сільськогосподарського податку.

Відповідні зміни внесено до абзацу четвертого пункту 1 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»

Законом абзац перший частини першої 1 статті 1034 Бюджетного кодексу України, згідно з яким «видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, проводяться за рахунок медичної субвенції» викладено у новій редакції – «медична субвенція спрямовується на видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу».

Закон України "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу"

Законом статтю 21 Кодексу законів про працю України викладено у такій редакції:

"Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров'я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов'язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або умовами її виконання".

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України»

Законом, зокрема, встановлюється наступне:

Інформація щодо прийняття розпорядження про початок розгляду справи про узгоджені дії, концентрацію (назва та організаційно-правова форма учасників узгоджених дій, концентрації, вид узгоджених дій, концентрації) підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України протягом 10 робочих днів з дня прийняття такого розпорядження.

Рішення, прийняте за результатом розгляду заяв, справ про узгоджені дії чи концентрацію, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України протягом 10 робочих днів з дня його прийняття. Рішення підлягає оприлюдненню в повному обсязі, крім інформації, яка визначена інформацією з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом має бути виключена або зачорнена, чи змінена в інший спосіб, який забезпечує достатній її захист та достатню прозорість щодо обґрунтування органом Антимонопольного комітету прийнятого рішення.

Органи Антимонопольного комітету України оприлюднюють рішення за результатом розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету протягом 10 робочих днів з дня його прийняття. Рішення підлягає оприлюдненню в повному обсязі, крім інформації, яка визначена інформацією з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом має бути виключена або зачорнена, чи змінена в інший спосіб, який забезпечує достатній її захист та достатню прозорість щодо обґрунтування органом Антимонопольного комітету прийнятого рішення.

Органи Антимонопольного комітету України оприлюднюють рішення за результатом розгляду справ про недобросовісну конкуренцію на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України протягом 10 робочих днів з дня їх прийняття. Рішення підлягає оприлюдненню в повному обсязі, крім інформації, яка визначена інформацією з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом має бути виключена або зачорнена, чи змінена в інший спосіб, який забезпечує достатній її захист та достатню прозорість щодо обґрунтування органом Антимонопольного комітету прийнятого рішення.

10.11.2015​ Верховна Рада України ухвалила

Закон України «Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель»

Законом вносяться зміни до пунктів 14 та 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, якими до 1 січня 2017 року продовжується дія мораторію на купівлю-продаж та відчуження іншими способами земельних ділянок сільськогосподарського призначення та на внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, дія яких закінчується 1 січня 2016 року.

Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Документом, зокрема, встановлюється статус Агентства, а саме:

1. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

2. Національне агентство у межах, визначених цим та іншими законами, є підзвітним Верховній Раді України, підконтрольним та відповідальним перед Кабінетом Міністрів України.

3. Національне агентство утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.

Питання діяльності Національного агентства у Кабінеті Міністрів України представляє Голова Національного агентства.

4. Правову основу діяльності Національного агентства становлять Конституція України, міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.

5. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади», інші закони, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України «Про державну службу» застосовуються до Національного агентства та його працівників у частині, що не суперечить цьому Закону.

6. Національне агентство складається з центрального апарату і територіальних управлінь.

7. Національне агентство є юридичною особою публічного права.

Закон України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні"

Законодавчим актом удосконалено положення Кримінального процесуального кодексу України щодо накладення та підстав арешту майна, відшкодування шкоди, завданої протиправними діями підозрюваного, обвинуваченого, унеможливлення недобросовісного використання наявних законодавчих механізмів для уникнення конфіскації майна, спеціальної конфіскації або відшкодування завданої шкоди, у т.ч. у разі задоволення цивільного позову, забезпечення застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи, а також підвищення ефективності проведення спеціального досудового розслідування.

Відповідні зміни внесено до статей 170-173, 236, 2971 КПК.

Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні"

Законодавчим актом частину четверту статті 962 викладено в редакції, згідно з якою: "Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, передані особою, яка вчинила злочин, передбачений цим Кодексом, третій особі, яка отримала чи придбала у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно, одержане злочинним шляхом, у випадках, передбачених частиною першою статті 961 цього Кодексу, безоплатно або в обмін, на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знала чи повинна були знати, що мета такої передачі - уникнення конфіскації або спеціальної конфіскації, підлягає спеціальній конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача".

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національної поліції"

Законодавчим актом приведено законодавство України у відповідність до Закону України "Про Національну поліцію".

Законом внесено відповідні зміни до деяких законодавчих актів України.

Документом замінено у відповідних законодавчих актах слова "міліція" на "Національна поліція", "осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ" на "поліцейських, осіб начальницького та рядового склад" тощо.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Національну поліцію"

Законодавчим актом передбачено приведення законодавства України у відповідність до Закону України "Про Національну поліцію".

Відповідні зміни внесено до деяких законодавчих актів України.

Закон прийнято з доповненням, яким у зв'язку із прийняттям Закону України "Про Національну поліцію" та втратою 7 листопада 2015 року чинності Закону України "Про міліцію", на який покладаються окремі норми Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України", у Законі України "Про Національне антикорупційне бюро України" у пункті 15 частини першої статті 17 та у частині першій статті 18 слово "міліцію" замінено словами "Національну поліцію".

Дія цього Закону також поширюється на працівників Державної фіскальної служби і Державної служби охорони.

05.11.2015 Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про зовнішню трудову міграцію"

Законодавчим актом встановлено правові та організаційні засади державного регулювання зовнішньої трудової міграції та соціального захисту громадян України, які тимчасово виконували або виконують роботу за кордоном (трудових мігрантів), і членів їх сімей.

Згідно із Законом, законодавство про зовнішню трудову міграцію складається з Конституції України, цього Закону, інших актів законодавства, що регулюють відносини у сфері зовнішньої трудової міграції, а також міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції визначено центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері праці та соціальної політики, зайнятості населення та трудової міграції.

Законом визначено права трудових мігрантів на належні умови праці, соціальний захист та возз'єднання сім'ї.

Документом встановлено, що "права трудових мігрантів, зокрема на належні умови праці, винагороду, відпочинок і соціальний захист, регулюються законодавством держави перебування та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Законом встановлено державні гарантії щодо надання соціальних послуг та допомоги трудовим мігрантам.

Згідно із Законом, держава сприяє реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їх сімей після повернення в Україну шляхом надання соціальних послуг відповідно до Закону України "Про соціальні послуги".

Законом встановлено державний контроль та відповідальність за порушення вимог законодавства щодо трудової міграції.

Законом також встановлено, що "центральні та місцеві органи виконавчої влади, Служба безпеки України вживають у межах повноважень усіх можливих заходів для запобігання незаконній зовнішній трудовій міграції та торгівлі людьми.

Суб'єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, засоби масової інформації, інші підприємства, установи та організації або фізичні особи, які поширюють недостовірну інформацію, пов'язану із зовнішньою трудовою міграцією, несуть відповідальність згідно із Законом".

03.11.2015 Верховна Рада України ухвалила

Закон України "Про запобігання впливу на результати офіційних спортивних змагань корупційних правопорушень"

Законодавчим актом визначено основні засади, заходи попередження та виявлення корупційних правопорушень у сфері спорту та встановлено відповідальність за такі правопорушення.

Зміни внесено до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу.

Законом доповнено Кримінальний кодекс статтею 369-3, якою встановлено відповідальність за протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань. Санкції трьох частин даної статті передбачають покарання: від штрафу (200 - 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) до позбавлення волі до 3-х років із спеціальною конфіскацією.

Законом доповнено Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 1729-1, в якій встановлюється відповідальність за порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов'язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням, з одержанням за це неправомірної вигоди. Дана стаття передбачає покарання у вигляді штрафу (200-1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 1 рік.

Закон України "Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

Законодавчим актом передбачено, що "військовослужбовці, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, особи, звільнені з військової служби, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, в обов'язковому порядку повинні пройти безоплатну психологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад. Порядок проведення реабілітації та відшкодування вартості проїзду встановлюються Кабінетом Міністрів України".

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»

Законом, зокрема, встановлюється, що внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Закон України "Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

Законодавчим актом виключено із статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" положення, згідно з яким пільги щодо оплати путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів надаються військовослужбовцям та членам їх сімей за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Пільги, передбачені першим реченням абзацу першого цього пункту надаються військовослужбовцям, членам їх сімей за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередніх шість місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів".

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

Законодавчим актом передбачено відновити часткове фінансування санаторно-курортного лікування у санаторіях-профілакторіях вищих навчальних закладів за рахунок Фонду соціального страхування України, а також врегулювати лише питання часткового фінансування за рахунок коштів зазначеного вище Фонду тільки санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів.

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

Законодавчим актом встановлено, що "Фонд соціального страхування України та його робочі органи є правонаступниками Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, його виконавчої дирекції, управлінь виконавчої дирекції цього Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділень у районах і містах обласного значення, а також Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, його виконавчої дирекції, відділень цього Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх робочих органів".

Законом встановлено, що "до завершення заходів, пов'язаних з утворенням Фонду соціального страхування України та робочих органів його виконавчої дирекції:

- виконання функцій та завдань, передбачених цим Законом, забезпечують у межах компетенції відповідні виконавчі дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та їх робочі органи;

- рішення про припинення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, його відділень, виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, виконавчих дирекцій відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та про утворення комісій з їх реорганізації, затвердження персонального складу цих комісій приймає виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

- рішення про припинення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, управлінь та відділень виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та про утворення комісій з їх реорганізації, затвердження персонального складу цих комісій приймає виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;

- до складу комісій з реорганізації Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України залучаються представники центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, а також представники репрезентативних на національному рівні всеукраїнських об'єднань профспілок та репрезентативних на національному рівні всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців;

- у разі невиконання комісіями, зазначеними в абзацах другому та третьому цього пункту, протягом місяця з дня їх утворення повноважень щодо здійснення заходів з реорганізації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України або Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності виконавча дирекція Фонду соціального страхування України за погодженням з правлінням Фонду соціального страхування вносить зміни до їх складу".

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Законом внесено зміни до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та надано право на одержання одноразової грошової допомоги, передбаченої Законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»:

1) безпосереднім учасникам антитерористичної операції із числа добровольців та волонтерів, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах антитерористичної операції у період її проведення;

2) членам сімей загиблих (померлих) зазначених вище осіб.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення встановлених законом гарантій працівникам, призваним на військову службу"

Законодавчим актом доповнено статтю 265 Кодексу законів про працю України нормою, згідно з якою юридичні та фізичні особи-підприємці за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", несуть відповідальність у вигляді штрафу у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Законом також доповнено статтю 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення новою частиною, згідно з якою порушення зазначених пільг та гарантій тягне за собою накладення на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності штрафу у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

До статей 221 та 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення внесено зміни, якими визначаються орган, що буде розглядати відповідні справи, та орган, посадові особи якого складатимуть адміністративні протоколи про відповідні правопорушення.

08.10.2015 Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції"

Законом вносяться зміни до низки нормативно-правових актів України з питань фінансування діяльності політичних партій щодо:

- впровадження державного фінансування політичних партій (статутної діяльності політичних партій та компенсації витрат на передвиборну агітацію);

- визначення розмірів внесків фізичних та юридичних осіб на користь партій;

- деталізацію положень законодавства з питань фінансової звітності політичних партій про надходження та використання коштів;

- забезпечення доступу громадськості до інформації про джерела фінансування політичних партій тощо.

Крім того, запропоновано встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення порядку надання або отримання внеску на користь партії, порушення порядку фінансування політичних партій.

06.10.2015 Верховна Рада України ухвалила

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства"

Законодавчим актом до законів України "Про військовий обов'язок та військову службу", "Про Збройні Сили України" та "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" внесено зміни, якими регламентовано вступ на військову службу і її проходження іноземцями та особами без громадянства за контрактом на посадах рядового - старшинського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.

Законом також викладено у новій редакції статтю 447 Кримінального кодексу України "Найманство".

Закон України «Про внесення зміни до статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Законом внесено зміну до пункту 1 частини першої статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та:

а) поширено чинність вказаного Закону на членів сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності (під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича);

б) встановлено, що зазначена норма не поширюється на сім’ї працівників міліції, осіб, які проходили службу в правоохоронних органах спеціального призначення, військовослужбовців внутрішніх військ, Збройних Сил України та інших військових формувань, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних при виконанні службових обов’язків, пов’язаних з подіями Революції Гідності.

Закон України «Про внесення зміни до пункту 24 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України»

Законом доповнено пункт 24 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України новим підпунктом, згідно з яким «до повернення територій під контроль державної влади кошти відповідних місцевих бюджетів, що обліковуються на рахунках у Казначействі України, за рішенням Кабінету Міністрів України та у визначеному ним порядку можуть зараховуватися до спеціального фонду обласних бюджетів відповідно Донецької та Луганської областей із спрямуванням на відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності на території Донецької та Луганської областей, а також на соціально-економічний розвиток таких областей».

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"

Законодавчим актом встановлено конкретні терміни військової служби за контрактом під час дії особливого періоду, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану.

Згідно із Законом, "Для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які вислужили під час дії особливого періоду не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється 6 місяців. Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на строк 6 місяців.

У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково".

Відповідні зміни внесено до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

17.09.2015 Верховна Рада України ухвалила

Закон України "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування під час реструктуризації державного і гарантованого державою боргу та його часткового списання"

Законодавчим актом доповнено підрозділ 4 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України пунктами 36 і 37 такого змісту:

"36. Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму доходів, що виникають у платників податку, які є боржниками (позичальниками) за зовнішніми кредитами (позиками), залученими під державні гарантії, обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, внаслідок здійснення правочинів, зазначених у пункті 14 розділу "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік.

37. Не підлягають оподаткуванню доходи нерезидентів з джерелом походження з України за операціями з розміщення нерезидентам державних деривативів та доходи, що виплачуються нерезидентам за державними деривативами, відповідно до умов правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом, затверджених Кабінетом Міністрів України".

Розділ І після абзацу другого доповнено новим абзацом такого змісту:

"Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат, що виникають у платників податку зазначених в абзаці першому цього пункту за правилами бухгалтерського обліку при списанні безнадійної дебіторської заборгованості за поставлені товари (роботи, послуги), що підлягали оплаті за рахунок коштів Державного бюджету України. Таке збільшення фінансового результату до оподаткування відбувається в розмірі, що не перевищує суму доходів зазначену у абзаці першому цього пункту".

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

Законом врегульовано деякі аспекти реалізації Попередніх умов, виконання зобов'язань, взятих на себе Україною відповідно до Програми МВФ, у зв'язку з погашенням та обслуговуванням державного та гарантованого державою боргу.

Законом запроваджується новий вид цінного паперу - державний дериватив, що розміщуватиметься державою на міжнародних фондових ринках і підтверджуватиме зобов'язання України здійснити виплати власнику цього цінного паперу в разі досягнення певних показників валового внутрішнього продукту України. Емісія державних деривативів становитиме частину бюджетного процесу і не підлягатиме регулюванню Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Відповідні рішення про розміщення державних деривативів та умови їх розміщення прийматимуться згідно з Бюджетним кодексом України та іншими законами України, що регулюють такі правовідносини.

Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»

Законом, зокрема, внесено такі зміни до Бюджетного кодексу України:

- надано визначення новому терміну «бюджетне зобов’язання за державними деривативами» /доповнення до частини першої статті 2 Кодексу/;

- розширено перелік захищених видатків бюджету виплатами за державними деривативами /доповнення до частини другої статті 55 Кодексу/;

- включено до складу видатків державного бюджету виплати за державними деривативами та встановити, що такі видатки здійснюються за рахунок коштів державного бюджету /доповнення до статті 30 та частини першої статті 87 Кодексу/;

- доповнено розділ VI Кодексу новими пунктами 34-37, щодо зокрема, пріоритетів платіжних зобов’язань за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом, що включені до переліку у додатку до Закону «Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом» і щодо яких були здійснені відповідні правочини. та платіжних зобов’язань, що не були включені до такого переліку, над платіжними зобов’язаннями, які були включені до переліку, але щодо яких не було здійснено жодних правочинів.

15.09.2015 Верховна Рада України ухвалила

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення інвалідів автомобілями»

Законом шляхом внесення відповідних змін до законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів» та «Про гуманітарну допомогу» уточнено порядок надання інвалідам і дітям-інвалідам технічних та інших засобів реабілітації. Крім цього, інваліду, законному представнику недієздатного інваліда чи дитини-інваліда надається право за його бажанням отримати безкоштовно у власність автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах, у тому числі визнаний гуманітарною допомогою, після закінчення 10-річного строку експлуатації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

Законодавчим актом поширено на осіб офіцерського складу за призовом умови соціального захисту, які передбачені для військовослужбовців інших видів військової служби.

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції"

Метою прийняття закону є значне зниження корупційних ризиків, установлення запобіжних заходів щодо зловживання процедурою оскарження під час проведення процедур державних закупівель, збільшення рівня конкуренції шляхом спрощення участі в процедурах закупівлі для бізнесу, приведення системи державних закупівель до міжнародних стандартів тощо.

Документом, зокрема, передбачено, що він застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень

Начальник управління юстиції Н.М.Орел