Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

01.12.2015 № 7/1-15

м.Вугледар

Про створення на базі цілісного майнового комплексу структурного підрозділу комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» дільниці «Теплопостачання» комунального підприємства з надання послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

В зв’язку з закінченням терміну Договору оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» дільниці «Теплопостачання» та домовленістю Сторін договору про відсутність намірів його подовження, керуючись ст.ст. 57, 78 Господарського Кодексу України, ст.17, п. 30 ч. 1 ст. 26, п.5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Створити на базі цілісного майнового комплексу структурного підрозділу комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» дільниці «Теплопостачання» комунальне підприємство по здійсненню діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії та надання послуги з централізованого опалення «Тепломережа» Вугледарської міської ради» до 31.12.2015.

2.Визнати знову створене комунальне підприємство «Тепломережа» Вугледарської міської ради» правонаступником прав та обов’язків товариства з обмеженою відповідальністю «Водотеплокомунікація», пов’язаних з діяльністю зазначеного підприємства з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії та надання послуги з централізованого опалення, в тому числі права на отримання непогашеної заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню за 2011, 2013, 2014 та 2015 років з 01.01.2016.

3.Визнати знову створене комунальне підприємство «Тепломережа» Вугледарської міської ради» учасником договірних відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг для будинків комунальної власності територіальної громади міста, а саме: виробником послуги з виробництва, транспортування та реалізації теплової енергії з 01.01.2016.

4.Рекомендувати міському голові (Сілич) призначити директором знову створеного комунального підприємства Фоменко Володимира Олександровича.

5.Затвердити Статут комунального підприємства «Тепломережа» Вугледарської міської ради» (додається).

6.Визначити Статутний фонд комунального підприємства «Тепломережа» Вугледарської міської ради» в розмірі балансової вартості будівель та споруд, що передаються створюваному підприємству на останню звітну дату, що передує даті передачі.

7.Затвердити Перелік необоротних активів цілісного майнового комплексу структурного підрозділу комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» дільниці «Теплопостачання», які безоплатно передаються знову створюваному комунальному підприємству «Тепломережа» Вугледарської міської ради» (додається)

8.Створити Комісію з приймання-передачі основних засобів цілісного майнового комплексу структурного підрозділу комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» дільниці «Теплопостачання» знову створюваному комунальному підприємству та затвердити її персональний склад (додається).

9.Дозволити знову створеному комунальному підприємству «Тепломережа» Вугледарської міської ради» використовувати діючі тарифи на теплову енергію для всіх категорій споживачів міста Вугледар та тарифу на послугу з централізованого опалення, що надається споживачам міста до моменту узгодження тарифів для вищевказаного підприємства згідно чинного законодавства України.

10.Дозволити знову створеному комунальному підприємству «Тепломережа» Вугледарської міської ради» користуватись дозволами та ліцензіями товариства з обмеженою відповідальністю «Водотеплокомунікація» щодо здійснення діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії до отримання таких ліцензій та дозволів для вищевказаного підприємства згідно чинного законодавства.

11.Доручити:

11.1.Фоменко Володимиру Олександровичу провести державну реєстрацію знову створюваного комунального підприємства «Тепломережа» Вугледарської міської ради» у відповідності з діючим законодавством України.

11.2.Відділу житлово-комунального господарства (Мілокостова) підготувати та винести на затвердження виконавчого комітету проект рішення щодо внесення змін в рішення виконавчого комітету від 09.01.2014 №3 «Про встановлення учасників договірних відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг для будинків комунальної власності територіальної громади міста».

11.3.Комунальному підприємству «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» (Накашидзе) підготувати передавальні документи на цілісний майновий комплекс дільниці «Теплопостачання» згідно з вимогами бухгалтерського обліку та затвердженим Переліком в термін до 15.12.2015.

11.4.Комісії з приймання-передачі основних засобів (Матвієнко) здійснити заходи з приймання-передачі цілісного майнового комплексу структурного підрозділу комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» дільниці «Теплопостачання» до комунального підприємства «Тепломережа» Вугледарської міської ради» в термін до 31.12.2015

11.5.Комунальному підприємству «Тепломережа» Вугледарської міської ради» (Фоменко) забезпечити соціально-правові гарантії працівників товариства з обмеженою відповідальністю «Водотеплокомунікація» згідно з діючим законодавством України.

12.Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови (Матвієнко).

13.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин (Стешенко).

Міський голова А.Ю.Сілич