Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

01.12.2015 № 7/1-11

м.Вугледар

Про затвердження Програми «Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства» на 2015 рік

З метою забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради», керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.67-2, ст.91 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму «Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства» на 2015 рік (додається).

2.Визначити, що джерелом фінансування даної Програми являється міський бюджет в сумі 811,9 тис.грн.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова А.Ю. Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

01.12.2015 № 7/1-11

ПРОГРАМА

«Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства»

на 2015 рік

1.Загальні положення

Житлово-комунальне господарство міста Вугледара в теперішній час обслуговує комунальне підприємство «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг». Засновником підприємства є Вугледарська міська рада. Зазначене підприємство надає послуги по наступним напрямам діяльності:

-вивезення твердих побутових відходів;

-утримання будинків та прибудинкових територій;

-водопостачання та водовідведення;

-ритуальні послуги та утримання міського кладовища;

-благоустрій міста (обслуговування зовнішнього освітлення, ведення зеленого господарства, утримання міських доріг та тротуарів і т.д.)

Основним напрямком роботи комунального підприємства є вжиття заходів для виробництва та реалізації якісних послуг населенню міста з метою створення сприятливих умов для їх життєдіяльності.

Важливою проблемою в функціонуванні комунального підприємства на сьогодні залишається накопичення кредиторської та дебіторської заборгованості, що негативно впливає на поточну діяльність підприємства, дестабілізує його роботу і, як наслідок, призводе до зниження якісних і кількісних показників наданих послуг.

Так, у результаті фінансово-господарської діяльності за 2013 рік відповідно до звіту Ф. №2 «Звіт про фінансові результати» по комунальному підприємству збиток дорівнює – 3413,0 тис грн., а саме фінансовий результат по напрямкам діяльності наступний:

Вивіз ТБО -131,8тис. грн.

Утримання житлового фонду -584,6тис.грн.

Ритуальні послуги -87,0тис.грн.

Водопостачання та водовідведення -1575,9тис.грн.

Благоустрій міста -1268,7тис.грн. (у тому числі кредиторська заборгованість за зовнішнє освітлення -195142,93 грн.)

Інші -235,0тис.грн.

За 2014 рік по підприємству відповідно до звіту прибуток дорівнює – 3582,0 тис. грн., але у розрізі напрямків діяльності фінансовий результат наступний:

Вивіз ТБО -0,7тис. грн.

Утримання житлового фонду -822,6тис.грн.

Ритуальні послуги -120,2тис. грн.

Водопостачання та водовідведення -2871,3тис.грн.

Благоустрій міста -1216,9тис.грн. (у тому числі заборгованість за зовнішнє освітлення -616700,34 грн.)

Інші -6967,1тис.грн.

Одним з основних напрямків діяльності підприємства є благоустрій міста. Згідно зі ст. 20 розділу IV «Організація благоустрою населених пунктів» та ст. 36 розділу VI Закону України «Про благоустрій населених пунктів» організацію благоустрою населених пунктів забезпечують місцеві органи виконавчої влади, а також фінансування місцевих програм з благоустрою міста проводиться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Невід’ємною складовою благоустрою міста були і залишаться заходи по забезпеченню населення якісним зовнішнім освітленням.Зовнішнє освітлення міста є необхідністю, без якої важко уявити життя людини, це дійсно найменшій захід направлений на забезпечення безпеки і сучасне запобігання незаконних дій. Відсутність освітлення може привести до посилення травматизму, грабежів, насильства, а також в осінньо-зимовий період на неосвітлювальних дільницях можливі серйозні ДТП.

Виходячи з інтересів територіальної громади міста Вугледар, недопущення соціальної напруги, виникнення криміногенної та антисанітарної обставин в місті, підприємство виконувало роботи по благоустрою міста зокрема у 2013-2014 роках, що є однією з причин збитковості підприємства і як наслідок збільшення кредиторської заборгованості перед ПАТ «ДТЕК-Енерговугілля».

На сьогодні для комунального підприємства «Керуюча компанія з ЖКП» характерна фінансова несамостійність, збитковість, фізична та моральна зношеність основних фондів, залежність від дотацій та фінансових підтримок з бюджету.

Законодавчою базою виконання програми є :

-Бюджетний Кодекс України;

-Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;

-Закон України «Про благоустрій населених пунктів».

2.Мета Програми

Метою цієї Програми є забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства із надання послуг населенню.

3.Головний розпорядник та відповідальні виконавці

Головний розпорядник бюджетних коштів та відповідальний виконавець програми Вугледарська міська рада.

Одержувач бюджетних коштів: КП “Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради».

4.Завдання програми

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста сприятиме:

-забезпеченню підтримки комунального підприємства для утримання та експлуатації житлового фонду;

-створенню умов для більш стабільної і беззбиткової роботи комунального підприємства при здійсненні своєї господарської діяльності;

-підвищенню якісних і кількісних показників наданих підприємством житлово-комунальних та інших послуг;

-покращенню стану розрахунків підприємства за спожиті енергоносії;

-підвищенню надійності роботи виробничих потужностей комунальних підприємств;

-забезпеченню своєчасного внесення платежів до бюджету.

5.Строки та етапи виконання програми

Строки виконання програми «Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства» - 2015 рік.

6.Очікувані кінцеві результати виконання програми

Реалізація Програми «Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства» на 2015 рікдасть змогу забезпечити:

-зменшення збитковості підприємства комунального господарства;

-забезпечення погашення заборгованості за спожиту активну та реактивну електроенергію по зовнішньому освітленню міста за 2013-2014 роки;

-підвищення якості, надійності житлово-комунального обслуговування мешканців міста;

-впорядкування розрахунків підприємства з енергопостачальними організаціями за спожиті енергоносії;

-створення сприятливих умов для більш стабільної роботи підприємства.

Секретар міської ради В.В.Іваницький

Підготував:

Начальник відділу житлово-

комунального господарства Ю.А.Мілокостова

Додаток 1

до Програми «Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства» на 2015 рік

Орієнтовний обсяг фінансування видатків на виконання Програми

«Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства»

на 2015 рік

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2015рік Всього витрат на виконання програми
1 2 3
Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 811,9 811,9
Міський бюджет 811,9 811,9