Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

01.12.20157/1-9

м.Вугледар

Про внесення змін до рішення міської ради від 12.01.2015 № 6/65-1 «Про міський бюджет на 2015 рік»

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», до п.23 ч.1 ст.26,59, п.1,4 ст.61, п.1,4,5,6 ст.64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), розпорядження голови Донецької облдержадміністрації від 05.03.2015 № 87 «Про обласний бюджет на 2015 рік» (зі змінами) міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до рішення міської ради від 12.01.2015 № 6/65-1 «Про міський бюджет на 2015 рік» (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями сесії міської ради від 20.03.2015 № 6/68-2, 28.04.2015 № 6/69-2, 22.05.2015 № 6/70-2 та наказами керівника військово-цивільної адміністрації міста Вугледар Донецької області від 03.08.2015 № 40, 16.09.2015 № 93, 21.09.2015 № 106, 23.09.2015 № 107, 28.09.2015 № 112, 30.09.2015 № 113, 02.10.2015 № 129, 05.10.2015 № 130, 26.10.2015 № 152, 28.10.2015 № 154,17.11.2015 №172, 20.11.2015 №176, 25.11.2015 №178), затвердивши міський бюджет у новій редакції:

«1.Визначити на 2015 рік:

-доходи міського бюджету у сумі 111519,75 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 109888,25 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 1631,5 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 46,0 тис.грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-видатки міського бюджету у сумі 114928,75 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 102567,234 тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету – 12361,516 тис.грн;

-профіцит загального фонду міського бюджету, в частині коштів що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 8487,916 тис.грн., згідно із додатком №2 до цього рішення;

-дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 1166,9 тис.грн., спеціального фонду - 10730,016 тис.грн. згідно із додатком №2 до цього рішення.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2015 рік, у розрізі відповідальних виконавців, у тому числі по загальному фонду 102567,234 тис.грн. та спеціальному фонду 12361,516 тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 50,0 тис.грн.

4.Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.

5.Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

6.Затвердити на 2015 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 5,0 тис.грн.

Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до ст.24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №415 (зі змінами та доповненнями) і Положення про використання коштів резервного фонду міського бюджету, затвердженого рішенням Вугледарської міської ради від 20.06.2014/6-55-10.

7.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою відповідно до пункту 2 статті 55 та пункту 12 Прикінцевих та Перехідних положень Бюджетного кодексу України.

8.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста Вугледара на 2015 рік у сумі 15965,45 тис.грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

9.Надати право міському голові, приймати на підставі звернень головних розпорядників коштів, за погодженням з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації у міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх на сесіях міської ради:

9.1.Про перерозподіл видатків між:

–​ напрямками витрат та головними розпорядниками бюджетних коштів за тимчасовою класифікацією видатків та кредитуванням місцевих бюджетів й економічними ознаками у разі визначення додаткових напрямів здійснення видатків міського бюджету та/або голових розпорядників коштів міського бюджету в межах затверджених обсягів видатків;

–​ заходами та розділами Програми економічного і соціального розвитку міста Вугледара на 2015 рік та основні напрямки розвитку на 2016-2017 роки

–​ інших міських програм, затверджених міською радою, у межах фінансового ресурсу, передбаченого в міському бюджеті на їх виконання за загальним та спеціальним фондами.

9.2.Про урахування у складі міського бюджету, а також визначення напрямку подальшого використання коштів трансфертів:

-з державного та обласного бюджетів, що виділяються додатково місту на підставі законодавчих та інших нормативних актів;

-міських бюджетів міст обласного значення та районних бюджетів, обласного бюджету на виконання регіональних програм і спільних заходів.

9.3.Про виключення зі складу міського бюджету коштів трансфертів з державного бюджету, міських бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та обласного бюджету на підставі законодавчих та інших нормативних актів.

9.4.Про перерозподіл:

- асигнувань між загальним та спеціальними фондами, за видатками у межах загального обсягу бюджетних призначень з відповідним відображенням за кодами класифікації, у тому числі в частині спрямування коштів на погашення зобов’язань за 2014 рік, узятих на облік органами державної казначейської служби України станом на 01 січня 2015 року;

-видатків між кодами класифікації видатків та кредитуванням місцевих бюджетів й головними розпорядниками коштів окремо за загальним та спеціальним фондами.

10.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському фінансовому управлінню (Чупейда) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

-позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

-здійснювати відображення змін до розпису міського бюджету по головних розпорядниках коштів у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації.

11. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у

натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України із врахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу УІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.

джерелами формування у частині фінансування є надходження визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України щодо міського бюджету.

13.Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69, 71 Бюджетного кодексу України із врахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу УІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.

14.Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.

15.Установити, що залишки коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища, які склалися на 01 січня 2015 року за рахунок надходжень до міського бюджету платежів за забруднення навколишнього природного середовища, екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в наслідок господарської та іншої діяльності, а також залишки коштів міського дорожнього фонду, які склалися на 01 січня 2015 року за рахунок надходжень до міського бюджету податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів, збору за першу реєстрацію транспортного засобу мають відповідне цільове призначення та використовуються за спеціальним фондом міського бюджету.

16.Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

17.Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконком міської ради (Сілич) і постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова А.Ю. Сілич