Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 21 жовтня 1995 р. N 848
Київ

Про спрощення порядку надання населенню субсидій
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 31 (
31-96-п ) від 10.01.96
N 541 (
541-96-п ) від 22.05.96
N 1231 (
1231-96-п ) від 05.10.96
N 1050 (
1050-97-п ) від 22.09.97
N 119 (
119-98-п ) від 04.02.98
N 626 (
626-98-п ) від 07.05.98
N 1336 (
1336-98-п ) від 25.08.98
N 822 (
822-99-п ) від 14.05.99
N 2146 (
2146-99-п ) від 25.11.99
N 211 (
211-2000-п ) від 02.02.2000
N 1361 (
1361-2000-п ) від 31.08.2000
N 506 (
506-2001-п ) від 16.05.2001
N 1763 (
1763-2001-п ) від 27.12.2001
N 1854 (
1854-2002-п ) від 12.12.2002
N 253 (
253-2003-п ) від 24.02.2003
N 1730 (
1730-2003-п ) від 05.11.2003
N 973 (
973-2004-п ) від 28.07.2004
N 1703 (
1703-2006-п ) від 12.12.2006
N 765 (
765-2007-п ) від 23.05.2007
N 480 (
480-2009-п ) від 20.05.2009
N 559 (
559-2009-п ) від 20.05.2009
N 621 (
621-2010-п ) від 14.07.2010
N 861 (
861-2010-п ) від 08.09.2010
N 295 (
295-2011-п ) від 23.03.2011
N 774 (
774-2011-п ) від 06.07.2011
N 968 (
968-2011-п ) від 07.09.2011
N 35 (
35-2012-п ) від 25.01.2012
N 152 (
152-2013-п ) від 13.03.2013
N 409 (
409-2014-п ) від 06.08.2014
N 106 (
106-2015-п ) від 28.02.2015
N 475 (
475-2015-п ) від 26.06.2015
N 487 (
487-2015-п ) від 25.03.2015
N 570 (
570-2015-п ) від 05.08.2015
N 752 (
752-2015-п ) від 23.09.2015
N 841 (
841-2015-п ) від 13.10.2015 }

З метою спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про порядок призначення та надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива в новій редакції, що
додається.

У зв'язку з цим визнати такими, що втратили чинність:

пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого
1995 р. N 89 (
89-95-п ) "Про надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу та твердого палива" ( ЗП України,
1995 р., N 4, ст. 107);

пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня
1995 р. N 313 (
313-95-п ) "Про внесення змін та доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1995 р. N 89"
(ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 180);

пункти 5 і 9 постанови Кабінету Міністрів України від 30
червня 1995 р. N 477 (
477-95-п ) "Про внесення змін та доповнень
до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1995 р.
N 89".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 119
(
119-98-п ) від 04.02.98 }

Перший
віце-прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України М.СЕЛІВОН

Інд.35

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 1995 р. N 848 (в
редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 22 вересня 1997 р. N 1050
(
1050-97-п )

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

{ У Положенні слова "твердого та пічного побутового
(рідкого) палива" замінено словами "твердого та
рідкого пічного побутового палива" згідно з Постановою КМ
N 211 (
211-2000-п ) від 02.02.2000 }

{ У тексті Положення слова "прописані", "прописана",
"прописка" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "зареєстровані", "зареєстрована", "реєстрація"
у необхідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 253 (
253-2003-п ) від 24.02.2003 }

{ У тексті Положення слова "особистого підсобного господарства"
замінено словами "особистого селянського господарства"
згідно з Постановою КМ N 1730 (
1730-2003-п ) від 05.11.2003 }

{ У тексті Положення слова "відділ (управління) субсидій"
в усіх відмінках і формах числа замінено словами "орган
праці та соціального захисту населення" у відповідному
відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 480
(
480-2009-п ) від 20.05.2009 }

{ У тексті Положення слово "Мінпраці" замінено словом
"Мінсоцполітики" згідно з Постановою КМ N 35
(
35-2012-п ) від 25.01.2012 }

{ У тексті Положення слова "органи праці та соціального захисту
населення" в усіх відмінках і формах числа замінено словами
"структурні підрозділи з питань соціального захисту населення"
у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 106
(
106-2015-п ) від 28.02.2015 }

1. Це Положення визначає умови призначення та порядок надання
громадянам щомісячної адресної безготівкової субсидії для
відшкодування витрат на оплату користування житлом або його
утримання та комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання,
водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та
рідких нечистот), а також один раз на рік субсидії готівкою на
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива. { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1763 (
1763-2001-п ) від 27.12.2001 }

Субсидія є безповоротною і її отримання не пов'язане і не
тягне за собою зміни форми власності житла.

2. Право на отримання адресної безготівкової субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
а також субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива (далі - субсидія) поширюється
на громадян, які проживають у житлових приміщеннях (будинках)
державного та громадського житлового фонду, в тому числі у
гуртожитках, - на оплату користування житлом; приватного житлового
фонду та фонду житлово-будівельних (житлових) кооперативів - на
оплату утримання житла; житлового фонду незалежно від форм
власності - на оплату комунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Субсидія на придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива призначається у разі, коли житлове приміщення не
забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення.
{ Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 626
(
626-98-п ) від 07.05.98 }

Якщо для опалення житлового приміщення одночасно
використовується теплова енергія та/або природний газ та/або
електроенергія, субсидія надається тільки на один вид палива.
{ Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 106 (
106-2015-п ) від 28.02.2015, N 752 ( 752-2015-п ) від
23.09.2015 }

Якщо в установленому порядку здійснено відключення споживачів
від централізованого теплопостачання та населення для обігріву
приміщень використовує побутові електроприлади, то для розрахунку
субсидій в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи
користування електропостачанням для індивідуального опалення.
{ Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 409
(
409-2014-п ) від 06.08.2014 }

Зазначені розрахунки здійснюються на підставі акта обстеження
матеріально-побутових умов сім’ї та акта обстеження стану
зовнішніх і внутрішньобудинкових електромереж на їх відповідність
вимогам нормативно-правових актів, проведених організаціями, які
здійснюють обслуговування таких мереж. { Пункт 2 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 409 (
409-2014-п ) від 06.08.2014; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 106 (
106-2015-п ) від
28.02.2015 }

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 973
(
973-2004-п ) від 28.07.2004 }

3. Призначення субсидій та контроль за їх цільовим
використанням здійснюється структурними підрозділами з питань
соціального захисту населення районних, районних у містах Києві і
Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських,
районних у містах (у разі їх створення) рад (далі - структурні
підрозділи з питань соціального захисту населення). { Абзац перший
пункту 3 в редакції Постанов КМ N 480 (
480-2009-п ) від
20.05.2009, N 106 (
106-2015-п ) від 28.02.2015 }

У сільській місцевості приймання заяв з необхідними
документами для призначення субсидій та передачу їх відповідним
структурним підрозділам з питань соціального захисту населення
здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими
органами сільських і селищних рад.

4. Субсидії призначаються за наявності різниці між розміром
плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та
рідке пічне побутове паливо у межах соціальної норми житла та
соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами
з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства, і
обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового
відсотка платежу. { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 822 (
822-99-п ) від 14.05.99; в редакції
Постанови КМ N 409 (
409-2014-п ) від 06.08.2014 }

Соціальні норми житла та соціальні нормативи користування
житлово-комунальними послугами встановлюються Кабінетом Міністрів
України. { Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ
N 106 (
106-2015-п ) від 28.02.2015 }

В окремих випадках за рахунок коштів, передбачених для
надання субсидій, виходячи з конкретних обставин субсидії можуть
призначатися структурними підрозділами з питань соціального
захисту населення непрацездатним особам, які проживають самі, на
понаднормову площу житла за рішеннями районних, районних у містах
Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських,
районних у містах (у разі їх створення) рад або комісій, які ними
утворюються. Рішення про призначення (непризначення) субсидій у
таких випадках приймається на підставі акта обстеження
матеріально-побутових умов сім'ї і переглядається у разі зміни
складу осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, працевлаштування
таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів. Положення
про комісії затверджують органи, які їх утворили. { Пункт 4
доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 106
(
106-2015-п ) від 28.02.2015 }

{ Абзац пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 409
(
409-2014-п ) від 06.08.2014 }

{ Абзац пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 409
(
409-2014-п ) від 06.08.2014 }

Норми забезпечення населення скрапленим газом, твердим та
рідким пічним побутовим паливом, згідно з якими призначаються
субсидії, визначаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями.

{ Абзац пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 973
(
973-2004-п ) від 28.07.2004 }

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 822
(
822-99-п ) від 14.05.99 }

5. Субсидія не призначається, якщо:

{ Підпункт 1 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 106 (
106-2015-п ) від 28.02.2015 }

{ Підпункт 2 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 106 (
106-2015-п ) від 28.02.2015 }

{ Підпункт 3 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 106 (
106-2015-п ) від 28.02.2015 }

{ Підпункт 4 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 106 (
106-2015-п ) від 28.02.2015 }

5) будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні
(будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується
плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед
зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без
звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку),
автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних
матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив
послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля,
транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі
мобільного) зв'язку, крім житлово-комунальних послуг у межах
соціальної норми житла та соціальних нормативів користування
житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов'язаних із
забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі
(оплати) перевищує 50 тис. гривень;

{ Пункт 5 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 480
(
480-2009-п ) від 20.05.2009; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 409 (
409-2014-п ) від 06.08.2014, N 106
(
106-2015-п ) від 28.02.2015 }

{ Підпункт 6 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 475 (
475-2015-п ) від 26.06.2015 }

{ Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 211 ( 211-2000-п ) від
02.02.2000 }

5-1. Виходячи з конкретних обставин, що склалися, на
підставі рішень районних, районних у містах Києві і Севастополі
державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у
містах (у разі їх створення) рад або утворених ними комісій
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення
можуть призначати субсидії, як виняток, у разі наявності умов,
зазначених у пункті 5 цього Положення. Рішення про призначення
(непризначення) субсидії в таких випадках приймається на підставі
акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Форма
акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства
затверджується Мінсоцполітики. { Абзац перший пункту 5-1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 106 (
106-2015-п ) від
28.02.2015 }

{ Абзац другий пункту 5-1 виключено на підставі Постанови КМ
N 752 (
752-2015-п ) від 23.09.2015 }

{ Положення доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 211
(
211-2000-п ) від 02.02.2000; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 409 (
409-2014-п ) від 06.08.2014 }

6. Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому
приміщенні (будинку) осіб. В окремих випадках на підставі рішення
районної, районної у мм. Києві і Севастополі держадміністрації та
виконавчого органу міської і районної ради або утвореної ними
комісії та акта обстеження матеріально-побутових умов
домогосподарства субсидія може призначатися особі, яка не
зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні
(будинку) на підставі договору найму (оренди) житла (далі -
орендар), або індивідуальним забудовникам, будинки яких не
прийняті в експлуатацію. { Абзац перший пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 626 (
626-98-п ) від 07.05.98,
N 822 (
822-99-п ) від 14.05.99, N 506 ( 506-2001-п ) від
16.05.2001, N 295 (
295-2011-п ) від 23.03.2011; в редакції
Постанов КМ N 409 (
409-2014-п ) від 06.08.2014, N 752
(
752-2015-п ) від 23.09.2015 }

У разі смерті особи, якій було призначено субсидію, надання
субсидії не припиняється за умови, що у житловому приміщенні
(будинку) зареєстровані інші особи, яким нараховується плата за
житлово-комунальні послуги. { Пункт 6 доповнено абзацом другим
згідно з Постановою КМ N 626 (
626-98-п ) від 07.05.98; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 752 (
752-2015-п ) від
23.09.2015 }

{ Абзац третій пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 752 (
752-2015-п ) від 23.09.2015 }

{ Абзац пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ N 409
(
409-2014-п ) від 06.08.2014 }

{ Абзац пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ N 409
(
409-2014-п ) від 06.08.2014 }

У разі коли у житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані
неповнолітні діти, які залишились без батьківської опіки
(піклування), субсидія призначається за заявою опікуна
(піклувальника) і розраховується виходячи з розміру пенсії у
зв'язку з втратою годувальника та інших соціальних виплат, які
отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей. У такому
випадку розміри пенсії у зв’язку з втратою годувальника та інших
соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних
дітей, не враховуються до сукупного доходу опікуна (піклувальника)
у разі його звернення за призначенням субсидії за місцем
реєстрації. { Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1854 (
1854-2002-п ) від 12.12.2002 - набирає
чинності з 01.01.2004 року; абзац шостий пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 752 (
752-2015-п ) від
23.09.2015 }

Субсидія не призначається, якщо неповнолітні діти, маючи
батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі.

{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 106
(
106-2015-п ) від 28.02.2015 }

7. Субсидія розраховується виходячи з кількості
зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які
фактично проживають), яким нараховується плата за
житлово-комунальні послуги, у тому числі осіб, призваних на
строкову військову службу. { Абзац перший пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 106 (
106-2015-п ) від
28.02.2015 }

Кількість зазначених осіб визначається на початок місяця, в
якому надійшло звернення за призначенням субсидії, а у разі
повторного призначення субсидії на наступний період - на початок
місяця, з якого призначається субсидія. { Абзац другий пункту 7 в
редакції Постанови КМ N 106 (
106-2015-п ) від 28.02.2015; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 475 (
475-2015-п ) від
26.06.2015 }

У разі коли кількість фактично проживаючих зареєстрованих у
житловому приміщенні (будинку) осіб є меншою, ніж кількість
зареєстрованих у такому приміщенні (будинку) осіб, субсидія
розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому
приміщенні (будинку) осіб, які фактично у ньому проживають, на
підставі рішення районної, районної у мм. Києві і Севастополі
держадміністрації та виконавчого органу міської, районної у місті
(у разі її утворення) ради або утвореної ними комісії. Під час
прийняття рішень у таких випадках враховується наявність
документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа
зареєстрованих (довідки, що підтверджують місце перебування особи
на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у
зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим
відрядженням, відбуванням покарання, довідки про оплату
житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні
(будинку), акти обстеження матеріально-побутових умов
домогосподарства селищної, сільської або міської ради, акти
житлово-експлуатаційних організацій про фактично проживаючих осіб,
договори оренди житла в іншому місці). У разі відсутності
документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа
зареєстрованих, рішення приймається на підставі актів обстеження
матеріально-побутових умов домогосподарства. { Пункт 7 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 774 (
774-2011-п ) від
06.07.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 409
(
409-2014-п ) від 06.08.2014; в редакції Постанови КМ N 106
(
106-2015-п ) від 28.02.2015; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 475 (
475-2015-п ) від 26.06.2015, N 570
(
570-2015-п ) від 05.08.2015; в редакції Постанови КМ N 752
(
752-2015-п ) від 23.09.2015 }

На підставі рішення районної, районної у мм. Києві і
Севастополі держадміністрації та виконавчого органу міської,
районної у місті (у разі її утворення) ради або утвореної ними
комісії, прийнятого у порядку, передбаченому абзацом третім цього
пункту, підприємства - виробники/виконавці житлово-комунальних
послуг не нараховують плату за послуги на осіб, які зареєстровані,
але фактично не проживають у житловому приміщенні (будинку).
{ Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 475
(
475-2015-п ) від 26.06.2015 }

Якщо особи, зареєстровані у житловому приміщенні (будинку),
сплачують за житлово-комунальні послуги на розділені особові
рахунки, субсидія може призначатися окремо за розділеними
особовими рахунками виходячи з кількості зареєстрованих осіб, які
сплачують за послуги на такі рахунки, на підставі рішення
районної, районної у мм. Києві і Севастополі держадміністрації та
виконавчого органу міської і районної ради або утвореної ними
комісії та акта обстеження матеріально-побутових умов
домогосподарства. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 752 (
752-2015-п ) від 23.09.2015 }

Дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, а також
сім’ям (крім багатодітних сімей), у яких не менше року проживають
троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку
чи піклування, субсидія може бути розрахована виходячи з кількості
дітей, які фактично проживають у житловому приміщенні (будинку), з
урахуванням дітей, які не зареєстровані в ньому, на підставі
рішення районної, районної у мм. Києві і Севастополі
держадміністрації та виконавчого органу міської, районної у місті
(у разі її утворення) ради або утвореної ними комісії та акта
обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. { Пункт 7
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 752 (
752-2015-п ) від
23.09.2015 }

8. Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється
виходячи з нарахованих особам доходів без урахування податку з
доходів фізичних осіб, відомості про які надаються структурним
підрозділам з питань соціального захисту населення ДФС, Пенсійним
фондом України, фондами соціального страхування, вищими
навчальними закладами у порядку, визначеному пунктом 13 цього
Положення, а також розмірів державної соціальної допомоги, що
виплачується структурними підрозділами з питань соціального
захисту населення (крім частини допомоги при народженні дитини,
виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при
усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово,
одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання
України "Мати-героїня").

До сукупного доходу не враховуються сплачені особою аліменти,
доходи від розміщення депозитів, оплата праці членів виборчої
комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому
числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування
та результатів виборів, допомога громадських та благодійних
організацій, допомога на поховання, одноразова допомога, яка
надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій незалежно від форми власності. { Абзац другий
пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 752
(
752-2015-п ) від 23.09.2015 }

Під час призначення субсидії особам, які беруть (брали)
безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції,
та/або членам їх сімей до сукупного доходу не враховуються:
{ Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 752
(
752-2015-п ) від 23.09.2015 }

отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні
антитерористичної операції грошове забезпечення та інші виплати і
види соціальної допомоги, що здійснюються працівникам
правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам
Збройних Сил, Національної Гвардії, СБУ, Служби зовнішньої
розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам
рядового, начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам
МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, іншим
працівникам утворених відповідно до закону військових формувань;
{ Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 752
(
752-2015-п ) від 23.09.2015 }

отримана ними у період та/або після безпосередньої участі у
проведенні антитерористичної операції благодійна допомога
незалежно від розміру та джерела походження. { Пункт 8 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 752 (
752-2015-п ) від
23.09.2015 }

{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1336
(
1336-98-п ) від 25.08.98, N 822 ( 822-99-п ) від 14.05.99; в
редакції Постанов КМ N 2146 (
2146-99-п ) від 25.11.99, N 106
(
106-2015-п ) від 28.02.2015, N 475 ( 475-2015-п ) від
26.06.2015 }

{ Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 2146
(
2146-99-п ) від 25.11.99 }

{ Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ N 2146
(
2146-99-п ) від 25.11.99 }

{ Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 2146
(
2146-99-п ) від 25.11.99 }

12. Субсидія для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг призначається на основі
середньомісячного сукупного доходу осіб, зазначених у пункті 7
цього Положення, а для придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива - на основі річного доходу осіб
за попередній календарний рік.

Якщо субсидія для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг призначається у I кварталі року,
середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали
попереднього року, в інших випадках - за попередній календарний
рік.

За бажанням громадян субсидія для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі
середньомісячного (за три місяці, що передують місяцю, з якого
призначається субсидія) сукупного доходу осіб, зазначених у пункті
7 цього Положення, після подання довідок про доходи таких осіб за
зазначений період за формами, затвердженими Мінсоцполітики.
{ Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 475 (
475-2015-п ) від 26.06.2015 }

До середньомісячного сукупного доходу пенсіонера враховується
розмір пенсійної виплати за місяць, що передує місяцю, з якого
призначається субсидія. { Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно
з Постановою КМ N 475 (
475-2015-п ) від 26.06.2015; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 752 (
752-2015-п ) від
23.09.2015 }

{ Абзац п'ятий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ
N 752 (
752-2015-п ) від 23.09.2015 }

Для працездатних осіб (крім осіб, які навчаються за денною
формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах;
осіб, призваних на строкову військову службу), середньомісячний
дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід,
менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних
осіб на такий період, у розрахунок субсидії за кожний місяць
зазначеного періоду включається місячний дохід на рівні
прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у
відповідному періоді.

Для громадян, які одержують (одержували) стипендію, соціальні
виплати (допомоги при народженні (усиновленні) дитини, до
досягнення дитиною трирічного віку, по догляду за інвалідом I
групи або особою, яка досягла 80-річного віку, за
дитиною-інвалідом віком до 18 років, інвалідом I чи II групи
внаслідок психічного розладу, допомоги по безробіттю, а також
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги і мають
право на отримання субсидії, у тому числі на підставі рішень
комісій, під час визначення сукупного доходу осіб, зареєстрованих
у житловому приміщенні (будинку) (осіб, які фактично проживають),
враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат.

Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему
оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до
сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні
прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб за цей
місяць, для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену
систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої
групи, - двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних
осіб, для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему
оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, -
трьох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб.
{ Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 475
(
475-2015-п ) від 26.06.2015 }

{ Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 106 ( 106-2015-п ) від
28.02.2015 }

13. Для призначення субсидії громадянин, особа якого
посвідчується паспортом або іншим документом, подає структурному
підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем
реєстрації (орендарі - за місцем проживання):

заяву ( 106-2015-п ) про призначення житлової субсидії та
декларацію (
106-2015-п ) про доходи і витрати осіб, які
звернулися за призначенням житлової субсидії, за встановленими
формами;

довідки про доходи - у випадках, передбачених абзацом третім
пункту 12 цього Положення, а також у разі зазначення у декларації
інших отриманих доходів, інформація про які відсутня у ДФС,
Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і
відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом
структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у
порядку, встановленому цим Положенням; { Абзац третій пункту 13 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 475 (
475-2015-п ) від
26.06.2015 }

договір найму (оренди) житла (за наявності).

Зазначені заява та декларація можуть бути надіслані поштою
структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за
місцем реєстрації заявника (орендарі - за місцем проживання).

Забороняється вимагати від громадян документи, що не
передбачені цим Положенням.

Громадянин несе відповідальність за подані відомості про
доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення
права на призначення субсидії та на визначення її розміру.

Для нарахування субсидій на запит структурних підрозділів з
питань соціального захисту населення у п'ятиденний строк з дня
його отримання подаються відомості про:

склад зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб -
житлово-експлуатаційними організаціями або іншими органами, що
визначені місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування; у сільській місцевості - сільськими
(селищними) радами; органами самоорганізації населення. У разі
неподання на запит структурному підрозділу з питань соціального
захисту населення у встановлені терміни відомостей про склад
зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб для призначення
субсидії використовуються дані, зазначені у декларації про доходи
і витрати осіб, які звернулися за її призначенням; { Абзац
дев'ятий пункту 13 в редакції Постанови КМ N 475 (
475-2015-п )
від 26.06.2015 }

забезпеченість громадян житловою площею та комунальними
послугами за формами, затвердженими Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими
держадміністраціями, в яких зазначається вартість послуг у межах
соціальної норми житла та соціальних нормативів користування
комунальними послугами в опалювальний і неопалювальний періоди, -
житлово-експлуатаційними організаціями, житлово-будівельними
(житловими) кооперативами, об'єднаннями співвласників
багатоквартирного будинку та організаціями, що надають
житлово-комунальні послуги, органами самоорганізації населення;
{ Абзац десятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 475 (
475-2015-п ) від 26.06.2015 }

доходи осіб з Державного реєстру фізичних осіб - платників
податків - ДФС у порядку (
z0485-15 ), встановленому
Мінсоцполітики та Мінфіном;

суми пенсійних виплат осіб, пенсії яким призначені відповідно
до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб" (
2262-12 ) (крім
військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей), а також
осіб, які отримують пенсії не за місцем реєстрації - Пенсійним
фондом України.

Інформація про суми пенсійних виплат осіб (крім осіб, пенсії
яким призначені відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб") одержується структурними підрозділами з питань соціального
захисту населення за результатами обміну електронними базами даних
відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 11
квітня 2002 р. N 497 (
497-2002-п ) "Про забезпечення виконання
функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 814).

Для нарахування субсидії можуть використовуватися відомості
про доходи та розміри платежів у вигляді списків, довідок, даних
на електронних носіях інформації, одержаних від служб зайнятості
населення, житлово-експлуатаційних організацій,
житлово-будівельних (житлових) кооперативів, об'єднань
співвласників багатоквартирного будинку, організацій, що надають
житлово-комунальні послуги та здійснюють нарахування плати за
житлово-комунальні послуги за договорами з підприємствами
(інформаційно-обчислювальні центри, розрахункові центри, центри
нарахування плати за житлово-комунальні послуги тощо).

У разі коли кількість осіб, зазначених у відомостях про склад
зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, відрізняється від
кількості осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні
послуги, для призначення субсидії використовуються дані, зазначені
у відомостях про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб.
У разі відсутності відомостей про склад зареєстрованих у житловому
приміщенні осіб субсидія призначається на підставі рішення
районної, районної у мм. Києві і Севастополі держадміністрації та
виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її створення)
ради або утвореної ними комісії та акта обстеження
матеріально-побутових умов домогосподарства виходячи з кількості
осіб, зазначених у декларації про доходи і витрати осіб, які
звернулися за призначенням житлової субсидії. На підставі такого
рішення підприємства-виробники (виконавці) житлово-комунальних
послуг нараховують плату за послуги виходячи з кількості осіб,
яким призначено субсидію. { Пункт 13 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою КМ N 752 (
752-2015-п ) від 23.09.2015 }

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення
мають право робити запити та безоплатно отримувати у строк до 15
календарних днів від ДФС, Державтоінспекції, інших органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб'єктів
господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об'єктів
нерухомого майна, вищих навчальних закладів, фондів соціального
страхування інформацію, необхідну для призначення субсидій та
проведення перевірок достовірності даних, отриманих від осіб, які
звертаються за призначенням субсидій.

У разі подання документів, передбачених цим пунктом, у
неповному обсязі субсидія призначається за умови надходження
протягом місяця з дня подання (відправлення) заяви усіх необхідних
документів.

Рішення про призначення (непризначення) субсидії приймається
протягом десяти днів після подання заяви та отримання відомостей,
визначених абзацами восьмим - дванадцятим цього пункту.

{ Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 106 ( 106-2015-п ) від
28.02.2015 }

14. Субсидія для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця
звернення за її призначенням і розраховується:

на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня;

на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня.

Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива призначається один раз на календарний
рік.

Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива та відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг надається на календарний рік. При цьому
субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується з
місяця звернення за її призначенням до кінця поточного року.

У разі звернення із заявою про призначення субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом
двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону
субсидія призначається з початку такого сезону.

Якщо громадяни перебувають у складних життєвих обставинах і
не змогли своєчасно звернутися за призначенням субсидії, на
підставі рішень районних, районних у мм. Києві і Севастополі
держадміністрацій та виконавчих органів міських, районних у містах
(у разі їх утворення) рад або утворених ними комісій та актів
обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства субсидія
може призначатися з дня виникнення права, але не більше ніж за
шість місяців до звернення за призначенням субсидії. { Абзац
сьомий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 570 (
570-2015-п ) від 05.08.2015 }

Після закінчення терміну отримання субсидії структурні
підрозділи з питань соціального захисту населення самостійно
здійснюють розрахунок субсидії на наступний період (12 місяців,
календарний рік) для домогосподарств, які отримували субсидію у
попередньому періоді. Для цього структурні підрозділи з питань
соціального захисту населення збирають необхідну інформацію у
порядку, передбаченому пунктом 13 цього Положення, без звернення
громадян і протягом десяти днів після отримання зазначеної
інформації приймають рішення про призначення (непризначення)
субсидії та письмово інформують про прийняте рішення громадян.

Рішення районної, районної у мм. Києві і Севастополі
держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у
разі її утворення) ради або комісії, яка ними утворюється, про
призначення в окремих випадках субсидії переглядається у разі
зміни у складі осіб, зареєстрованих або фактично проживаючих у
житловому приміщенні (будинку), їх працевлаштування або виникнення
в них інших джерел доходів. У разі відсутності змін розрахунок
субсидії на наступний період здійснюється структурним підрозділом
з питань соціального захисту населення без повторного прийняття
рішення районної, районної у мм. Києві і Севастополі
держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у
разі її утворення) ради або комісії, яка ними утворюється.
{ Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 752
(
752-2015-п ) від 23.09.2015 }

Якщо громадянин звернувся за призначенням субсидії в
неопалювальний сезон і в цей період розмір плати за
житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та
соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами
з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства, не
перевищує обсягу визначеного Кабінетом Міністрів України
обов’язкового відсотка платежу, структурний підрозділ з питань
соціального захисту населення розраховує розмір субсидії на
початку опалювального сезону без додаткового звернення
громадянина. { Абзац десятий пункту 14 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 841 (
841-2015-п ) від 13.10.2015 }

Якщо розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах
соціальної норми житла та соціальних нормативів користування
житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються
відповідно до законодавства, не перевищує обсягу визначеного
Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу
протягом двох сезонів підряд, субсидія для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг призначається на наступний
період на підставі звернення громадянина.