Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

З метою реформування системи виконання судових рішень Мін’юст спільно з юридичною спільнотою, представниками громадськості, міжнародними експертами, Радою з питань судової реформи при Президентові України, Центром комерційного права   розробив низку законопроектів, які стосуються даного реформування. При розробці цих законопроектів були взяті моделі, які успішно працюють в країнах Європейського союзу.

Так, 8жовтня 2015 року Верховна Рада прийняла у першому читанні розроблені Міністерством юстиції за участі експертів та громадськості законопроекти «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (№ 2506а) та «Про виконавче провадження» (№ 2507а). Дані документи забезпечують кардинальну реформу системи виконання судових та інших рішень, прибирають дуже багато бюрократичних процедур, які визначені в чинному законодавстві, вводять змішану систему виконання судових рішень і запроваджують інститут приватних виконавців.

Проектом Закону України «Про виконавче провадження» передбачена неможливість безпідставної відмови у відкритті виконавчого провадження. Також, даний проект Закону встановлює максимально короткі та чітко визначені строки вчинення виконавчих дій та прийняття процесуальних рішень, забезпечує повну фіксацію всіх виконавчих дій та процесуальних рішень та спрощує порядок отримання сторонами інформації про виконавче провадження за допомогою електронних сервісів.

Окрім того, він створює умови для ефективного звернення стягнення на майно боржників, зокрема проектом передбачено створення Єдиного реєстру боржників для оперативного інформування бізнесу щодо платоспроможності контрагентів. Кожна особа, стосовно якої буде порушуватись виконавче провадження - буде з’являтися в цьому реєстрі. Цей реєстр буде відкритий. Також запроваджується електронна взаємодія з органами, які здійснюють реєстрацію прав, та направлення постанов про арешт коштів та платіжних вимог до банківських установ у електронній формі, розширюються можливості виконавця щодо звернення стягнення на майно та кошти боржників, зокрема на майнові права (корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності тощо). Разом з тим даний документ створює механізм реалізації земельних ділянок в процедурі виконавчого провадження шляхом їх продажу на електронних торгах, усуває корупційні ризики при здійсненні процедури виконавчого провадження та впроваджує інститут судового контролю за виконанням рішень.

Проект Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» передбачає впровадження в Україні змішаної системи примусового виконання рішень шляхом запровадження інституту приватних виконавців. Приватні виконавці за законопроектом наділяються рівними правами та інструментами для примусового виконання рішень, нарівні з державними, та зможуть приймати до виконання виконавчі документи по всім категоріям проваджень, за виключенням таких категорій виконавчих проваджень, в яких стягувачем або боржником є державні органи та підприємства; які стосуються вселення - виселення фізичних осіб; які стосуються відібрання дитини; де стороною є обмежено дієздатна або недієздатна особа. Приватні виконавці, як і приватні нотаріуси, виконуватимуть судові рішення в сфері бізнесу.

Законопроектом визначено, що приватним виконавцем може бути громадянин України, не молодший за 25 років, який має вищу юридичну освіту ступеня магістра, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання диплома магістра не менше двох років та склав кваліфікаційний іспит. При цьому зазначається, що приватний виконавець під час здійснення своєї діяльності не може займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту та роботи в органах Асоціації приватних виконавців України) або підприємницькою діяльністю.

Законопроектом передбачено, що Міністерство юстиції забезпечує ведення Єдиного реєстру приватних виконавців України.

Документом визначено, що приватний виконавець з метою належного виконання його обов`язків має право залучати працівників органів внутрішніх справ для сприяння у вчиненні ним виконавчих дій.

Проект закону передбачає норму, згідної з якою винагорода приватного виконавця складається з основної та додаткової. При цьому основна винагорода, залежно від виконавчих дій, які підлягають вчиненню у виконавчому провадженні, встановлюється у вигляді: фіксованої суми – у разі виконання рішення немайнового характеру; відсотка від суми, що підлягає стягненню, або вартості майна, що підлягає передачі, за виконавчим документом. Розмір основної винагороди приватного виконавця встановлюється Кабінетом міністрів. Основна винагорода приватного виконавця, яка встановлюється у відсотках, стягується з боржника разом із сумою, що підлягає стягненню за виконавчим документом.

Відповідно до законопроекту стягнення з боржника додаткової винагороди приватному виконавцю, а також додаткових витрат, крім визначених Міністерством юстиції, не допускається.

Законопроектом пропонується встановити новий порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців.

Так, рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби, а також приватного виконавця щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами та іншими особами в суді, який видав виконавчий документ, в порядку, передбаченому законом. Таким чином, законопроектом впроваджується інститут судового контролю за виконанням рішень, що забезпечить повноцінну реалізацію особою права на справедливий суд.

Законопроектом передбачено, що у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння державного виконавця, приватного виконавця, службових приміщень державного виконавця або офісу приватного виконавця, тимчасового доступу до речей і документів державного виконавця, приватного виконавця слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає вичерпний перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому зазначається, що орган або посадові особи, які затримали державного виконавця чи приватного виконавця або застосували до нього запобіжний захід, зобов`язані протягом 24 годин повідомити про це Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції, а щодо приватного виконавця – також і Раду приватних виконавців України.

Разом з тим суттєво скорочується система державних виконавців. Це буде малочисельна група з хорошими зарплатами і мотивацією.

Якщо у простого українця не буде грошей на приватного виконавця, він піде до державного і якість послуг там буде не гіршою.

Прийняття законопроектів спрямоване на забезпечення якісного та швидкого виконання судових рішень і рішень інших органів у відповідності з європейськими стандартами, рівноцінної конкуренції між державними та приватними виконавцями, дотримання балансу повноважень приватних і державних виконавців, та підвищення рівня довіри суспільства до системи примусового виконання рішень в цілому.

Статтю підготувала Івасікова Т.В. - спеціаліст І категорії відділу державної виконавчої служби Вугледарського міського управління юстиції