Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Статтею 5 Закону України від 14.10.2014 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» (далі Закон 1702-VII ) визначений перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Відповідно до статті 9 Закону 1702-VII суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а державні органи, державні реєстратори зобов’язані протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту надати відповідно до законодавства інформацію, що стосується ідентифікації та/або що необхідна для вивчення клієнта, уточнення про нього або проведення поглибленої перевірки клієнта.

Порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 693 (далі Порядок) та визначає механізм надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу (далі – суб’єкт) інформації, що стосується ідентифікації та/або необхідна для визначення клієнта, уточнення інформації про нього або проведення поглибленої перевірки клієнта (далі інформації про клієнта).

Відповідно до пункту 5 Порядку запит надсилається суб’єктом за місцезнаходженням відповідного державного органу, державному реєстратору у письмовій формі, підписується керівником суб’єкта або особою яка його заміщує, та скріплюється печаткою суб’єкта. Запит може також надсилається в електронній формі. Форма електронної взаємодії та форма надання інформації визначаються державними органами відповідно до вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

Пунктом 6 Порядку визначено, що у запиті зазначаються підстави для надання державними органами, державними реєстраторами інформації про клієнта, її перелік та мета використання такої інформації. До запиту додається копія довідки про обліковий ідентифікатор.

Відповідно до пункту 7 Порядку державні органи, державні реєстратори надають протягом 10 днів суб’єкту інформацію про клієнта, передбачену частинами 9 статті 9 Закону 1702-VII. Зазначена інформація надається безоплатно.

Відповідно до пункту 2 зазначеного Порядку, довідка про обліковий ідентифікатор – документ установленого зразка, що надається на вимогу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, який став на облік у Держфінмоніторину, та використовується ним при направленні запитів до державних органів та державних реєстраторів стосовно ідентифікації клієнтів та в інших визначених законодавством випадках.

Пунктом 8 Порядку передбачено, листи державних органів, державних реєстраторів з інформацією, що надається на запит суб’єкта, повинні містити: номер і вихідну дату запиту суб’єкта, на який надається відповідь; інформацію, що запитується суб’єктом і належить до компетенції державного органу; підстави для відмови у наданні інформації про клієнта (у разі ненадання такої інформації).

Провідний спеціаліст

реєстраційної служби

А.М. Скрипніченко