Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

15.06.2011                                           № 232

м. Вугледар

 

 

 

Про внесення змін до рішення

виконавчого комітету від 15.12.2010

№ 401 «Про регламент роботи виконавчих

органів Вугледарської міської ради»

 

 

Для забезпечення права кожного на  доступ  до  інформації,  що  знаходиться  у  володінні суб'єктів   владних  повноважень та інформації,  що становить суспільний інтерес, згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись ст.40, п.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

 

ВИРІШИВ:

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від  15.12.2010 № 401 «Про регламент роботи виконавчих органів Вугледарської міської ради» а саме: додаток до рішення «Регламент роботи виконавчих органів Вугледарської міської ради» доповнити розділом 27 «Порядок здійснення та забезпечення доступу до публічної інформації» (додається)  .

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                      А.М. Ширінський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету міської ради

______________________

 

 

 

27. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

 

27.1. Доступ громадян до публічної інформації здійснюється згідно норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» .

27.2. Реєстрація, облік, систематизація запитів на інформацію, аналізування та звітування про стан роботи із запитами на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту здійснюється загальним відділом.

27.3. Розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті виконкому міської ради здійснюється відділом економіки.

27.4. Взаємодію із структурними підрозділами за своєчасне надання для оприлюднення проектів рішень виконкому, розпоряджень міського голови та затверджених документів здійснює організаційний відділ.

27.5. Посадові особи виконкому мають надати відповідь  на  запит  на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У  разі  якщо  запит  на інформацію стосується інформації, необхідної  для  захисту  життя  чи  свободи  особи,  щодо   стану довкілля,  якості  харчових продуктів і предметів побуту,  аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що  сталися  або  можуть  статись  і  загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше  48  годин  з  дня  отримання запиту.

Клопотання  про  термінове  опрацювання  запиту  має  бути обґрунтованим.

У разі  якщо  запит  стосується  надання  великого  обсягу інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,  розпорядник  інформації  може  продовжити  строк  розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача  в письмовій  формі  не  пізніше  п'яти  робочих днів з дня отримання запиту.

 

 

 

Керуючий справами

виконкому                                                                                О.В. Порфіленко