Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

5 березня 2015 року внесено зміни до ст. 30 Закону України «Про зайнятість населення» щодо наявності права на одноразове отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності, яке мають наступні категорії громадян:

1) особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку;

2) особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

3) особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

4) внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

На підставі ваучера здійснюється перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом (станом на 1 січня 2015 р. – 12180 гривень).

У разі, коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, оплату різниці вартості навчання здійснює особа або роботодавець.

Договір на навчання укладається між навчальним закладом та особою.

Для отримання ваучера особа подає до служби зайнятості:

- заяву;

- паспорт;

- трудову книжку;

- документ про освіту;

- реєстраційний номер облікової карти платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття), з яких у присутності особи знімаються копії, що засвідчуються її підписом.

У разі коли трудова книжка зберігається у роботодавця, особа подає її копію, засвідчену роботодавцем.

У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, а також виконання роботи не на умовах трудового договору особою подається довідка, видана за місцем роботи або архівною установою про прийняття та звільнення з роботи, чи цивільно-правовий договір або інші документи, що підтверджують період зайнятості такої особи.

Для підтвердження страхового стажу за період військової служби подається довідка військового комісаріату, в якому особа перебуває на обліку, або військової частини (військового навчального закладу, установи тощо), де особа проходила службу (за наявності).

Про прийняте рішення щодо видачі ваучера служба зайнятості інформує особу, що подала заяву, протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Для отримання ваучера особа звертається протягом п`яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення до служби зайнятості, яка прийняла рішення про його видачу. Якщо особа з поважних причин, підтверджених документально, не може звернутися у зазначений строк, він може бути продовжений на відповідний період.

Особа має право на безоплатне отримання від служби зайнятості повної та достовірної інформації про порядок та умови видачі ваучера.

Перелік

професій, спеціальностей та напрямків підвищення кваліфікації для навчання, за якими може бути виданий ваучер для підтримання конкурентоспроможності осіб для пріоритетних видів економічної діяльності

Робітничі професії Вища освіта (спеціаліст) Вища освіта (молодший спеціаліст)
бджоляр автомобілі та автомобільне господарство ветеринарна медицина
водій навантажувача агрономія виробництво і переробка продукції рослинництва
водій тролейбуса агрохімія і ґрунтознавство виробництво і переробка продукції тваринництва
електрогазозварник технології виробництва і переробки продукції тваринництва землевпорядкування
машиніст автогрейдера захист рослин монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів інженерія програмного забезпечення обслуговування програмних систем і комплексів
налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції комп'ютерні системи та мережі обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
плодоовочівник міське будівництво та господарство організація і технологія ведення фермерського господарства
робітник фермерського господарства програмне забезпечення систем розроблення програмного забезпечення
слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування промислове і цивільне будівництво сестринська справа
будівельний столяр технології виробництва і переробки продукції тваринництва соціальна робота
тракторист соціальна робота  
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва