ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014 № 1106

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати проведення переговорної процедури закупівлі

№ 11 від 18.06.2015 року

1. Замовник.

1.1. Найменування.

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради».

1.2. Код за ЄДРПОУ.

33491364.

1.3.Місцезнаходження.

85670, Україна, Донецька область, м. Вугледар, вул. 13 Десантників,13.

2. Джерело фінансування закупівлі.

Місцевий бюджет.

3. Інформація про предмет закупівлі.

3.1. Найменування предмета закупівлі.

Енергія електрична.

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

3054124.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

м. Вугледар.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

з 01 січня по 31 грудня 2015 року.

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної процедури закупівлі.

WWW.vugledar-rada.gov.ua.

4.2.Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

Номер оголошення, номер і дата бюллетня: 141683, «ВДЗ»  264, (03.06.2015) від 03.06.2015

Реєстраційний номер: 15055ХХ445472

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

Номер оголошення, номер і дата бюллетня: 141683, «ВДЗ»  264, (03.06.2015) від 03.06.2015

Реєстраційний номер: 15061FХ453149

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

Номер оголошення, номер і дата бюллетня: 146309, «ВДЗ»  270, (11.06.2015) від 11.06.2015

Реєстраційний номер: 15062ХХ458285

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.

04.06.2015 року

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

ПАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

00169845

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

Україна, Донецька область, м. Донецьк, вул. Челюскинців, № 151,

7. Результат проведення процедури закупівлі.

7.1. Дата акцепту пропозиції.

11.06.2015 року

7.2. Дата укладення договору про закупівлю.

17.06.2015 року

7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

  1 280 900,00 грв.
                     (цифрами)
  Один мільйон двісті вісімдесят тисяч дев’ятсот гривень 00 копійок
             (словами)

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

140,11 коп/кВтгод.

8. Відміна процедури закупівлі.

8.1. Дата прийняття рішення.

8.2. Підстава.

Виняток передбачений пунктом 2 частини третьої статті 16 Закону.

   

Голова комітету з конкурсних торгів


Сорокін Ф.Л.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

  Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
13 жовтня 2014 р. 
за № 1254/26031

ІНСТРУКЦІЯ 
щодо заповнення 
форми інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі

1. Інформація готується українською мовою, а також англійською мовою у випадках, визначених частиною четвертою статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон), підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 інформації.

Замовник визначається відповідно до пунктів 29частини першої статті 1 Закону та/або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (далі - Закон про особливості).

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

4. Щодо пункту 2 інформації.

Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства. У разі якщо замовник здійснює закупівлі за рахунок власних коштів згідно з частиною третьою статті 2 Закону про особливості, у пункті 2 зазначається: "Власні кошти".

У разі якщо замовник здійснює закупівлі частково за рахунок бюджетних та власних коштів відповідно до частини третьої статті 2 Закону про особливості, у пункті 2 зазначається: "Співфінансування".

5. Щодо пункту 3 інформації.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником відповідно до пунктів 202123 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

6. Щодо пункту 4 інформації.

У підпункті 4.1 зазначається адреса веб-сайта замовника в разі наявності або веб-сайта відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі такого розміщення).

7. Щодо пункту 6 інформації.

У підпункті 6.2 зазначається інформація про юридичну особу відповідно до установчих документів, а про фізичну особу - відповідно до паспорта чи інших документів, що посвідчують особу згідно із законодавством України.

У підпункті 6.3 для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

У підпункті 6.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

8. Щодо пункту 8 інформації.

Пункт заповнюється в разі відміни переговорної процедури закупівлі відповідно до частини п’ятої статті 39 Закону із зазначенням дати та підстави для прийняття такого рішення. У такому разі підпункти 7.1-7.3 не заповнюються.

Заступник 
директора департаменту 
державних закупівель 
та державного замовлення


Лілія Дудник