Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Перелік документів, що знаходяться у володінні виконавчих органах Вугледарської міської ради, які містять публічну інформацію

Міська рада

1. Довідки та свідоцтва про державну реєстрацію міської ради

2. Регламент Вугледарської міської ради

3. Структура міської ради та її виконавчих органів

4. Інформація про кількісний і якісний склад міської ради. Графіки прийому депутатами міської ради

5. Персональний склад постійних комісій міської ради. Склад тимчасових комісій. Графіки засідань постійних комісій ради.

6. Плани роботи міської ради, звіти про їх виконання

7. Протоколи пленарних засідань міської ради. Порядок денний засідань міської ради

8. Рішення міської ради. Перелік прийнятих міською радою рішень.

9. Повноваження секретаря міської ради.

10. Відомості зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік секретаря міської ради, крім відомостей, зазначених у пункті 7 примітки додатка до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

11. Узагальнені доручення виборців депутатам міської ради та статистична інформація про стан їх виконання

12. Матеріали, які стосуються діяльності консультативно-дорадчих органів, створених при міській раді

13. Інформація про наради, засідання, семінари та інші заходи, що проводяться міською радою

14. Інформація щодо символіки міста

15. Договори та угоди, стороною в яких є міська рада

16. Паспорт міста Вугледара

17. Перелік документів для представлення до нагородження Почесною відзнакою міської ради, Грамотою міської ради

Загальний відділ міської ради

Система обліку - з 2009 року загальний відділ міської ради веде реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, звернень громадян за допомогою програми «Система електронного документообігу iTs-Office».

Види інформації, яку зберігає відділ та надає на запити фізичних та юридичних осіб:

1. Положення про загальний відділ

2. Посадові інструкції працівників відділу

3. Плани роботи відділу та звіти про їх виконання

4. Положення про розпорядження міського голови

5. Регламент роботи виконавчих органів Вугледарської міської ради

6. Інструкція з діловодства у Вугледарській міській раді, її виконкомі, відділах, управліннях та структурних підрозділах

7. Річні, квартальні плани роботи відділу та звіти про їх виконання

8. Порядок опрацювання та розгляду письмових звернень громадян у Вугледарській міській раді та її структурних підрозділах

9. Порядок організації проведення особистого прийому громадян у виконкомі Вугледарської міської ради та її структурних підрозділах

10. Порядок здійснення контролю за виконанням документів вищих органів влади у виконкомі Вугледарської міської ради

11. Інформація про стан виконавської дисципліни у виконавчому комітеті Вугледарської міської ради

12. Інформація про розгляд звернень громадян у виконавчому комітеті Вугледарської міської ради

13. Графіки проведення особистих прийомів громадян, телефонного зв’язку «Пряма лінія» керівництвом міської ради та керівниками структурних підрозділів міської ради

14. Порядок забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є виконавчі органи Вугледарської міської ради

15. Звіти щодо розгляду запитів на публічну інформацію

16. Інформація про наради, засідання, семінари та інші заходи, організовані відділом

Організаційний відділ міської ради

1. Протоколи засідань виконавчого комітету Вугледарської міської ради.

2. Рішення виконавчого комітету Вугледарської міської ради.

3. Розпорядження міського голови з основної діяльності

4 .Розпорядження міського голови про короткострокові відрядження в межах України та за кордон.

5. Розпорядження міського голови з кадрових питань (про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; атестація, підвищення кваліфікації, стажування, щорічна оцінка держслужбовців, продовження строку перебування на державній службі, допуск та дозвіл до державної таємниці; присвоєння звань(підвищення рангу, категорії, розряду); зміна біографічних даних, заохочення (нагородження праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги; всі види відпусток працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, відпусток щодо догляду за дитиною, відпусток за власний рахунок).

6. Розпорядження міського голови з кадрових питань (стягнення, надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням)

7. Положення про відділи міської ради.

8. Посадові інструкції працівників міської ради

9. Протоколи засідань атестаційної комісії посадових осіб Вугледарської міської ради

10. Правила внутрішнього трудового розпорядку

11. Регламент роботи виконавчих органів Вугледарської міської ради

12. Протоколи апаратних нарад при міському голові

13. Річний план основних заходів виконавчих органів

14. Квартальні плани роботи виконавчих органів

15. Квартальні плани організаційного відділу

16. Звіт про виконання плану робіт організаційного відділу

17. Комплексні плани роботи з кадрами

18. Річний звіт міського голови перед територіальною громадою

19. Річні статистичні звіти про чисельність, склад, рух кадрів Вугледарської міської ради (6-ПВ, 9-ДС)

20. Статистичні звіти про наявність вакансій, про заплановане вивільнення працівників (4-ПН(план), 4-ПН (факт), про прийняття працівників 5-ПН).

21. Список (штатно-списочний склад), структура міської ради та виконкому

22. Списки кандидатів на висування за посадою (кадровий резерв)

Відділ обліку та звітності міської ради

1. Положення про відділ обліку та звітності

2. Посадові інструкції працівників відділу

3. Річні, квартальні фінансові звіти про виконання кошторису витрат та зведені фінансові звіти про виконання кошторису витрат

4. Кошториси витрат

5. Договори та угоди

Юридичний відділ міської ради

1. Положення про юридичний відділ

2. Посадові інструкції працівників відділу

3. Документи, що пов’язані з веденням позовної роботи, з участю повноважних представників органів місцевого самоврядування у розгляді судами цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справ (копії позовів та доданих до них документів, відзивів на позови, копії судових рішень, прийнятих за результатами розгляду справ судами)

4. Плани роботи відділу та звіти про їх виконання

5. Інформація про наради, засідання, семінари та інші заходи, організовані відділом

6. Порядок розгляду звернень осіб, які звернулись до виконавчого комітету міської ради за безоплатною правовою допомогою

7. Графіки проведення прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Вугледарської міської ради

Відділ економіки міської ради

1. Правила, положення, регламенти, інструкції; методичні вказівки та рекомендації з питань діяльності відділу економіки

2. Положення про відділ економіки міської ради

3. Посадові інструкції працівників відділу економіки

4. Плани роботи відділу та звіти про їх виконання

5. Програма економічного і соціального розвитку м. Вугледара

6. Інформація про хід та підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Вугледара

7. Документи (протоколи, звіти, експертні висновки, акти, доповіді, економічні обґрунтування, розрахунки) про проведення конкурсних торгів та участь у них

Відділ торгівлі, розвитку підприємництва міської ради

1. Положення про відділ торгівлі, розвитку підприємництва

2. Посадові інструкції працівників відділу

3. Плани роботи відділу та звіти про їх виконання

4. Графік проведення ярмаркових заходів на рік

5. Протоколи нарад та засідань робочої групи щодо проведення комплексних перевірок додержання вимог законодавства суб’єктами господарської діяльності усіх форм власності у сфері торгівлі, у тому числі на ринках та побутового обслуговування та документи до них

6. Дислокація підприємств торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, ринків, дрібно роздрібної мережі

7. Інформація про виконання розділів Програми економічного і соціального розвитку міста у галузях “Підтримка малого підприємництва”, “Розвиток сфери побутового обслуговування ” та “Розвиток внутрішньої торгівлі та захист прав споживачів”

8. Програма розвитку підприємництва

Відділ з питань видачі дозвільних документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг міської ради

1. Положення про відділ з питань документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг

2. Положення про Центр надання адміністративних послуг

3. Регламент Центру надання адміністративних послуг

4. Посадові інструкції працівників відділу

5. Інформаційні та Технологічні картки адміністративних послуг

6. Регламенти документів дозвільного характеру

7. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг

8. Перелік документів дозвільного характеру, які надаються через Центр надання адміністративних послуг

9. Зразки оформлення заяв за адміністративними послугами

10. Плани роботи відділу та звіти про їх виконання

Відділ внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю міської ради

1. Положення про відділ внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю міської ради

2. Посадові інструкції працівників відділу

3. Плани роботи відділу та звіти про їх виконання

4. Інформація про наради, засідання, семінари та інші заходи, організовані відділом

5. Експрес-інформація про діяльність суб’єктів суспільно-політичного життя міста

6. Перелік місцевих структурних утворень політичних партій

7. Перелік місцевих громадських організацій

8. Інформація щодо релігійної мережі міста

9. Інформація про відзначення в місті державних, професійних свят та пам’ятних дат

10. Інформація з підготовки та проведення святкових заходів, пов’язаних із вшануванням ветеранів

11. Інформація з питань реалізації мовної політики в місті

12. Інформація щодо етнополітичної ситуації в місті

13. Порядок інформаційного наповнення офіційного веб-сайту виконавчого комітету Вугледарської міської ради

Відділ надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

1. Положення про відділ надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

2. Посадові інструкції працівників відділу

3. План основних заходів цивільного захисту міста на рік

4. Плани проведення навчань та тренувань з цивільної оборони на рік

5. Плани реагування на найбільш вірогідні надзвичайні ситуації за видами та кодами ознаки

6. Протоколи та рішення комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

7. Документи про надзвичайні ситуації місцевого та об’єктового рівня

8. Інформація щодо видачі завдань на розроблення інженерно-технічних заходів цивільного захисту (ЦО) у проектній і містобудівній документації, та їх впровадження

9. Інформація щодо забезпечення населення міста та особового складу невоєнізованих формувань цивільного захисту засобами індивідуального захисту та приладами радіаційно-хімічної розвідки

Відділ у справах сім'ї та молоді міської ради

1. Положення про відділ у справах сім'ї та молоді міської ради

2. Посадові інструкції працівників відділу

3. Плани роботи відділу та звіти про їх виконання

4. Матеріали і інформація щодо проведення культурно-масових заходів і свят, заходів профілактичного характеру, міських акцій

5. Матеріали і інформація щодо проведення заходів профілактичного характеру, міських акцій

6. Матеріали щодо запобіганню насильству у сім’ї

7. Інформація про організацію та проведення оздоровчої компанії

8. Матеріали про роботу міської молодіжної ради

9. Матеріали про роботу Координаційної ради з питань патріотичного виховання молоді

10. Матеріали про роботу Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству у сім’ї та протидії торгівлі людьми

Відділ у справах фізичної культури та спорту міської ради

1. Положення про відділ у справах фізичної культури та спорту міської ради

2. Посадові інструкції працівників відділу

3. Плани роботи відділу та звіти про їх виконання

4. Календарний план спортивно-масових заходів

5. Матеріали та інформація про організацію та проведення спортивних змагань

6. Інформація про виступи спортсменів в змаганнях різних рівнів та присвоєння їм спортивних розрядів

7. Матеріали та інформація про проведення Всеукраїнського Місячника облаштування спортивних майданчиків “Спорт для всіх — спільна турбота”в м.Вугледарі

8. Матеріали про роботу координаційної ради з питань фізичної культури та спорту

9. Матеріали про роботу комісії з перевірки готовності спортивних споруд м.Вугледара до роботи

10. Міська цільова Програма “Розвиток фізичної культури та спорту в м. Вугледарі на 2012-2016 роки”

Відділ містобудування та архітектури міської ради

1. Положення про відділ містобудування та архітектури

2. Посадові інструкції працівників відділу

3. Плани роботи відділу та звіти про їх виконання

4. Генеральний план міста

5. План зонування території (зонінг)

Відділ житлово-комунального господарства міської ради

1. Положення про відділ житлово-комунального господарства міської ради

2. Посадові інструкції працівників відділу

3. Плани роботи відділу та звіти про їх виконання

4. Інформація про знесення зелених насаджень

5. Інформація про стан навколишнього природного середовища на території Вугледарської міської ради

6. Документи (заходи, рішення, звіти) по підготовці до зими

7. Списки черговості громадян, які знаходяться на квартирному обліку

Служба у справах дітей міської ради

1. Нормативно-правові документи (закони, укази, постанови, розпорядження) вищих органів влади з питань соціального захисту дітей, профілактики правопорушень серед неповнолітніх, запобігання дитячої бездоглядності

2. Положення про службу у справах дітей

3. Посадові інструкції працівників служби у справах дітей

4. Річний звіт про роботу служби у справах дітей

5. Піврічний звіт про роботу служби у справах дітей

6. Квартальні звіти про роботу служби у справах дітей

7. Річний та щоквартальні плани роботи служби у справах дітей

Відділ ведення Державного реєстру виборців міської ради

1. Положення про відділведення Державного реєстру виборців міської ради

2. Посадові інструкції працівників відділу

3. Річний та щоквартальні плани роботи відділу та звіти про їх виконання

Військово-облікове бюро

1. Положення про військово-облікове бюро

2. Посадові інструкції працівників бюро

3. Плани роботи військово-облікового бюро та звіти про їх виконання

Архівний відділ міської ради

1. Положення про архівний відділ та про експертну комісію Вугледарської міської ради

2. Посадові інструкції працівників архівного відділу Вугледарської міської ради

3. Плани роботи відділу та звіти про їх виконання

4. Правила, положення, інструкції, методичні вказівки та рекомендації з питань архівної справи та діловодства

5. Типові, галузеві переліки документів із зазначенням строків зберігання

6. Порядок доступу до архівного відділу

7. Програма розвитку архівної справи у місті Вугледарі

8. Річний план архівного відділу про розвиток архівної справи

9. Список фондів архіву

10. Списки юридичних та фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду

Міське фінансове управління

1. Положення про відділи міського фінансового управління

2. Посадові інструкції працівників міського фінансового управління

3. Штатний розпис міського фінансового управління та перелік змін до нього

4. Установчі документи (положення, довідки тощо) та зміни до них міського фінансового управління

5. Річний план основних питань економічної і контрольної роботи міського фінансового управління і структурних підрозділів

6. Квартальні плани робіт міського фінансового управління

7. Звіти про виконання плану робіт міського фінансового управління

8. Бюджетні запити головних розпорядників коштів міського бюджету

9. Інформація про міський бюджет та його виконання

10. Річні звіти про виконання міського бюджету, мережі, штатів та контингентів та пояснювальні записки до них

11. Документи (плани, звіти, протоколи, акти, довідки, доповідні записки) документальних ревізій, перевірок та аудиту фінансово-господарської діяльності міського фінансового управління

12. Списки, заяви, особові плани кандидатів на висування за посадою (кадровий резерв)

Управління соціального захисту населення

1.​ Положення про управління соціального захисту населення

2.​ Положення про відділи

3.​ Посадові інструкції працівників

4.​ Інформація щодо реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин

5.​ Інформація щодо призначення та отримання соціальних виплат, допомог, субсидій, призначення, перерахунок, виплата компенсацій (сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, тощо)

6.​ Інформація щодо реабілітації та соціального захисту громадян, які потребують підтримки (забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, спеціальним транспортом, санаторно-курортними путівками)

7.​ Інформація щодо видачі посвідчень пільгової категорії громадян

8.​ Бухгалтерські звіти з основної і фінансової діяльності управління

Міський відділ культури та туризму

1.​ Положення про міський відділкультури та туризму

2.​ Інформація про мережу закладів культури

3.​ Інформація про програму економічного і соціального розвитку культури в місті

4.​ Інформація про цільові програми розвитку культури в місті

5.​ Плани роботи відділу (місячні, квартальні, річні)

6.​ Звіти роботи відділу (квартальні, річні)

7.​ Статистичні звіти відділу та закладів культури

8.​ Інформація щодо організації і проведення свят, пам’ятних дат і масових заходів у місці

9.​  Розклад роботи та графік прийому громадян

10.​ Технічна документація на пам’ятники історії

11.​ Охоронні договори на пам’ятники історії

Міський відділ освіти

1.​ Накази органів місцевого самоврядування, начальника міського відділу освіти

2.​ Положення про міський відділ освіти

3.​ Положення про архівний підрозділ міського відділу освіти

4.​ Положення про експертну комісію міського відділу освіти

5.​ Посадові інструкції працівників міського відділу освіти

6.​ Річний план роботи міського відділу освіти

7.​ Графік відпусток працівників відділу освіти

8.​ Річний звіт про чисельність і склад педагогічних працівників (ф.№ 83-РВК)

9.​ Звіт про організацію та стан заочного (вечірнього) навчання (ф.3В-1)

10.​ Зведений річний статистичний звіт загальноосвітніх закладів про чисельність учнів на початок і кінець поточного навчального року (ф.№ 76-РВК)

11.​  Зведений річний статистичний звіт про охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку (ф.№ 77-РВК)

12.​ Звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (ф.№1-ЗСО)

13.​ Документи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту

14.​ Документи про роботу позашкільних установ

15.​ Мережа учбових закладів

16.​ Дислокація дошкільних закладів освіти міста

17.​  Мережа, річні звіти про організацію роботи дошкільних закладів освіти міста

18.​ Дислокація загальноосвітніх навчальних закладів міста

19.​ Список осіб, зарахованих до кадрового резерву

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1. Регламент роботи. Положення про Вугледарський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2. Колективний договір Вугледарського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3. Накази директора з основної та кадрової діяльності

4. Посадові інструкції працівників центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

5. Штатний розпис Вугледарського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

6. План роботи Вугледарського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, звіти про їх виконання

7. Плани проведення заходів та інформація про їх проведення

8. Графік проведення прийому громадян директором Вугледарського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

9. Інформаційно-аналітичні довідки щодо підсумків роботи із зверненням громадян

10. Регіональні Програми та інформація про їх виконання

11. Бухгалтерські звіти з основної і фінансової діяльності Вугледарського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

12. Договори та угоди, стороною яких є Вугледарський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

13. Інформація щодо статистичних даних:

-​ сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

-​ осіб з числа випускників інтернатних закладів;

-​ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

-​ прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників;

-​ осіб з інвалідністю;

-​ осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

-​ осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми;

-​ залучалися до найгірших форм дитячої праці