Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

06.05.2015 № 138

ПЕРЕЛІК

інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної, службової),

що є у володінні виконавчих органах Вугледарської міської ради

1. До конфіденційної інформації  належить:

1.1. Персональні дані про особу (національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження).

1.2. Інформація професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного так іншого характеру, стосовно якої громадяни чи юридичні особи, що нею володіють, встановили режим конфіденційності.

2. До таємної інформації  належить:

2.1. Інформація, що становить державну таємницю або іншу передбачену законодавством таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі.

2.2. Лікарська таємниця та відомості з лікарських листів непрацездатності.

3. До службової інформації  належить:

- відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців;

- інформація з планово-картографічних матеріалів;

- інформація з каталогів координат та висот пунктів геодезичної мережі;

- відомості з проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність/оренду;

- відомості з технічної документації із землеустрою із складання державного акта на право власності/оренди на земельні ділянки.

- інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі та належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- ідентифікаційні номери фізичних осіб-платників податків;

- зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення;

- перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони;

- зведені відомості про сили і засоби інженерного захисту населення міста;

- відомості про інженерно-технічні заходи Цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста;

- відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів Цивільного захисту (цивільної оборони) (надалі - ЦЗ (ЦО)), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста;

- зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд ЦЗ (ЦО) на підприємствах, установах міста;

- зведені відомості про використання захисних споруд ЦО для потреб населення міста;

- зведені відомості про хімічно-небезпечні об’єкти І-ІІІ ступенів хімічної небезпеки (дислокація, види, кількість сильнодіючих отруйних речовин (надалі – СДОР), кількість працюючих, план території, місця розташування сховищ СДОР та інші спеціальні дані;

- зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;

- інформація з протоколів засідання комісії з питань захисту прав дитини;

- інформація щодо рішень комісії з питань захисту прав дитини, рішень виконавчого комітету, які стосуються роботи комісії з питань захисту прав дитини;

- розпорядження, які стосуються роботи служби у справах дітей;

- особові справи дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які проживають в сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах;

- інформація щодо листування з підприємствами, організаціями міста, області з питань основної діяльності служби;

- відомості про облік потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

- відомості про реєстрацію випадків здійснення насильства в сім’ї стосовно дітей та дітьми;

- відомості про реєстрацію повідомлень про дітей, які залишились без батьківського піклування;

- відомості щодо Дорадчого органу по роботі з сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах та документи до них;

- відомості (повідомлення, заяви, акти, довідки, листи тощо) щодо роботи про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення;

- відомості з даних сімей та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах;

- відомості банку даних та персональні данні на дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- відомості про персональні данні членів багатодітної сім'ї;

- відомості з реєстраційної книги видачі посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї;

- відомості з даних сімей та осіб, які знаходяться під соціальним супроводом;

- відомості обліку дітей, які направлені в дитячі заклади на повне державне утримання;

- відомості первинного обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- відомості обліку документів кандидатів у прийомні батьки, кандидатів у батьки-вихователі;

- відомості з актів рейдів-перевірок по попередженню дитячої бездоглядності;

- відомості з актів обстеження матеріально-побутових умов проживання;

- висновки про надання статусу, кандидатів в прийомні батьки, кандидатів у батьки-вихователі, кандидатів в опікуни;

- витяги з обліково-статистичних карток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

- відомості з документів (довідки, заяви, інформації, листи тощо) з питань працевлаштування дітей;

- відомості з документів (заяви, формуляр, довідки тощо) щодо ведення єдиної інформаційної аналітичної системи «Діти»;

- відомості з книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені;

- відомості з книги обліку кандидатів в усиновлювачі;

- відомості з книги обліку дітей, усиновлених вітчимом або мачухою;

- відомості з книги обліку усиновлених дітей, за умовами проживання і виховання яких здійснюється нагляд;

- висновки щодо можливості усиновлення дітей;

- висновки про надання статусу кандидатів в усиновлювачі;

- відомості щодо списків щорічного обліку дітей та підлітків шкільного віку міста Вугледара;

- протоколи засідань комісії з відновлення прав реабілітованих та документи до них;

- відомості з декларації про доходи посадових осіб, окрім тих осіб, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади чи членів їх сімей, та які обіймають посаду службовця І або ІІ категорії;

- відомості про облік трудових книжок;

- дані білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб;

- відомості з розпоряджень міського голови, наказів керівників структурних підрозділів, які стосуються питань внутрішньо-організаційної діяльності;

- відомості з документів (довідки, висновки, листи тощо) до протоколів та матеріалів сесій Вугледарської міської ради, засідань виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;

- відомості з проектів рішень, затверджених рішень сесій міської ради та рішень виконавчого комітету, які відносяться до внутрішньо-організаційної діяльності;

- відомості з документів (рішення, подання, клопотання, характеристики) про нагородження відзнаками та присвоєння почесних звань;

- дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів Вугледарської міської ради та документи з їх виконання;

- дані доповідних записок;

- дані з протоколів апаратних нарад у міського голови;

- відомості Національного архівного фонду, що захищають права та законні інтереси власників документів та можуть бути використаними тільки з дозволу власника документів;

- відомості Національного архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян;

- дані з протоколів засідань експертної комісії;

- звернення, заяви, скарги громадян;

- листування з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, правоохоронними та контролюючими органами, підприємствами, установами, організаціями, населенням з питань, що відносяться до повноважень органів місцевого самоврядування;

- відомості про документообіг;

- відомості з особових рахунків працівників;

- відомості з первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність Вугледарської міської ради, її структурних підрозділів і містять інформацію, яка використовується для службового користування;

- відомості щодо штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації;

- відомості з актів приймання-передачі документів, складені під час зміни відповідальних працівників;

- відомості щодо ревізій та перевірок фінансової діяльності;

- зведені відомості щодо комп’ютерних програм та комп'ютерного забезпечення в управліннях, відділах та інших органах міської ради;

- інформація стосовно «Виписки по рахункам бюджету»; «Руху та залишків на рахунках міського бюджету»; «Розподілу платежів до бюджету»;

- інформація «Про стан розрахунків до бюджету платників податків (фізичних та юридичних осіб); «Про повернення з бюджету платникам податків помилкового та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань»;

- відомості з розрахунку заробітної плати працівників;

- відомості з первинних документів і додатків до них, які надані головними розпорядниками бюджетних коштів;

- документи, що застосовуються в процесі складання, розгляду та виконання міського бюджету;

- поточна інформація про зміни до помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету;

- відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів, бухгалтерські книги та реєстри;

-​ відомості отримувачів усіх видів державних соціальних допомог, у т.ч. субсидій;

-​  відомості особистих персональних даних отримувачів усіх видів допомог, у т.ч. житлових субсидій (ідентифікаційний код, ПІБ, сімейний стан, розміри допомог, контингент, телефонні номери, тощо).

-​ списки отримувачів усіх видів допомог, у т.ч. житлових субсидій;

- копії документів, що знаходяться в справах отримувачів усіх видів допомог, у т.ч. субсидій;

- інформація яка міститься в журналах амбулаторного прийому пацієнтів;

- інформація, яка містіться в журналах прийому хворих в стаціонарі та прийомному відділені;

- інформація, яка міститься в виписках пацієнтів, які перебували на амбулаторному лікуванні;

- інформація, яка міститься в виписках пацієнтів, які перебували на стаціонарному лікуванні;

- інформація, яка міститься в амбулаторних картах, картах стаціонарного хворого;

- інформація, яка в картці спостереження за вагітною.

- відомості з журналів ЛКК;

- відомості журналів видачі листків непрацездатності;

- інформація, яка міститься в картці працівника, якій підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду;

- інформація, яка міститься в картці профілактичних щеплень;

- відомості щодо розслідування нещасних випадків;

- відомості про кількість військовозобов’язаних та призовників, що знаходяться на обліку;

- перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані;

- відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них);

- відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, крім відомостей, що становлять державну таємницю;

- відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості;

- координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору;

- організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення;

- відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води;

- інформація з каталогів відміток люків інженерних комунікацій міста.

4. Розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

5. Виконавчі органи Вугледарської міської ради не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно відомостей, які можуть бути отримані шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних Реєстру виборців або потребує створення в інший спосіб із використанням відомостей Реєстру виборців.

6. Порядок доступу до таємної інформації регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації» та спеціальними законами.

7. Керівники виконавчих органів міської ради можуть, виходячи із змісту питання і конкретної ситуації, присвоювати документам гриф «Для службового користування» і поза межами цього Переліку та робити винятки із нього.

Керуючий справами виконкому І.В.Пономаренко

Перелік інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної, службової), що є у володінні виконавчих органах Вугледарської міської ради розроблено загальним відділом Вугледарської міської ради

Начальник загального відділу Н.О.Харкавлюк