Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

06.05.2015 № 138

м.Вугледар

Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами виконкому Пономаренко І.В. про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» з метою забезпечення прозорості і відкритості діяльності міської ради, координації роботи виконавчих органів Вугледарської міської ради, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 12.05.2011 №262 «Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до Законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних» на підставі статей 52 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити, що відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) виконавчі органи Вугледарської міської ради є розпорядником інформації, що отримана або створена в процесі реалізації ними своїх повноважень та виконання обов’язків, передбачених чинним законодавством, та яка знаходиться у їхньому володінні.

2. Виконавчі органи Вугледарської міської ради не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно інформації:

2.1. Інших виконавчих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади інших держав, організацій та підприємств.

2.2. Яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

3. Першому заступнику міського голови, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючому справами виконкому, керівникам управлінь і відділів міської ради забезпечити виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в межах повноважень.

4. Визначити:

4.1. Кабінети №1, №6, які розташовані в адміністративній будівлі Вугледарської міської ради, спеціальним службовим приміщенням для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію.

4.2. Номер телефону 6-55-24, факс 6-42-76 для отримання запитів на інформацію.

4.3. Адресу електронної пошти для отримання запитів на інформацію:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..ukrtel.net

5. Визначити відповідальних посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, в межах компетенції та повноважень кожного відповідно:

5.1. Керуючого справами виконкому - за організацію доступу до публічної інформації, взаємодію з виконавчими органами Вугледарської міської ради з підготовки копій документів, що знаходяться на зберіганні у організаційному відділі, здійснення методичного керівництва.

5.2. Начальника загального відділу - за реєстрацію, облік, систематизацію запитів на інформацію, аналізування та звітування про стан роботи із запитами.

5.3. Начальника організаційного відділу:

- за взаємодію з виконавчими органами Вугледарської міської ради за своєчасне надання для оприлюднення порядку денного засідань виконавчого комітету, переліку прийнятих рішень та затверджених рішень виконкому, розпоряджень міського голови;

- з підготовки копій документів, що знаходяться на зберіганні у відділі.

5.4. Начальника відділу внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю:

- за взаємодію з виконавчими органами Вугледарської міської ради за своєчасне надання для оприлюднення порядку денного сесій та рішень міської ради;

- з підготовки копій документів, що знаходяться на зберіганні у міській раді;

- за постійне розміщення публічної інформації в друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті виконкому Вугледарської міської ради відповідно до Положення про функціонування офіційного веб-сайту виконавчого комітету Вугледарської міської ради.

5.5. Начальника архівного відділу - за взаємодію з виконавчими органами Вугледарської міської ради з підготовки копій документів, що знаходяться на зберіганні у відділі.

6. Керівникам структурних підрозділів та відділів міської ради:

6.1. Забезпечити систематичне і оперативне оприлюднення на веб-сайті виконавчого комітету, в мережі Інтернет та інший спосіб інформації відповідно до положень статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

6.2. Визначити відповідальних осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації та опрацьовують її.

6.3. Забезпечити внесення до Положень про структурні підрозділи, відділи міської ради та посадові інструкції працівників змін, пов'язаних з виконанням Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

7. Відповідальним особам, зазначеним у п.5 та передбаченим у п.6 цього рішення, забезпечити взаємодію та співпрацю, оперативний обмін інформацією з метою систематичного та оперативного забезпечення доступу до публічної інформації.

8. Затвердити:

8.1. Порядок забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є виконавчі органи Вугледарської міської ради (додається).

8.2. Перелік інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної, службової), що є у володінні виконавчих органах Вугледарської міської ради (додається).

8.3. Форма бланку письмового запиту на публічну інформацію.

9. Координацію роботи з виконання цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Пономаренко І.В.

Міський голова М.І. Кузьменко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

06.05.2015 № 138

Порядок забезпечення доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є виконавчі органи Вугледарської міської ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок забезпечення доступу до публічної інформації (далі - Порядок) розроблено відповідно до статей 34, 40 Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави», Наказу СБУ від 12.08.2005 N 440 «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю» та інших законодавчих актів, якими регламентуються відносини щодо надання інформації.

1.2. Даний Порядок діє протягом терміну чинності Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.3. Запити можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

1.4. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

1.5. Основні терміни, що використовуються в Порядку:

запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

розпорядники інформації – виконавчі органи Вугледарської міської ради;

виконавчі органи Вугледарської міської ради – виконавчий комітет, управління, відділи, служби та інші створювані Вугледарською міською радою виконавчі органи для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених законодавством України;

запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні;

публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання виконавчими органами Вугледарської міської ради своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні;

конфіденційна інформація – це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

службова інформація – це інформація, що міститься в документах виконавчих органів Вугледарської міської ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування";

таємна інформація - це інформація, доступ до якої обмежується відповідно до законодавства, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

нормативно-правовий акт - офіційний письмовий документ, який необхідний для забезпечення результативного планування, функціонування та контролю процесів, ухвалений уповноваженим органом місцевого самоврядування у межах його компетенції та у визначеній законодавством формі, а також який встановлює, змінює або відміняє норми права, носить загальний чи локальний характер і застосовується неодноразово (вимоги, регламенти, процедури, порядки, правила тощо);

предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.

ІІ. РЄЄСТРАЦІЯ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ

2.1. Для ведення системи обліку використовується існуюче програмне забезпечення електронного документообігу.

2.2.​ Реєстрація письмового запиту на інформацію здійснюється шляхом проставлення на ньому реєстраційного індексу та введення запиту до системи обліку. Усні запити на інформацію – шляхом занесення їх до спеціальної картки (додаток до Порядку) з подальшим введенням до системи обліку.

2.3. Загальний відділ забезпечує ведення єдиної системи обліку документів, що містять публічну інформацію та знаходяться у володінні виконавчих органах міської ради, та запитів на публічну інформацію.

ІІІ. РОЗГЛЯД ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ

3.1. Усі документи після реєстрації негайно передаються на розгляд міському голові, який розглядає їх та визначає структурний підрозділ чи відділ, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.

3.2. У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів міської ради, особа, відповідальна за надання відповіді на запит, визначається керуючим справами виконкому.

3.3. Після розгляду запитів міським головою, а в разі необхідності погодження із заступниками міського голови, спеціалісти загального відділу фіксують у базі даних виконавця, відповідального за надання відповіді на запит, термін виконання та передають запит до відповідного структурного підрозділу чи відділу міської ради.

3.4. Відповідь на запит надається структурним підрозділом чи відділом міської ради, у володінні якого знаходиться запитувана інформація. Копія відповіді на запит в обов’язковому порядку надається до загального відділу.

3.5. Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації в загальному відділі.

3.6. Відповідь на запит на публічну інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовій формі.

3.7. У разі надходження письмової кореспонденції, яка одночасно містить ознаки запиту на інформацію та звернення громадянина, така кореспонденція розглядається згідно з порядком, встановленим Законом України «Про звернення громадян» в частині, що не суперечить вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації». Кореспонденція, яка за своїм характером не є зверненням громадянина, розглядається згідно з порядком, визначеним Законом України «Про доступ до публічної інформації».

ІV. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднити таку інформацію:

- про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

- нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

- перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

- порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

- інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

- інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

- плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

- розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки;

- загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

- інформацію про діяльність виконавчих органів Вугледарської міської ради, а саме про їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

- прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівників виконавчих органів та їх заступників, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

- розклад роботи та графік прийому громадян;

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

- перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

- перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;

- порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень виконавчих органів Вугледарської міської ради, їх дій чи бездіяльності;

- систему обліку, види інформації, якою володіють виконавчі органи Вугледарської міської ради;

- іншу інформацію про діяльність виконавчих органів Вугледарської міської ради, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.

4.2. Зазначена вище інформація підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Вугледарської міської ради невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

4.3. Проекти нормативно-правових актів, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

4.4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

4.5. Проекти рішень, затверджені рішення міської ради або виконкому, які містять персональні данні, оприлюднюються відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» та іншого законодавства.

4.6. Доступ до інформації забезпечується шляхом:

- систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

- в офіційних друкованих виданнях;

- на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;

- на інформаційних стендах;

- будь-яким іншим способом;

- надання інформації за запитами на інформацію.

4.7. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до законодавства при дотриманні сукупності таких вимог:

4.7.1. Виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

4.7.2. Розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

4.7.3. Шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

4.8. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.

4.9. Розпорядники інформації зобов’язані вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до інформації про особу іншими особами.

4.10. Запит на інформацію повинен містити:

- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

4.11. Відповідальні особи загального відділу після надходження запиту:

- систематизують та аналізують запити з метою визначення їх відношення до публічної інформації, інформують запитувача інформації про можливість її отримання;

- у разі, якщо інформація не є публічною, або запит по суті є зверненням, або порядок надання інформації регламентується іншими законодавчими актами, доводять до відома запитувача інформації спосіб та порядок її отримання;

- після попереднього розгляду та згідно з резолюцією керівництва передають інформаційний запит на виконання до відповідного розпорядника інформації та контролюють строк їх виконання;

- ведуть реєстрацію інформаційних запитів.

4.12. Відповідь на запити надається в усній, письмовій чи іншій формі, яка б задовольняла запитувача (телефон, факс, електронна пошта).

4.13. Інформація на запит надається безкоштовно.

4.14. Інформація вважається наданою, якщо виконавчі органи Вугледарської міської ради:

- забезпечили її оприлюднення в установленому порядку, про що повідомлено запитувача;

- забезпечили доступ до засідань виконкому Вугледарської міської ради, а також до засідань консультативно-дорадчих органів міської ради;

- надана письмова відповідь на інформацію запитувачу інформації;

- якщо запитувач інформації має отримувати її в інший спосіб, обумовлений діючим законодавством, яке чинне до внесення до нього відповідних змін.

4.15. Інформація, отримана в результаті запиту, не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

V. СТРОКИ РОЗГЛЯДУ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ

5.1. Розгляд запитів на публічну інформацію має наступні строки:

- розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання ним запиту;

- у разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. При цьому клопотання про термінове опрацювання має бути обґрунтованим;

- у разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту;

5.2. Термін розгляду запиту на публічну інформацію продовжується безпосередньо його виконавцем, з обов’язковим повідомленням запитувача та загальний відділ.

VI. ВІДМОВА В ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

6.1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках, якщо:

- розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону;

- не дотримано вимог до запиту, передбачених ч. 5 ст. 19 Закону.

6.2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

6.3. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі і має містити:

- прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

- дату відмови;

- мотивовану підставу відмови;

- порядок оскарження відмови;

- підпис.

VII. ВІДСТРОЧКА В ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

7.1. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у визначені законом строки, у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

7.2. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

- прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

- дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

- причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;

- строк, у який буде задоволено запит;

- підпис.

VIII. НАПРАВЛЕННЯ ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ЗА НАЛЕЖНІСТЮ

8.1. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

IX. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ

9. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Керуючий справами виконкому І.В.Пономаренко

Порядок забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є виконавчі органи Вугледарської міської ради розроблено загальним відділом Вугледарської міської ради

Начальник загального відділу Н.О.Харкавлюк

Додаток

до Порядку забезпечення доступу до публічної інформації

Реєстраційно-контрольна картка

УСНОГО ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

Лицьовий бік

Прізвище, ім’я,

по-батькові запитувача

 

Адреса

м. вул. буд. кв.
Телефон  
Ел.адреса  

Дата надходження

Індекс документа

Короткий зміст

 

Резолюція

Термін виконання  

Відповідь надати

/поштою, телефоном, ел.поштою, в усній формі/

 

Зворотній бік

Дата передачі на виконання Кому направлено документ Розписка про одержання
     
     
     
     
     

Відмітка про виконання

Затверджено

рішення виконкому

06.05.2015 № 138

ПЕРЕЛІК

інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної, службової),

що є у володінні виконавчих органах Вугледарської міської ради

1. До конфіденційної інформації  належить:

1.1. Персональні дані про особу (національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження).

1.2. Інформація професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного так іншого характеру, стосовно якої громадяни чи юридичні особи, що нею володіють, встановили режим конфіденційності.

2. До таємної інформації  належить:

2.1. Інформація, що становить державну таємницю або іншу передбачену законодавством таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі.

2.2. Лікарська таємниця та відомості з лікарських листів непрацездатності.

3. До службової інформації  належить:

- відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців;

- інформація з планово-картографічних матеріалів;

- інформація з каталогів координат та висот пунктів геодезичної мережі;

- відомості з проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність/оренду;

- відомості з технічної документації із землеустрою із складання державного акта на право власності/оренди на земельні ділянки.

- інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі та належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- ідентифікаційні номери фізичних осіб-платників податків;

- зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення;

- перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони;

- зведені відомості про сили і засоби інженерного захисту населення міста;

- відомості про інженерно-технічні заходи Цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста;

- відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів Цивільного захисту (цивільної оборони) (надалі - ЦЗ (ЦО)), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста;

- зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд ЦЗ (ЦО) на підприємствах, установах міста;

- зведені відомості про використання захисних споруд ЦО для потреб населення міста;

- зведені відомості про хімічно-небезпечні об’єкти І-ІІІ ступенів хімічної небезпеки (дислокація, види, кількість сильнодіючих отруйних речовин (надалі – СДОР), кількість працюючих, план території, місця розташування сховищ СДОР та інші спеціальні дані;

- зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;

- інформація з протоколів засідання комісії з питань захисту прав дитини;

- інформація щодо рішень комісії з питань захисту прав дитини, рішень виконавчого комітету, які стосуються роботи комісії з питань захисту прав дитини;

- розпорядження, які стосуються роботи служби у справах дітей;

- особові справи дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які проживають в сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах;

- інформація щодо листування з підприємствами, організаціями міста, області з питань основної діяльності служби;

- відомості про облік потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

- відомості про реєстрацію випадків здійснення насильства в сім’ї стосовно дітей та дітьми;

- відомості про реєстрацію повідомлень про дітей, які залишились без батьківського піклування;

- відомості щодо Дорадчого органу по роботі з сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах та документи до них;

- відомості (повідомлення, заяви, акти, довідки, листи тощо) щодо роботи про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення;

- відомості з даних сімей та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах;

- відомості банку даних та персональні данні на дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- відомості про персональні данні членів багатодітної сім'ї;

- відомості з реєстраційної книги видачі посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї;

- відомості з даних сімей та осіб, які знаходяться під соціальним супроводом;

- відомості обліку дітей, які направлені в дитячі заклади на повне державне утримання;

- відомості первинного обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- відомості обліку документів кандидатів у прийомні батьки, кандидатів у батьки-вихователі;

- відомості з актів рейдів-перевірок по попередженню дитячої бездоглядності;

- відомості з актів обстеження матеріально-побутових умов проживання;

- висновки про надання статусу, кандидатів в прийомні батьки, кандидатів у батьки-вихователі, кандидатів в опікуни;

- витяги з обліково-статистичних карток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

- відомості з документів (довідки, заяви, інформації, листи тощо) з питань працевлаштування дітей;

- відомості з документів (заяви, формуляр, довідки тощо) щодо ведення єдиної інформаційної аналітичної системи «Діти»;

- відомості з книги обліку дітей, які можуть бути усиновлені;

- відомості з книги обліку кандидатів в усиновлювачі;

- відомості з книги обліку дітей, усиновлених вітчимом або мачухою;

- відомості з книги обліку усиновлених дітей, за умовами проживання і виховання яких здійснюється нагляд;

- висновки щодо можливості усиновлення дітей;

- висновки про надання статусу кандидатів в усиновлювачі;

- відомості щодо списків щорічного обліку дітей та підлітків шкільного віку міста Вугледара;

- протоколи засідань комісії з відновлення прав реабілітованих та документи до них;

- відомості з декларації про доходи посадових осіб, окрім тих осіб, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади чи членів їх сімей, та які обіймають посаду службовця І або ІІ категорії;

- відомості про облік трудових книжок;

- дані білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб;

- відомості з розпоряджень міського голови, наказів керівників структурних підрозділів, які стосуються питань внутрішньо-організаційної діяльності;

- відомості з документів (довідки, висновки, листи тощо) до протоколів та матеріалів сесій Вугледарської міської ради, засідань виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;

- відомості з проектів рішень, затверджених рішень сесій міської ради та рішень виконавчого комітету, які відносяться до внутрішньо-організаційної діяльності;

- відомості з документів (рішення, подання, клопотання, характеристики) про нагородження відзнаками та присвоєння почесних звань;

- дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів Вугледарської міської ради та документи з їх виконання;

- дані доповідних записок;

- дані з протоколів апаратних нарад у міського голови;

- відомості Національного архівного фонду, що захищають права та законні інтереси власників документів та можуть бути використаними тільки з дозволу власника документів;

- відомості Національного архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян;

- дані з протоколів засідань експертної комісії;

- звернення, заяви, скарги громадян;

- листування з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, правоохоронними та контролюючими органами, підприємствами, установами, організаціями, населенням з питань, що відносяться до повноважень органів місцевого самоврядування;

- відомості про документообіг;

- відомості з особових рахунків працівників;

- відомості з первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність Вугледарської міської ради, її структурних підрозділів і містять інформацію, яка використовується для службового користування;

- відомості щодо штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації;

- відомості з актів приймання-передачі документів, складені під час зміни відповідальних працівників;

- відомості щодо ревізій та перевірок фінансової діяльності;

- зведені відомості щодо комп’ютерних програм та комп'ютерного забезпечення в управліннях, відділах та інших органах міської ради;

- інформація стосовно «Виписки по рахункам бюджету»; «Руху та залишків на рахунках міського бюджету»; «Розподілу платежів до бюджету»;

- інформація «Про стан розрахунків до бюджету платників податків (фізичних та юридичних осіб); «Про повернення з бюджету платникам податків помилкового та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань»;

- відомості з розрахунку заробітної плати працівників;

- відомості з первинних документів і додатків до них, які надані головними розпорядниками бюджетних коштів;

- документи, що застосовуються в процесі складання, розгляду та виконання міського бюджету;

- поточна інформація про зміни до помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету;

- відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів, бухгалтерські книги та реєстри;

-​ відомості отримувачів усіх видів державних соціальних допомог, у т.ч. субсидій;

-​  відомості особистих персональних даних отримувачів усіх видів допомог, у т.ч. житлових субсидій (ідентифікаційний код, ПІБ, сімейний стан, розміри допомог, контингент, телефонні номери, тощо).

-​ списки отримувачів усіх видів допомог, у т.ч. житлових субсидій;

- копії документів, що знаходяться в справах отримувачів усіх видів допомог, у т.ч. субсидій;

- інформація яка міститься в журналах амбулаторного прийому пацієнтів;

- інформація, яка містіться в журналах прийому хворих в стаціонарі та прийомному відділені;

- інформація, яка міститься в виписках пацієнтів, які перебували на амбулаторному лікуванні;

- інформація, яка міститься в виписках пацієнтів, які перебували на стаціонарному лікуванні;

- інформація, яка міститься в амбулаторних картах, картах стаціонарного хворого;

- інформація, яка в картці спостереження за вагітною.

- відомості з журналів ЛКК;

- відомості журналів видачі листків непрацездатності;

- інформація, яка міститься в картці працівника, якій підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду;

- інформація, яка міститься в картці профілактичних щеплень;

- відомості щодо розслідування нещасних випадків;

- відомості про кількість військовозобов’язаних та призовників, що знаходяться на обліку;

- перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані;

- відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них);

- відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, крім відомостей, що становлять державну таємницю;

- відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості;

- координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору;

- організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення;

- відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води;

- інформація з каталогів відміток люків інженерних комунікацій міста.

4. Розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

5. Виконавчі органи Вугледарської міської ради не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно відомостей, які можуть бути отримані шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних Реєстру виборців або потребує створення в інший спосіб із використанням відомостей Реєстру виборців.

6. Порядок доступу до таємної інформації регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації» та спеціальними законами.

7. Керівники виконавчих органів міської ради можуть, виходячи із змісту питання і конкретної ситуації, присвоювати документам гриф «Для службового користування» і поза межами цього Переліку та робити винятки із нього.

Керуючий справами виконкому І.В.Пономаренко

Перелік інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної, службової), що є у володінні виконавчих органах Вугледарської міської ради розроблено загальним відділом Вугледарської міської ради

Начальник загального відділу Н.О.Харкавлюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

06.05.2015 № 138

Форма бланку письмового запиту на публічну інформацію

Вугледарському міському голові

_____________________________________

_____________________________________

(ПІБ (або найменування юридичної особи) запитувача)

_____________________________________

(поштова адреса (місцезнаходження), контактний телефон)

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

(загальний опис інформації)

(або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати (підкреслити обрану категорію):

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

дата запиту підпис

Керуючий справами виконкому І.В.Пономаренко

Форма бланку письмового запиту на публічну інформацію розроблена загальним відділом Вугледарської міської ради

Начальник загального відділу Н.О.Харкавлюк