Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

УГЛЕДАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

28.04.2015 № 6/69-5

г. Угледар

Об утверждении Программы «Проведение работ по обеспечению альтернативного водоснабжения на территории города Угледара» на 2015-2017 годы

Согласно распоряжения городского головы от 20.03.2015 № 51-д, с целью устройства альтернативного водоснабжения на территории г.Угледара, руководствуясь п.22 ч.1 ст.26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» городской совет

РЕШИЛ:

1.Утвердить Программу «Проведение работ по обеспечению альтернативного водоснабжения на территории города Угледара» на 2015-2017 годы (прилагается).

2.Определить, что источниками финансирования данной программы являются средства благотворительного счета, открытого КП «Управляющая компания по жилищно-коммунальным услугам Угледарского городского совета» в КБ ПРИВАТБАНК - безвозмездная финансовая помощь по программе «Строительство артезианских скважин на территории города Угледара», а также любые другие источники финансирования.

3.Решение городского совета от 19.09.2014 № 6/59-4 «Об утверждении Программы «Строительство артезианских скважин на территории города Угледара» на 2014 год» считать таким, что утратило силу.

4.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам развития предпринимательства и торговли, средств связи, управления коммунальной собственностью, регулирования земельных отношений (Леонова).

Городской голова М.И.Кузьменко

Додаток

до рішення міської ради

28.04.2015 № 6/69-5

ПРОГРАМА

«Проведення робіт щодо забезпечення альтернативного водопостачання на території міста Вугледара» на 2015-2017 роки

Загальні положення

Програма «Проведення робіт щодо забезпечення альтернативного водопостачання на території міста Вугледара» на 2015-2017 роки розробена з метою улаштування альтернативного водопостачання на території м.Вугледар, для забезпечення водоспоживачів з альтернативних джерел водопостачання.

Програма передбачає комплекс робіт з пошуку, вивчення та дослідження альтернативних джерел водопостачання; проведення робіт щодо проектування та будівництва альтернативного водопостачання, в тому числі робіт з розвідки, буріння свердловин (розвідувальних, розвідувально-експлуатаційних), облаштування свердловин насосним обладнанням, електропроводкою, апаратурою управління і автоматизації запірно-регулюючої арматури і нагнітального водопроводу, робіт з будівництва станції водопідготовки (при необхідності), будівництва інженерних водопровідних мереж, виготовлення технічної та проектно-кошторисної документації тощо, пошуку альтернативних джерел фінансування прграми.

Законодавчою базою виконання програми є: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; ст. 23 ч.1 Кодекс України «Про надра», розпорядження міського голови від 20.03.2015 № 51-д.

Мета програми

Забезпечення водоспоживачів водою з альтернативних джерел водопостачання.

Відповідальні виконавці

Одержувач коштів та відповідальний виконавець програми: комунальне підприємство «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради».

Строки та етапи виконання програми

Строки виконання програми «Проведення робіт щодо забезпечення альтернативного водопостачання на території міста Вугледара» - 2015-2017 роки.

Очікувані кінцеві результати виконання програми

У результаті виконання програми «Проведення робіт щодо забезпечення альтернативного водопостачання на території міста Вугледара» у 2015-2017 роках очікується забезпечення споживачів водою з альтернативних джерел.

Секретар міської ради 1 В.В.Войцеховський

Підготували:

Начальник відділу житлово-

комунального господарства Ю.А.Мілокостова

Головний спеціаліст відділу

містобудування та архітектури В.В.Радуль