Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

30.03.2015 № 116

м. Вугледар

Про створення комісії щодо порядку використання коштів, для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, та затвердження її персонального складу та положення

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 535 «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції», керуючись ст. ст. 17,18,40 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконачий комітет Вугледарської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити комісію щодо порядку використання коштів, для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції та затвердити її персональний склад (додається).

2. Затвердити Положення про комісію щодо порядку використання коштів, для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (додається).

3. Координацію роботи за виконанням цього рішення покласти на Вугледарське міське управління праці та соціального захисту населення (Філіппова Н.В.).

Міський голова М.І. Кузьменко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

30.03.2015 № 116

СКЛАД

комісії щодо порядку використання коштів, для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

Снідевич - заступник міського голови

Денис Олександрович з питань діяльності виконавчих органів,

голова комісії

Вельбик -начальник відділу

Людмила Олександрівна персоніфікованого обліку пільгової категорії громадян міського управління праці та

соціального захисту населення,

секретар комісії (за узгодженням)

Члени комісії:

Грачов - т.в.о. начальника Вугледарського

Ігор Валерійович МВ ГУ МВС України в Донецькій області

(за узгодженням)

Діденко - начальник відділу у справах

Марина Олександрівна сім’ї та молоді

Корнієнко - головний лікар лікувально

Петро Андрійович профілактична установа центральна міська лікарня (за узгодженням)

Мозгова - жіноча громадська

Галина Іванівна організація «Оберіг» голова організації

(за узгодженням)

Пантелейчук - фахівець із соціальної роботи

Тетяна Анатоліївна Вугледарського Центра соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за узгодженням)

Фумжи-Свадковська - т.в.о. завідувача Вугледарської

Галина Іванівна міграційної служби головного управління

державної міграційної служби в Донецькій області (за узгодженням)

Шевченко - директор територіального

Світлана Іванівна центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних

громадян (за узгодженням)

Керуючий справами виконкому І.В. Пономаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

30.03.2015 № 116

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію щодо порядку використання коштів, для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

1. Комісія визначає механізм використання коштів, що надійшли в національній та іноземній валюті від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів, як благодійні внески, гуманітарна допомога, гранти та дарунки (далі - кошти) для надання одноразової грошової допомоги (далі - грошова допомога) постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції або змушені були покинути своє постійне місце проживання в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і переміститися в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок чого особа частково або повністю не має здатності чи можливості (не набула їх або втратила) самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті (далі - постраждала особа чи особа, яка переміщується).

2. Для отримання грошової допомоги постраждала особа чи особа, яка переміщується, звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації проживання або фактичним місцем перебування з відповідною заявою, в якій зазначає причини необхідності надання їй грошової допомоги та реквізити рахунка, відкритого у банківській установі.

До заяви додаються:

а) копія документа, що посвідчує особу;

б) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

в) копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей);

г) копія довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції (для зазначеної категорії осіб);

д) медична довідка про стан здоров’я особи або висновок медико-соціальної експертизи про встановлення інвалідності (у разі необхідності).

3. Комісія за результатами розгляду поданих документів приймає рішення про доцільність надання грошової допомоги, її розмір або відмову у наданні грошової допомоги щодо кожної особи, яка подала заяву про отримання грошової допомоги.

4. Рішення місцевої комісії приймаються більшістю голосів її затвердженого складу та оформляються протоколом, у якому зазначається список осіб, яким може бути надана грошова допомога (далі - отримувачі), та її розміри, а також список осіб, яким у наданні грошової допомоги відмовлено з обґрунтуванням відмови щодо кожної такої особи.

5. Місцева комісія складає реєстр отримувачів (далі - реєстр).

Протокол засідання місцевої комісії та реєстр підписуються усіма членами місцевої комісії, присутніми на її засіданні.

Витяг з протоколу засідання місцевої комісії надається під розписку (або надсилається поштою) особам, щодо яких прийнято рішення про відмову у наданні грошової допомоги.

6. Засідання комісії проводиться по мірі звернення.

Керуючий справами

виконкому І.В. Пономаренко

Положення розроблене:

Начальник відділу персоніфікованого

обліку пільгової категорії громадян

Вугледарського міського УПСЗН Л.О. Вельбик