Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

4. Створення умов для сталого економічного розвитку

4.1. Дерегуляція та розвиток підприємництва

Стан малого підприємництва у місті

Показники

стану малого підприємництва у місті

2012

I квартал

2013

I квартал

2014

I квартал

Кількість фізичних осіб (одиниць)

849

856

847

Кількість діючих малих підприємств (одиниць)

32

32

28

Кількість малих підприємств / фізичних осіб - підприємців (на 10 тис. осіб наявного населення)

21/549

21/558

19/554

Кількість найманих працівників (з урахуван­ням штатних і позаштатних) підприємства (осіб)

245

204

210

Витрати на персонал (з урахуванням витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи) (млн. грн.)

-

-

1,4

Забезпеченість населення (на кінець року) на 1000 осіб:

- торгівельними площами магазинів (м 2)

- посадовими місцями об’єктів ресторан­ного гос­подарства (одиниць)

279,2

58

281,2

59

282,1

60

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств (млн. грн.)

11,3

7,0

7,1

Згідно з таблицею 1 за підсумками I кварталу 2014 року стан малого під­приємництва у місті Вугледарі характеризується наступним чином: обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств збільшився на 1,4% до відповідного періоду минулого року та становить 7,1 млн. грн.

Витрати на персонал малими підприємствами склали 1,4 млн. грн.

Відбулося збільшення кількості найманих працівників підприємств з 204 осіб до 210 осіб.

Забезпеченність населення торгівельними площами склала 282,1 м2 на 1000 осіб, що на 0,3% більше, ніж за минулий період.

Кількість діючих малих підприємств за звітний період зменшилась у порівнянні з попереднім на 12,5% та становить 28 одиниць.

У сфері малого бізнесу міста зайнято 0,9 тис. осіб. Крім того, за наймом у фізичних осіб-підприємців працює 0,5 тис. осіб. Загальна кількість працюючих в малому бізнесі складає 7% працездатного населення.

Тобто, малі підприємства отримують прибуток за рахунок збільшення обсягів реалізованої продукції.

Споживчий ринок стабільний та висококонкурентний і не потребує регулювання.

Станом на 01.04.2014 для потреб підприємницької діяльності передано 24 вільних приміщення загальною площею 0,8 тис.м2.

На виконання вимог ЗУ «Про зайнятість населення», який вступив в силу з 01.01.2013 року, місцевим центром зайнятості не укладалися договори з роботодавцями щодо надання дотацій на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних. Місцевим центром зайнятості створено 2 нових робочих місця за рахунок надання одноразової виплати допомоги по безробіттю, для організації безробітними підприємницької діяльності на суму 11,2 тис. грн. з фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Додаткові робочі місця створені за таким видом економічної діяльності, як роздрібна торгівля.

Комерційними банками міста за звітний період надані кредити суб'єктам малого підприємництва на суму 62,5 тис. грн.

Мережа об’єктів малого підприємництва

Показники

Одиниця

виміру

2012

I квартал

2013

I квартал

2014

I квартал

Мережа магазинів роздріб­ної торгівлі:

- торговельна площа - в них робочих місць

одиниць

м2

одиниць

58

4315

272

58

4315

272

58

4315

272

Мережа ресторанного гос­по­дарства:

- кількість посадових місць

- в них робочих місць

одиниць

одиниць

одиниць

19

900

132

19

900

132

19

920

136

Кількість ринків

- в них торгівельних місць

- в них робочих місць

одиниць

одиниць

одиниць

1

428

28

1

442

23

1

448

19

Кількість майстерень побу­тових послуг

- в них робочих місць

одиниць

одиниць

38

98

38

98

38

98

Дані, приведені в таблиці 2, свідчать про розвиток мережі об’єктів малого підприємництва.

Надходження від суб'єктів малого підприємництва до місцевого бюджету

2012

I квартал

2013

I квартал

2014

I квартал

Надходження до місцевого бюджету від суб’єктів малого підприємництва (тис. грн.)

524,3

642,5

624,9

% надходжень до місцевого бюджету від суб’єктів малого підприємництва

6,9

4,5

3,9

Відповідно до таблиці 3 надходження від суб'єктів малого підприємництва до доходної частини місцевого бюджету за I квартал 2014 року складають 3,9%, що на 13,3% менше до відповідного періоду минулого року (4,5%).

Було проведено 13 ярмаркових заходів, у тому числі 1 виставка-продажу, на яких реалізовано товарів народного споживання, сільськогосподарської продукції та продуктів власного виробництва на суму 51,9 тис. грн.

За звітний період розроблено, обговорено, оприлюднено та прийнято 19 регуляторних актів. Рішенням міської ради від 02.12.2013/6-44-6 затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів в м. Вугледарі та внесені зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів в м. Вугледарі рішенням міської ради від 24.01.2014/6-47-8.

Здійснюється контроль за проведенням якісного та повного аналізу регуляторного впливу розроблених регуляторних актів.

План фінансування заходів на 2014 рік складає 474,6 тис. грн., у тому числі:

- місцевого бюджету – 4,6 тис. грн.;

- фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок без­робіття - 140,0 тис. грн.;

 - кредити банків - 250,0 тис. грн.;

 - інші - 80,0 тис. грн.

Сума коштів фактично витрачених на реалізацію заходів за I квартал 2014 року складає 93,7 тис. грн., у тому числі:

 - місцевого бюджету - 0 тис. грн.;

 - фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок без­робіття – 11,2 тис. грн.;

 - кредитів банків – 62,5 тис. грн.;

 - інші - 20,0 тис. грн.

4.2. Розвиток внутрішньої торгівлі. Захист прав споживачів.

Очікуваний об’єм роздрібного товарообігу підприємств торгівлі з урахуванням  ресторанного  господарства за I квартал 2014 року складає 28000,0 тис. грн., що становить 108,7% до відповідного періоду минулого року  (25767,6 тис. грн.)  та до Програми на 2014 рік – 24,8% (113000,0 тис. грн.).

Очікуваний товарообіг на душу населення у діючих цінах за I квартал 2014 року складає 1831,0 грн., що становить 109,1% до відповідного періоду минулого року (1677,9 грн.) та 24,8% до Програми на 2014 рік (7386,0 грн.).

На 01.04.2014 середньомісячна заробітна плата одного штатного робітника торгового підприємства становить 1300,0 грн., середньомісячна заробітна плата працівників ресторанного господарства становить 1218,0 грн.

Кількість магазинів у м. Вугледарі становить 58, з них: 23 продовольчих, 33 непродовольчих та 2 змішаних, дрібно-роздрібна мережа складається з 9 одиниць на території міста. Загальна торгова площа 58 магазинів становить  4315 м2.  Забезпеченість торговою площею на 1000 мешканців міста – 282 м2.

Мережа об’єктів ресторанного господарства становить 19, з них: ресторан – 1, їдальні – 5, закусочні – 9, буфети – 3, чебуречна - 1. Кількість посадових місць на 19 об’єктах громадського харчування – 920. Забезпеченість посадовими місцями на 1000 мешканців міста – 60 посадових місць.

Таблиця 1

Стан мережі об’єктів роздрібної торгівлі

Показники

Об’єкти

(од.)

Торгова площа

2)

Робочі місця

(чол.)

Мережа станом на 01.01.2014

58

4315

272

відкрито  за  I квартал 2014 року

1

10,0

2

закрито за I квартал 2014 року

1

10,0

2

приріст за I квартал 2014 року

-

-

-

Мережа станом на 01.04.2014

58

4315

272

Таблиця 2

Стан мережі об’єктів ресторанного господарства

Об`єкти

(од.)

Посадові місця

Робочі місця

Мережа станом на 01.01.2014

19

900

132

відкрито за  I квартал 2014 року

1

20

4

закрито за  I квартал 2014 року

1

-

-

приріст за I квартал 2014 року

-

-

-

Мережа на 01.04.2014

19

920

136

За I квартал 2014 року проведено модернізацію 1 закусочної «Фаворит» у відпо­від­ність вимогам сучасного дизайну. Встановлено 1 новий кіоск з продажу питної води.

З метою збільшення обсягів продажу товарів вітчизняних виробників з початку року організовано 13 ярмарок, у тому числі 1 виставка-продаж за участю сільгоспвиробників Волноваського, Мар'їнського, Великоново­сел­ківського районів та суб'єктів господарювання.

Очікуваний додатковий товарообіг від проведення виставкових заходів - 20,0 тис. грн. За I квартал 2014 року об’єм додаткового товарообігу склав   7,5 тис. грн. Очікувані відрахування до бюджету - 9,0 тис. грн. За звітний період відрахування до бюджету становлять 2,25 тис. грн.

На території міста діє один ринок площею 8000 мна 448 торгових місць. У цілях створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпо­середньо її виробниками на території ринку виділено 122 торгових місця. Звільнено від сплати за послуги ринку 17 торгових  місць для продажу сільськогосподарської продукції з прилавків на суму 153 грн. Укладено 142 договори між торгуючими і адміністрацією ринку.

Проводилася робота з ліквідації стихійної торгівлі. Зафіксовано 3 суб’єкти, що здійснювали торгівлю м’ясом з машини у невстановленому місці без дотримання санітарних норм, складено за  I квартал 2014 року 25 службових записок на ім’я міського голови, необхідну інформацію надано до Вугледарського МВ ГУМВС України в Донецькій області.

Програмою економічного і соціального розвитку на 2014 рік на організацію харчування 25 учнів пільгової категорії передбачено 25,0 тис. грн. із вартістю раціону для одного учня - 6,0 грн.

 За I квартал 2014 року організовано харчування для 40 учнів пільгової категорії та витрачено 11,4 тис. грн. з місцевого бюджету,  що у відсотковому відношенні дорівнює 45,6% до планового за Програмою. Вартість харчування одного учня склала 6,0 грн.

На організацію харчування 550 учнів 1-4 класів Програмою на 2014 рік передбачено 400,0 тис. грн., вартістю харчування одного учня 5,40 грн. (у тому числі 3,40 грн. за рахунок місцевого бюджету).

За I квартал 2014 року організовано харчування для 550 учнів 1-4 класів та витрачено 83,1 тис. грн., з них: 72,5 тис. грн. з місцевого бюджету, що становить 20,8% до Програми, 10,6 тис. грн. – батьківська допомога. Вартість раціону склала з січня по лютий 4 грн. (у т. ч. 3 грн. за рахунок бюджету) і з березня 5 грн. (у т. ч. 3 грн. за рахунок бюджету)

Проводилася організаційна робота з соціального захисту пільгової кате­горії населення. Так, з початку року 23 особам надано продовольчих наборів на суму 810 грн., проведено благодійних обідів за участю 15 осіб на суму 300 грн.

Очікуваний фінансовий результат роботи галузі за I квартал 2014 року складає  8,2 тис. грн, що становить 25,1% до Програми. Усі підприємства пра­цюють прибутково. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

За звітний період підвищення кваліфікації досягнув 1 робітник торгівлі та 1 робітник ресторанного господарства.

З метою підтримки та розвитку малого підприємництва проведено 1 семінар по вивченню діючого законодавства.

Від населення за I квартал 2014 року надійшло 3 скарги  про неякісні товари та неналежне обслуговування, які розглянуті і вирішені на користь споживачів.

Відповідно до потреб населення удосконалювався режим роботи мережі підприємств, які здійснюють торговельне обслуговування населення, так з початку року надійшло 2 заяви від підприємців міста з узгодження зручного для населення режиму роботи об'єктів.

Згідно з рішенням виконавчого комітету від 18.01.12 №17 “Про затвердження порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Вугледарі” затверджено  склад робочої групи по розміщенню зовнішньої реклами, яка здійснює постійний моніторинг за дотриманням рекламодавцями, виробниками та розпов­сюд­жувачами реклами вимог законодавства про рекламу. За I квартал 2014 року дозволи на розміщення зовнішньої реклами не надавались. 17 березня 2014 року відбулось засідання робочої групи по розміщенню зовнішньої реклами, на якому було встановлено пріоритет ФОП Пряженцевій С.В. на розміщення зовнішньої реклами, а саме рекламного щита терміном на 3 місяці. Встановлених спеціаль­них рекламних конструкцій без дозволу виконкому Вугледарської міської ради на території  м. Вугледару не виявлено.

В I кварталі 2014 року виконуються 10 заходів, заплановані Програмою на 2014 рік. Фінансове забезпечення заходів на 2014 рік складає: план - 841,0 тис. грн., у тому числі з міського бюджету 376,0 тис. грн., факт за I квартал 2014 року – 139,6 тис. грн.,  у тому числі з міського бюджету 84,9 тис. грн., що становить  16,6 % виконання плану.

За I квартал 2014 року об’єм додаткового товарообігу згідно з виконаними заходами склав 22,5 тис. грн., що становить 6,65% до запланованого (338,0 тис. грн.), додаткові відрахування до бюджету – 3,75 тис. грн., що складає 28,8% до плану (13,0 тис. грн.)

4.3. Інвестиційна діяльність

 

У сфері капітального будівництва Програмою економічного та соціального розвитку м. Вугледар на 2014 рік передбачено 72399,7 тис. грн. капітальних інвестицій.

За 1 квартал 2014 року у розвиток економіки міста за рахунок усіх джерел фінансування спрямовано 1475тис.грн. капітальних інвестицій (або 2,16% від планових показників Програми).

Будівельними підприємствами міста за 1квартал 2014 року виконано будівельних робіт на суму 102 тис.грн.

В місті вживаються заходи з активізації будівельної галузі. В звітному періоді понад завдань Програми було введено в експлуатацію 2 об’єкти комунальної власності після проведення робіт з капітального ремонту на суму 277,52 тис.грн. (згідно з поданими деклараціями про готовність об’єкта до експлуатації).

Із 6 запланованих заходів Програми роботи не виконувались.

4.4. Розвиток земельних відносин

В місті на обліку знаходиться всього 532 га земель, в тому числі:

- сільськогосподарські землі — 61,6га, що складає 12 % від загальної площі міста,

- заклади, установи, організації – 109.68га (21%);

- промислові та інші підприємства – 116.97 га (21%);

- землі оборони – 0.88 га(0.2%)

- інші землі – 33.37 га(6.1%)

- землі запасу – 206.92 (39 %), із яких рілля складає 140, 8 га.

- організації, підприємства і установи природоохоронного, оздоровчого та історико-культурного призначення, лісогосподарські та водогосподарські підприємства, а також землі резервного фонду – відсутні.

Основними платниками земельного податку є такі великі підприємства, як шахти "Південнодонбаська № 1"  та "Південнодонбаська № 3".

Програмою на 2014 рік передбачено виконання  заходів на 221.3 тис. грн, в тому числі за рахунок місцевого бюджету — 149,0 тис.грн та 71.6 тис.грн. за рахунок інших джерел, та 0.7 тис. грн – за рахунок державного бюджету.

Станом на 01.04.2014 року з місцевого бюджету було профінансовано 5.0 тис. грн. на інвентаризацію земель несільськогосподарського призначення, у тому числі земель запасу, а саме розроблено технічну документацію щодо проведення інвентаризації земель відділу освіти.