Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

3. Фінансова ситуація і бюджетний процес

3.1. Податкова політика

Згідно затвердженої Програми економічного та соціального розвитку міста Вугледар державній податковій інспекції на 2014 рік доведено фінансовий  показник по надходженню податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів у сумі 113391.9 тис.грн.

          Станом на 01.04.2014 року до Зведеного бюджету надійшло 20024,4  тис. грн., що становить 17,7 % до затвердженої Програми та 64,6 % від надходжень відповідного періоду минулого року. Даний показник має тенденцію до зниження у порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року з причини зменшення сплати податків від суб’єктів підприємницької діяльності у зв’язку з зменшенням обсягів реалізації готової продукції, товарів, робот та послуг та скороченням заробітної плати працівників на фоні економічної кризи.

Станом на 01.04.2014 р. податковий борг складає 9888,8 тис. грн., у тому числі до Державного бюджету – 7893,2 тис. грн.,  до місцевого бюджету – 1995,6 тис. грн.

Основні підприємства-боржники:

№ п/п

Назва суб’єкта підприємницької діяльності

Код ЄДРПОУ

Податкова заборгованість

Всього

У т.ч. до місцевого бюджету

1

ДП «Ш/у «Південнодонбаське  №1»

34032208

3450,7

0,9

2

ВП «Ш. «Південнодонбаська  №3»

33577404

4239,2

1697,1

3

ПП «Пальміра»

31007907

2,7

0

4

ТОВ «Ш. «Південнодонбаська  №1»

37934326

1504,8

0

4

ПП «Вугледар-сигнал-експрес»

33124491

15,6

0

5

КП «УЖКГ м. Вугледар»

22027241

2,8

2,8

11

Антюфрієва Н.О.

2035000407

421,8

72,1

13

Вовк О.І.

1848917974

1,9

1,9

14

Засульський С.Г.

2344111658

19,2

19,2

15

Інші СПД та фізичні особи

*

230,1

201,6

Загальна заборгованість по відділенню:

*

9888,8

1995,6

Податкова заборгованість у порівнянні з показниками на початок року збільшилась на 3157,8 тис. грн., заборгованість до місцевого бюджету зменшилась на 206,5 тис. грн. (станом на 01.01.14 податкова заборгованість складала – 6731,0 тис. грн. до зведеного бюджету та 2202,1 тис. грн. до місцевого бюджету).

Таким чином, виконання фінансових показників Програми економічного та соціального розвитку по сумі податкового боргу  не забезпечено по державному бюджету у повному обсязі: податковий борг збільшився за рахунок зниження платоспроможності бюджетостворючего підприємства ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» ( борг по підприємству збільшився на 913,7 тис. грн., та не сплатою податків по ВП «Шахта «Південнодонбаська №3» ім.. М.С.Сургая». По податковому боргу до місцевого бюджету забезпечення скорочення  на 206,5 тис. грн. за рахунок зміни процентів бюджетного розподілу по екологічному збору.

Протягом 1 кварталу 2014 року щодо погашення податкового боргу до місцевого бюджету проведена  наступна робота: участь у засіданні міської комісії з питань погашення заборгованості по заробітній платі, забезпеченню податкових та інших надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду і запобігання неплатоспроможності,  постійні співбесіди з керівниками підприємств-боржників щодо погашення податкового боргу, проведені наради, застосований адмін.арешт, стягнуті кошти з рахунків боржника, направлені запити щодо майнового стану боржників (БТІ, МРЕО, Держкомзем), по СГД - фізичним особам здійснено поквартирний обхід боржників з метою погашення заборгованості до бюджету, направлені звернення на підприємства, де працюють боржники щодо допомоги у стягненні боргів, зареєстровано податкову заставу в Єдиному державному реєстрі обтяжень рухомого (нерухомого) майна по знов створеним боржникам, направлені позови на примусове стягнення податкового боргу до Донецького окружного адміністративного суду.

По ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» відсутній податковий борг до місцевого бюджету. Керівництво підприємства постійно запрошується на засідання міської комісії, а також до  Вугледарського відділення Мар’їнської ОДПІ для розгляду питання погашення податкового боргу, про що складено відповідні протоколи, вирішується питання щодо визначення майна, що входить до складу ЦМК та того, що може бути джерелом погашення податкового боргу.

По ВП «Шахта «Південнодонбаська №3» ДП «ДВЕК» податковий борг з місцевих податків та зборів створився внаслідок несплати поточних платежів зі збору за забруднення навколишнього середовища та земельного податку та донарахування податку з доходів фізичних осіб за результатами планової документальної перевірки в 2013 році. Протягом 1 кварталу 2014 року направлене 2 позикові заяви на суму 845,8 тис. грн., на дану суму  винесені рішення на примусове стягнення, у тому числі на стягнення з розрахункових рахунків головного підприємства: виставлено на рахунки 21 інкасове доручення на суму – 3374,1 тис. грн., .  стягнуто з розрахункових рахунків  у рахунок погашення податкового боргу – 8,8 тис. грн.., у тому числі до місцевого бюджету – 4,4 тис. грн. Головною причиною низької сплати є відсутність на підприємстві розрахункових рахунків, виручка від реалізації вугільної продукції зараховується на рахунки головного підприємства ДП «ДВЕК», за заявками підприємства проводиться сплата податків та інших платежів до бюджетів та фондів. За 1 квартал 2014 року проведено розстрочення податкового боргу  з плати за надра  – 1500 тис. грн.. Керівництво підприємства постійно запрошується на засідання міської комісії, а також до Вугледарського відділення Мар’їнської ОДПІ  для розгляду питання погашення податкового боргу, про що складено відповідні протоколи, вирішується питання щодо визначення майна, що входить до складу ЦМК та того, що може бути джерелом погашення податкового боргу. 

3.2. Бюджетна політика

За 1 квартал 2014 року до бюджету м.Вугледар надійшло 16132,2 тис.грн. з трансфертами, у тому числі трансферти з державного бюджету – 5610,0 тис.грн., інші міжбюджетні трансферти – 1636,2 тис.грн. План по доходах бюджету міста (без трансфертів) виконано на 22,8% до затвердженої програми.

Основним джерелом формування загального фонду міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, надходження якого склали 7437,2 тис.грн., або 21,4 % до затверджених річних призначень. Надходження плати за землю за  1 квартал 2014 року склали 182,6 тис.грн., або 25,1  % до затверджених річних призначень.

План по трансфертам з державного бюджету виконано на 22,1 % до затвердженої програми.

Отримано середньострокову позику в обсязі 190,9 тис. грн.

Видаткова частина бюджету (без трансфертів) за 1 квартал 2014 року виконана у сумі 12317,2 тис. грн., або 19,3 %  до затвердженої програми.

Крім того кошти, що передаються до держбюджету складають 1694,3 тис. грн. або 21,4%  до затвердженої Програми.

Залишок коштів на рахунку місцевого бюджету та спецрахунках бюджетних установ на 01.04.2014 року становить 5139,4 тис.грн., на 01.01.2014 року –  2831,4 тис.грн., залишок коштів на депозитному рахунку відсутній.

Станом на 01.04.2014 року залишок на початок року було зменшено на 3,6 тис. грн. у зв’язку з перерахуванням Дитячо-юнацькою спортивною школою невикористаних коштів з рахунку “суми за дорученням” з переносом спортивних змагань.

Виконання доходної частини бюджету за 1 квартал 2014 року

Найменування доходів

Факт за 2014 р.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

 

Кошик № 1

 

1. Податок на доходи фізич. осіб

7437,2

2. Державне мито

17,0

Разом кошик № 1

7454,2

 

 

Кошик № 2

 

1. Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

4,0

2. Плата за землю

182,6

3. Збір за провадження  деяких видів підприємницької діяльності

22,6

4. Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств

0,0

4.Надходження  від орендної плати  за користування  ціліснисним  комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності

9,0

6. Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

0,00

5. Адміністративні штрафи та інші  санкції

16,0

6. Інші надходження

57,5

Разом кошик № 2

291,7

Ітого (загальний фонд)

7745,9

Офіційні трансферти

7163,0

1. Інші додаткові дотації

1636,2

2. Субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на виплату  допомоги сім*ям з дітьми,малозабеспеченим сім*ям,інвалідам з дитинства,дітям інвалідам та тимчасої державної дпомоги дітям

2955,9

3. Субвенція на пільги та субсідії, на ел/ен

937,6

4. Субвенція на пільгу з послуг зв’язку та проїзду

31,5

5.Субвенція  з державного бюджету  місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату  електроєнергії,природного газу,послуг тепло-,водопостачання і водовідведення ,квартирної плати(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)

1562,5

9. Субвенція на міні-проєкти

0,0

10. Інші субвенції

0,0

11. Субвенція на капітальний ремонт систем централізованного постачання та водовідведення

0,0

6. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної допомоги на дітей- сиріт та на дітей,позбавлених батьківського піклування,грошового забеспечення батькам-вихователям і прийомним батькам на надання соціальних послуг.

39,3

13.Дотація

0,0

Ітого (загальний фонд) з трансфертами

14908,9

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

1 Податок з влаників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

0,0

2. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

18,5

3. Збір за провадження торговельної  діяльності нафтопродуктами,скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних,малогабаритних і пересувальних автозаправних станціях,запрвних пунктах.

2,8

4.Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки

0,1

5. Єдиний податок

406,7

6. Екологічний збір

8,5

7. Збір за забруднення навколишнього  природного  середовища

19,6

8.Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

0,0

9. Власні кошти бюджетних установ

486,8

10. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво,реконструкцію,ремонт та утримання вулиць комунальної власності у населених пунктах

83,2

11. Кошти від продажу земельих. ділянок несільськогосподарського призначення,що перебувають у державній або комунальній власності

195,7

12. Субвенція на різницю в тарифах

0,0

12. Цільові фонди

1,4

Ітого спеціальний фонд

1223,3

Всього доходів

16132,2

Виконання видаткової частини бюджету за І квартал 2014 р.

 

 

 

Найменування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

всього

Органи місцевого самоврядування

784,3

0,0

784,3

Освіта

3349,4

39,0

3388,4

Охорона здоров'я

1604,1

251,3

1855,4

Соц. захист населення

5626,1

2,7

5628,8

ЖКГ

Культура та мистецтво

391,2

2,5

393,7

ФК та спорт

230,6

13,7

244,3

Будівництво

0,0

0,0

0,0

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

0,0

0,0

0,0

Транспорт, дорожне господарство

22,3

0,0

22,3

Інша діяльність стосовно охорони навколишнього середовища

0,0

0,0

0,0

Цільові фонди

0,0

0,0

0,0

Резервний фонд

0,0

0,0

0,0

Інші видатки

0,0

0,0

0,0

Всього видатків (без трансфертів)

12008,0

309,2

12317,2

Офіційні трансферти (всього)

1694,3

0

1694,3

Кошти, що передаються в держ. бюджет з міського бюджету

1694,3

0,0

1694,3

Субвенція на виконання власних повноважень тер. громад міст

0,0

0,0

0,0

ВСЬОГО:

13702,3

309,2

14011,5