Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

19.12.2014 № 6/64-4

         м. Вугледар

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2012 6-32-16 «Про затвердження бюджетних програм по головному розпоряднику коштів Вугледарському відділу освіти на 2013-2015 роки»

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 №538-р «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі», наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 та  п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Вугледарської міської ради від 21.12.12/6-32-10 «Про міський бюджет на 2013 рік», рішення № 6/52-8 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2012 6-32-16», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2012 6-32-16 « Про затвердження бюджетних програм по головному розпоряднику коштів Вугледарському відділу освіти 2013-2015 рр» :

1.1.П.7 додадку 3 слова і цифри «на 2014 рік – 11690,5 тис.грн., по загальному фонду бюджету – 11034,0 тис.грн. по спеціальному фонду бюджету – 656,5 тис.грн.» вважати словами й цифрами «на 2014 рік – 11722,2 тис.грн., по загальному фонду бюджету – 11065,7 тис.грн. по спеціальному фонду бюджету – 656,5  тис.грн.»

1.2.П.7 додадку 5 слова і цифри «на 2014 рік – 49,4 тис.грн.» вважати словами й цифрами «на 2014 рік – 12,3 тис.грн.»

1.3.П.7 додадку 6 слова і цифри «на 2014 рік – 284,9 тис.грн.» вважати словами й цифрами «на 2014 рік – 286,9  тис.грн»

1.4.П.7 додадку 7 слова і цифри «на 2014 рік – 278,0 тис.грн.» вважати словами й цифрами «на 2014 рік – 281,4  тис.грн.»

1.5.Додаток до програми «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на 2013-2015 роки» викласти у новій редакції (додається)

1.6.Додаток до програми «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти» на 2013-2015 роки викласти у новій редакції (додається)

1.7.Додаток до програми «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» на 2013-2015 роки викласти у новій редакції  (додається).

Міський голова                                                                    М.І.Кузьменко

Додаток до програми

«Надання загальної середньої

освіти загальноосвітніми

навчальними закладами ( в т.ч.

школою-дитячим садком,

інтернатом при школі),

спеціалізованими школами,

ліцеями, гімназіями,

колегіумами» на 2013 -2015

роки

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

2013 рік

2014 рік

2015рік

Рік

Півріччя

Рік

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми

 навчальними закладами

затрат

1

Кількість загальноосвітних закладів

од.

3

3

3

3

2

Кількість класів

од.

68

65

65

65

3

Середньорічне число педагогічного персоналу

од

120,75

120

127,5

127,5

4

Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу

од.

26,5

26,5

27,0

27

6

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів

од.

16,26

16,5

16,5

16,5

7

Середньорічне число штатних одиниць робітників

од.

59,75

59

59

59,0

8

Середньорічне число ставок (штат-одиниць)-всього

од.

223,26

222

226

226

продукту

1

Середньорічна кількість учнів

осіб.

1569

1525

1806

1806

ефективності

1

Витрати на 1 учня

грн.

6622

3832,95

6571,9

7159

2

Середня наповнюваність класів

осіб

23

23

27,8

23

3

Кількість учнів а 1 педставку

грн.

12

13

14

12

якості

1

Кількість днів відвідування

дні

160

160

160

160

Забезпечити виконання капітального ремонту будівель загальноосвітніх шкіл міста Вугледара( заміна віконних та дверних блоків на металопластикові)

затрат

Кількість вікон, що потребують заміни

од.

1235

592

1185

0

продукту

Кількість замінених вікон

од.

50

135

135

0

ефективності

Вартість 1 вікна

грн.

3376,86

3376,86

3376,86

0

якості

Відсоток замінених вікон від загальної кількості

%

4

23

11

0

Забезпечити виконання капітального ремонту покрівлі Вугледарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3».

затрат

Загальна площа що потребує заміни

од.

-

100

1001

0

продукту

Загальна площа що потребує заміни

од.

-

100

100

0

ефективності

Вартість покрівлі на 1 км загальної площі

грн.

-

1385

1385

0

якості

Відсоток   заміненої площі

%

х

-

50

100

0

Забезпечення гуртока  «Поющие сердца» Вугледарської загальноосвітньої школи I-IIIступенів №3 музичним обладнанням 

затрат

Затрати на придбання музичного обладнання,

тис.грн

-

-

19,5

0

продукту

Кількість музичного обладнання яку планується

од.

-

-

5

0

ефективності

Загальні витрати на виконання програм

тис.грн

-

-

19,5

0

якості

Відсоток виконання програм

%

-

-

100

0

Додаток

до програми “Дошкільна освіта”

 на 2013-2015 роки

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

2013 рік

2014 рік

2015

рік

Півріччя

Рік

затрат

1

Кількість дошкільних навчальних закладів

од.

2

2

2

2

2

Кількість групп усього

од.

23

23

23

23

3

Кількість логопедичних груп

2

2

2

2

4

Кількість ортопедичних груп

од.

2

3

3

2

5

Кількість санаторних груп

од.

2

0

0

2

6

Середньо річне число вихователей, музкерівників

од.

63

61,5

63,5

63,5

7

Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу

од.

2

2

2

2

8

Середньорічне число штатних одиниць спеціаліст

од.

9,25

9,25

8,5

8,5

9

Середньорічне число штатних одиниць робітників

од.

62,5

61,5

63,5

63,5

10

Середньорічне число ставок (штат-одиниць)-всього

од.

136,75

132,25

133,5

133,5

продукту

1

Кількість дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади, всього

осіб.

605

598

602

615

2

Кількість дітей віком від 0 до 6 років

осіб.

1040

1222

1098

1060

3

Відсоток випускників, що вступають до загальноосвітних закладів

%

100

100

100

100

ефективності

1

Витрати у перебування однієї дитини у дошкільному закладі

грн.

9789

4317,8

9572,2

10606

2

Діто-дні відвідування

дні

90750

61760

91866

92619

3

Середня наповнюваність груп

осіб

26

26

26

27

якості

1

Кількість днів відвідування

дні

150

90

150

150

2

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою

%

58

58

58

58

3

Відсоток дітей , що вступають до загальноосвітнього навчального закладу з високим рівнем навченості

%

50

55

55

60