Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

УГЛЕДАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

19.12.2014 № 6/64-9

г. Угледар

Об утверждении Программы обеспечения безбарьерного доступа людей с ограниченными физическими возможностями к объектам жилого и общественного назначения г. Угледара на 2015 год

Рассмотрев Программу обеспечения безбаръерного доступа людей с ограниченными физическими возможностями к объектам жилого и общественного назначения г. Угледара на 2015 год, на выполнение распоряжения головы облгосадминистрации от 13.04.2010 №195 «Про затвердження Плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями в Донецькій області на 2010-2015 роки «Безбар’єрна Донеччина», руководствуясь разделом 5 Закона Украины «Об основах социальной защищённости инвалидов в Украине”, Концепцией применения программно-целевого метода в бюджетном процессе, утверждённой постановлением Кабинета Министров Украины от 14.09.2002 №538-р, п.22 ч.1 ст.26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», городской совет

РЕШИЛ:

1.Утвердить Программу обеспечения безбаръерного доступа людей с ограниченными физическими возможностями к объектам жилого и общественного назначения г. Угледара на 2015 год (прилагается).

2.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянные депутатские комиссии: по вопросам социально-экономического развития, планирования, бюджета и финансов (Нешко), по вопросам образования, здравоохранения, культуры, делам молодежи, социальной защиты и спорта (Кищенко).

Городской голова М.И.Кузьменко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення міської ради

19.12.2014 № 6/64-9

ПРОГРАМА

забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними

можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення м. Вугледара на 2015 рік

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення м. Вугледара (далі Програма) спрямована на поступове формування умов для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення (житлові будинки, гуртожитки, готелі, заклади соціального захисту населення, лікарні, заклади торгівлі, культові споруди тощо) на місцевому рівні.

Правове підґрунтя цієї Програми:

-Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

-Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 №784 “Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки “Безбар'єрна Україна”;

-Указ Президента України “Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями” від 01.06.2005 №900/2005;

-Указ Президента України “Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями” від 18.12.2007 №1228/2007.

IІ.ОСНОВНА МЕТА ПРОГРАМИ

Основною метою цієї Програми є:

-посилення соціального захисту маломобільної категорії мешканців м. Вугледара та створення сприятливих умов для їх життєдіяльності;

-продовження роботи щодо створення належних умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків, в яких мешкають інваліди, будівель та приміщень установ і організацій, що розташовані в місті.

Для досягнення основної мети передбачається посилити нормативно-правове, технічне, інформаційне, та фінансове забезпечення виконання заходів, визначених Програмою.

ІІІ. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

У рамках виконання цієї Програми передбачається здійснити наступні заходи:

1.Облаштування засобами доступності існуючих об’єктів житлового та громадського призначення комунальної власності згідно з переліком (додаток 1).

Виконавець: комунальне підприємство „Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради”.

Термін: до 15.11.2015 року.

2.В умовах реконструкції, при неможливості пристосування діючих об’єктів до потреб інвалідів приймати рішення щодо створення інших сприятливих умов життєдіяльності інвалідів зокрема, улаштування кнопки виклику та обслуговування інвалідів по місцю проживання.

Виконавці: відділ містобудування та архітектури міської ради.

Термін: постійно.

3.Приведення у відповідність до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями дорожньо-транспортної мережі та інженерної інфраструктури.

Виконавці: відділ житлово-комунального господарства, комунальне підприємство “Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради”.

Термін: до 15.11.2015 року.

4.Поточне обстеження будинків та споруд.

Виконавці: комітет доступності інвалідів та інших маломобільних групп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Термін: постійно.

5.Забезпечити під час розроблення містобудівної документації урахування потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Виконавець: відділ містобудування та архітектури міської ради.

Термін: постійно.

6.Забезпечити контроль за якістю проектної документації щодо дотримання вимог нормативів по безбар’єрності.

Виконавець: відділ містобудування та архітектури міської ради.

Термін: постійно.

7.Передбачати в містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельних ділянок на проектування об’єктів житлового і громадського призначення виконання замовниками вимог щодо облаштування об’єктів необхідними допоміжними засобами, а також пристосування території забудови для забезпечення безбар’єрного доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Виконавець: відділ містобудування та архітектури міської ради.

Термін: постійно.

8.Продовжити роботу із забезпеченням інвалідів засобами спілкування, в тому числі встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів.

Виконавець: Вугледарське міське управління праці та соціального захисту населення.

Термін: постійно.

9.Організувати для інвалідів пільгову передплату періодичних видань.

Виконавець: Вугледарське міське управління праці та соціального захисту населення.

Термін: постійно.

10.Забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями технічними та іншими засобами реабілітації, спецавтотранспортом (милиці, палиці, інвалідні візки, ходунки тощо).

Виконавець: Вугледарське міське управління праці та соціального захисту населення.

Термін: постійно.

11.Розміщення інформації про діяльність комітету доступності інвалідів, та інформації щодо створення умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями в засобах масової інформації.

Виконавець: відділ містобудування та архітектури міської ради.

Термін: постійно.

ІV.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Створення умов для вільного доступу маломобільної категорії населення до об’єктів житлового, соціального, культурного та побутового призначення сприятиме інтеграції у суспільство цієї категорії населення міста, дасть змогу створити умови для залучення їх в усі сфери суспільного життя.

Практичне виконання заходів, визначених цією Програмою, сприятиме поліпшенню умов життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями, створення механізму, який унеможливлює впровадження проектів та конструкторських розробок, що не враховують потреб цих людей.

V.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення цієї програми передбачається за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 34,2 тис.грн., спонсорських коштів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Головним розпорядником бюджетних коштів Програми є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

Відповідальним виконавцем робіт за кошти місцевого бюджету за цією Програмою визначається Комунальне підприємство “Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради”.

Секретар міської ради В.В. Войцеховський

Программу розроблено:

Головним спеціалістом

відділу містобудування та архітектури В.В. Радуль

Додаток

до Програми

Перелік

об’єктів житлового та громадського призначення комунальної власності, які необхідно обладнати елементами доступності

№ з/п

Адреса

Необхідні заходи

1

вул. Шахтарська, 26 (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2)

улаштування пандуса

2

вул. Радянська, 2

(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3)

улаштування пандуса

3

вул. 13 Десантників, 41 (І під’їзд)

улаштування металевого відкидного з’їзду в під’їзді

4

вул. 13 Десантників, 27 (ІІІ під’їзд)

улаштування поручнів на сходах біля входу до під’їзду