Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

17.12.2014                                             № 253

м. Вугледар                                              

Про створення міської робочої групи

з питань ліквідації та запобігання

виникнення стихійної торгівлі

в м. Вугледарі

         З метою запобігання та ліквідації несанкціонованої торгівлі в невстановлених місцях, захисту прав споживачів, на виконання Указу Президента України від 22 березня 2001 року № 192/2001 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні», п. 1.1 витягу з протоколу засідання колегії Донецької обласної державної адміністрації від 27.03.2014 року № 2 ПР-6 «Про заходи, що вживаються державною службою ветеринарної медицини по недопущенню занесення збудника африканської чуми свиней на територію області», відповідно до законів України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про безпечність та якість харчових продуктів», наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами», згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

         1. Створити міську робочу групу з питань ліквідації та запобігання виникнення стихійної торгівлі в м. Вугледарі та затвердити її персональний склад (додається).

         2. Затвердити Положення про міську робочу групу з питань ліквідації та запобігання виникнення стихійної торгівлі в м. Вугледарі (додається).

         3. Міській робочій групі з питань ліквідації та запобігання виникнення стихійної торгівлі в м. Вугледарі проводити перевірки згідно з графіком, затвердженим головою робочої групи.

         4. Інформацію про хід виконання даного рішення щороку виносити на розгляд виконавчого комітету міської ради.

5. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділ торгівлі, розвитку підприємництва Вугледарської міської ради (Гончарова).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови (Чишко).

Міський голова                                                                    М.І. Кузьменко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

17.12.2014 № 253

Склад міської робочої групи

з питань ліквідації та запобігання виникнення стихійної торгівлі,

в м. Вугледарі

Чишко Тетяна Юріївна

перший заступник міського голови, голова робочої групи

Войцеховський

Валерій Володимирович

секретар міської ради, заступник голови робочої групи

Гончарова Оксана Вікторівна

начальник відділу торгівлі, розвитку підприємництва, секретар робочої групи

Члени робочої групи

Білицька Наталя Василівна

начальник відділу з питань НС та ЦЗ населення

Леонова Людмила Григорівна

начальник виробничого відділу КП «Керуюча компанія житлово-комунальних послуг», депутат міської ради (за згодою)

Лисенко Володимир Іванович

дільничний інспектор СДІМ  Вугледарського МВ ГУМВД України в Дон. обл., майор міліції (за згодою)

Мокра Ірина Петрівна

помічник лікаря-гігієніста Мар’їнського міськ­районного управління Головного управління Держсанепідслужби у Донецькій області (за згодою)

Сандецька Віра Іванівна

депутат міської ради (за згодою)

Титова Юлія Олексіївна

депутат міської ради (за згодою)

Фоменко Наталія Валеріївна

головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства

Харкіна Наталя Володимирівна

завідувач Павлівської ветдільниці

(за згодою)

Чабанова Лариса Борисівна

начальник Вугледарського відділення Мар’їнської ОДПІ (за згодою)

Керуючий справами виконкому                                           О.В. Порфіленко

Склад міської робочої групи підготував:

начальник відділу торгівлі,

розвитку підприємництва

Гончарова О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

17.12.2014 № 253

ПОЛОЖЕННЯ

про міську робочу групу з питань ліквідації

та запобіганню виникнення стихійної торгівлі в м. Вугледарі

1. Міська робоча група з питань ліквідації та запобігання виникнення стихійної торгівлі в м. Вугледарі (далі-робоча група) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що утворюється згідно з рішенням виконавчого комітету Вугледарської міської ради.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженням міського голови та цим положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

-  проведення рейдів-обстежень з метою виявлення місць стихійної торгівлі;

- проведення профілактично-роз’яснювальної роботи серед суб’єктів госпо­дарства, що здійснюють торгову діяльність в неустановлених місцях, щодо питань здійснення підприємницької діяльності згідно з чинним законодавством за наявності  відповідних документів, дотримання санітарних норм і правил під час здійснення торгової діяльності, забезпечення чистоти та порядку в м. Вугледарі;

- проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо небезпечності продуктів харчування, що реалізуються без дотримання певних санітарних норм і правил.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань має право:

4.1. Складати графік сумісних перевірок місць, неустановлених для торгівлі з питань ліквідації таких.

4.2. Залучати до розгляду питань, які належать до компетенції робочої групи, представників прокуратури, спеціалістів відповідних відомств (за погодженням з їх керівниками) для здійснення спільних перевірок з питань ліквідації стихійної торгівлі.

4.3. Одержувати в установленому порядку від інших установ та структурних підрозділів виконавчого комітету Вугледарської міської ради, міського УПСЗН, Вугледарського міського управління статистики, підприємств і організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань.

4.5. Заслуховувати представників підприємств, організацій, установ всіх форм власності, осіб, що здійснюють торговельну діяльність в неустановлених місцях щодо припинення стихійної торгівлі.

4.6. Проводити інформаційно - роз’яснювальну роботу  з суб’єктами господарства та населенням, спрямовану на ліквідацію стихійної торгівлі.

5. Робоча група в процесі виконання покладених на неї завдань  взаємодіє з Вугледарським МВ ГУМВС України в Донецькій обл., управліннями ветеринарної медицини, санітарно-епідеміологічної служби, житлово-комунального господарства, ДПІ в м. Вугледарі, депутатами міської ради.

6. Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів робочої групи.

7. Голова робочої групи:

- керує роботою групи;

- визначає дату, час і місце проведення засідання робочої групи;

- веде засідання робочої групи;

- затверджує щорічний план її роботи;

- скликає в разі потреби позачергові засідання робочої групи;

- вносить зміни у разі потреби до її складу;

- здійснює контроль за виконанням прийнятих робочою групою рішень.

У разі відсутності голови робочої групи його обов’язки виконує заступник.

8. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням голови робочої групи, але не рідше одного разу у квартал.

Члени робочої групи мають право ініціювати проведення позачергових засідань.

9. Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

10. Рішення робочої групи вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Засідання робочої групи оформлюються протоколом, який підписує головуючий та секретар.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Рішення робочої групи, прийняті в межах компетенції, є обов’язковими для розгляду виконавчими органами міської ради,  Вугледарським МВ ГУМВС України в Донецькій області, управліннями ветеринарної медицини, санітарно-епідеміологічної служби, житлово-комунального господарства, ДПІ в м. Вугледарі, депутатами міської ради.

Керуючий справами виконкому                                          О.В. Порфіленко

Положення розробив:

начальник відділу торгівлі, розвитку підприємництва

Гончарова Оксана Вікторівна