Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

4. Створення умов для сталого економічного розвитку

4.1. Дерегуляція та розвиток підприємництва

За підсумками 9 місяців 2014 року стан малого під­приємництва у місті Вугледарі характеризується наступним чином (табл. 1): зменшення кількості фізичних осіб-підприємців з 850 осіб у відповідному періоді минулого року до 624 осіб за 9 місяців 2014 року у зв’язку з політичною нестабільністю та зміною місця проживання. Очікуваний обсяг реалізо­ваної продукції (робіт, послуг) малих підприємств становить 22,0 млн. грн. та у порівнянні з минулим роком майже не змінився. Витрати на персонал малими підприємствами склали 4400,0  грн.  Відбулося зменшення кількості найманих працівників підприємств з 206 осіб до 200 осіб порівняно з минулим роком.

Забезпеченість населення торговельними площами склала 278,0 м2 на 1000 осіб, що на 1,4% менше, ніж за минулий період.

Кількість діючих малих підприємств за звітний період зменшилась у порівнянні з попереднім на 15,7% та становить 27 одиниць.        

У сфері малого бізнесу міста зайнято  0,9 тис. осіб. Крім того, за наймом у фізичних осіб-підприємців працює  0,5 тис. осіб. Загальна кількість працюючих в малому бізнесі складає 7% працездатного населення.

Тобто, малі підприємства отримують прибуток за рахунок збільшення обсягів реалізованої продукції.

Споживчий ринок стабільний  та висококонкурентний і не потребує регулювання.

Таблиця 1

Стан малого підприємництва у місті

Показники

стану малого підприємництва у місті

2012

9 місяців

2013

9 місяців

2014

9 місяців

Кількість фізичних осіб (одиниць)

835

850

624

Кількість  діючих малих підприємств (одиниць)

32

32

27

Кількість малих підприємств / фізичних осіб - підприємців (на 10 тис. осіб наявного населення)

21/539

21/556

18/410

Кількість найманих працівників (з урахуван­ням штатних і позаштатних) підприємства (осіб)

204

206

200

Витрати на персонал (з урахуванням витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи) (грн.)

-

-

4400,0

Забезпеченість населення (на кінець року) на 1000 осіб:

- торгівельними площами магазинів (м 2)

- посадовими місцями об’єктів ресторан­ного господарства (одиниць)

278,4

58

282,0

59

278,0

60,4

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств (млн. грн.)

22,5

21,0

22,0

Станом на 01.10.2014 для потреб підприємницької діяльності передано 20 вільних приміщень загальною площею 0,45 тис.м2.

На виконання вимог ЗУ «Про зайнятість населення», який вступив в силу з 01.01.2013 року, місцевим центром зайнятості  не укладалися  договори з роботодавцями щодо надання дотацій на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних. Місцевим центром зайнятості створено 6 нових робочих місця за рахунок надання одноразової виплати допомоги по безробіттю, для організації безробітними підприємницької діяльності на суму 57,3 тис. грн. з фонду загальнообов'язкового державного соціального страху­вання на випадок безробіття. Додаткові робочі місця створені за таким видом економічної діяльності, як роздрібна торгівля, надання юридичних послуг, ремонт взуття та шкіряних виробів, вирощування ягід, горіхів та інших фруктів.

Комерційними банками міста за звітний період надані кредити суб'єктам малого підприємництва на суму 152,0 тис. грн.

Таблиця 2

Мережа  об’єктів малого підприємництва

Показники

Одиниця

виміру

2012

9 місяців

2013

9 місяців

2014

9 місяців

Мережа магазинів роздріб­ної торгівлі:

- торговельна площа

- в них робочих місць

одиниць

м2

одиниць

58

4315

272

58

4315

272

57

4230

261

Мережа ресторанного гос­по­дарства:

- кількість посадових місць

- в них робочих місць

одиниць

одиниць

одиниць

19

900

132

19

900

132

19

920

136

Кількість ринків

- в них торгівельних місць

- в них робочих місць

одиниць

одиниць

одиниць

1

428

28

1

442

23

1

448

19

Кількість майстерень побу­тових послуг

- в них робочих місць

одиниць

одиниць

38

98

38

98

38

98

Таблиця 3

Надходження від суб'єктів малого підприємництва

до місцевого бюджету

Показник

2012

9 місяців

2013

9 місяців

2014

9 місяців

Надходження до місцевого бюджету від суб’єктів малого підприємництва (тис. грн.)

1850,5

2010,4

1728,7

% надходжень до місцевого бюджету від суб’єктів малого підприємництва

7,0

4,5

4,1

Відповідно до таблиці 3 надходження від суб'єктів малого підприємництва до доходної частини місцевого бюджету за 9 місяців 2014 року складають 4,1%, що на 8,9% менше до відповідного періоду минулого року (4,5%) через припинення відрахувань до місцевого бюджету зборів за реєстрацію юридичних та фізичних осіб.

Було проведено 53 ярмаркових заходів, у тому числі 1 виставка-продаж, на яких реалізовано товарів народного споживання, сільськогосподарської продукції та продуктів власного виробництва на суму  134,1 тис. грн.

За звітний період розроблено, обговорено, оприлюднено та прийнято 10 регуляторних актів. Рішенням міської ради від 02.12.2013/6-44-6 затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у м. Вугледарі на 2014 рік та внесені зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів в м. Вуг­ле­дарі на 2014 рік рішенням міської ради від 24.01.2014/6-47-8.

Здійснюється контроль за проведенням якісного та повного аналізу регуляторного впливу розроблених регуляторних актів.

План фінансування заходів   на  2014  рік складає 474,6 тис. грн., у тому числі:

- міського бюджету – 4,6 тис. грн.;

- фонду   загальнообов'язкового   соціального   страхування   на   випадок без­робіття -  140,0 тис. грн.;

- кредити банків - 250,0 тис. грн.; 

- інші - 80,0 тис. грн.

Сума коштів фактично витрачених на реалізацію заходів за перше півріччя 2014 року складає 279,3 тис. грн., у тому числі:

  - міського бюджету - 0 тис. грн.;

  - фонду    загальнообов'язкового    соціального    страхування   на    випадок без­робіття – 57,3 тис. грн.;

  - кредитів банків – 152,0 тис. грн.;

  - інші – 70,0 тис. грн.

4.2. Розвиток внутрішньої торгівлі. Захист прав споживачів.

Очікуваний об’єм роздрібного товарообігу підприємств торгівлі з урахуванням  ресторанного  господарства за 9 місяців 2014 року складає 89000,0 тис. грн., що становить 111,6% до відповідного періоду минулого року  (79746,5 тис. грн.)  та до Програми на 2014 рік – 78,8% (113000,0 тис. грн.) 

Очікуваний роздрібний товарообіг на душу населення у діючих цінах за 9 місяців 2014 року складає 5900,5 грн., що становить 113,6% до відповідного періоду минулого року (5192,8 грн.) та 79,9% до Програми на 2014 рік (7386,0 грн.).

На 01.10.2014 року середньомісячна заробітна плата одного штатного робітника торгового підприємства складає 1300,0 грн., працівника ресторанного господарства - 1218,0 грн.

Кількість магазинів у м. Вугледарі становить 57, з них: 24 продовольчих, 32 непродовольчих та 1 змішаний, дрібно-роздрібна мережа складається з 9 одиниць на території міста. Загальна торгова площа 57 магазинів становить  4230 м2.  Забезпеченість торговою площею на 1000 мешканців міста – 278 м2.

Мережа об’єктів ресторанного господарства нараховує 19 одиниць, з них: ресторан – 1, їдальні – 5, закусочні – 9, буфети – 3, чебуречна - 1. Кількість посадових місць на 19 об’єктах громадського харчування – 920. Забезпеченість посадовими місцями на 1000 мешканців міста – 60,4 посадових місць.

Таблиця 1

Стан мережі об’єктів роздрібної торгівлі

Показники

Об’єкти

(од.)

Торгова площа

2)

Робочі місця

(чол.)

Мережа станом на 01.01.2014

58

4315

272

відкрито  за  9 місяців 2014 року

1

100,0

12

закрито за 9 місяців 2014 року

2

185,0

23

приріст за перше півріччя 2014 року

-

-

-

Мережа станом на 01.10.2014

57

4230

261

Таблиця 2

Стан мережі об’єктів ресторанного господарства

Об`єкти

(од.)

Посадові місця

Робочі місця

Мережа станом на 01.01.2014

19

900

132

Відкрито за 9 місяців 2014 року

1

20

4

закрито за 9 місяців 2014 року

1

-

-

приріст за 9 місяців 2014 року

-

-

-

Мережа на 01.10.2014

19

920

136

За 9 місяців 2014 року проведено модернізацію 1 закусочної «Фаворит» у відпо­від­ність вимогам сучасного дизайну. Відкрито новий продовольчий магазин «Зодіак», встановлено 1 новий кіоск з продажу питної води. Магазин торгової мережі ТОВ «АТБ-Маркет» у м. Вугледарі тимчасово припинив роботу.

З метою збільшення обсягів продажу товарів вітчизняних виробників з початку року організовано 53 ярмарки, у тому числі 1 виставка-продаж за участю сільгоспвиробників Волноваського, Мар'їнського, Великоново­сел­ківського районів та суб'єктів господарювання.

Очікуваний додатковий товарообіг від проведення виставкових заходів – 20 тис. грн. За 9 місяців 2014 року об’єм додаткового товарообігу склав   18,3 тис. грн. Очікувані відрахування до бюджету - 9,0 тис. грн. За звітний період відрахування до бюджету становлять 7,9 тис. грн.

На території міста діє один ринок площею 8000 мна 448 торгових місць. У цілях створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпо­середньо її виробниками на території ринку виділено 122 торгових місця. Звільнено від сплати за послуги ринку 18 торгових  місць для продажу сільськогосподарської продукції з прилавків на суму 1630  грн. за 9 місяців поточного року. Укладено 142 договори між торгуючими і адміністрацією ринку.

Проводилася робота з ліквідації стихійної торгівлі. За 9 місяців 2014 року зафіксовано 5 суб’єктів, що здійснювали торгівлю м’ясом з машини у невстановленому місці без дотримання санітарних норм, складено 32 службові записки на ім’я секретаря міської ради, необхідну інформацію надано до Вугледарського МВ ГУМВС України в Донецькій області.

Програмою економічного і соціального розвитку на 2014 рік на організацію харчування 25 учнів пільгової категорії передбачено 25,0 тис. грн. із вартістю раціону для одного учня - 6,0 грн.

 За 9 місяців 2014 року організовано харчування для 37 учнів пільгової категорії з вартістю раціону – 6,0 грн. та витрачено 18,8 тис. грн. з міського бюджету,  що у відсотковому відношенні дорівнює 75,2% до планового за Програмою.

На організацію харчування 550 учнів 1-4 класів Програмою на 2014 рік передбачено 400,0 тис. грн., з вартістю раціону одного учня 5,40 грн. (у тому числі 3,40 грн. за рахунок міського бюджету).

За 9 місяців  2014 року організовано харчування для 550 учнів 1-4 класів та витрачено 242,1 тис. грн., з них: 211,4 тис. грн. з міського бюджету, що становить 52,9% до Програми, 30,7 тис. грн. – батьківська допомога. Вартість раціону склала  4 грн. у січні, лютому, травні (у т. ч. 3 грн. за рахунок бюджету), у березні - 5 грн. (у т. ч. 4 грн. за рахунок бюджету) та у квітні – 4 грн. за рахунок міського бюджету.

Крім того, з 02 червня по 20 червня 2014 року функціонував пришкільний табір, в якому харчувалися 65 учнів  з вартістю раціону – 15,00 грн. На організацію харчування учнів пришкільного табору витрачено 11,7 тис. грн. за рахунок батьків.

На організацію безкоштовного харчування для 5-ти учнів пільгової категорії у пришкільному таборі з вартістю раціону – 15,00 грн. витрачено 1,1 тис. грн. за рахунок міського бюджету.

Проводилася організаційна робота з соціального захисту пільгової кате­горії населення. Так, з початку року 134 особам надано продовольчих наборів на суму 9726 грн., за рахунок коштів СПД та державного підприємства шахтоуправління «Південнодонбаське №1», проведено благодійних обідів за участю 46 осіб на суму 2300 грн. за рахунок коштів СПД.

Додатково, у зв’язку з проведенням антитерористичної операції до міста Вугледару звернулося 1486 осіб для їх реєстрації як вимушених переселенців з зони проведення антитерористичної операції, 1000 осіб з яких отримали гуманітарну продовольчу допомогу від благодійного фонду Ріната Ахметова на суму 116000 грн.

Очікуваний фінансовий результат роботи галузі за 9 місяців 2014 року складає  23,5 тис. грн, що становить 71,9% до Програми. Усі підприємства пра­цюють в звичайному режимі. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

За звітний період підвищення кваліфікації досягнув 1 робітник торгівлі та 1 робітник ресторанного господарства.

З метою підтримки та розвитку малого підприємництва проведено 1 семінар по вивченню діючого законодавства.

Від населення 9 місяців 2014 року надійшло 13 скарг  з питань придбання споживачами товарів неналежної якості, які розглянуті і вирішені на користь споживачів.

Відповідно до потреб населення удосконалювався режим роботи мережі підприємств, які здійснюють торговельне обслуговування населення. Так, з початку року надійшло 9 заяв від підприємців міста з узгодження зручного для населення режиму роботи об'єктів, за якими підготовлено відповідні рішення виконавчого комітету.

Згідно з рішенням виконавчого комітету від 18.01.12 №17 “Про затвердження порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Вугледарі” затверджено  склад робочої групи по розміщенню зовнішньої реклами, яка здійснює постійний моніторинг за дотриманням рекламодавцями, виробниками та розпов­сюд­жувачами реклами вимог законодавства про рекламу.

За 9 місяців 2014 року дозвіл на розміщення зовнішньої реклами (рекламного щита) надано ФОП Пряженцевій Світлані Вікторівні терміном на 5 років згідно з рішенням виконавчого комітету  від 18.06.2014 № 168 «Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами» та ТОВ «АТБ-Маркет» терміном на 5 років на розміщення рекламних вивісок у кількості 6 штук та двох рекламних щитів згідно з рішенням виконавчого комітету від 16.07.2014 «Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами».

Встановлених спеціаль­них рекламних конструкцій без дозволу виконкому Вугледарської міської ради на території  м. Вугледару не виявлено.

Заходи, заплановані Програмою на 2014 рік, за 9 місяців 2014 року виконуються. Фінансове забезпечення заходів на 2014 рік складає: план  - 841,0 тис. грн., у тому числі з міського бюджету 376,0 тис. грн., факт за 9 місяців 2014 року – 795,7 тис. грн.,  у тому числі з міського бюджету 232,3 тис. грн., що становить  61,8% виконання плану.

За 9 місяців 2014 року очікуваний об’єм додаткового товарообігу згідно з виконаними заходами складає 60,3 тис. грн., що становить 97,3% до запланованого  (62,0 тис. грн.), додаткові відрахування до бюджету – 13,3 тис. грн., що складає 92,4% до плану (14,4 тис. грн.)

4.3. Інвестиційна діяльність

 

 

У сфері капітального будівництва Програмою економічного та соціального розвитку м. Вугледар на 2014 рік передбачено 72399,7 тис. грн. капітальних інвестицій.

За 1 півріччя 2014 року у розвиток економіки міста за рахунок усіх джерел фінансування спрямовано 3523 тис.грн. капітальних інвестицій (або 6,4% від планових показників Програми).

Будівельними підприємствами міста за 1 півріччя 2014 року виконано будівельних робіт на суму 235 тис.грн.

В місті вживаються заходи з активізації будівельної галузі. В звітному періоді понад завдань Програми було введено в експлуатацію 2 об’єкти комунальної власності після проведення робіт з капітального ремонту на суму 277,52 тис.грн. (згідно з поданими деклараціями про готовність об’єкта до експлуатації).

Із 6 запланованих заходів Програми роботи не виконувались.

4.4. Розвиток земельних відносин

 

В місті на обліку знаходиться всього 532 га земель, в тому числі:

- сільськогосподарські землі — 61,6га, що складає 12 % від загальної площі міста,

- заклади, установи, організації – 109.68га (21%);

- промислові та інші підприємства – 116.97 га (21%);

- землі оборони – 0.88 га(0.2%)

- інші землі – 33.37 га(6.1%)

- землі запасу – 206.92 (39 %), із яких рілля складає 140, 8 га.

- організації, підприємства і установи природоохоронного, оздоровчого та історико-культурного призначення, лісогосподарські та водогосподарські підприємства, а також землі резервного фонду – відсутні.

Основними платниками земельного податку є такі великі підприємства, як шахти “Південнодонбаська № 1”  та “Південнодонбаська № 3”.

Програмою на 2014 рік передбачено виконання  заходів на 226,6 тис. грн, в тому числі за рахунок місцевого бюджету — 154,3,0 тис.грн та 71.6 тис.грн. за рахунок інших джерел, та 0.7 тис. грн – за рахунок державного бюджету. 

Станом на 01.10.2014 року з місцевого бюджету було профінансовано 10,3 тис. грн., з яких: 5,0 тис.грн. на інвентаризацію земель несільськогосподарського призначення, у тому числі земель запасу (розроблено технічну документацію щодо проведення інвентаризації земель відділу освіти); 5,3 тис.грн. на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (розроблено звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення гр. Мяснікова О.Г.  для експлуатації автосоянки, розташованої за адресою: м. Вугледар, вул. Шахтарська, 5).

За рахунок інших джерел профінансовано 1,6 тис. грн., з яких: 1,5 тис. грн. - вартість технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок гр. Шибаєва М.І.; 0,1 тис. грн. - ведення державного земельного кадастру (реєстрація земельної ділянки).

Рішенням Вугледарської міської ради від 14.07.2014 № 6/57-3 затверджена Нормативна грошова оцінка земель м. Вугледар, що виконана Державним підприємством “Центр державного земельного кадастру”, але фінансування цих робіт стримується.