ЗМІСТ

1.      Оцінка соціально-економічної ситуації  в місті

2.      Розвиток реального сектору економіки

2.1.   Вугільна промисловість

2.2.   Енергозбереження

2.3.   Сфера послуг

2.4.   Формування конкурентного середовища

3.      Фінансова ситуація і бюджетний процес

3.1.   Податкова діяльність

3.2.   Бюджетна діяльність

4.      Створення умов для сталого економічного розвитку

4.1.   Дерегуляція та розвиток підприємництва

4.2.   Розвиток внутрішньої торгівлі. Захист прав споживачів

4.3.   Інвестиційна діяльність

4.4.   Розвиток земельних відносин

5.      Соціальна та гуманітарна політика в місті

5.1.   Демографічна ситуація

5.2.   Зайнятість населення та ринок праці

5.3.   Доходи населення та заробітна плата

5.4.   Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

5.5.   Соціальний захист населення

5.6.   Освіта

5.7.   Охорона здоров'я

5.8.   Підтримка сім'ї, дітей та молоді

5.9.   Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

5.10.     Культура

5.11.     Фізичне виховання та спорт

5.12.     Розвиток інформаційного простору.

5.13.     Житлове будівництво

5.14.     Житлово-комунальне господарство

5.15.     Утилізація та переробка відходів

6.      Безпека життєдіяльності населення

6.1.   Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку..

6.2.   Охорона навколишнього природного середовища

6.3.   Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

7.      Впровадження заходів територіального планування

8.      Перелік пріоритетних інвестиційних проектів

9.      Основні показники економічного і соціального розвитку міста на 2014 рік.

10.  Фінансове забезпечення заходів Програми