1. Оцінка соціально-економічної ситуації в місті

2. Сталий економічний розвиток

2.1. Фінансовий стан суб’єктів господарювання

2.2. Податково-бюджетна діяльність

2.2.1. Податкова політика

2.2.2. Бюджетна політика

 

3. Підвищення стандартів життя

3.1. Ринок праці, зайнятість населення

3.2. Доходи населення та заробітна плата

3.3. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

3.4. Соціальний захист

3.5. Розвиток гуманітарної сфери

3.5.1. Охорона здоров’я населення

3.5.2. Освіта

3.5.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

3.5.4. Культура

3.5.5. Фізичне виховання та спорт

3.6. Житлово-комунальне господарство

3.7. Розвиток споживчого ринку. Захист прав споживачів

3.8. Забезпечення законності та правопорядку

3.9. Охорона навколишнього природного середовища

3.10. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

3.11. Розвиток інформаційного простору

3.12. Поводження з відходами як вторинною сировиною

 

4. Поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій

4.1. Підтримка малого та середнього бізнесу

4.2. Залучення інвестицій в економіку міста

4.3. Впровадження науково-технічних досягнень та інновацій

 

5. Модернізація інфраструктури та базових секторів

5.1. Вугільна промисловість

5.2. Розвиток сфери послуг

5.3. Розвиток земельних відносин

5.4. Енергозбереження

5.5. Формування конкурентного середовища