Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

Gerb

УГЛЕДАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

15.08.2014 № 6/58-4

            г. Угледар

Об утверждении Программы проведения работ по сносу самовольно построенных (возведенных) зданий, сооружений и возврате (освобождении) самовольно занятых земельных участков на 2014 год

С целью исполнения решений судов, принятых по результатам рассмотрения исков Угледарского городского совета, о сносе самовольно построенных (возведенных) зданий, сооружений и возврате (освобождении) самовольно занятых земельных участков, в соответствии со статьями 41, 42 Закона Украины «Об исполнительном производстве», руководствуясь п.22 ч.1 ст.26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», городской совет

РЕШИЛ:

1.Утвердить Программу проведения работ по сносу самовольно построенных (возведенных)  зданий, сооружений и возврате (освобождении) самовольно занятых земельных участков на 2014 год (прилагается).

2.Угледарскому городскому финансовому управлению (Чупейда С.М.) обеспечить  финансирование указанной Программы.

3.Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам социально-экономического развития, планирования, бюджета и финансов (Нешко В.В.)

Секретарь городского совета                                                      В.В.Войцеховский


ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення міської ради

15.08.2014 № 6/58-4

ПРОГРАМА

проведення робіт зі знесення самовільно збудованих (зведених) будівель, споруд та повернення (звільнення) самовільно зайнятих  земельних ділянок на 2014 рік

1.Загальні положення

Вугледарською міською радою вживаються заходи стосовно знесення самовільно збудованих (зведених) будівель та споруд на самовільно зайнятих земельних ділянках та виконання рішень суду, які набрали чинності.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про виконавче провадження» (далі – Закон), виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених Законом, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Якщо рішення суду, за якими, боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії, ним не виконано, і виконання може бути проведено без участі боржника, державний виконавець організує виконання відповідно до повноважень, наданих йому законом. При цьому виникає необхідність залучати до проведення чи організації виконавчих дій суб'єктів господарювання.

Статтею 41 Закону визначено, що витрати органів державної виконавчої служби, пов'язані з організацією та проведенням виконавчих дій щодо забезпечення примусового виконання рішень, є витратами виконавчого провадження, які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету та коштів виконавчого провадження, які використовуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Кошти виконавчого провадження складаються з:

-коштів виконавчого збору, стягнутого з боржника;

-авансового внеску стягувача на організацію та проведення виконавчих дій;

-стягнутих з боржника витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій;

- інших надходжень, що не суперечать законодавству.

Порядок здійснення виконавчого провадження встановлений законодавством України. Згідно зі статтею 42 Закону, з метою забезпечення провадження виконавчих дій, стягувач, за погодженням з державним виконавцем, може внести на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби певну грошову суму для здійснення необхідних витрат або покриття їх частини. Після завершення виконавчого провадження, авансовий внесок відповідним органом державної виконавчої служби повністю повертається стягувачу.

Програма проведення робіт зі знесення самовільно збудованих (зведених) будівель, споруд та повернення (звільнення) самовільно зайнятих земельних ділянок на 2014 рік визначає порядок використання коштів, виділених з міського бюджету, на зазначені заходи.

2.Основна мета Програми

Програма створена з метою забезпечення благоустрою міста шляхом звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок, які знаходяться в розпорядженні Вугледарської міської ради, знесення самовільно збудованих будівель та споруд за рішеннями суду.

 

 


3.Основні завдання Програми

Забезпечення виконання рішень судів, прийнятих за результатами розгляду позовів Вугледарської міської ради, щодо знесення самовільно збудованих (зведених) будівель, споруд та повернення (звільнення) самовільно зайнятих земельних ділянок.

                                                                                                                    

4.Очікувані результати Програми

Звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок, які знаходяться в розпорядженні Вугледарськлї міської ради, знесення самовільно збудованих будівель та споруд за рішеннями суду,  прискорення виконання судових рішень прийнятих на користь Вугледарської міської ради.

За результатами  виконаних рішень суду Вугледарська міська рада на підставі, в тому числі акту державного виконавця, звертається до суду з позовними заявами про стягнення коштів витрачених стягувачем на виконання рішень суду. Будівельні матеріали, що залишилися після знесення самовільно збудованих (зведених) будівель, споруд (звільнення земельних ділянок) передаються на зберігання комунальному підприємству “Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради”.

5.Фінансове забезпечення програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в сумі 17,0 тис. грн. на фінансування робіт зі знесення самовільно збудованих (зведених) будівель, споруд та повернення (звільнення) самовільно зайнятих  земельних ділянок.

 

Секретар міської ради                                                                                       В.В.Войцеховський