Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

 

6.1. Забезпечення законності та правопорядку

В 2010 році порушено 161 кримінальну справу, що на - 5 справ більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Розкрито 135 злочинів, розкриття злочинів складає 80,7 %. Зменшилась на 4,2 %  кількість крадіжок особистого майна громадян. На рівні залишилась  кількість злочинів, пов'язаних з погрозою вбивства, кількість грабежів зменшилась на 8, шахрайств зменшилось на 4, зменшилась на 16 кількість хуліганств. У 2010 році вже виявлено та задокументовано 33 (+ 7) фактів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів. Виявлено 5 фактів незаконного зберігання зброї.

Співробітниками міського відділу систематично проводяться рейди, профілактична робота в навчальних закладах міста, виявлено 2 факти крадіжок кабельно - провідникової продукції і всі розкриті.

За 2010 рік дільничними інспекторами міліції, співробітниками сектору громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, групою патрульної служби при міському відділі складено 1260 (більше, ніж у 2009 році на 367) протоколів, накладено штрафів на 930 осіб на суму  54 292 гривень, стягнено штрафів на суму 20 009 гривень. Найбільша кількість адміністративних протоколів складена співробітниками ДІМ – 418, та ГПС - 520.

З метою профілактики злочинності у 2010 році, у ході виконання програми соціального та економічного розвитку міста Вугледар, проводились заходи по дотриманню законності у місті. Приймати активну участь у програмних заходах, що організовуватись та проводитись службами міста.

Дільничними інспекторами міліції проводилась робота по запобіганню вчиненню злочинів на побутовому ґрунті та забезпеченню працевлаштування раніше судимих,  проводилась робота по виявленню осіб, які вживають наркотичні засоби.

Залишається складним питання організації дозвілля неповнолітніх міста у вільний від навчання час та питання насильства у сім`ї. З метою вирішення цього питання групою кримінальної міліції у справах неповнолітніх міського відділу, як і раніше, проводився ряд заходів (згідно затверджених планів) у взаємодії з керівництвом учбових закладів міста та службою у справах неповнолітніх виконавчого комітету.

За поточний рік працівники сектору КМСН міського відділу складено 18 протоколів на батьків за невиконання ними батьківських обов`язків, а взагалі ними складено 72 адміністративних протоколи.

Всі невирішені питанні та питання, які залишаються актуальними для міста, знаходяться на постійному контролі у керівництва Вугледарського міського відділу ГУМВС України в Донецькій області.

Програмою на рік передбачено виконання 4 заходів, протягом звітного періоду виконуються майже всі. Через відсутність фінансування не придбано спеціальні засоби та засоби зв'язку, формений  одяг для співробітників, які безпосередньо працюють з населенням міста.

 

6.2. Охорона навколишнього природного середовища

Місто Вугледар розташоване на південному сході Донецького регіону і займає площу 532 га. Місто утворилося в 1964 році в зв’язку з будівництвом вугільних підприємств – шахт “Південнодонбаська № 1” та “Південнодонбаська № 3”. Крім вугільних підприємств в місті працюють ТОВ “Південтрансбуд”, 3-и житлово-комунальних підприємства, автотранспортне підприємство “Автотранспортник” та ряд інших підприємств.

Все це створює велике навантаження на навколишнє природне середовище. Найгострішими проблемами міста, як і в цілому по області, є забруднення повітряного, водного басейнів та накопичення шкідливих відходів.

Основна частина шкідливих речовин, викинутих в атмосферу, потрапляє від підприємств вугільної промисловості.

Для контролю викидів, теплового стану та виявлення осередків горіння  на породних відвалах щорічно виконується температурна зйомка.

На території міста водоймища та джерела питної води відсутні. Питна вода до міста подається від Красноармійського РПУ КП «Компанія «Вода Донбасу», проходячи через Великоанадольську фільтрувальну станцію.

Господарські та побутові стоки самостійною мережею відводяться на очисні споруди, які разом з підприємствами вугільної промисловості являються основними забруднювачами водних об’єктів.Відходи в місті утворюються в результаті господарської діяльності підприємств міста та побутових відходів від населення.

Промислові відходи складуються підприємствами вугільної промисловості на породних відвалах, площею 586,3 тис.м2, розміщених за територією міста біля шахт.

Централізоване складування твердих побутових відходів здійснюється на полігоні № 4 комунального автотранспортного підприємства «Санітарна очистка Петровського району м. Донецька».

Полігон ТПВ м. Вугледар, розміщений за 8 км від міста, площею 5 га, місткістю 468,2 тис.м3, на сучасний стан не експлуатується, в зв’язку з незакінченим будівництвом..

По напрямку “Охорона і раціональне використання водних ресурсів” планувалося виконання 1 заходу “Заміна зношеного технічного обладнання на очисних спорудах м.Вугледар” за рахунок коштів ФОНПС міського бюджету — 101,6 тис.грн. У звітний період захід не виконувався.

По напрямку “Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природного заповідного фонду”заплановано 2 заходи. “Виконання заходів з озеленення міста”- за рахунок коштів ФОНПС міста -25,0 тис.грн. Фінансування заходу склало- 24,7 тис.грн.. “Висадка зелених насаджень у санітарно-технічних зонах підприємства”- за рахунок коштів підприємства — 1,5 тис.грн. Фінансування склало-1,5 тис.грн.

По напрямку “Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів” передбачаєлося виконання 1 заходу за рахунок коштів ФОНПС міського бюджету., “Придбання контейнерів”-50,3 тис.грн. Фактичне фінансування склало — 49,7тис.грн

По напрямку “Наука, інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища” за рахунок коштів підприємств заплановано 3 заходи.”Проведення температурної зйомки породних відвалів”-за рахунок коштів підприємств - 25,0. Фінансування склало 19,3 тис.грн. Повністю виконано захід “Дослідження грунту у санітарно-охоронній зоні підприємства згідно з нормативних заходів”- за рахунок коштів підприємств — 2,2 тис.грн. “Виконання моніторінгу шахтної води” - за рахунок коштів підприємств- 23,0 тис.грн. Фінансування склало- 12,9 тис.грн.

Фактичні сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища підприємствами міста за 2010 р. склали 1029,5 тис.грн., із них перераховано:

до держбюджету              - 308,8 тис. грн.

до обласного бюджету    - 514,75 тис. грн.

до міського бюджету       - 205,9 тис. грн.


6.3. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

 

Головною умовою сталого розвитку суспільства в нашій країні є безпека людини, її навколишнього середовища, їх захищеність від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів.

На 2010 рік було заплановано 3 заходи щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій:
  1. Придбання автономного джерела енергопостачання для Центральної міської лікарні.
  2. Створення міського резерву матеріально-технічних заходів для попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
  3. Забезпечення населення засобами радіаційного та хімічного захисту.

 

Заходи у  2010 році не виконувались через відсутність коштів у міському бюджеті.


6.4. Охорона праці

На території міста нараховується 7 підприємств з важкими і шкідливими умовами праці, за роботу на яких надаються пільги та компенсації за результатами атестації робочих місць (ВП ШУ “Південнодонбаське № 1”, ВП “Шахта “Південнодонбаська № 3”, Комбінат комунальних підприємств м.Вугледар, КП “Вугледартепломережа”, центральна міська лікарня, ТОВ “Південтрансбуд”, КП “Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг”). 22 лютого 2010 року відділом праці прийнято участь у  перевірці на дотримання Закону України “Про охорону праці” у Централшьній міській лікарні, 29 березня 2010 року – ТОВ “Південтрансбуд”, 28 квітня 2010 року – Комбінат комунальних підприємств, 24 грудня 2010 р. – КП “Вугледартепломережа”.

Інформація про хід виконання заходів з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та з профілактики травматизму невиробничого характеру в м.Вугледар на період 2008-2012 рр. була розглянута на засіданні виконавчого комітету Вугледарської міської ради 20.01.2010 р. (рішення №24).

З початку 2010 року прийнято участь у 12 комплексних перевірках на дотримання Закону України “Про охорону праці” та інших нормативних документів на підприємствах, установах та організаціях міста. За даними перевірок було складено 9 актів щодо усунення порушень.

Заплановано на рік 10 заходів, виконано-9.